Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Akiknek megbocsátott Isten, azok megbocsátanak

2023. november 12. 03:00 - Anika Enikő

 „Engedjétek el egymás hibáit, és bocsássatok meg mindenkinek, aki megbánt benneteket. Ne feledjétek, hogy az Úr megbocsátott nektek, így nektek is meg kell bocsátanotok másoknak." (Kolossé 3,13 NLT fordítás)

Sokan azt hiszik, hogy Isten haragos természetű. Úgy képzelik, hogy Ő fent a mennyben csak arra vár, hogy valakire lecsaphasson azon nyomban, ahogy rosszat tesz.

Pedig Isten valójában ilyen: „Én az az Isten vagyok, aki megbocsátja a bűneidet, és ezt azért teszem, aki vagyok. Nem hozom fel ellened a bűneidet” (Ézsaiás 43,25 GNT). Isten meg akar bocsátani, és mindent megtett, hogy megbocsássa bűneidet Krisztusban.

Isten már a világ teremtése előtt azt tervezte, hogy Krisztusban megbocsátja bűneidet. Tud minden rosszról, amit meg fogsz tenni, és egyik sem lepi meg Őt! Még mielőtt megszülettél, Isten már eltervezte, hogy felajánlja neked a megbocsátást minden bűnödért, amit az életedben el fogsz követni.

Ezért mondhatja Isten, hogy „tehát nincs már semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak” (Róma 8,1 NIV). Az elítélés és a kárhoztatás megszűnt azáltal, hogy Jézus Krisztus meghalt értünk a kereszten. Mindannyiunk számára feltétel nélküli, teljes, következetes, örökkévaló és kegyelemből fakadó megbocsátást kínál. Micsoda megkönnyebbülés! Nem kell szenvedned vagy fizetned a bűneidért sem most, sem az örökkévalóságban. Jézus Krisztus kifizette már azokért az árat. Megbocsátást nyersz, ha elfogadod a megváltás ajándékát Jézustól.

És ha felismered, hogy megbocsátást nyertél, akkor megerősödsz és képessé válsz arra, hogy megbocsáss másoknak te is.

Hogyan teheted ez meg? A következőképpen: „Engedjétek el egymás hibáit, és bocsássatok meg mindenkinek, aki megbánt benneteket. Ne feledjétek, hogy az Úr megbocsátott nektek, így nektek is meg kell bocsátanotok másoknak." (Kolossé 3,13 NLT fordítás)

Ha mélyen magadba nézel, akkor csúfságot, önzést és bűnt fogsz látni. De az a fontos, amilyennek Isten lát téged. Te az Ő alkotása vagy, egy remekmű, akit arra tervezett, hogy neki éljen és megáldjon másokat.

Ha Isten szemével nézel magadra, akkor a megbocsátást látod, amit csak Ő adhat. Ha elfogadod a megbocsátását az életedben, akkor te is képes leszel felajánlani azt másoknak.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Kinek kell ma megbocsátanod?
 • Van valaki körülötted, aki azért szenved, mert bűntudata van? Hogyan tudnál reményt ébreszteni benne azzal, hogy elmondod neki, hogy Jézus elfedte a bűneit és a megbocsátás ajándékát kínálja neki?
 • Miért nehéz elfogadnunk azt, amit mi nem vagyunk hajlandóak másoknak megadni?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.05.)

Szólj hozzá!

Hogyan lehetsz magabiztos a bizonytalan időkben is?

2023. szeptember 08. 03:00 - Lilla:)

 sunrise-1634197_1920.jpg

„Légy türelmes, pihentesd a szíved a végső bizonyosságban!” (Jak 5,8 Phillips)

Manapság nehéz lehet megmondani, hogy mi igaz és mi nem. Egymással ütköző információkat kapunk rengeteg forrásból. Úgy tűnik, hogy vannak tanulmányok és kutatások, melyek mind ellentmondanak egymásnak.

Amikor a dolgok bizonytalannak tűnnek, biztosan kapaszkodhatunk ebbe az igazságba: Isten irányít.

A Biblia mondja: „Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll.” (Jak 5,7–9 GW)

Miért emlékeztet Jakab minket ennyi alkalommal arra, hogy az Úr visszatér? Mert alapvető bizonyosságunk, hogy Isten irányít.

A történelem Isten története. Nem egy körforgás. Nincs olyan, hogy az élet körforgása. A történelem egyenes vonalú, és a tetőpont felé halad. Istennek van egy terve, van egy célja, és egy nap Jézus vissza fog térni.

Minden be van ütemezve. Nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, azonban a Biblia sokkal többet beszél Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Ez azt jelenti, hogy ennek meg kell változtatnia azt, ahogy a mindennapjainkat éljük. Nagy reményekkel kell élnünk!

Bár úgy tűnhet a jelenlegi helyzet, hogy az irányítás kicsúszott a kezedből, és fájdalmas dolgokon kell átesned, valójában Isten irányítása alól semmi nem kerül ki. Légy türelmes! Isten időzítése tökéletes. Ő sosem késik. Ő irányít.

A Phillips fordítás alapján Jakab levele 5. fejezetének 8. versében azt olvassuk: „Légy türelmes, pihentesd a szíved a végső bizonyosságban!”

Mi a végső bizonyosság? Az, hogy Jézus egy napon vissza fog térni. Ezt semmi sem állíthatja meg. Sem ember, sem hatalom. Az a tudat, hogy a történelem Isten kezében van, és Jézus megígérte, hogy visszajön, elegendő magabiztosságot kell adjon ezekben a bizonytalan időkben is.

Amikor úgy érzed, hogy semmi másra nem számíthatsz, számíts arra, hogy Isten kezében van minden! Jézus pedig vissza fog térni hamarosan, hogy mindent megújítson és helyre tegyen.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent Jézus visszatérésében reménykedve élni?
 • Segítséget és magabiztosságot ad az a tudat, hogy Isten irányítja a történelmet? Miért igen vagy miért nem?
 • Milyen helyzetekben kell emlékeztetned magad arra, hogy Isten kezében van minden? Hogyan látod őt nap mint nap ebben a környezetben?

Mit teszel majd, amikor Jézus visszatér?

A Biblia azt mondja, hogy csak akkor juthatsz a Mennybe, ha hiszel Isten fiában, Jézus Krisztusban. Nincs külön módja, hogy ezt kiérdemeld: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8–9)

Ha készen állsz arra, hogy odaszánd az életedet Jézusnak, mondd el ezt az imát:
"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden, amit eddig tettem meg lesz bocsájtva, megtanulom, mi az életem célja, és befogadsz majd engem az örökkévaló otthonodba egy napon.
Megvallom, hogy vétkeztem és bocsánatodat kérem. Hiszek abban, hogy Jézus meghalt azért, hogy elvegye a bűneimet, te pedig feltámasztottad őt. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban és követni őt. Vezesd az életem és segíts a te akaratod szerint élni. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imát, kérlek jelezd nekem egy e-mail formájában (rick@pastorrick.com), hogy küldhessek neked egy ingyenes anyagot, ami segítségedre lesz majd a Jézussal induló utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.09.01.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Négy ok az irgalmasságra

2023. május 22. 03:00 - Anita.B

pexels-brett-jordan-10557793.jpg“Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek.” Mt 5,7

Jézus azt mondja a Máté 5,7-ben, “Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek”.

Más szavakkal, azt kapod, amit adsz. Ha Isten áldását szeretnéd az életedre, akkor meg kell tanulnod az irgalom “szóvivőjének” lenni.

De miért várja tőled Isten, hogy irgalmas légy másokkal szemben? Miért kell irgalmasnak lenned?

Mert Isten irgalmas volt veled. Az Efézus 2,4-5 azt mondja, “Isten irgalma olyan bőséges, és irántunk való szeretete oly nagy, hogy miközben lelkileg halottak voltunk engedetlenségünkben, életre keltett minket Krisztusban. Isten kegyelméből üdvözültél” (GNT fordítás).

Isten azt akarja, hogy továbbadd a tőle kapott irgalmat.

Mert Isten azt parancsolja neked, hogy légy irgalmas. Szeretnél egy összefoglalót arról, hogy miről is szól az élet? Íme: “Az Úr megmondta neked, mi a jó. Ezt kéri tőled az Úr: tedd azt, ami helyes, szeresd az irgalmasságot, és élj alázatosan Isteneddel” (Mikeás 6,8 GW fordítás).

Mert több irgalmasságra lesz szükséged a jövőben. Mostantól fogva a mennybe kerülésedig rengeteg hibát fogsz elkövetni— szükséged lesz Isten irgalmára, amikor megteszed! De nem kaphatod meg azt, amit nem vagy hajlandó adni. Jakab 2,13 azt mondja, “Könyörülnöd kell másokon, különben Isten nem irgalmaz neked, amikor megítél. De az irgalmas ember félelem nélkül állhat ítélet elé” (NCV).

Mert az irgalom boldogsághoz vezet. Figyeld meg újra a Máté 5,7-et. Azt mondja, hogy Isten megáldja az irgalmasokat. Az “áldott” szó azt is jelenti, hogy “boldog”. Tehát minél inkább megtanulod és gyakorlod az irgalmasságot, annál áldottabb és boldogabb leszel.

Ha szeretnél elkezdeni több irgalmat adni és kapni, imádkozd ma ezt az imát:

“Mennyei Atyám, amikor a saját életem bűneire és hiányosságaira nézek, nagyon hálás vagyok az irgalmasságért, melyet nekem adtál. Irgalmas emberré akarok válni és ugyanazt a kegyelmet adni másoknak, mint te nekem. Adj nekem bátorságot az irgalom felajánlásához, még a bántó és fájdalmas helyzetekben is. És engedd, hogy a mások felé tanúsított irgalmam rád mutasson. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mit jelent “szeretni az irgalmat”, ahogy a Mikeás 6,8 mondja?
 • Hogyan áldott meg Isten, amikor irgalmat mutattál mások felé akkor is, amikor ez nehéz volt?
 • Gondolj néhány módszerre, amellyel kegyelmes lehettél volna másokkal a múlt héten. Hogyan változtathatta volna ez meg egy adott helyzet kimenetelét?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.05.15.)

A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.

Szólj hozzá!

Négy módszer, hogy hatásosan imádkozz

2023. május 19. 03:00 - Besther

 

clouds-g17921d497_1920.jpg"Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek: Ha ti hűtlenek lesztek, én szétszélesztelek benneteket a népek közé, de ha megtértek hozzám, megtartjátok parancsolataimat, és teljesítitek azokat, akkor ha az ég széléig űztelek is el benneteket, még ott is összeszedlek és elviszlek benneteket arra a helyre, amelyet kiválasztottam, hogy ott lakjék az én nevem." (Neh 1,8-9).

Amikor imádkozol, akkor figyelmed Isten felé fordul. Ez segít meglátni, hogy Ő mennyivel nagyobb és erősebb minden gondodnál. Ahogy figyeled Isten válaszát az imáidra, úgy mélyül a hited.

Ma négy olyan módszert szeretnék elmondani neked, ami hatásossá teszi az imádkozást, alapul véve Nehémiás életét:

1. Kérésed alapozd Isten karakterére. Imádkozz úgy, mint, aki tudja, hogy Isten válaszolni fog. Mondhatsz ilyesmit, "Istenem, válaszodat várom imámra, azért, aki te vagy. Te hűséges Isten vagy. Nagy Isten vagy. Csodálatos. Te tudod ezt a problémát kezelni!"

2. Valld meg azokat a bűneidet, amikkel tisztában vagy. Ezt tette Nehémiás. Azt mondta, "Vallást teszek Izráel fiainak a vétkeiről, amelyeket elkövettünk ellened. Vétkeztem én is és atyám háza népe is! Nagy gonoszságot követtünk el ellened, mert nem tartottuk meg azokat a parancsolatokat, rendelkezéseket és törvényeket, amelyeket szolgádnak, Mózesnek adtál." (Nehémiás 1,6b-7.) Nem Nehémiás hibája volt, hogy Izrael fogságba esett. Még meg sem született, amikor ez történt, nagy valószínűséggel, ő már fogságban született. Mégis a bűnös nép közé számította önmagát. Azt mondta, "Része voltam a problémának."

3. Kérd Isten ígéreteit. Nehémiás így imádkozott az Úrhoz, "Emlékezz vissza arra az ígéretre, amelyet kijelentettél a te szolgádnak, Mózesnek" (Nehémiás 1,8). El tudod képzelni, hogy Istent "emlékeztesd"? Nehémiás emlékeztette Istent az Izrael nemzetének tett ígéretére. Valójában, így imádkozott, "Istenem, te Mózesen keresztül figyelmeztettél, hogy ha hűtlenek leszünk, elveszítjük Izrael földjét. Viszont azt is megígérted, hogy ha megbánjuk bűneinket, visszaadod nekünk."

Kell Istent emlékeztetni? Nem. Elfelejti azt, amit megígért? Nem. Akkor miért kell kérni Isten ígéreteit, amikor imádkozol? Mert ez segít neked emlékezni, hogy Isten mit ígért. 

4. Légy konkrét, amikor kérsz. Ha konkrét választ vársz az imádra, akkor a kérés is legyen konkrét. Ha az imáid általános jellegű kérések, akkor honnan fogod tudni, hogy azok meg lettek-e válaszolva? 

Amikor imádkozol, aláveted magad Isten felsőbbségének, elfogadva, hogy Ő életed minden részletében aktív és képes minden szükségedet kielégíteni. Viszont az imának is igazodnia kell Isten akaratához, ez segít megérteni azt, hogy hogyan és miért válaszolt úgy, ahogy tette.

De soha ne kételkedj: Isten válaszol imáidra.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen imakérésed volt mostanában Istenhez, ami még mindig megválaszolatlan?
 • Imádkozz újra ezért és kövesd a fenti lépéseket. Miként változik az imádságod?
 • Istennek milyen ígéretét kell kérned?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.12.)

Szólj hozzá!

Mit csinál a világban Isten?

2023. április 13. 03:00 - Anita.B

vince-fleming-4i6vizi79he-unsplash.jpg

Isten előre elhatározta hogy saját családjába fogad minket azáltal, hogy Jézus Krisztuson keresztül magához visz. Ez az, amit tenni akart és ez örömöt okozott neki.” (Efézus 1,5 NLT fordítás)

Isten mindig munkálkodik a világban. De a legfontosabb dolog, amit tesz, az, hogy családot épít, és ezt azért teszi, hogy örökké szerethesse családtagjait.

Isten már azóta tervezi családját, amióta megalkotta a világegyetemet. Valójában, ha Isten nem akarna családot, az egész univerzum nem is létezne! Minden, ami a történelem során történt és történik, Istenek az univerzummal kapcsolatos céljához képest teljesen mellékes, mert Isten családot akar.

A Bibliában, Pál apostol az efézusiakhoz írt levelében, az 1. fejezet 5. versében azt mondja “Isten előre elhatározta hogy saját családjába fogad minket azáltal, hogy Jézus Krisztuson keresztül magához visz. Ez az, amit tenni akart és ez örömöt okozott neki” (NLT fordítás).

Egy családba kétféleképpen kerülhetsz be: beleszületsz, vagy örökbe fogadnak. Isten mindkét utat megmutatja az üdvösség szimbólumaként a Bibliában. Amikor Jézus Krisztusba veted a hitedet, akkor újjászületsz és ugyanakkor befogadnak Isten családjába is.

Minden emberi család ideiglenes. De Isten családja, a lelki családod — az egyház — állandó. Örökké fog tartani, hiszen azokból az emberekből áll, akik azért vetették hitüket Jézus Krisztusba, hogy megmentse, üdvözítse és átformálja őket.

A Biblia a Zsidókhoz írt levél 2. fejezetének 11. versében azt mondja, “Jézus és az általa megszentelt nép ugyanahhoz a családhoz tartozik. Ezért nem szégyelli őket testvéreinek nevezni” (CEV fordítás).

Érted ezt? Jézus nővérének vagy bátyjának akar hívni!

Isten családjának tagjává válni ingyenes ajándék. A Római levél 6. fejezet 23. verse  azt mondja, “Mert a bűn zsoldja a halál, de Isten ajándéka az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban”..

Jézus az életét adta érted azzal, hogy meghalt a kereszten. És ezt azért tette, hogy a múltad bűnei megbocsátódjanak, hogy legyen célja életednek, és, hogy legyen otthonod a Mennyben.

Az Atyaisten azt akarja, hogy családja még inkább olyanná váljon mint ő. Tehát, amikor elfogadod a megváltás ajándékát, elkötelezed magad arra, hogy nem csak Istent szereted teljes szívedből, hanem családja minden tagját is - mert Isten maga a szeretet.

Isten folyton családja építésén dolgozik. Ez azt jelenti, hogy bármikor csatlakozhatsz ehhez a családhoz!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Szerinted mit akar Isten, hogyan tükrözze vissza a földi családunk az ő örökkévaló családját?
 • Milyen módon segíted te Isten gyülekezetének építését és növekedését? Mit gondolsz, milyen új utakra hív Isten, hogy segítsd egyháza építését?
 • Miért jó hely a gyülekezet arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell Jézushoz hasonlóan szeretni az embereket?

A meghívás Isten családjához tárva-nyitva áll

Nem számít, mit tettél vagy merre jártál, helyed van Isten örökkévaló családjában. A helyed készen áll és vár rád. Csak higgy és fogadd el!

Készen állsz? Kezdd ezzel az egyszerű imával: “Drága Istenem, tudom, amikor meghalok, számot fogok adni neked életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem a tieid szerint. Azt akarom, hogy ez most azonnal megváltozzon. El akarok fordulni a bűneimtől és hozzád akarok menni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, aki azért halt meg, amit én helytelenül cselekedtem, és a bűneimért nem nekem kell megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg megbocsátásodat és csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem lehetek elég jó ahhoz, hogy egy tökéletes helyre, a Menybe kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szerettél, hogy minden bűnömet magadra vetted és ezzel elfogadhatóvá tettél a Menny számára. Arra kérlek, ments meg. Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy be fogod tartani ígéretedet, és azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imát, hogy elfogadd Jézust, kérlek küldj nekem egy (angol) e-mailt a rick@PastorRick.com címre és tudasd velem. Szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, melyek segítenek elindulni a Jézussal közös úton.

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.04.06.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása