Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Amikor nem érted, bízz Istenben!

2022. október 17. 03:00 - Anita.B

pexels-jessica-lewis-creative-4200823.jpg“Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj.” (Pél 3,5)

Sokan kérik Istent, hogy garantálja a sikert, mielőtt megpróbálnák azt, amit Ő kért tőlük — de ez nem hit. A hit mindig kockázatot követel.

A hit azt jelenti, hogy akkor is engedelmeskedsz, ha nem érted. Például a megbocsátás sosem tűnik jó ötletnek, mielőtt megtennéd, de ez a hited egyik legnagyobb próbája. Ha valaki bánt téged, nem biztos, hogy jó érzés megbocsátani neki, egyszerűen nem tűnik helyesnek. De a megbocsátás mindig a helyes döntés, függetlenül attól, hogy megérted-e.

Emlékszel, amikor gyerek voltál és a szüleid azt mondták neked, hogy tegyél meg valamit, aminek nem volt értelme? De most, ép ésszel visszatekintve megérted szüleid nézőpontját.

Így működik ez Istennel is.

A hit azt teszi, ami helyes, még akkor is, ha abszurdnak tűnik. A Példabeszédek 3,5 azt mondja, “Bízz az Úrban teljes szívedből, és ne a magad eszére támaszkodj” (HCSB fordítás). Soha nem ismerheted a teljes képet, de Isten igen. 

A Biblia remek példát mutat erre Gedeon történetében a Bírák könyve 7. fejezetében. Gedeon 300 izraelitát vitt magával 135.000 ellenséges katonával szemben. Az esély négyszázötven az egyhez volt. Isten megkérte a katonákat, hogy fáklyákat, trombitákat és agyagedényeket vigyenek magukkal — biztos vagyok benne, hogy Gedeon nevetségesnek tartotta ezt a parancsot.

Azután Isten azt mondta Gedeonnak, hogy tegye az agyagedényeket a fáklyák fölé, hogy ne lássák a fényt és fogják körbe az ellenség táborát. Isten utasításai valahogy így hangoztak: “Amikor azt mondom, fújd meg a trombitákat, törd össze az edényeket és hagyd, hogy a fáklya fénye hirtelen felragyogjon a sötétben. Úgy tűnik majd, hogy hatalmas sereg veszi körül az ellenséges tábort. Ez óriási zűrzavart fog okozni, és az ellenséges katonák végül egymással küzdenek majd."

Gedeon engedelmeskedett, bár semmi értelme nem volt. Az izraeliták megfújták a trombitáikat, összetörték az edényeiket és felfedték a fáklyáik fényét. Az ellenséges katonák döbbenten ébredtek fel, majd az izraeliták helyett egymással kezdtek harcolni. Mivel Gedeon azt tette, amit Isten parancsolt neki — még ha nem is értette —, az izraeliták megnyerték a csatát.

Néha Isten azt súgja, hogy tégy meg valamit, ami ostobaságnak tűnik — például csatába menni elsöprő fölénnyel szemben. De ha van hited, engedelmeskedsz Istennek akkor is, ha nem érted, mit kér tőled.

Gedeonhoz és a katonáihoz hasonlóan te sem élhetsz hitben kockázat nélkül. De Isten világosan látja a teljes képet. Bízhatsz abban, amit tőled kér!

Segítő kérdések beszélgetéshez:

 • Mi a legmeglepőbb dolog, amire Isten kért, hogy tedd meg? Hogyan derült ki?
 • A Biblia azt mondja, ne a magad eszére támaszkodj. Vannak olyan területek az életedben, ahol különös kísértést érzel arra, hogy inkább a saját elképzeléseidben bízz, mint Istenében? Miért?
 • Mi a legnagyobb félelmed akkor, amikor azt kérik, hogy engedelmeskedj valaminek, amit nem értesz?

*(Daily Hope by Rick Warren 2022.10.10.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten terve az, hogy a Mennybe kerülj

2022. október 08. 03:00 - Dalma.

 

"Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket –"nem bűnösnek" nyilvánít minket –, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanígy üdvözülhetünk azáltal, hogy Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, vagy milyenek voltunk." Pál levele a rómaiakhoz 3:22 (TLB)

heaven-gb9a75cce9_640.jpg

Minden ember, aki valaha is élt, ugyanazzal a problémával szembesül: a bűnük elválasztja őket Istentől. A Biblia azonban egy egyszerű és világos megoldást kínál, "a legörömtelibb hírt, amit valaha is hirdettek, és ez mindenkinek szól." (Lukács 2:10 TLB)

A Biblia azt mondja, "Ez az örömhír elmondja nekünk, hogy Isten hogyan tesz minket az Ő szemében igazzá. Ez a kezdetektől a végig hit által valósul meg. Ahogy a Szentírás mondja: "Hit által van az, hogy a megigazult embernek élete van." (Pál levele a rómaiakhoz 1:17 NLT)

Isten Igéje azt is mondja, "Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem általatok van, hanem Isten ajándéka –, és nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedhessen." (Pál levele az efezusiakhoz 2:8-9 NIV)

Az örömhír az, hogy Jézus halála és feltámadása által kapcsolatba kerülhetünk Istennel. Más szóval, csak úgy juthatsz a Mennybe, ha hiszel Istenben és az ő Fiában, Jézus Krisztusban.

Hogyan fejezed ki a Krisztusba vetett hitedet? Íme egy egyszerű bibliai útmutató:

Ismerd be, hogy szükséged van Megváltóra

Egyedül nem juthatsz Istenhez. Bűnös vagy. Elrontottál dolgokat. A mennyország tökéletes, te pedig nem vagy az.

De a Biblia azt mondja, „Ha megvalljuk bűneinket, Ő hű és igaz, megbocsátja a bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól.” (1 János 1:9 NIV)

Pál apostol pedig ezt írja: "Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket – "nem bűnösnek" nyilvánít minket –, ha bízunk Jézus Krisztusban, hogy elveszi a bűneinket. És mindannyian ugyanígy üdvözülhetünk azáltal, hogy Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk." (Róma 3:22 TLB)

Higgy Jézusban

A Biblia világosan megmondja, hogyan kell hinni az üdvösség elnyeréséhez: "Higgyetek az Úr Jézusban, és üdvözültök." (ApCsel 16:31 NLT). Ez azt jelenti, hogy hiszed, hogy Jézus az, akinek a Biblia mondja, és a jövődre nézve mindennel kapcsolatban Őbenne bízol. Jézus azt mondta: "Én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az Atyához, csak általam." (János 14:6 NIV)

És a hitünket konkrétan Krisztusba kell helyeznünk: "Ha megvallod, hogy Jézus az Úr, és hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, üdvözülsz. Mert a hitünk által állt helyre a kapcsolatunk Istennel; a megvallásunk által üdvözülünk... Mindenki, aki segítségért kiált az Úrhoz, üdvözül." (Róma 10:9-10, 13 GNT)

Valld meg Jézus iránti elkötelezettségedet

Mondd Jézusnak, hogy rá bízod az életed. Valld meg, hogy hiszel Őbenne és az Ő ígéreteiben. Jézus ezt mondta: "Ha bízol bennem, nemcsak bennem bízol, hanem Istenben is, aki elküldött engem. Mert amikor engem láttok, azt látjátok, aki engem küldött. Világosságként jöttem, hogy világítsak ebben a sötét világban, hogy mindazok, akik bíznak bennem, többé ne maradjanak a sötétségben." (János 12:44-46 NLT)

Bízzunk Isten ígéreteiben

Bízhatsz Istennek a János 3:16-ban leírt ígéretében: "Mert így szerette Isten a világot: egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (NLT)

Nem számít, hogy mit tettél, vagy mennyi ideig tetted, Isten megígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele fog élni a mennyben.

Elkötelezted már az életedet Jézusnak?

Ha még nem bízol Jézusban és még nem kötelezted el magad, hogy követed őt, miért vársz még? Mondd el ezt az imát:

"Jézus, Te megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden bűnt és rosszat, amit valaha is elkövettem, Te megbocsátod nekem, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba. Annyira hálás vagyok, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom az üdvösségemért. Ez ajándék Istentől, amit a te keresztáldozatod tett lehetővé.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az én Megváltóm. Befogadlak téged az életembe mint Uramat. Életem minden részét átadom a te irányításodnak ma. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, és ne magamat. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha még nem adtad át az életedet Jézusnak, mi tart vissza? Készen állsz arra, hogy most megtedd ezt a lépést?
 • Ha már Jézus követője vagy, hogyan bátorított téged a mai napi üzenet azáltal, hogy emlékeztetett arra, hogyan mentett meg téged Jézus? Kivel fogod megosztani az evangéliumot ezen a héten?
 • Isten azt ígéri, hogy mindenki, aki hisz Jézusban, örökké vele fog élni a mennyben. Milyen jelentősége van ennek az ígéretnek az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.01.)

Szólj hozzá!

Miért kell aggódni a pokol miatt?

2022. szeptember 24. 03:00 - Anita.B

nr_kep.jpg“Az örökkévalóságot az emberi szívbe ültette.” Préd 3,11 (NLT fordítás).

A mennyország és a pokol valóságos. Isten azt akarja, hogy megértsd ezt az örökkévalóvalóságot és az élet minden valóságát, amely Igéjében, a Bibliában található.

Az élet első valósága, hogy Isten arra teremtett, hogy szeressen téged és azt akarja, hogy viszont szeresd őt. A Nagy Parancsolt azt mondja, “Szeresd Uradat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből” (Mt 22,37).

Az élet második valósága ez: Az örökkévalóságra teremtettél. A Prédikátor könyve 3,11 ezt mondja, “Az örökkévalóságot az emberi szívbe ültette” (NLT fordítás). Nem számít, milyen jó dolgok vannak ezen a bolygón, életed egy pontján ezt gondolod majd, “Ennél többnek kell lennie.”

És van is! Sokkal több időt fogsz tölteni a halál másik oldalán, mint ezen az oldalon. Ez az élet felkészülés az életedre az örökkévalóságban.

Épp ezért, van az életednek harmadik valósága: Isten két örökkévaló helyet készített, a mennyet és a poklot.

Isten a világ megalapítása óta készíti elő a mennyországot. Jézus azt mondja a Máté 25,34-ben, “Jöjjetek, Atyám áldottai, örököljétek a világ teremtésétől nektek készített országot” (NLT fordítás). Nem kell örökké a bűn által megtört bolygón maradnod. Dönthetsz úgy, hogy a tökéletesség helyére mész, és örökké Isten jelenlétében leszel.

A pokol is valóságos hely. Jézus így folytatja, “Ezután a balján állókhoz is szól: Távozzatok színem elől, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és démonainak készült” (Mt 25,41 NLT fordítás). A pokol az ördögnek és az angyalainak készült, akik fellázadtak Isten ellen. Viszont most valósággá vált mindenkinek, aki úgy dönt, fellázad Isten ellen.

A következő néhány napban a pokol valóságáról beszélünk majd— nem azért, mert azt akarom, hogy félj és depressziós légy.

Azt akarom, hogy megértsd az igazságot a pokolról, hogy teljes mértékben befogadhasd az élet negyedik valóságát: te dönthetsz arról, hol töltöd az örökkévalóságot.

Az 5Mózes 30,19 ezt mondja, “Most választást adok neked élet és halál, Isten áldása és Isten átka között, és elhívom az eget és a földet, hogy tanúi legyenek a döntésednek. Válaszd az életet” (GNT fordítás).

Isten azt akarja, hogy az életet válaszd, és vele töltsd az örökkévalóságot. Fián, Jézus Krisztuson keresztül megnyitotta a mennybe vezető ajtót. Jézus megígérte, “Aki hisz nekem és megkeresztelkedik, üdvözül. De aki nem hisz nekem, elítéltetik.” (Márk 16,16 CEV fordítás).

Ha azt választod, hogy hiszel Jézusban, garantáltan örök életed lesz Istennel a mennyben. Micsoda ígéret!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért gondolod, hogy Isten megadja neked a választást, hogy szeresd őt vagy sem?
 • Hogyan segít jobban megérteni Isten szeretetét a pokol valóságának megértése?
 • Milyen módon készít fel Isten most az örökkévalóságra?

Bízhatsz Isten ígéretében

A bűnöd elválaszt Istentől, és semmit nem tudsz tenni, hogy helyrehozd a dolgokat. Szükséged van tehát valakire, aki megment bűneidtől és elfogadhatóvá tesz Isten előtt.

Éppen ezért küldte Isten Jézust. Jézus kereszthalála megfizetett minden rosszért, amit valaha elkövettél vagy el fogsz követni. Jézus lehetővé tette számodra, hogy kapcsolatba kerülj Istennel, az Atyával. A Biblia azt mondja, “Isten előtt igazzá lettünk a Jézus Krisztusba vetett hitünk által. És ez mindegyikünkre igaz, aki hisz, függetlenül attól, hogy kik vagyunk” (Róma 3,22 NLT fordítás).

Úgy indulhatsz útnak Jézussal, hogy hiszel benne és megvallod bűneidet. Ha készen állsz arra, hogy átadd életedet Jézus Krisztusnak, kezdd ezzel az egyszerű imával: “Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűnömért, és te feltámasztottad őt. Megváltómként akarok bízni benne és a mai naptól fogva Uramként követni őt. Irányítsd az életemet és segíts teljesíteni az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imádságot, hogy elfogadd Jézust, kérlek írj nekem a rick@PastorRick.com címre és tudasd velem. Szeretnék néhány ingyenes anyagot küldeni, melyek segítenek elindulni a Jézussal közös úton.

*(Daily Hope by Rick Warren 2022.09.17.)

Szólj hozzá!

Siess engedelmeskedni Isten parancsainak

2022. augusztus 20. 03:00 - Lencsés Tamás

Késedelem nélkül sietek engedelmeskedni parancsaidnak.” (Zsolt 119,60 GNT fordítás)

Tegnap arról értekeztünk, hogy mit jelent „Isten Lelkében járni”. Néha Isten lelke azt mondja neked, hogy lassan haladj. Máskor pedig gyorsan kell, hogy cselekedj. Ma két olyan esetről fogok beszélni, amikor gyorsan kell cselekedned.

Először is, gyorsan kell cselekedned, amikor Isten azt mondja neked, hogy tegyél meg valamit.

A Biblia teli van az élethez szóló instrukciókkal. A Biblia ezeket parancsoknak nevezi, és Isten azt akarja, hogy engedelmeskedj nekik.

A szülők gyakran adnak utasításokat a gyermekeiknek. Ha a gyermek azt válaszolja, hogy „gondolkodni fogok rajta”, akkor a gyermek nem engedelmeskedik.

Ugyanez igaz Istenre és rád is. Amikor Isten azt mondja neked, hogy tegyél meg valamit, elvárja, hogy gyorsan engedelmeskedj.

Márk evangéliuma első fejezetének 17. versében Jézus azt mondja két halásznak: „kövessetek engem”. Arra kérte őket, hogy hagyjanak fel a foglalkozásukkal. Ez igen nagy dolog volt.

Mi volt a válaszuk? „Erre azok a hálókat otthagyva azonnal követték őt”. (Mk 1,18)

Amikor Isten arra kér, hogy tegyél meg valamit, azt akarja, hogy cselekedj azonnal.

A Zsoltárok könyvében ez áll: „Késedelem nélkül sietek engedelmeskedni parancsaidnak.” (Zsolt 119,60). Amikor az engedelmességről van szó, a sietség jó dolog.

Másodszor: gyorsan cselekedj, amikor Isten Lelke arra emlékeztet, hogy bocsánatot kell kérned vagy felajánlanod.

A bűntudathoz vagy nehezteléshez ragaszkodni olyan, mintha mérget innál. Élve felfalhat téged. Jézus így mondja ezt a Máté evangéliumának 5. fejezetében található 23. és 24. versben: „Amikor tehát áldozati ajándékodat az oltárhoz viszed, és ott eszedbe jut, hogy testvérednek valami panasza van ellened, hagyd ott ajándékodat az oltár előtt, menj el, békülj ki előbb testvéreddel, és akkor térj vissza, és vidd fel ajándékodat!”

Még az Istent megszólító imádságod sem lehet kifogás arra, hogy késleltesd a megbocsátást vagy a bocsánatkérést. Ha valami nincs rendben közted, és egy másik ember között, akkor most van itt az ideje, hogy helyrehozd.

Amikor Isten azt mondja, hogy tegyél valamit, vagy amikor ki kell békülnöd valakivel, ne késlekedj. Itt az ideje, hogy gyorsan cselekedj.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mit mondott neked Isten, amit ma meg kell tenned?
 • Melyik embernek kell megbocsátanod?
 • Kinek a megbocsátását kell keresned?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.13.)

Szólj hozzá!

A helyes hozzállás felfedezése az engedelmességhez

2022. augusztus 16. 03:00 - Erika1832

"Barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit parancsolok nektek." (Ján 15,14. NLT)

Jézus ezt mondja a János 15,14-ben "Barátaim vagytok ha azt teszitek amit parancsolok nektek" (NLT)

Nem mondhatod, hogy szereted Jézust, ha bűnös életmódot folytatsz. Nem állíthatod magadról, hogy keresztény vagy, ha közben önközpontú életet élsz. Nem mondhatod, hogy Jézus követője vagy, majd kiválogatod azokat az igéket amiket hallani szeretnél, a többit pedig figyelmen kívül hagyod. Jézus azt mondja, hogy akkor vagy a barátja, ha engedelmeskedsz neki és az ő parancsolatainak.

Miért engedelmeskednek a keresztények Istennek? A nem hívő emberek ezt  mindig félreértik. Azt mondják, "Nem akarok keresztény lenni, mert nem akarok engedelmeskedni Istennek. Ti hívők bűntudatból, félelemből vagy kötelezettségből engedelmeskedtek neki, és én nem ilyen életet akarok élni."

De igazán miért is engedelmeskedünk Istennek? Mert szeret minket! A legjobbat akarja nekünk. Úgy szeret téged, mint ahogy senki más.

A Biblia azt mondja, hogy csak azért van szeretet a világon, mert Isten szeretet. Mi pedig nem félelemből, bűntudatból, vagy kötelezettségünkből engedelmeskedünk Istennek. Szeretetből engedelmeskedünk neki, – mert szeretett és megmentett minket.

Mikor középiskolás voltam, egy srác odajött hozzám és ezt mondta: "Korlátozott vagy." Erre így feleltem: "Hogy érted ezt?" Erre ő: "Mert keresztény vagy. Nem teheted meg azokat király dolgokat, amit mi többiek megtehetünk."

A szemébe néztem és ezt mondtam: "Minden drogot kipróbálhatnék, amit csak akarok. Be tudnék drogozni bármivel amivel csak akarok. Bármit ihatnék amit csak szeretnék. Elmehetnék minden olyan buliba ahová csak szeretnék. Annyi nővel feküdhetnék le, amennyivel csak akarok. De az a különbség, hogy Jézus megváltoztatta, hogy mit akarok.

Ezután már nem akartam ezeket a dolgokat megtenni és ma sem akarom. Ezek olcsó, hamis izgalmak, amelyek átmenetileg feldobnak, de aztán ezek visszaütnek. Szabadságnak tűnhetnek, de nem tartósak. Depresszióhoz vezetnek, és nem töltenek be megelégedettséggel.

Jézus ezt mondja: "Ahogyan engem szeretett az Atya, úgy szeretlek én is titeket... Ha parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok a szeretetemben, ahogyan én mindig megtartottam az én Atyám parancsolatait és megmaradok az ő szeretetében. Ezeket azért mondom nektek, hogy az én örömöm legyen bennetek, és örömötök teljessé legyen.” (János 15,9-11. NLT)

Isten nem akarja, hogy azért engedelmeskedj neki, mert félsz tőle. Azt sem akarja, hogy a büntetéstől való félelem miatt engedelmeskedj neki. Isten azt akarja, hogy szeretetből engedelmeskedj neki. Az ő szeretete az, ami az igazi örömhöz vezet.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mikor engedelmeskedtél valakinek (talán a szüleidnek, tanárodnak, vagy főnöködnek) félelemből? Mikor engedelmeskedtél szeretetből? Mi volt a különbség ezekben a kapcsolataiban?
 • Miközben nőtt az Isten iránti szereteted, hogyan változtatta meg a vágyaidat?
 • Hogyan élted meg az örömöt az Isten iránti szeretetteljes engedelmesség által?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.08.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása