Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az Úr jósága örökké tart

2024. április 02. 03:00 - Anika Enikő

 “az Úr házában lakom egész életemben.” Zsolt 23,6

Isten valamennyi jótéteményéből egyetlen egy van, ami még a földi életen túl is tart. A 23. zsoltár utolsó verse Isten jóságának tökéletes példája: „az ÚR házában lakom egész életemben.”(Zsolt 23,6).

Ez azt jelenti, hogy nem kell félned a haláltól – mert a halál nem a vég. Isten a legjobbat a végére tartogatja. Még ha nehéz életed is van itt a földön, ha Jézus Krisztust kérted, hogy mentsen meg, örökké az Úr házában fogsz lakni, ahol nincs többé bánat, nincs több szenvedés, nincs több bűn, nincs több betegség, nincs több szomorúság, nincs több probléma, nincs több fájdalom, és nincs több nyomás. A mennyország hihetetlen! Isten dicsősége vár ott rád.

A Biblia ezt tanítja: „Kegyelemből üdvözültetek. Isten pedig feltámasztott minket Krisztussal, és vele együtt ültet minket a mennyei birodalmakba Krisztus Jézusban, azért hogy az elkövetkező időkben megmutassa kegyelmének páratlan gazdagságát, amely a hozzánk való kedvességében nyilvánul meg Krisztus Jézusban” (Ef 2,5-7).

Minden, amit a mennyországról szóló filmekben láttál, valószínűleg téves. Először is, a mennyország nem a nirvána, nem egy álom vagy metaforikus hozzáállás. A mennyország egy fizikai hely, nem létállapot. Ez egy állandó hely, amely örökké tart, és csak Isten családja számára van fenntartva.

A mennyország nem unalmas. A Jelenések könyve 21. fejezetében egy pillanatnyi betekintést nyerünk a mennyországba, s ebből megtudhatjuk, hogy ott nem lustálkodni fogunk egy örökkévalóságon át. Sok mindent, amit a földön teszel, megtehetsz majd a mennyben is. Ehetsz, alhatsz, bulizhatsz, beszélgethetsz, barátkozhatsz, imádkozhatsz és énekelhetsz – csak hogy néhányat említsünk. A mennyországot neked teremtették.

Csak két dolog van, amit a  földön megteszel, de a mennyben nem fogsz tenni. Először is, a mennyben nem vétkezhetsz; másodszor, nem tehetsz tanúbizonyságot a még nem hívőknek Krisztus szeretetéről és megbocsátásáról, mert ott csak Isten gyermekei vannak jelen. Ezért van az, hogy ha egyszer hívővé válsz, Isten nem visz azonnal a mennybe, mert azt akarja, hogy továbbadd az üdvösség és a kegyelem örömhírét. Az egyetlen ok, amiért a mennybe kerülsz, az, hogy valaki már megosztotta veled az evangéliumot. Most rajtad a sor, hogy elmondd másoknak! Annyi minden vár még a mennyországban! Örökké dicsőíteni és imádni fogjuk Istent. Újra találkozunk azokkal, akik szeretik Jézust. Megjutalmaznak a  hitünkért, a reménységünkért és a szeretetünkért. Olyan munkát kapunk, amelyet szívesen végzünk.

 Milyen fantasztikus ígéret! Milyen jó Istenünk van!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ki beszélt neked Isten kegyelméről és irgalmáról? S te kivel osztottad meg az örömhírt?
 • Mit kaptál Istentől ebben a földi életben? Miben vagy tehetséges? Hogyan használhatod a képességeidet az ő dicsőségére?
 • Van bakancslistád? Mit gondolsz, hogyan hasonlítható az össze azzal, amit a mennyben fogsz megtapasztalni?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Isten Fiában, Jézus Krisztusban. Ha kész vagy odaszánni Jézusnak az életedet, akkor imádkozz eképpen:

“Drága Istenem!

Azt ígérted, hogy ha hiszek a te fiadban, Jézus Krisztusban, minden rossz, amit elkövettem megbocsáttatik, hogy megismerem az életem célját és egy napon befogadsz a te örök otthonodba, a mennybe.

Megvallom, hogy vétkeztem, és esedezem a bocsánatodért. Hiszem, hogy Jézus meghalt, magára vette a bűneimet, és hiszem, hogy feltámasztottad őt. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és Uramként követni őt az életem hátralévő részében. Irányítsd az életemet és segíts, hogy a te akaratod szerint éljek. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha ennek az imának az elmondása során fogadtad be Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy küldj egy emailt angolul a Rick@PastorRick.com  címre és tudasd velem, mert szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, melyek  segítenek megkezdeni az utadat Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.26.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Nem kell egyedül hirdetned a Jó Hírt!

2023. augusztus 02. 03:00 - daniella_89

fellowship-ministry-holding-hands.jpeg

"Megálltok egymás mellett egy erős céllal - hogy megosszátok a Jó Hírt" (Filippi 1:27 TLB fordítás)

Küldetésed van! Isten azt akarja, hogy hirdesd az ő szeretetét mindazoknak, akik még nem tartoznak az ő családjába - barátaidnak, a családodban, és azoknak, akikkel együtt dolgozol. Isten ugyanis azt akarja, hogy mindenki részese legyen családjának.

De ebben nem vagy egyedül! Isten azt szeretné, hogy ezt más emberekkel közösen tedd. Pál apostol a Filippiekhez írt levelének, az 1. fejezetében, a 27. versben azt mondja: " Megálltok egymás mellett egy erős céllal - hogy hirdessétek a Jó Hírt " (TLB fordítás)

Hogyan mondod el barátaidnak, hogy Isten szereti őket és hogyan teszed meg mindezt közösségben másokkal? A válasz: egy keresztény közösségben, a kis csoportodon keresztül.

Először is, imádkozzatok közösen. Megkéred a kis csoportodat, hogy imádkozzanak azokért a barátaidért, akiknek nincs kapcsolata Istennel. Nem kényszeríthetsz senkit, hogy szeresse Istent, de imádkozhatsz értük. A barátaid talán nem fogadják el érveléseidet, vagy nem hallgatnak a meggyőződésedre, de imádságaid felett nincs hatalmuk. Az egyenesen a szívükhöz hatol!

Ám mielőtt elmondanád a Jó Hírt másoknak, jó kapcsolatot kell kialakíts velük. Mik a közös élményeitek, érdeklődésetek, szükségleteitek? Beszélj a kis csoportod tagjainak arról, amiket szeretsz, majd kérdezd meg őket: "Kit ismertek, aki nem hívő és szintén szereti ezeket? Kiket tudnánk meghívni magunk közé?"

A Bibliában a Kolosséiakhoz írt levél 4. fejezetében a 3. vers ezt mondja: "Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk Krisztus titkát – amely miatt most fogoly is vagyok –, hogy azt úgy hirdethessem, amint szólnom kell róla.".

Miután imádkoztok a kedvező alkalmakért, tudod mi történik? Elkezded meglátni ezeket az alkalmakat mindenhol! Az imádkozás tudatossá tesz. Amikor elkezdesz imádkozni a családodért, akkor elkezded meglátni családod szükségleteit. Amikor elkezdesz imádkozni a kollégáidért, akkor elkezdesz törődni velük.

Ahogyan egyre jobban megismered a körülötted lévő embereket, elkezded megismerni érdeklődési területeiket, és ez megteremteni a lehetőséget az evangélium megmutatására.

Isten majd gondoskodik egy csomó ilyen lehetőségről és gondolatról. Kezdjetek el imádkozni kis csoportoddal, és legyetek nyitottak észrevenni, hogy hogyan tudtok a körülöttetek lévők körében közösen szolgálatot végezni.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen előnyei vannak annak, ha csoportként evangelizáltok?
 • Milyen különböző reakciókra számíthatsz emberektől, ha a gyülekezetedbe, vagy a házi csoportodba hívod őket, úgy, hogy ott olyan környezetet teremtesz nekik, ami ismerős és megnyugtató számukra?
 • Kik azok a barátaid vagy munkatársaid, akikkel kapcsolatban Isten úgy vezet, hogy imádkozz értük? Hogyan ismerheted meg őket jobban a közös érdeklődéseteken keresztül?

Követni fogod ma Jézust?

Isten bizonyította jóságát az Ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

Készen állsz arra, hogy Isten betöltse az örök életre vonatkozó ígéretét rajtad? Ha igen, kezdd azzal, hogy elmondod ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és kérem bocsáss meg nekem! Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye bűneimet, és hogy te életre keltetted őt. Szeretnék bízni Jézusban, mint Megmentőmben és követni őt mint Uramat a mai naptól fogva. Vezesd életem, és segíts megtennem a te akaratodat! Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy [angol nyelvű] e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.07.28.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

1 komment

A Nagy Küldetés: Fejezzük be a feladatot!

2023. április 12. 03:00 - ReveSz

person reaching black heart cutout paper"Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig." (Mt 28,18-20 ESV fordítás)

Jézus nem csak úgy visszatért az életbe, majd egyenesen a mennybe ment. Feltámadása után 40 napot töltött azzal, hogy Jeruzsálemben utazott és beszélt az emberekhez - egyszer egy 500 fős csoporthoz! Mivel ennyi embernek jelent meg, az evangélium gyorsan elterjedt a Római Birodalomban.

Közvetlenül azelőtt, hogy visszament a mennybe, Jézus utolsó utasításait adta követőinek. Ezek az utasítások, amelyek a Nagy Küldetés néven ismertek, nem csak papoknak, pásztoroknak, lelkészeknek vagy misszionáriusoknak szólnak. Mindenkire vonatkoznak, akik Jézust követik.

Ezek Jézus utasításai: "Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítványokká minden népet, megkeresztelve őket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek. És íme, én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig" (Mt 28,18-20 ESV fordítás).

Ez a feladat Isten családjában mindenkinek jár. Tovább kell adnunk az örömhírt a világnak. Hogy miért? Három okból:

Először is, Isten nagy családot akar. Ha Isten családjába tartozol, akkor azt akarja, hogy másokat is bevezess a családjába. Azt akarja, hogy beszélj az embereknek az evangéliumról.

Másodszor, csak Isten tud neked üdvösséget és reményt nyújtani. Ez a legnagyobb hír a világon! Ezt titokban tartani bűn lenne.

Harmadszor, a Nagy Küldetés a történelem sarokköve. Jézus Krisztus visszatérésének időzítése attól függ, hogy engedelmeskedünk-e az utasításainak. Isten arra vár, hogy befejezzük a feladatot, miszerint a világnak beszélünk Jézusról.

A Biblia azt mondja, hogy Isten "nem akarja, hogy bárki is elveszszen, hanem hogy mindenki megtérjen" (2Pt 3,9 NASB fordítás). Isten senkit sem kényszerít arra, hogy szeresse őt, de azt akarja, hogy mindenkinek legyen lehetősége igent vagy nemet mondani az ő szeretetére.

Máté evangéliuma 24. részének 14. verse szerint: "Az Isten országáról szóló örömhírt hirdetik majd az egész világon, minden nemzetnek. Aztán jön el a vég" (NCV fordítás). A Nagy Küldetés feladatának befejezése elkerülhetetlen. A kérdés csak az, hogy melyik nemzedéknek lesz kiváltsága ezt megtenni?

Dolgozzunk együtt a feladat befejezésén. Kezdheted azzal, hogy ma mesélsz valakinek Jézusról.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Gondolj három olyan emberre, akit ismersz, és akinek szüksége van arra, hogy hallja az evangéliumot. Szánj egy kis időt arra, hogy imádkozz, és készíts tervet arra, hogy legalább az egyikükkel kapcsolatba lépj, hogy beszéljetek az örömhírről.
 • Mit gondolsz, miért akarja Isten, hogy Jézus követői részt vegyenek abban, hogy elmondják a világnak az evangélium üzenetét?
 • Még ha nem is tudsz elmenni egy másik országba, hogy megoszd az evangéliumot, mi az, amivel támogathatod azoknak a munkáját, akik olyan népcsoportok között szolgálnak, amelyek még nem hallották az örömhírt?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.05.)

Szólj hozzá!

Tudjuk, hogyan végződik a történet

2021. július 06. 03:00 - daniella_89

51arblsss2l_ac_sl1001.jpg"Hirdetni fogják az Isten királyságáról szóló jó hírt az egész világon, minden nemzetnek. Azután jön el a vég" (Mt 24,14 NCV fordítás).

A történelem befejezése elkerülhetetlen.

Hiszem teljes szívemből. Ez egy megmásíthatatlan tény. Befejezett. Elvégeztetett. Nincs több kétség. Elolvastam az utolsó fejezetet.

Isten igéje elmondja nekünk, hogyan lesz vége. Egy nap Isten mindent befejez itt a Földön, és elviszi a gyermekeit a Mennyországba, hogy mindörökre vele legyenek. A Biblia azt mondja: "Hirdetni fogják az Isten királyságáról szóló jó hírt az egész világon, minden nemzetnek. Azután jön el a vég" (Mt 24,14 NCV fordítás)

Valami nagyon fontosat fogok elmondani neked: mi nem próbálunk meg királyságot felállítani itt a Földön. A Mennyei Királyságot próbáljuk meg benépesíteni. Szeretnénk, ha minden barátunk és mindenki más is velünk lehetne a Mennyországban. Az a célunk, hogy bevigyünk embereket Isten Királyságába, hogy vele lehessenek az örökkévalóságban.

Hogyan szerzünk Istennek dicsőséget? Ő akkor dicsőül meg, ha szeretjük Őt teljes szívünkből. Akkor dicsőül meg, ha szeretünk más embereket Isten családjában. Akkor dicsőül meg, ha szeretjük a nem rokonszenves embereket is. Azzal is őt dicsőíthetjük, hogy megosztjuk az Örömhírt mindenkivel. Dicsőítjük őt, mikor bízunk benne olyan problémákban, amiknek a megoldásához csoda kell. Istennek adunk dicsőséget, mikor tudjuk, és bízunk abban, hogy a vég elkerülhetetlen, és Ő győz.

Úgy hangzik ez, mint ami alapján te is élni akarod az életedet? Ha igen, mondd el ezt az egyszerű imádságot ma:

"Drága Jézus Krisztus, szeretnék része lenni annak, amit Te a világban teszel. Hiszem, hogy használni szeretnél. Szeretnék visszatérni az első szerelmemhez: Hozzád. Szeretnék a kezeid és lábaid lenni a 21. században. Segíts hinnem, és a te hited szerint élnem. A Te nevedben imádkozom. Ámen."

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mi az, ami meg kellene változzon az életedben, ha elhiszed, hogy Isten már megírta a történet végét, és Ő győz?
 • Milyen látszólag lehetetlen problémában vagy helyzetben van szükséged arra, hogy bízz Istenben?
 • Kivel tudod ma megosztani az evangéliumot, hogy csatlakozhasson Isten Királyságába?

 

Nem számít, mit tettél, hogy hol voltál, Isten szeretné, ha egy napon csatlakoznál hozzá az Ő örökkévaló Királyságában. Igen - van egy kész helyed Isten örök családjában, amely vár rád. A meghívás áll, az ajtó tárva-nyitva. Csak hidd-, és fogadd el!

Készen állsz? Itt egy imádság, amivel elkezdheted: "Drága Istenem, tudom, hogy mikor meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, a saját tervem szerint éltem, nem pedig a Tied szerint. Szeretnék megváltozni mostantól. Szeretnék elfordulni a bűneimtől, és odafordulni Hozzád.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért a rosszért, amit tettem, és hogy így nem kell megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásod. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg, Uram. Soha nem tudnék elég jó lenni, hogy bekerüljek egy tökéletes helyre.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz, hogy magadra vetted minden bűnömet. Te tettél elfogadhatóvá arra, hogy bejussak a Mennyországba, és alázattal kérlek, hogy ments meg engem. Hiszek benned, Jézus. Hiszem, hogy megtartod az ígéreted, és megmentesz azonnal, biztosan, teljesen és örökérvényűen. Tudom, hogy ha elhagyom ezt a Földet, a Te Királyságodhoz fogok csatlakozni. Jézus nevében, Ámen."

Ha elmondtad ezt az imát, kérlek, írd meg nekem a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék küldeni számodra néhány segédanyagot a Jézussal való utazásod kezdetéhez.

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2021.06.29.)

1 komment

A telefonod egy eszköz a nemzetek elérésére

2020. október 18. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„Krisztuson keresztül Isten békét teremtett közöttünk és közötte, és azt a feladatot bízta ránk, hogy mindenkinek beszéljünk a békéről, ami a miénk lehet ővele” (2Kor 5,18 NCV fordítás).

Megtalálhatsz a Twitteren. De sosem fogsz arról posztot látni, hogy milyen ízesítésű lattét ittam, vagy hogy mit gondoltam a The Voice utolsó epizódjáról. Amikor évekkel ezelőtt feliratkoztam a Twitterre, eldöntöttem, hogy úgy fogom használni, mint egy eszközt, amely bátorítja az embereket, és arra tanítja őket, hogy hogyan kövessék Jézust. Érdekelhet, hogy milyen kávét iszom, de amire igazán szükséged van, az az, hogy bátorítást kapj, hogy kövesd és engedelmeskedj Isten Szavának. Ez egy sokkal jobb módja a közösségi média használatának.

„Krisztuson keresztül Isten békét teremtett közöttünk és közötte, és azt a feladatot bízta ránk, hogy mindenkinek beszéljünk a békéről, ami a miénk lehet ővele” (2Kor 5,18 NCV fordítás).

Nincs abban semmi rossz, ha megosztod az Instagramon a gyerekeid fényképét vagy a csodálatos ételt, amelyet a kedvenc éttermedben ettél. De ha nem használod a közösségi médiát arra, hogy elmondd az embereknek, hogy milyen békességük lehet Istennel, akkor egy hatalmas lehetőséget szalasztasz el, hogy beteljesítsd rendeltetésedet. 

Isten a legfontosabb feladatot bízta ránk a bolygón: mondjuk el egymásnak, hogy a megváltás Jézus Krisztuson keresztül lehetséges. Amikor Jézus azt mondta, hogy menjetek, és tegyetek tanítvánnyá minden népet, hozzád szólt! Kétezer évvel ezelőtt bejárni az egész világot, azt jelentette, hogy hajóra kellett szállnod, vagy mostanában repülőre, hogy eljuthass a világ végére.

Ma már nem kell elhagynod az otthonodat, hogy elérd a föld másik felét. Ülhetsz a hálószobádban a pizsamádban, és mondhatsz egy jó szót Istenről, amely az egész világhoz el fog jutni. Ez egy olyan csodálatos előny és áldás, amelyben egyetlen más keresztyénnek sem volt része a történelemben. És használni ezt az eszközt, hogy eljusson az evangélium minden nemzethez, nagy felelősség.

A Biblia azt mondja A krónikák első könyve 16. fejezetének 24. versében: „Tedd közzé az ő dicsőséges tetteit a nemzetek között! Mondd el mindenkinek azokat a csodálatos dolgokat, amelyeket tesz!” (NLT fordítás).

Lehetőséged van ma arra, hogy elmondd az embereknek, akik a világ minden részén élnek, azokat az elképesztő dolgokat, amiket ő érted tett. Ez pont az ujjhegyednél van.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Mik a félelmeid, ha Jézusról kell beszélned a közösségi médiában?
 • Hogyan ajánl a közösségi média egyedi lehetőségeket az evangélium megosztására?
 • A közösségi média csak egy, azok közül a lehetőségek közül, ahol megoszthatod az evangéliumot. Hogyan használsz más lehetőségeket az életedben, hogy a Jézus általi megváltásról beszélj az embereknek?

Jézus ezt az ígéretet teszi neked.

A mai Napi remény elmondja nekünk, hogy hogyan használhatod a telefonodat, hogy megoszd az örömhírt Isten megváltásáról Jézus által. Te tapasztaltad-e már ezt az örömhírt?

Jézus azt mondja János evangéliuma 11. fejezetének 25. és 26. versében: „Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat, és újból életed ad nekik. Bárki, aki bennem hisz, ha meg is hal, mint mindenki más, újra élni fog. Örök életet ajándékozok annak, mert hisz bennem, és soha nem fog elpusztulni” (TLB fordítás).

Hol máshol kaphatsz ilyen ígéretet? Sehol! Ki más adhatja meg ezt neked? Senki! Ha nem kapod meg Jézustól, akkor nem fogsz vele rendelkezni. Ez egy csodálatos ajándék, és ez ma elérhető számodra. Mi a feltétele? Hinned kell.

Ha meg akarod hozni azt a döntést, hogy hiszel Jézus Krisztusban, és követed őt, csak imádkozd a következőket: „Drága Jézus, megígérted, hogyha benned bízom, minden rossz, amit valaha is tettem, megbocsátást nyer, meg fogom tanulni, hogy mi az életem értelme, és egy napon majd veled lehetek örök otthonodban, a mennyben. Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te Isten vagy, Megváltóm. Befogadlak életembe mint Uramat. Átformálom életem minden részét a te tetszésednek megfelelően. Neked van hozzá jogod, Uram, hogy hajtásokat teremj az életemben. Jézus, szeretnék megpihenni szeretetedben. Köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom érte. Úgy akarom használni az életemet, hogy téged jobban szolgáljalak, mint magamat. Alázatosan rád bízom az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg, és fogadj be a családodba. Jézus nevében. Ámen!”

Amennyiben elmondtad most ezt az imát, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem [angolul] a Rick@PastorRick.com e-mail címre, és tudasd ezt velem. Szeretnék küldeni néhány ingyenes anyagot neked, hogy segítségedre legyenek a Jézussal való utazásod megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.10.11.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása