Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Bibliai kötelességünk figyelmeztetni másokat

2024. április 19. 08:27 - Evelyn

stop-634941_640.jpg„Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: háromnapi járóföldnyi volt. Elindult Jónás, és bement a városba egynapi járásra, és így kiáltott: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” Jón 3, 3-4 CEV fordítás

Mikor Isten Jónást Ninivébe küldte, azt a feladatot adta neki, hogy figyelmeztesse az embereket engedetlenségük súlyos következményeiről. Az Úr azt akarta, hogy tudják, hogy az ítélete közeleg, de még van egy esélyük, hogy megbánják bűneiket és engedelmeskedjenek neki.

Isten egy második esélyt akart adni Ninive lakosainak.

De ugyanakkor Jónás számára is kellett adnia egy második esélyt, mert a próféta úgy végezte, hogy megfutamodott az Úr küldetése elől és egy nagy hal gyomrában ülve kötött ki. Mikor az Úr megmentette őt, a Biblia azt mondja, hogy „Erre fölkelt Jónás, és elment Ninivébe az Úr szava szerint. Ninive pedig nagy városa volt Istennek: háromnapi járóföldnyi volt. Elindult Jónás, és bement a városba egynapi járásra, és így kiáltott: Még negyven nap, és elpusztul Ninive!” Jón 3, 3-4 CEV fordítás

A figyelmeztetés, az nem más, mint egy óva intő tanács veszélyre, csapdára, vagy problémára vonatkozóan. Isten néha küld embereket az életünkbe, hogy figyelmeztessenek, mert az Úr figyelmeztetésére nem hallgatunk.

Az Újszövetségben több, mint száz igevers mondja, hogy figyelmeztessünk másokat. Ez Jézus követőiként a kötelességünk része.

Az Apostolok cselekedetei 20. részének 31. versében Pál így ír: „… emlékezzetek arra, hogy én három évig nem szűntem meg éjjel és nappal könnyek között inteni mindenkit.”

Figyeld meg, hogy Pál azt mondja, hogy „könnyek között” intette az efézusiakat. Miért sírt, miközben figyelmeztette őket? Mert szerette őket!

Isten minden hívő számára adja a küldetést, hogy figyelmeztessünk másokat. Amikor figyelmeztetsz valakit, az azt mutatja, hogy szereted Istent és szereted azt az embert. Például, ha tudod, hogy egy híd leomlott és látsz valakit 80 km/h sebességgel haladni arrafelé, akkor a szeretetteljes dolog az lenne, hogy figyelmeztesd.

Ha szereted az embereket az életedben, akkor figyelmeztetni fogod őket az oktalan döntéseik következményeire – mert az istenfélő figyelmeztetés, a szeretet megnyilvánulása.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ismertess egy alkalmat, amikor valaki figyelmeztetett téged azzal kapcsolatban, amit az életedben látott, és ezzel megmentett egy rossz döntéstől.
 • Könnyen és szívesen fogadod mások figyelmeztetését? Miért igen vagy miért nem?
 • Mi a legnehezebb része mások figyelmeztetésének?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024. 04. 12.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezek a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a "Rövidítések - angol nyelvű bibliafordítások jelölései" pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A szeretet odafigyel, a szeretet meghallgat

2023. november 16. 03:00 - Olajfa

Fogadjátok el egymást, ahogyan Krisztus is elfogadott benneteket, és szolgálja ez is Isten dicsőségét! (Róma 15,7)

Amit Isten tesz érted, azt akarja, hogy te is tedd meg másokért.

Isten feltétel nélkül elfogad téged. Ez nem azt jelenti, hogy minden tettedet helyesli, de elfogad téged, függetlenül attól, hogy mit tettél. Isten azt mondja, hogy te is az életedben mindenkivel szemben hasonlóan cselekedj.

Az egyik módja annak, hogy bemutasd másnak az elfogadásod, ha ránézel és meghallgatod őt. Amikor valakinek a szemébe nézel, akkor azzal azt mutatod ki neki, hogy számít neked. A szeretet legmagasabb megnyilvánulása a fókuszált figyelem.

A szeretet odafigyel a másikra és a szeretet meghallgat. Mi a helyzet veled - te oda szoktál figyelni másokra és meghallgatod őket? Amikor valaki a munkahelyeden letesz valamit az asztalodra, mondasz neki valamit? Amikor valaki kiszolgál az étteremben, vagy egy eladó segít neked az élelmiszerboltban, szoktál a szemébe nézni és azt mondani "Köszönöm"? Lehet, hogy ez apróságnak tűnik, de amikor valakire figyelmet szentelsz, akár csak egy pillanatra is, megerősíted az értékét és az elfogadásod fejezed ki felé.

A Biblia azt mondja a Róma 15,1-ben: "Nekünk kell viselnünk azt a 'terhet', hogy tekintettel vagyunk mások kételyeire és félelmeire." (TLB fordítás).

Mindannyiunknak vannak félelmei és kétségei. Az elfogadás azt jelenti, hogy meghallgatod a másik félelmeit és kétségeit. Amikor az embereknek kétségeik vannak Istennel kapcsolatban, először meg kell hallgatnod őket és meg kell mutatnod, hogy ez nem változtat a szereteteden vagy elfogadásodon. Miért? Mert Isten így szeret minket.

Amikor kételkedünk, Isten szeretete nem változik meg. Amikor félünk és nem akarunk bízni, Isten akkor is elfogad minket. Így akarja, hogy mi is szeressük a többi embert. 

Úgy szeretni, mint Jézus, azt jelenti, hogy úgy fogadsz el más embereket, ahogyan Jézus elfogad téged. Amikor az ő szeretete átáramlik rajtad, akkor lehetséges, hogy feltétel nélkül szeress másokat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj valakire, aki nagyon könnyen felidegesít, vagy akit nehéz szeretni. Hogyan változtatja meg a hozzáállásod ahhoz a személyhez, ha belegondolsz abba, hogy mennyire szeret téged Isten, és hogy ő elfogadott téged?
 • Miért változtatja meg annyira a szemkontaktus, hogy az illető hogyan érzi magát?
 • Milyen kételyeid vannak Istennel kapcsolatban? Elhiszed, hogy Ő akkor is elfogad téged, amikor kétségeid vannak?

Követed ma Jézust?

Isten bebizonyította jóságát a Fián, Jézus Krisztuson keresztül. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16) Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy Ő beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, mondd el ezt az egyszerű imát:

"Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet és hogy te feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban, mint Megváltómban bízni és a mai naptól kezdve követni, mint Uramat. Vezesd életem és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.09.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A szeretet odafigyel és meghallgat

2023. október 10. 03:00 - Olajfa

"Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet" (1Péter 2:17)

Jézushoz hasonlóan szeretni azt jelenti, hogy úgy értékelsz másokat, ahogyan Jézus értékel téged.

A király gyermeke vagy! Isten teremtett téged és Krisztus meghalt érted! A Biblia azt mondja Péter apostol első levelében, az első fejezet 18-19. versében: "Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg atyáitoktól örökölt hiábavaló életetekből, hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén."

Mennyire vagy értékes? Nézz a keresztre! Jézus kész volt érted meghalni! Isten kész volt odaadni a fiát érted! Ennyire értékes vagy!

Jézus azt szeretné, ha így értékelnél mindenki mást, még azt is, akit ki nem állhatsz. Amikor Jézus széttárta a karját a kereszten, az olyan, mintha azt mondta volna: "Ennyire szeretem őket. Tőled is azt várom, gyermekem, hogy ugyanúgy szeresd őket, ahogy én. Mert én értük is meghaltam, nemcsak érted. Bánj velük úgy, ahogy én bánok velük. Értékeld őket úgy, ahogyan én értékelem őket."

A Biblia nagyon egyszerűen azt mondja az 1 Péter 2,17-ben: "Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet"

Hogyan tudod ezt megcselekedni? Az egyik módja annak, hogy tisztelettel bánsz másokkal, ha a szemükbe nézel, odafigyelsz rájuk, és meghallgatod őket.

Az egyik kedvenc versem a Bibliában a Márk 10:21. Jézus az utcán lépdelt, amikor egy gazdag ifjú odament hozzá és kérdezgetett tőle. Jézus reakciója ez volt: "Jézus rátekintett, megkedvelte őt". Jézus odafigyelt rá és megkedvelte, megszerette őt. Odafigyelés nélkül nem lehet szeretni.

Gondolj azokra az emberekre, akikkel nap mint nap találkozol - például a pincérre az étteremből, a pénztárosra a boltból vagy a folyosón elhaladó munkatársadra. Amikor ezek az emberek beszélgetni próbálnak veled, és te nem figyelsz rájuk, akkor egyáltalán nem fejezed ki irántuk a szeretetedet. A szeretet odafordítja a tekintetet. A szeretet meghallgat.

Amikor szeretettel tekintesz valakire és meghallgatod, akkor ezzel azt jelzed neki, hogy ő értékes számodra, de méginkább, azt, hogy ő Isten számára is értékes.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan értékeled magad, a másokra történő teljes odafigyelésben? Mit fogsz tenni, hogy fejlődhess ezen a területen?
 • Kinek lenne szüksége arra, hogy tudja: fontos számodra és fontos Isten számára is? Mit tudsz tenni már ezen héten, hogy kimutasd figyelmedet, és megerősítsd benne, hogy értékesnek tartod és ő értékes Istennek is?
 • Gondolj egy alkalomra, amikor teljes és szeretetteljes figyelemmel fordultál valaki felé! Mi volt a reakciója?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.10.03.)

Szólj hozzá!

A szeretet legnagyobb ajándéka a figyelem

2023. augusztus 13. 03:00 - Olajfa

"Szenteljetek különleges figyelmet azoknak, akik Isten családjába tartoznak." Galata 6,10 (NCV fordítás)

 A Biblia azt mondja a Galata 6,10-ben, hogy "Szenteljetek különleges figyelmet azoknak, akik Isten családjába tartoznak." (NCV fordítás) Miért kapnak az Isten családjában lévő emberek különleges figyelmet?

Mert amire figyelmet fordítasz, az növekedni fog. Ha odafigyelsz a kertedre, akkor növekedni fog. Ha odafigyelsz a gyermekeidre, akkor növekedni fognak. Ha odafigyelsz a házasságodra, akkor növekedni fog. Ha odafigyelsz a munkádra, akkor növekedni fog.

Mi a szeretet legnagyobb ajándéka? Nem a gyémántok, a virágok, sem a csokoládé. A szeretet legnagyobb ajándéka, amit adhatsz, az osztatlan figyelem.

Megerősítheted az embereket azzal, ha a szemükbe nézel, amivel lényegében azt mondod, "Értékellek. A mondanivalód fontos számomra, mert te fontos vagy nekem." Amit az emberek mindennél jobban szeretnének, az az osztatlan figyelem. Tudni akarják, hogy a gondolataik számítanak, hogy az életük számít, hogy értékesek.

A kapcsolatok lényege nem az, hogy mit teszünk egymásért, vagy hogy mit adunk egymásnak. A kapcsolatokat az élteti, hogy mennyit adunk magunkból a másiknak.

El nem tudom neked mondani, hány emberrel beszéltem már, aki azt mondta: "Nem értem. Mindenről gondoskodok, amire a családomnak szüksége van. Mindent megadok a feleségemnek, amire szüksége van. Mindent megadok a gyerekeimnek, amire szükségük van. Mi kell még nekik?"

Te kellesz nekik! Az idődet akarják. A figyelmedet akarják. Az osztatlan figyelmedet akarják. Tudni szeretnék, hogy számítanak neked. Az időt semmi sem helyettesítheti. A gyerekeknek nincs szükségük dolgokra, időre van szükségük. A házasságoknak időre van szükségük, a barátságoknak időre van szükségük, és a kis csoportoknak is időre van szükségük.

Keress lehetőségeket arra, hogy figyelmet fordíts az emberekre, akik körülvesznek! Ez a szeretet legnagyobb ajándéka, amit adhatsz. De ne csak várj arra, hogy ez megtörténjen, neked kell alkalmakat teremteni a figyelmed kimutatására!

Ha be kell illesztened az időbeosztásodba, tedd meg! Ha a Netflix nézésének idejét kell feladnod, tedd meg! Ha ez azt jelenti, hogy el kell halasztanod a házi munkát, tedd meg! Ha áldozatot kell hoznod, tedd meg! Tedd meg, legyen bármi is az, hogy figyelmet szentelhess a kapcsolataidra! Ez elengedhetetlen a növekedésükhöz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz, Isten milyen módon várja el tőled, hogy az Isten családján kívül élőkre figyelj?
 • Hogyan tudnál több figyelmet adni az embereknek a velük töltött idődben?
 • Mik azok a dolgok, amik elveszik az időt a kapcsolataidtól?

(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.06.)

Szólj hozzá!

Öt lépés a bölcs döntéshozatal időzítéséhez

2022. április 18. 03:00 - Ivanyina Krisztina

döntés | nlc - Part 2

Mert minden dolog számára van idő és ítélet, csakhogy súlyosan nehezedik az emberre ez. Nem tudja ugyanis, mi fog még történni, és nincs, aki megmondja neki, miként lesz majd. (Préd 8,6–7 GNT fordítás)

Életed hátralévő részében, sokszor próbálod majd megtalálni a legmegfelelőbb időzítést döntéseidhez. Talán döntened kell egy tanulással kapcsolatos változtatásról, egy karrierváltásról vagy egy párkapcsolati változásról.

A Biblia azt mondja nekünk: Mert minden dolog számára van idő és ítélet, csakhogy súlyosan nehezedik az emberre ez. Nem tudja ugyanis, mi fog még történni, és nincs, aki megmondja neki, miként lesz majd. (Préd 8,6–7 GNT fordítás)

Mivel minden döntés fontos része az időzítés, döntéseidkor tartsd szem előtt az alábbi öt lépést: 

Szánj időt a helyes döntés meghozatalára!

„Ha a Lélek által élünk, akkor éljünk is a Lélek szerint!” (Gal 5,25)

 A sietség a jó döntések ellensége! Hagyd, hogy Isten határozza meg a döntéseid időzítését. Az ő időzítése mindig a legjobb, így ráhagyhatod a tiedet is.

Légy csendben és figyelj Isten Igéjére!

Utaimat megfontolom, lépteimet intelmeidhez igazítom. (Zsolt 119,59)

Nem hallhatod Isten hangjának suttogását, ha életed tele van mindenféle zajokkal. Ezért olyan kritikus, hogy tölts időt kizárólag csak Istennel. Isten akaratát Isten Igéjében találod meg. 

Kérd mások imádkozását!

A mi Urunk Jézus Krisztusra és a Lélek szeretetére kérlek titeket, testvéreim, legyetek segítségemre Isten előtt értem mondott imádságaitokban (Róm 15,30) 

Amikor megkérsz másokat, imádkozzanak veled egy döntésedért, ők bátorítani és támogatni tudnak. Ők is kérhetik Istent, hogy mutassa meg a lényeget és a nyílvánvalót.

Gondolj arra is, amihez a legjobban értesz!

„Amilyen lelki ajándékot kaptatok, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.” (1Pt 4,10)

Isten azért adott neked képességeket, hogy másokon segíthess. Olyan döntést hozz, ami segíti, hogy képességeidből és tehetségedből minél többet ajándékozz másoknak.

Kérd bölcs barátok tanácsát!

„Ahol nincs tanács, elesik a nép, de a tanácsosok sokaságában biztonság van.” (Péld 11,14)

Szeretnéd megtudni mások szempontjait is, amikor meghatározod döntésed kívánatos időpontját? Kérd istenfélő barátok, tanácsadók vagy lelkészek segítségét! Keresd meg a legbölcsebb embereket, akiket ismersz, és hallgasd meg tanácsaikat!

Amikor döntést hozol, emlékezz: Isten az idő teremtője, és Ő irányít mindent. Ez azt jelenti, hogy Isten időzítése soha nem túl késő és soha nem túl korai.

Bízhatsz abban, hogy Ő időben megérkezik – a maga idejében!  

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen következményekkel jár, ha fontos döntések meghozatalakor nem veszed figyelembe Isten időzítését? 
 • A fenti öt lépés közül melyiket tudod a legnehezebben követni?
 • Hogyan segíthetnek ezek a lépések egy aktuális döntés meghozatalában? Kik azok, akiket bevonhatsz a döntéshozatali folyamatba, hogy Istentől áldott tanácsot kaphass?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.04.11.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása