Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Tanulj meg lazítani a korlátaid között

2024. február 10. 03:00 - Olajfa

fe8862457d6c0a6f5a0fc3949cbf7c67.jpg

"Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs! Ezt a kincset azonban "cserépkorsóban", vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk."

2 Korinthus 4,7 (NCV fordítás)

Mindig el fogsz bátortalanodni, ha szuperhős próbálsz lenni, és többet tenni, mint ami emberileg lehetséges. Szükséged van egy reálisabb képre magadról: nem tudod mindenki problémáit megoldani. Nem lehetsz egyszerre több helyen. Nem tudsz mindent megtenni, amit szeretnél. Nem költhetsz el olyan pénzt, amid nincs.

Meg kell tanulnod, hogy lazíts a korlátaid között. Bármikor, amikor az életed korlátain kívül próbálsz élni, az elbátortalanít. Könnyebb megtölteni a naptáradat, mint megtenni azt, ami benne van. Mindig könnyebb bejutni, mint kijutni. Könnyebb ígéretet tenni, mint betartani. Mindig könnyebb eladósodni, mint megszabadulni az adósságtól.

A túlterhelés első jelei gyakran a testünkben mutatkoznak meg. Pál apostol azt mondja a 2Korinthus 4:7-ben: "Az, hogy Jézust megismertük, igen nagy kincs! Ezt a kincset azonban "cserépkorsóban", vagyis emberi testünkben hordozzuk. Így azután jól látható, hogy ez a mindennél nagyobb erő Istentől származik, nem pedig tőlünk." (NCV fordítás) Más szóval, ismerned kell a határaidat. Fel kell ismerned a figyelmeztető jeleket, amikor túlterhelt vagy, és rá kell jönnöd, hogy te csak az edény vagy, és Isten az erő.

A testünk olyan, mint az agyagedény - mindannyian egy kicsit repedezettek vagyunk, mert mindannyian ide-oda estünk. De Isten gyakran a leggyengébb emberekbe helyezi a legnagyobb ajándékait, és ez lehetőséget ad nekünk, hogy visszamutassunk rá, és azt mondjuk: "Ez csakis Isten lehetett! Ez csakis Isten ereje által történhetett meg".

A történelem során Isten tökéletlen eszközöket használt arra, hogy dicsőségét bemutassa. Semmi sem valósulna meg, ha Isten csak tökéletes embereket használna - mert nincsenek ilyenek!

Lehet, hogy úgy gondolod, hogy a legjobb, ha elrejted a gyengeségeidet, de Isten használni akarja őket az életedben. Ám először fel kell ismerned és tiszteletben kell tartanod a korlátaidat. Aztán bízz Isten erejében, és ne a sajátodban, hogy beteljesítse a veled kapcsolatos célját.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Próbáltál már többet elérni az életedben, mint ami emberileg lehetséges? Mi volt az eredménye fizikailag és lelkileg?
 • Milyen módon láttad, hogy Isten a gyengeségeidet arra használta, hogy segítsen neked lelkileg növekedni és egyre inkább hozzá hasonlóvá válni?
 • Miben terhelted túl önmagad? Hogyan ismerheted fel a korlátaidat, és hogyan tudsz reálisabb elvárásokat támasztani a jövőben?

Követed-e ma Jézust?

Isten bebizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (János 3,16)

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, mondd el ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék Jézusban, mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Uramat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust és tudsz angolul, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes angol nyelvű anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

(*Daily Hope by Rick Warren, 2024.02.03.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Szükségünk van a pihenésre

2023. január 12. 03:00 - flependzsi

fireplace.JPG

“Ne dolgozzatok szünet nélkül kora reggeltől késő estig, mert féltek, hogy éhezni fogtok. Isten pihenést is akar adni azoknak, akiket szeret.” Zsoltárok 127, 2. (TLB fordítás)

Amikor elindítottuk a gyülekezetünket, a Saddleback Church-öt, naponta 18 órát dolgoztam. Minden héten kétszer még vendégeket is fogadtunk. Aztán az első év utolsó vasárnapján kiálltam prédikálni - és elájultam. Teljesen kimerített a fizikai és szellemi fáradozás, és annak a terhe, hogy túl sokat törődtem másokkal.

A rákövetkező évben azután, Isten tanított nekem néhány dolgot az egyensúlyról - de, amiket azóta is újra és újra meg kell tanulnom. Meg kellett tanulnom, hogy éretlenül viselkedem, ha elhanyagolom a pihenést. Hiszen Rómát sem egy nap alatt építették fel, (ahogyan az angol közmondás mondja) és az egyházat sem, vagy bármi mást, ami értékes. 

A Biblia azt mondja, a 127. zsoltár 2. versében: “Ne dolgozzatok szünet nélkül kora reggeltől késő estig, mert féltek, hogy éhezni fogtok. Isten pihenést is akar adni azoknak, akiket szeret.” (TLB fordítás)

Isten nem akarja, hogy mindent egyszerre végezz el. Azt szeretné, ha megtanulnál abban az ütemben  haladni, ahogyan Ő alakítja körülményeidet - azért, hogy lépésről lépésre fejlődhess, növekedhess. Mialatt Isten növekedést ad a vállalkozásodnak, téged is fejleszt. Mialatt segít felnevelni gyermekeidet, te is fejlődsz. Mialatt előrehaladást ad karrieredben, téged is nevel. De ahhoz, hogy növekedj, tudnod kell megpihenni Isten jóságában. 

Néhány ember úgy gondolja, Isten csak akkor mosolyog rájuk, amikor dolgoznak, imádkoznak, vagy valamilyen lelki dolgot tesznek. De Isten akkor is rád mosolyog, amikor pihensz.

Ha szülő vagy, ismered azt az örömet, amikor este besétálsz a gyerekeid szobájába, és figyeled őket, ahogy alszanak. A mennyei Atyád is örül, ha láthat téged aludni vagy pihenni. Ő úgy alkotott téged, hogy szükséged van a pihenésre. Még maga Isten is megpihent. Gondolod, hogy te elfoglaltabb Istennél? 

Mózes 2. könyve 31, 17. szerint “Csak hat napot dolgozz, a hetedik nap legyen egy emlékeztető a szövetségre, amit veletek kötöttem. Mert hat nap alatt alkotta meg az ÚR az eget és a földet, a hetedik napon pedig megnyugodott és megpihent.” (TLB fordítás).

Miért pihent meg Isten a hetedik napon? Nem azért mert fáradt volt, hiszen Isten nem fárad el. Bemutatta mit vár el tőlünk: hagyjuk abba a munkát és pihenjünk, tartsuk meg a nyugalom napját és pihenjünk meg Isten jóságában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Te miért dolgozod túl magad otthon, az iskolában, vagy a munkahelyeden? 
 • Hogyan segíti a lelki fejlődésünket, növekedésüket ha határokat állítasz fel az életedben?
 • Mit mond el rólad a napirended? Mi a magasabb prioritású nálad, a feladat lista befejezése, vagy a lelki növekedés? Hogyan deríted ezt ki?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.01.05.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Tanuld meg elengedni magad a korlátaidon belül!

2020. november 21. 03:00 - Lilla:)

limitation.jpg

„Ez a kincs Istentől származik, mi azonban olyanok vagyunk, mint az agyagedények, melyekben tárolják a kincset. Ebből látszik, hogy Istentől ered a nagy erő, nem tőlünk” (2Kor 4,7 NCV fordítás).

Folyton elkedvetlenedsz majd, amikor szuperhős akarsz lenni, és olyat tenni, ami emberileg lehetetlen. Egy sokkal reálisabb képre van szükséged önmagadról: nem hozhatod rendbe mindenki problémáját, nem lehetsz egyszerre több helyen, nem tehetsz meg bármit, nem költheted el azt, amid nincs.

Meg kell tanulnod elengedni magad a korlátaidon belül. Bármikor, amikor az életedet ezen határokon túlra akarod terjeszteni, el fogsz csüggedni. Könnyebb megtölteni a napirendedet, mint végrehajtani azt. Mindig könnyebb belekeveredni valamibe, mint kikeveredni belőle. Könnyebb ígéretet tenni, mint betartani azt. Mindig könnyebb eladósodni, mint kijönni az adósságból.

Ha túlfeszíted a határaidat, annak első jelei gyakran a testeden jelentkeznek. Pál második levele a korinthusiakhoz 4. fejezetének 7. versében az apostol ezt mondja: „Ez a kincs Istentől származik, mi azonban olyanok vagyunk, mint az agyagedények, melyekben tárolják a kincset. Ebből látszik, hogy Istentől ered a nagy erő, nem tőlünk” (NCV fordítás). Vagyis ismerned kell a határaidat, és fel kell ismerned az intő jeleket, amikor ezeket átlépted! Rá kell jönnöd, hogy te csak az edény vagy, és Isten az erő forrása!

A testünk olyan, mint egy agyagedény; mindannyian sérültek vagyunk egy kicsit, mert ide-oda ejtenek minket. Isten azonban a legnagyszerűbb ajándékokat gyakran a leggyengébb emberekbe rejti. Ez ad számunkra lehetőséget, hogy visszamutassunk rá, és ezt mondjuk: „Ez biztosan Isten volt. Ez csakis az ő erején keresztül történhetett.”

A történelem során Isten ilyen sérült eszközök használatán keresztül mutatta meg az ő dicsőségét. Semmi sem történhetett volna meg ezek közül, ha Isten csakis tökéletes embereket használt volna, hiszen senki sem az!

Lehet, hogy azt gondolod, jobb elrejteni a gyengeségeidet, Isten azonban használni akarja őket az életedben. Először viszont fel kell ismerned a határaidat, és tiszteletben kell tartanod azokat! Utána bízz Isten erejében a sajátod helyett, hogy véghez viszi veled a célját!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Próbáltál már többet elérni az életedben, mint ami emberileg lehetséges lenne? Mi lett az eredménye fizikailag és lelkileg?
 • Milyen módon használja Isten a gyengeségeidet, hogy segítse a lelki növekedésedet és azt, hogy hozzá hasonlóvá válj?
 • Milyen területen feszítetted túl a határaidat? Hogyan ismerheted fel a korlátaidat és állíthatsz reálisabb elvárásokat magad felé?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.11.14.)

Szólj hozzá!

Oldd meg a problémát, ahelyett, hogy inkább valakit hibáztatnál azért

2016. november 04. 03:00 - torokaron

„Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten-káromlást, és a szátokból a gyalázatos beszédet.” (Kol 3:8, NIV-fordítás)

 

Csak meghatározott nagyságú érzelmi energiával rendelkezel. A beszélgetés során, amikor problémát szeretnétek megoldani, választhatod azt, miszerint ezt az energiádat arra fordítod, hogy valakit elkezdesz okolni a kialakult helyzetért; de dönthetsz úgy is, hogy azt a probléma megoldására fordítod. Olyan nagy energiád nincsen, hogy mindkét változatra elég legyen. Fel kell tehát tenni magadnak a kérdést, hogy mi a fontosabb a számodra, a másikat hibáztatni, vagy megoldani a konfliktust.

Oldd meg a problémát, ahelyett, hogy inkább valakit hibáztatnál azért.

Minden házaspárnak szükséges lefektetnie néhány olyan alapszabályt, hogy nézeteltérés esetén meddig lehet elmenni, és milyen szavakat nem szabad már kimondani. Vannak bizonyos szavak, amiket a házasságban soha, de soha nem szabad használni; ezek „a tömegpusztító fegyverek”.

A hidegháború idején, amikor a Szovjetunió és az Egyesült Államok egymással szemben állt, az USA több ezer interkontinentális rakétával vette célba a szovjeteket. Az egész Szovjetuniót képesek lettek volna elpusztítani azzal. Ugyanígy, a Szovjetunió is számtalan rakétát tartott az amerikaiakra célozva, az oroszok is képesek lettek volna elpusztítani azzal az USA-t. Azonban még a hidegháború legrosszabb időszakaiban is, amikor a helyzet pattanásig feszült, mindkét félben maradt olyan józanság, hogy azt mondja, bizonyos fegyvereket nem fognak használni, mert azokkal kölcsönösen elpusztítanák egymást. Ha ti használjátok a ti fegyvereiteket, akkor mi be fogjuk vetni a mieinket, és akkor végül elpusztítjuk egymást. Tehát ha még teljesen más állásponton vagyunk is egy adott kérdésben, legalább abban egyet fogunk érteni, hogy ezeket a fegyvereket nem használjuk."

Ugyanígy, sohasem szabad bevetned az olyan kapcsolati „tömegpusztító fegyvereket” a házasságodban, mint a válással való fenyegetőzés vagy a kapcsolatból való kilépés réme, vagy éppen a másik szülei viselkedésének felhánytorgatása. Meg kell egyeznetek abban, hogy nem számít, milyen nagyon haragszotok is éppen a másikra, ezeket a szavakat tilos használni, mert tönkreteszik a kapcsolatot azáltal, hogy lerombolják a bizalmat.

A Biblia nagyon pontosan meghatározza, hogy hol van ez a határ. „Most azonban vessétek el magatoktól mindezt, a haragot, az indulatot, a gonoszságot, az Isten-káromlást, és a szátokból a gyalázatos beszédet.” (Kol 3:8, NIV-fordítás) Ezek olyanok, mint a tömegpusztító fegyverek.

Az oka annak, hogy a problémát meg kell oldanunk, nem pedig hibáztatnunk kell azért valakit, nem más, mint az, hogy a hibáztatás egyfajta ítélkezés, s erre csak Istennek van joga. Nem te vagy a bíró, te nem tudod kitalálni mások motivációját. Sokszor még a saját motivációddal sem vagy tisztában! Ezt csak Isten tudja. Engedd, hogy Ő legyen a bíró, te pedig a probléma megoldásával foglalkozhatsz.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mik lehetnek a te kapcsolatodban „a tömegpusztító fegyverek”?
 • Hogyan tudod megtenni azt, hogy a mások hibáztatása helyett inkább a probléma megoldására törekedj?
 • Miért fontos lefektetni „a tisztességes vitatkozás” határát egy kapcsolatban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.10.28.)

 

Save

Save

Szólj hozzá!

Mi lesz a te hozzájárulásod?

2016. október 25. 03:00 - csmsdvd

"Isten mindegyikőtöket megáldott különleges adottsággal; használjátok ezt arra, hogy egymást segítitek, ezzel is továbbadva Isten sokfajta áldását." (1 Péter 4:10, TLB fordítás)

3748_960x642.jpg

 

Mi lesz az életed hozzájárulása? Az Isten által adott talentumot, képességet  önmagad vagy mások javára használod-e?

 

A Biblia szerint, "Isten mindegyikőtöket megáldott különleges adottsággal; használjátok ezt arra, hogy egymást segítitek, ezzel is továbbadva Isten sokfajta áldását." (1 Péter 4:10, TLB fordítás)

 

Isten egyedi szándékkal teremtett, alkotott téged. Olyan szándékkal, hogy a világnak te is adjál valamit, te is járulj hozzá. Nemcsak azért kerültél erre a Földre, hogy a helyet foglald, és felhasználd a kincsét, majd azután visszavonulva meghalj. Isten egyedien alkotott téged, hogy egyedien tudj hozzájárulni a világhoz.

 

Tedd fel magadnak a kérdést: "Figyelembe véve, amilyenné Isten alkotott engem, hogyan tudnék a környezetem fejlődéséhez hozzájárulni? Miben lehetek én különb?"

 

A Bibliából az irgalmas samaritánus története jól példázza, hogy milyen hozzájárulása lehet egy embernek, akinek van helye az életében másnak is, mint önmagának. Ismerős a történet? Volt egy ember, akit a Jeruzsálemből Jerikóba vezető úton kiraboltak. Megverték, mindenét elvették, és félholtan otthagyták az út szélén. Az első ember, aki arra járt, egy pap volt, aki túl elfoglalt volt, hogy megálljon. Nagyon sietett, és azt mondta: "Nincs időm ennek az embernek segíteni..." És elment.

 

Ezután egy másik vallási vezető is arra ment, és azt mondta: "Nekem megvan a saját napirendem. Van saját célom és szándékom. Túl elfoglalt vagyok. Nem akarom, hogy ehhez az emberhez bármi közöm legyen." A sérültet hátrahagyva, elment.

 

A harmadik embernek, aki arra jött, a teljes oka meglett volna arra, hogy továbbmenjen. Samaritánus volt; a samaritánusok és a zsidók pedig ki nem állhatták egymást. Mégis, megállt. Az idegent a szamarára tette, elvitte a legközelebbi fogadóba, és a tulajdonosnak azt mondta, "Etesd meg, öltöztesd fel, és viseld gondját, ameddig felépül, én fizetem a költséget."

 

Utoljára mikor tettél ilyet egy idegenért? Ritkán? Talán sohasem? Miért? Nincs helye az életedben. Ennek az embernek volt. Volt "felesleges" ideje, időben elindult, hogy meg tudjon állni másnak segíteni. Volt "felesleges" pénze, és oda tudta adni másnak. Volt energiája. Nem idegeskedett, így tudott segíteni.

 

Isten azért teremtett téged, hogy segíts. Milyen egyedi képességet is kaptál Istentől? Hogyan tudod ezt felhasználni a mások áldására?

 

Segítő kérdés elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen módon tudnál az életedbe "felesleget" beépíteni, hogy így másokra összpontosíts, ne magadra?
   

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.10.18.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása