Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ha reménytelennek érzed magad, imádkozz specifikusan

2024. április 13. 03:00 - Anita.B

fa-barboza-yykbf9lis50-unsplash_1.jpg“Kiáltottam az Úrhoz nyomorúságomban, és Ő válaszolt nekem. Vizes sírom mélyéről segítségért kiáltottam, és te hallottad kiáltásomat.” Jónás 2,2 (GW fordítás)

Amikor reménytelennek érzed magad, rá kell jönnöd, honnan ered ez az érzés — és akkor elkezdhetsz imádkozni kimondottan összpontosítva arra, amire szükséged van. Isten azt akarja, hogy így beszélgess vele.

Amikor sajátosan imádkozol, arra biztatlak, hogy vedd a Szentírást és imádkozd azt vissza Istenhez. Isten Igéjéből való imádkozás a kulcs ahhoz, hogy segítséget kérjünk Istentől!

Ezt tette Jónás, amikor elsüllyedt az óceánban és elnyelte egy nagy hal. Rövid imájában, a Jónás 2. fejezetében nyolc különböző Igét imádkozott. Minden, amit mondott, idézet volt a Zsoltárok könyvéből. Jónás nyilvánvalóan jártas volt a Szentírásban. 

Milyen verseket kell visszaimádkoznod Istenhez?

 • Imádkozd a siralmakat Istenhez. Ha dühös vagy, menj vissza a Zsoltárok egyik siralmához vagy a Siralmak könyvéhez, és imádkozd vissza ezeket a panaszokat Istenhez.
 • Imádkozd az igazságot Istenről. Imádkozd, amit a Biblia mond Istenről — a jóságáról, tisztességéről, és igazságosságáról. Mindezek a témák szerepelnek a Bibliában.
 • Imádkozd Isten ígéreteit. El sem tudom mondani, hányszor imádkoztam, “Istenem, szükségem van arra, hogy megtartsd a szavadat. Meg kell tenned, amit ígértél.” Azután elimádkozom Isten egyik ígéretét, amit megjegyeztem.

Törekedj arra, hogy minden egyes nap tanulmányozd Isten Szavát, hogy Jónáshoz hasonlóan visszaimádkozhasd neki Igéjét. És ahogy ezt teszed, Isten visszahozza a reményt az életedbe.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit teszel azért, hogy jobban megismerd a Bibliát, hogy könnyebben visszaimádkozhasd a Szentírást Istenhez?
 • Melyik Szentírást találod különösen megnyugtatónak, amikor levertnek érzed magad?
 • A ma tárgyalt három ima közül — siralmak, igazság Istenről, Isten ígéretei — szerinted melyik lenne a leghasznosabb számodra imában? Miért?

*(Daily Hope by Rick Warren 2024.04.06.)

 (A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Jézus feltámadása mindent megváltoztatott!

2024. április 01. 03:00 - Anika Enikő

 “Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat és újra életet ad nekik. Bárki, aki hisz bennem, mégha meghal is, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet adott annak, aki hisz benne, és soha nem fog elveszni.” János 11,25-26 (TLB)

Jézus feltámadása mindent megváltoztatott! Szó szerint felosztotta a történelmet Krisztus előtti és Krisztus utáni időszakra. Ez a legfontosabb esemény az emberiség történelmében, és három dolgot bizonyít.

Először is, a feltámadás bizonyítja, hogy Jézus pontosan az, akinek vallotta magát! Többször elmondta, hogy ő Isten Fia, és azért jött, hogy meghaljon a bűneinkért. És pontosan ezt tette. Jézus Krisztus feltámadása a történelem egyik legjobban dokumentált eseménye. Bármely bíróság előtt megállná a helyét, és valóban meg is állta, sokszor az évszázadok során. Pál apostol ezt mondta: „Mert én elsősorban azt adtam át nektek, amit én magam is kaptam: hogy Krisztus meghalt a mi bűneinkért az Írások szerint, eltemették, és feltámadt a harmadik napon az Írások szerint, és megjelent Kéfásnak, majd a tizenkettőnek. Azután megjelent több mint ötszáz testvérnek egyszerre, akik közül a legtöbben még mindig élnek, néhányan azonban elhunytak. Azután megjelent Jakabnak, majd valamennyi apostolnak. Legutoljára pedig, mint egy torzszülöttnek, megjelent nekem is.” (1Kor 15,3-8)

Másodszor, a feltámadás bizonyítja, hogy Jézus megtartja az ígéreteit. Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy „megölik, és a harmadik napon feltámad” (Máté 16,21). Mivel Jézus megtartotta ezt az ígéretet, bízhatsz Isten igéjének többi ígéretében is. A Biblia azt mondja: „Mert akárhány ígéretet is tett Isten, azok mind „igenek” Krisztusban. . . . [Ő] ránk helyezte tulajdon pecsétjét, és szívünkbe helyezte Lelkét letétként, garantálva azt, hogy el fog jönni.” (2Kor 1, 20-22 )

Harmadszor, a feltámadás bizonyítja, hogy van élet a halál után. Jézus Krisztus feltámadása miatt van reményünk a jövőre nézve. És ez egy olyan remény, amely nem okoz csalódást (lásd Róma 5,5). Jézus ezt mondta: “Én vagyok az, aki feltámasztja a halottakat és újra életet ad nekik. Bárki, aki hisz bennem, még ha meghal is, mint bárki más, újra élni fog. Örök életet adott annak, aki hisz benne, és soha nem fog elveszni.” (János 11,25-26 TLB fordítás)

Hol hallasz még ilyen ígéretet? Sehol! Ki más tud ilyet ígérni neked? Senki! Ha nem veszed át Jézustól, akkor nem lesz a tiéd. Ez elképesztő ajándék, és már ma a tiéd lehet. Mi kell hozzá? Csak az, hogy higgy benne!

A Biblia azt mondja: „Ez az örömhír elmondja, hogy milyenné tesz minket Isten a maga szemében. Ez hit által érhető el; az elejétől a végéig hit által. Ahogy a Szentírás mondja: „Hit által van élete az igaznak” (Róma 1,17 NLT fordítás). Isten Igéje azt is mondja: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Ef 2,8-9).

A jó hír az, hogy Jézus halála és feltámadása hozzáférést biztosít számunkra Istenhez. Más szóval, csak úgy juthatunk  a mennybe, ha Istenben bízunk, az ő Fián, Jézus Krisztuson keresztül. „Isten azt mondja, hogy elfogad és felment minket – nem nyilvánít bűnösnek, ha bízunk abban, hogy Jézus Krisztus elveszi a bűneinket. És mindannyian üdvözülhetünk ezen a módon, ha Krisztushoz jövünk, függetlenül attól, hogy kik vagyunk vagy milyenek voltunk” (Róma 3,22 TLB fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent számodra tudni azt, hogy Jézus feltámadása jól dokumentált történelmi tény?
 • Segít-e Jézus feltámadása neked jobban bízni a Biblia ígéreteiben? Miért vagy miért nem?
 • Elkötelezted-e magad Krisztus mellett? Ha igen, milyen változást hozott ez a döntés az életedben? Ha nem, mi tart vissza attól, hogy ma elkötelezd magad mellette?

A Krisztus iránti elkötelezettség imája

Ha készen állsz arra, hogy életedet Jézus Krisztusnak szenteld, akkor imádkozz eképpen:

„Kedves Jézus! 

Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rossz, amit valaha elkövettem, megbocsáttatik. Megismerem életem célját, és egy napon örökkévaló mennyei otthonodba fogadsz.

Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy az Isten, az én Megváltóm. Uramként fogadlak be az életembe. Életem minden részét átadom ma neked, irányíts engem és dönts helyettem.

Uram Jézus, szeretnék megnyugodni szeretetedben. Köszönöm, hogy nem kell megdolgoznom érte, és hogy nem kell kiérdemelnem. Életem hátralévő részét arra akarom fordítani, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Alázatosan rád bízom az életem, és arra kérlek, hogy ments meg, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha az imént elmondott ima által befogadtad Jézust a szívedbe, akkor kérlek, hogy írj nekem angolul a Rick@PastorRick.com címre, mert szeretnék neked néhány ingyenes anyagot küldeni, mely segít elindulni Jézussal közös utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.03.25)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan nézz szembe a félelmeiddel és a határozatlanságoddal

2024. március 24. 03:00 - Anita.B

pexels-karolina-grabowska-4386156.jpg“Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Péld 3,5-6

Minden határozatlanság gyökere a félelem. Mindannyian más-más félelmekkel küzdünk. Félünk, hogy hibát követünk el és szégyenbe hozzuk magunkat. Félünk, hogy nem tudjuk befejezni, amit elkezdtünk. Félünk, hogy nem vagyunk elég jók.

Az egyik félelem, amely visszatart bennünket a döntéshozataltól, az a rosszallástól való félelem. A Példabeszédek könyve 29. részének 25. verse azt mondja “Az emberektől való rettegés veszélyes csapda, de az ÚRban való bizalom biztonságot jelent” (TLB).  Abban a pillanatban, hogy elkezdesz aggódni amiatt, hogy mások mit gondolnak, vége, mert a rosszallástól való félelem mindig rosszabb, mint maga a rosszallás.

Tehát hogyan szabadulhatsz meg egy bizonyos félelemtől? Csak egy út van: Nézz szembe vele, és tegyél ellene. Tedd azt, amitől a legjobban félsz!

De hogyan tedd meg ezt a lépést? Hitben. A félelem egyetlen ellenszere a hit. Hittel kell lépned. Bíznod kell Istenben és meg kell tenned az első lépést.

Minden nagyobb döntéshozatalnál, miközben a Saddleback Gyülekezet növekedett, féltem. De így is haladtam előre.

A bátorság nem a félelem hiánya; a bátorság az, hogy a félelmed ellenére is tovább haladsz. Ha nem félsz, nincs szükséged bátorságra. A bátorság azért jön, mert halálra vagy rémülve, de ugyanakkor biztos vagy abban, hogy Isten mit vár el tőled, így mégis megteszed.

A Példabeszédek könyve 3. részének 5. és 6. versei ezt mondják, “Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet”.

Isten támogatja azokat, akik hitben mozognak. Tehát a kérdés, amit fel kell tenned: Hol kell bíznod Istenben? Addig nem bíztál benne igazán, amíg nem próbáltál valami olyasmit, amire saját erődből nem vagy képes.

Nem tudom, milyen döntést kell meghoznod, de fel kell rá készülnöd, majd hittel meglépned. Miért? Mert a döntéseid határozzák meg a jellemedet és a sorsodat. Kötelezd el magad az Úr mellett, és ő megadja neked a bölcsességet és a bátorságot, hogy meghozd azt a döntést, ami közelebb visz ahhoz, akivé teremtett.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tartottak vissza a félelmeid az életben attól, hogy lépj?
 • Van olyan meghozandó döntés amely megköveteli, hogy bízz Istenben? Milyen hitbeli lépésről gondolod, hogy várja tőled, hogy megtedd?
 • Ha minden döntésedet az Úrra bíztad volna, mit gondolsz, miben lenne más az életed, mint ma?

*(Daily Hope by Rick Warren 2024.03.17.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Engedd el az önpusztító hazugságaidat

2024. február 19. 03:00 - Anita.B

kristina-flour-bcjdbykwquw-unsplash.jpg“Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság.” (1János 1,8).

Állandóan hazudunk magunknak: “Nem híztam semmit.” “Nem bántok senkit.” “Senki nem vette észre.”

De egy hazugság veszélyesebb, mint a legtöbb: “Ez nem igazán probléma.” Azt mondjuk magunknak, hogy a pénzügyeink nem jelentenek gondot, a házasságunk nincs bajban, és az indulataink sem fékezhetetlenek.

Az önmagunknak való hazudozás első számú módja annak, hogy elrontsuk az életünket. A Biblia azt mondja, “Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűnünk, önmagunkat csaljuk meg, és nincs meg bennünk az igazság” (1János 1,8). A bűn arra késztet, hogy becsapjuk magunkat, a megtévesztés pedig bűnre késztet bennünket.

Életünkben minden önpusztító cselekedet mögött egy hazugság áll, amit elhittünk. Vagy hazudtunk magunknak, vagy elhittük a sátán egyik hazugságát. A Biblia azt mondja, hogy a szívünk “csalárdabb mindennél” (Jeremiás 17,9). Neked és nekem elképesztő képességünk van arra, hogy hazudjunk magunknak.

Ideje megállni. Hagyd abba a racionalizálást. Hagyd abba a viselkedésed minimalizását. Hagyd abba a mentegetőzést. Hagyd abba a toleranciát.

Ahhoz, hogy abbahagyd az önpusztítást — mindazt az önpusztító magatartást, amely megbénítja azt a képességedet, hogy hűségesen kövesd Jézust —, fel kell hagynod önmagad becsapásával. Jézus azt mondta, “megismeritek az igazságot, és az igazság megszabadít titeket” (János 8,32). De először az igazság nyomorúságossá tesz! Nem tudsz megszabadulni ezektől az önpusztító cselekedetektől, ha nem ismered el, hogy léteznek.

Nem tudod legyőzni a problémát, ha hazudsz magadnak róla. A győzelem azzal kezdődik, hogy elmondod az igazat magadról, és hajlandó vagy tenni érte.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van olyan önpusztító magatartás az életedben, amivel úgy teszel, mintha nem is létezne? Milyen cselekedetről tudod, hogy egészségtelen?
 • Milyen lehetséges hazugságokat fogadsz el, amelyek visszatartanak attól, hogy tartós változást érj el az életedben?
 • Miért tűnik könnyebbnek hazudni életünk önpusztító cselekedeteiről, ahelyett, hogy őszinték lennénk önmagunkhoz és Istenhez?

*(Daily Hope by Rick Warren 2024.02.12.)

Szólj hozzá!

Hogyan győzzük le a csüggedést?

2024. február 07. 03:00 - gerbeaud

„Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el." (2Kor 4,1 TLB fordítás)

Tudod, hogy Isten szeret téged? Talán sokszor hallottad életed során ezt az igazságot. Ha tudod is ezt, érzed és felismered a szeretetét? Amikor már nem hiszed, hogy Isten szeret, akkor elcsüggedsz. Miért? Mert ilyenkor nem tapasztalod meg az Ő kegyelmét és irgalmát.

A csüggedés legyőzésének legjobb módja, ha arra gondolsz, hogy Isten mennyire szeret téged, és erre az igazságra összpontosítasz.Ezért tehát, mivel Isten irgalmából ilyen szolgálatban állunk, nem csüggedünk el" (2Kor 4,1 TLB fordítás)

Mi az irgalom? Az irgalom az, amikor Isten azt adja neked, amire szükséged van, nem pedig azt, amit megérdemelsz. Irgalom az, amikor Isten ismeri minden múltban elkövetett és jövőbeli hibádat, mégis minden jót megad neked az életben. Isten irgalma az, ami megtart téged, amikor reménytelennek, levertnek vagy csüggedtnek érzed magad.

Sokan, akik már régóta keresztények, nem érzik Isten szeretetét, mert azt hiszik, hogy Isten csak kritizálni tudja őket. De ha a hang, amit hallatsz, mindig negatív, akkor az nem Isten hangja. Isten azért teremtett téged, hogy szeressen! Az életed első számú célja nem az, hogy jót tegyél, még csak nem is az, hogy Istent viszontszeresd. Az életed első számú célja az, hogy engedd, hogy Isten szeressen téged. Ha ezt megteszed, és megtapasztalod az Ő kegyelmét és irgalmát, akkor szabad leszel arra, hogy mindent megvalósíts, amit Ő az életedre eltervezett.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Leggyakrabban milyen körülmények hatnak arra, hogy szerinted Isten hogyan tekint rád?
 • Mit gondolsz, Isten negatív hangon vagy szeretettel szól hozzád gyakrabban? Miért?
 • Milyen módon engeded Istennek, hogy szeressen téged? Mit szeretnél változtatni azon, ahogy erről gondolkodsz?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.01.31.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása