Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten igéje képes a lehetetlenre

2013. június 12. 03:00 - zsófi68

"Kiválasztott minket arra, hogy újjászülessünk az igazság igéje által." (Jak 1,18a NIV fordítás)

Isten az Igét használva kíván életednek friss kezdetet adni.

Isten igéje nélkül nem nyerhetnénk el az üdvösséget. Nem tartanánk a mennyország felé. Nem tudnánk Jézus kereszthaláláról. Nem ismernénk Isten célját életünkkel kapcsolatban.

A Biblia nélkül nem ismerhetnénk meg Istent.

Isten mindezt neked akarja adni - de minden az Ő igéjével kezdődik. A Biblián keresztül Isten felfrissíti életünket. Valahányszor úgy érzem, hogy erőm fogytán van, Isten a Bibliát használja, hogy friss löketet adjon, hogy megújítson. A Biblia ezt úgy hívja "újjászületés". A Jak 1,18-ban ezt olvassuk: "Kiválasztott minket arra, hogy újjászülessünk az igazság igéje által." (NIV fordítás)

A Bibliát gyakran hasonlítják egy maghoz. Ha egyszer a Biblia gyökeret ver a szívedben, elkezd csírázni, növekedni és termést hozni. Ahogy Isten igéje ezt teszi, Isten jobbít az életeden.

Jézus azt mondja az igéről: "Azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (Jn 6,63) Isten igéje nemcsak pár papírra vetett szó, hanem lélek és élet. Lelki erő. Az ige átalakíthatja a társadalmat és átalakíthatja a történelmet. Képes a lehetetlenre. Megváltoztathatja az életed.

D.L.Moody, 100 évvel ezelőtt élt híres Chicago-i lelkipásztor mondta: "A Bibliát nem azért kaptuk, hogy tudásunkat növelje; a Bibliát azért kaptuk, hogy megváltoztassa életünket."

Hogyan szükséges életeden változtatni? Életed mely területe erőtlen a változásra?

A Biblia szerint Isten igéje képes megváltoztatni olyasmit, amire te magad nem vagy képes.

Tegyed Isten igéjét életed rendszeres részévé, és készülj fel a lehetetlenre!

Beszéljetek róla

 • Régóta vagy keresztény? Miként termett gyümölcsöt kapcsolatod Jézussal?
 • Miért hiszed, hogy Isten igéje megváltoztathat életeket?
 • Mi az a lehetetlen dolog, amit Isten meg tud változtatni az életedben?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.06.05.)

3 komment

Az igazság örökkévaló

2013. június 11. 03:00 - *Agota*

"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." (Máté 24:35)

A Biblia a legmegvetettebb, leginkább kinevetett, legvisszautasítottabb, leginkább boncolgatott és legvitatottabb könyv a történelemben. A Biblia évszázadok óta támadás alatt van - minden elképzelhető okból. 

A fentiek ellenére azonban a Biblia még mindig a legolvasottabb, legtöbbször kiadott, legtöbb nyelvre lefordított könyv a világon. 

Az egyik ok, ami miatt hiszem, hogy a Biblia Isten üzenete az, hogy a történelem során rengeteg támadást túlélt. 

Az összes támadás ellenére a Biblia a legnagyobb forrása a kultúrának, az elmúlt 2000 év zenéjének, művészetének és építészetének. Még az angol nyelv nagy része is a "King James" fordítású Bibliából származik. 

A Biblia népszerűsége töretlen maradt az elmúlt 2000 év kíméletlen támadásai ellenére is. Jézus azt mondja a Máté 24:35-ben: "Az ég és föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el." Az egyetlen dolog a földön, ami soha nem múlik el, az Isten szava. Minden egyéb meg fog égni, de az igazság örökkévaló. 

Voltaire, a híres francia filozófus egy ragyogó elmével megáldott ateista volt. Számos röpiratot írt, amelyekben a Bibliát támadta. Egyszer egy nagyon merész kijelentést tett: "100 év múlva a Biblia már csak egy elfelejtett könyv lesz."

Mára már mindenki elfelejtette, amit Voltaire mondott,  de a Bibliát nem! Miután Voltaire meghalt, az otthonát - ami ma már múzeum - legalább 100 évig a Francia Biblia Társaság használta könyvraktárként, és Bibliát árultak a házából! Az emberek elfelejtették Voltaire-t, a Bibliát viszont senki sem felejtette el!

Teljesen mindegy, hogy milyen támadás éri a Bibliát, túléli - és mindig túl fogja élni. Ebben biztos lehetsz. 

Beszéljünk róla:

 • Befolyásolja az életről alkotott képedet az a tudat, hogy egy nap ez a föld elmúlik? Hogyan változna meg az életed, ha arra az egy dologra koncentrálnál, ami soha nem múlik el?

 • Kérd Istent, hogy adjon bátorságot, hogy irgalmas szívvel, kedvesen és bölcsességgel  tudj ellentmondani azoknak, akik Isten Igéjével szemben állnak. 

(Daily Hope by Rick Warren, 2013. 06. 04.)

Szólj hozzá!

Készítsd elő a szívedet az Ige fogadására

2013. június 05. 03:00 - husztin

A hit tehát az ige hallásából támad, a hallás pedig a Krisztus beszédén át. (Róm 10:17 Csia)

four_steps_to_hearing_your_call_thumb.jpg

Tegyük fel, hogy te egy kertész vagy. Munkád során megtanultad, hogy ha három ugyanolyan magot három különböző helyre vetsz, akkor három különböző növényt fogsz kapni. Egyik esetében óriás paradicsomokat kapsz. Másik esetben kicsi paradicsomokat. A harmadiknál pedig semmit. Miben áll a különbség? Nem a magban, hanem a termőföldben. A talajt elő kell készíteni a mag számára.

Ugyanez igaz akkor is, amikor Isten Igéjét hallod. Ezért van az, hogy ha két embert leültetsz a templomban közvetlenül egymás mellé, az egyik úgy sétál ki, hogy azt gondolja, Isten valóban szólt hozzá, míg a másik semmit sem nyert a szolgálatokból. Az egyik ember szíve elő volt készítve, míg a másiké nem.

A szívedet fel kell készíteni az Ige befogadására. Ha késében vagy, ha nem találsz parkolóhelyet vagy felingerelnek templomba menet, várható, hogy semmit sem fogsz kapni az Igéből. Egyszerűen nem vagy fogékony lelki állapotban.

A Biblia azt mondja:

...legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra, mert az ember haragja nem szolgálja az Isten igazságát. Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket. (Jak 1:19b-21 MBT)

A megfelelő befogadáshoz ez az igeszakasz a következő négy magatartásformára hívja fel a figyelmedet:

 1. Csendben kell lenned. Nem hallod Istent, amíg te beszélsz.
 2. Nyugodtnak kell lenned. Nem sürgetheted az Urat. Ha viharos kedélyállapotban vagy, megint csak nem fogod hallani Istent. "Légy csendben, és várj az Úrra." Az én fordításomban ez annyit tesz: Ülj le, és fogd be a szád.
 3. Tisztának kell lenned. Mielőtt találkoznál Istennel, ki kell dobnod néhány szívbeli és néhány szellemi szemetet. Meg kell szabadulnod mindentől, ami bűzlik az életedben. Ezt úgy teheted, hogy megvallod vétkeid Isten előtt, és egyetértesz vele abban, hogy amit tettél, az nem volt helyes.
 4. Alázatosnak kell lenned. Légy kész rá, hogy bármit megtegyél, amit Isten mond neked Igéjében. Gőgös vagy büszke viselkedés nem fog használni.

Beszéljünk róla:

 • Mit gondolsz, miért a büszkeség az egyik legnehezebben megvallható bűn?
 • Mi az, amit ma meg kell vallanod Isten előtt ahhoz, hogy befogadó legyen a szíved?

Daily Hope by Rick Warren, 2013. 05. 29.

Szólj hozzá!

Isten Igéje: Nem élhetsz nélküle

2013. március 11. 03:00 - Lilla:)

"Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság." (János 17:17)

reading-bible-in-park.jpg

Isten Lelke Isten igéjét használja, hogy olyanná tegyen minket, mint Isten fia. Hogy olyanná váljunk mint Jézus, meg kell töltenünk az életünk az ő igéjével. A Biblia mondja: "Az Ige által leszünk összerakva és átformálva azokra a feladatokra amiket Isten szán nekünk." (2Timóteus 3:17 - MSG fordítás)

Isten szava nem azonos más szavakkal. Isten szava él. Jézus mondta "[...]azok a beszédek, amelyeket én mondtam nektek: lélek és élet." (János 6:63b)

Mikor Isten beszél, a dolgok megváltoznak. Körülötted minden - minden teremtmény - azért létezik, mert "Isten mondta". Életre hívta őket.

Isten szava életet hoz létre, hitet alkot, változást ér el, elijeszti a Sátánt, csodákat okoz, a sebeket begyógyítja, jellemeket épít, helyzeteket formál át, örömöt okoz, legyőzi a viszontagságot, legyőzi a kísértést, betölt reménnyel, feltölt erővel, megtisztítja értelmünket, életre hív dolgokat, és örökre garantálja a jövőnket! Nem élhetünk Isten igéje nélkül! Soha ne vedd természetesnek! Az életed részévé kell válnia, mint az ételnek.

Jób mondta: "Jobban értékeltem szája mondásait mint a napi kenyeret." (Jób 23:12 - NIV fordítás) Isten igéje lelki táplálék, meg kell töltened vele céljaid.

Beszéljetek róla:

- Hogy változtatja meg Isten Igéje az életed?

- Kérdezd meg másoktól, hogy ők miként tudnak Isten igéje szerint élni, de oszd meg velük azt is, te hogyan élsz aszerint! Tanuljatok egymástól!


(Daily Hope by Rick Warren, 2013.03.04.)

Szólj hozzá!
Címkék: ige isten igéje

Engedelmeskedj Istennek az elméddel is

2012. december 15. 03:00 - Á. Bözse

Amikor azonban (József) meghallotta, hogy Júdeában Arkhelaosz uralkodik atyja, Heródes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek... (Máté 2,22-23 )

Nazareth-The Fountain of the Virgin-1894.jpg

Nagyon sok ember hiszi, hogy hitből való engedelmes életet élni azt jelenti, hogy az elmédet üresjáratba teszed és engeded Istennek, hogy vezessen, ahová csak akar, mintha csak egy robot lennél. Ez egyáltalán nem így van.

A Biblia azt mondja:  "Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes erődből és teljes elmédből." (Lukács 10,27). Össze kell kapcsolnod az elmédet, a gondolkodásodat Istennel, és azt az életet kell élned, amit ő ad számodra.

Ez az, amit József is tett, amikor engedelmeskedett Isten parancsának, hogy költözzön vissza Izráelbe. József hallotta, hogy Heródes fia uralkodik Júdeában, így félt oda menni. "Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza, és amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek..." (Máté 2,23).

Názáret az a hely, amiről megprófétálták a Bibliában, hogy Jézus ott fog élni, így József pontosan Isten akaratának a középpontjában volt. És úgy került oda, hogy megnézte a helyzetet - a politikai helyzetet, azt, hogy Heródes fia uralkodik - majd rájött, hogy nem biztonságos ott letelepedni, és Isten gondolkodásával összhangba hozta saját gondolkodását, hogy a helyes döntést tudja meghozni.

De honnan kellene kapnunk Isten vezetését az életünkre nézve? Talán nincsenek angyalok, akik megjelennek, hogy irányt mutassanak, de rendelkezésünkre áll több száz oldal Isten Igéjéből. Ahhoz, hogy engedelmes életet tudjunk élni, meg kell ismernünk és tudnunk kell, hogy Isten mit mondott nekünk.

Jézus erről beszél a Máté 7,24-ben: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát."

Isten Igéje rendelkezésünkre áll, hogy segítsen megélni Istennel való kapcsolatunkat. Ez nem egy száraz szöveg, parancsokkal. Ez Isten szerelmes levele hozzánk, az Atya útmutatásokkal teli levele arra nézve, hogy hogyan éljük azt az életet, amit ő akar adni a számunkra.

Beszéljünk róla:

 • Milyen gyakran olvasod Isten Igéjét és aztán engedelmeskedsz neki kérdések nélkül?
 • Ahogy Isten Igéjét olvasod ma, bátorítalak, hogy imádkozz együtt a zsoltárossal: "Adj nekem éles elmét, hogy azt tudjam tenni, amit mondasz nekem - hadd legyen az egész életem egy hosszú, engedelmes válasz." (Zsoltárok 119,34, MSG fordítás)

(Daily Hope by Tom Holladay 2012.12. 08.)

Szólj hozzá!