Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Azokra az emberekre összpontosíts, akik segíteni akarnak

2022. november 26. 03:00 - Anita.B

jon-tyson-ytynavix3pw-unsplash.jpg“Jakab, Péter és János, akiket az egyház oszlopaiként ismertek, felismerték az Istentől kapott ajándékomat, és elfogadták Barnabást és engem munkatársukként.” (Gal 2,9 NLT fordítás)

Nem mindenki akar majd részese lenni az “Istenadta” terveidnek — és ez így van rendjén. Továbbra is szeress mindenkit, de csak az arra nyitottakba "fektess be".

Más szóval, összpontosíts azokra, akik segíteni akarnak neked. Ez volt Jézus stratégiája. Mindenkit szeretett; megetette az ötezer embert és prédikált a tömegnek. De csak hetvenet képezett ki, tizenkettőt tanított, és hármat mentorált. Egyre kevesebb emberre fókuszált, de egyre erősebb figyelemmel.

A három ember, akit Jézus mentorált, Péter, Jakab és János volt. Csak Péter, Jakab és János ment fel az átváltozás hegyére. Csak Pétert, Jakabot és Jánost vitte be a Gecsemáné-kertbe “kicsit távolabb” (Mát 26,39), hogy Jézussal imádkozzanak. És csak Péter, Jakab és János voltak tanúi, hogy Péter anyósa meggyógyult.

Jézus a "kedvenceket játszatta"? Igen. A lehető legtöbb időt fektette azokba, akik a legnagyobb felelősséget kapták. És a stratégiája bevált. Később a Bibliában — a Galata levélben — Pál Pétert, Jakabot és Jánost az “egyház oszlopainak” nevezik (Gal 2,9 NLT ford.).

De nem mindenki akart része lenni Jézus küldetésének. Volt egy Júdás nevű áruló, egyike a 12 tanítványának. Annak ellenére, hogy Júdás árulása óriási károkat okozott, Jézus továbbra is a 11 hűséges férfira fókuszált, nem az egy hűtlenre.

Néhány ember az életedben csalódást okoz vagy elárul majd. Amikor ez megtörténik, emlékezz: Ne vesztegess időt a felettük való ítélkezésre. A Biblia azt mondja: “Akkor te miért ítéled el testvéredet? Vagy te is, miért veted meg testvéredet? Hiszen mindnyájan oda fogunk állni Isten ítélőszéke elé” (Róm 14,10). Istennek tartoznak elszámolással, nem neked.

Nehémiás nem pazarolta az idejét arra, hogy megítélje azokat, akik cserbenhagyták. Amikor Tekoa város nemesei nem segítettek újjáépíteni Jeruzsálem falainak egy részét, Nehémiás ezt mondta: “Vezetőik megtagadták az együttműködést az építésvezetőkkel” (Neh 3,5 NLT ford.). Ez minden, amit mondott. Nehémiás nem spekulált, nem próbálta kitalálni motivációjukat. Tudta, hogy az ítélkezésükkel töltött idő elvesztegetett idő.

Ha valaki megtagadja, hogy segítsen megvalósítani azt, amire Isten elhívott, ne aggódj miatta. Csak hagyd, hogy Isten Isten legyen — és összpontosíts azokra az emberekre, akik segíteni akarnak.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Ki fektetett a veled való munkába, mert támogattad az álmait és a céljait? Mit értetek el együtt?
 • Hogyan bátorít az a tudat, hogy még Jézus esetében is voltak olyanok, akik nem támogatták őt, mégis minden idők legnagyobb tettét hajtotta végre azzal, hogy “személyesen [hordozta] bűneinket testében a kereszten” (1Pét 2,24)?
 • Milyen módon küzdesz azért, hogy szeresd azokat, akik nem támogatnak téged?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.12.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az Istennel való beszélgetés szabadsága

2022. november 04. 03:00 - Anita.B

pexels-monstera-5997362.jpg

“Őbenne (Jézusban) van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által.” (Ef 3,12)

Amikor Jézusba, mint Megváltódba veted a bizalmadat, négy szabadsággal ajándékoz meg. Az első a tiszta lelkiismeret. Megbocsájtja bűneidet és eltörli a bűntudatot.

A második nagy szabadság a személyes hozzáférés Istenhez. Az ő gyermeke vagy, része a családjának, és bármikor, bárhol beszélhetsz Istennel—a nap 24 órájában, a hét bármely napján.

Az, hogy az egész világnak hozzáférése van Istenhez, egy mítosz. Egyszerűen nem igaz! Isten  kizárólag a Fián, Jézus Krisztuson keresztül biztosít közvetlen hozzáférést önmagához.

A Biblia azt mondja, “Őbenne (Jézusban) van bátorságunk és szabad utunk bizodalommal a benne való hit által” (Ef 3,12).

Néhányszor jártam olyan koncerten, ahová “all-access” (teljes hozzáférés) belépőt kaptam. Bemehettem a színfalak mögé, és bárkivel lóghattam, akivel akartam. Senki sem tudott volna megállítani!

Ilyesfajta szabadság az, amelyet akkor kapsz, amikor Isten családjához tartozol. Isten korlátlan hozzáférést ad. Nem kell meghívót kapnod vagy különleges bemutatkozást tartanod. Nem kell valami hatalmas ötlettel előállnod. Mivel az Ő gyermeke vagy, közvetlen hozzáférésed van Istenhez a nap minden percében.

Néha az emberek azt mondják, “Rick, kérlek imádkozz értem”, mintha az én imám jobb lenne, mint az övéké. De ez nem igaz. Nekik is megvan az a személyes hozzáférésük Istenhez, ami nekem. Bármikor, bármiről beszélhetnek Istennel.

Nem kell divatos szavakat használnod, becsuknod a szemedet, vagy minden imát azzal befejezni, hogy “Jézus nevében”. Csak folytasd az imádkozást a nap folyamán, ott, ahol abbahagytad. Én mindig ezt csinálom Istennel.

Milyen hihetetlen szabadság tudni, hogy “bizalommal járulhatunk Isten trónjához… És irgalmat és kegyelmet nyerhetünk, hogy segítségünkre legyen, amikor szükségünk van rá” (Zsid 4,16 ICB fordítás).

Amikor Isten családjának a tagjává válsz, megkapod a tiszta lelkiismeret és a személyes hozzáférés szabadságát Istenhez. Holnap szemügyre vesszük a harmadik szabadságot: hatalom a helyes dolgok megcselekvésére.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért fontos, hogy az embereknek mindenkor közvetlen hozzáférése legyen Istenhez?
 • Mi az, ami megállíthat téged abban, hogy hasznodra váljék az imán keresztül a személyes hozzáférés Istenhez?
 • Milyen módon komplikálod az imádságaidat? Milyen módon küzdesz azzal a gondolattal, hogy minden helyzetben beszélhetsz Istennel?

*(Daily hope by Rick Warren 2022.10.28.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Nem számít, hogy mennyire szúrtad el, Isten kegyelmet kínál

2022. október 26. 03:00 - Lilla:)

 ocean-2777839_1920.jpg

"Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által" (Tit 3,4-5.)

Nem számít, hogy min mész keresztül; reménységgel élhetsz. Ez a Biblia állandó jó híre.

Péter apostol első levelének első részében öt okot találhatunk arra, hogy miért élhetünk reménységgel. Tegnap megnéztük az első okot: Isten már az előtt téged választott, hogy te mellette döntöttél volna.

Ma megnézzük a következőt: Isten mindig áldással és kegyelemmel bánik veled.

Péter ezt írja azoknak, akik már hisznek: "Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre" (1Pt 1,3)

Itt Péter nem csak elmondja, hogy Isten kegyelmes, hanem egyúttal dicsőíti is Őt "nagy irgalmáértt".

Minél inkább felismered Isten kegyelmét és áldásait, ezek annál jobban lenyűgözhetnek téged - csak úgy, mint Pétert. Mert ezt egyáltalán nem érdemeljük meg. Ez nem olyan, amiért megdolgozhatsz vagy fizethetsz. Ez ingyenes ajándék.

Isten kegyelmének oka az irántad való szeretete. És te nem tehetsz semmit azért, hogy Ő jobban szeressen annál, mint ahogy most. Épp úgy, mint ahogy azt sem tudod elérni, hogy kevésbé szeressen. Ez azt jelenti, hogy kegyelme irántad sohasem változik.

Isten Szava, a Biblia, azt mondja: "Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által" (Tit 3,4-5.)

Különösen fontos, hogy ezt megértsd. Amikor hívőként hibát követsz el, Isten nem lesz rád dühös. Isten nem akar majd kevésbé veled lenni, és nem kezd el azon gondolkodni, hogyan büntethetne ezért.

Isten a következőt teszi: folytonosan ontja rád kegyelmét. Miért? Mert téged Jézus Krisztus vére védelmez, amióta elfogadtad őt Megmentődnek.

Jézus miatt Isten minden alkalommal kegyelemmel válaszol, amikor elrontasz valamit. És ez adhat reményt számodra.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Sokak számára nehéz elfogadni Isten áldását és kegyelmét. Mit gondolsz, miért?
 • Gyakran hallani Isten feltétel nélküli szeretetéről. Milyen érzéssel tölt el téged, hogy Isten kegyelme is feltétel nélküli?
 • Ki az életedben, akinek hallania kellene Isten áldásairól és kegyelméről? Hogyan oszthatnád meg vele ezt az üzenetet ezen a héten?

Bízol már Jézusban, mint megváltódban?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha hiszel Istenben és fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki Isten szeretetét, sem nem dolgozhatsz meg azért, hogy a mennybe kerülj. A Biblia azt mondja, hogy "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8-9.)

Ha még nem hiszel Jézusban és nem döntöttél az Ő követése mellett, miért várnál tovább? Ha készen állsz átlépni ezt a vonalat és Jézus Krisztus mellett dönteni, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnöm megbocsájtást nyer, megtalálom életem célját, és egy napon befogadsz engem örökkévaló otthonodba, a Mennyországba.

Megvallom a bűneimet és hiszek benned, mint Megmentőmben. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és hiszek benned, akkor megmentesz. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy a megmentésemet kegyelem által kapom, a hiten keresztül és nem pedig bármi más által, amit én tehetnék. Befogadlak életembe, mint Uramat. Ma életem minden részét a te irányításod alá rendelem.

Jézus, a te szeretetedben szeretnék nyugodni. Köszönöm, hogy nem kell érte megdolgozzak. Életem hátralévő részében magam helyett téged akarlak szolgálni. Alázatosan neked adom életemet, arra kérlek, hogy ments meg, és fogadj be családodba! A te nevedben imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imát, akkor kérlek írj nekem egy (angol) e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, hogy küldhessek számodra egy ingyenes csomagot, ami segít majd a Jézussal közös utad megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.19.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Adj hálát Istennek, amiért van

2022. október 12. 03:00 - Dalma.

beach-gbb1a80ea6_640.jpg" Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem." Zsoltárok 50:23 (NLT)

Bármikor, amikor köszönetet mondasz valakinek, megtiszteled azt a személyt.

Ha például azt mondom a feleségemnek: "Kedvesem, annyira hálás vagyok azért a nagyszerű hálaadásnapi vacsoráért, amit készítettél", akkor éppen most tiszteltem meg a feleségemet. Amikor azt mondom az anyukájának: "Köszönöm, hogy Kayt megszülte, így feleségül vehettem", akkor az anyukáját tisztelem meg. Amikor azt mondom valakinek: "Köszönöm, hogy kinyitottad nekem az ajtót" vagy "Köszönöm, hogy eljöttél a szertartásra", akkor megtisztelem azt a személyt.

A hála kifejezése a másik személy tiszteletének egy módja.

A Biblia azt mondja, hogy Istent is tiszteled, amikor hálát adsz neki. Isten ezt mondja az 50. zsoltárban: "Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem " (Zsoltárok 50:23 NLT).

Hogyan lehet a hálaadás áldozat? Időbe telik, míg kitaláljuk, miért lehetünk hálásak. Tehát amikor hálát adsz, akkor az idődet áldozod fel.

Amikor a feleségem valami figyelmes dolgot tesz értem, szereti, ha azt mondom: "Köszönöm". De ha mindig csak ennyit tennék, akkor elkezdene azon tűnődni, hogy "Vajon tényleg szeret engem, vagy csak azért szeret, amit teszek érte?".

Egy bizonyos ponton el kell kezdenem a hálaadás magasabb szintjére lépni - ami nem csak azt jelenti, hogy megköszönöm a feleségemnek, amit tesz, hanem azt is, aki ő. Ez egy mélyebb, érettebb hálaadás.

Ha a gyerekeid csak akkor mondanának köszönetet, amikor zsebpénzt adsz nekik, akkor elkezdenél azon gondolkodni, hogy "vajon szeretnek-e engem, vagy csak a pénzt szeretik?".

Ha csak annyit teszel, hogy megköszönöd Istennek, hogy beengedett ebbe az osztályba, vagy hogy ezt az ételt adta neked, vagy mindazokat a dolgokat, amiket érted tesz, akkor érdemes megkérdezned magadtól: "Valóban szeretem Istent, vagy csak azokat a dolgokat szeretem, amiket Isten tesz értem?".

Meg kell tanulnod, hogy ne csak azért köszönd meg Istennek, amit tesz, hanem azért is, aki Ő maga.

Amikor hálát adsz Istennek azért, aki Ő, az imádságod valahogy így hangozhat: "Istenem, köszönöm, hogy bölcsességed nagyobb az enyémnél. Köszönöm, hogy jobban tudod, mi tesz engem boldoggá, mint én. Köszönöm, hogy következetes vagy, amikor én következetlen vagyok. Köszönöm, hogy szeretsz és irgalmazol, és hogy mindig igazságos vagy. Köszönöm, hogy még akkor is, amikor valamit nem értek, a legjobb érdekemet tartod szem előtt".

Ez a fajta hála túlmutat azon, hogy "Köszönjük, Istenem, az ételünket", egészen a "Köszönjük, Istenem, hogy te vagy az, aki vagy" kifejezésig. És ez az a fajta hála, amely tiszteli Istent, és mélyebb lelki gyökereket ad.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Számos tanulmány kimutatta, hogy a hála a legegészségesebb emberi érzelem. Szerinted miért van ez így?
 • Hogyan segít a radikális hála abban, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz?
 • Ezen a héten minden nap kezdd úgy a napodat, hogy gondolj 10 olyan dologra, amiért hálát adhatsz Istennek. A hét végén vizsgáld meg, hogyan befolyásolta ez a hozzáállásodat, és hogyan hatott az egyes napjaidra.

Készen állsz arra, hogy új életet kezdj Krisztussal?

Hálát adhatunk Istennek az Ő Fia, Jézus Krisztus drága ajándékáért: "Kegyelemből, hit által üdvözültetek - és ez nem magatoktól van, hanem Isten ajándéka -, nem cselekedetekből, hogy senki se dicsekedjék" (Efézus 2:8-9 NIV).

Amikor készen állsz arra, hogy átadd az életedet Jézus Krisztusnak, kezdd ezzel az egyszerű imával: "Kedves Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy feltámasztottad őt az életre. Szeretnék bízni benne, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva Uramként követni őt. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.05.)

Szólj hozzá!

Van otthonod a mennyben

2022. október 07. 03:00 - Antal Péter Dávid

„Bizony, jóságod és szereteted kísér életem minden napján, és az Úr házában lakom egész életemben.” (Zsolt. 23,6 NLT ford.)

mountains-dolomites-italy.pngIstennél a tegnap, a ma és a holnap mind összefüggenek. Mintha azt mondaná minden kereszténynek: „Elterveztem neked ezt a nagyszerű életet. A jóság és az irgalom eddig végig veled volt – és továbbra is követni fog téged egész életedben. De ez még nem minden! Valami csodálatosat terveztem a végére!”

Dávid így fogalmazza meg, hogyan kapcsolja össze Isten a tegnapot, a mát és a holnapot: „Örökké az Úr házában lakom.” (Zsolt. 23,6)
Dávid emlékezteti a hívőket, hogyan végződik minden: a mennybe megyünk!

Istennel ez csak egyre jobb és jobb lesz.

Pál ezt így mondja: „Tudjuk pedig, hogy ha földi sátrunk összeomlik (vagyis amikor meghalunk, és elhagyjuk ezt a földi testet), van Istentől készített hajlékunk, nem kézzel készített, hanem örökkévaló mennyei házunk.” (2Kor. 5,1)

Meddig tart az örökkévalóság? Örökké!

Egy napon a tested meghal, de te nem. A testednek vége lesz, de neked nem lesz véged. Örökké e két hely egyikében fogsz élni – a mennyben vagy a pokolban. Arra lettél teremtve, hogy az életed örökké tartson, csak az a kérdés, hol lesz számodra az örökké.

Miben bíznak a keresztények a jövőt illetően? A Biblia ezt mondja: „Tehát mindenkor bizakodunk, és tudjuk, hogy amíg testben lakunk, távol lakunk az Úrtól... De bizakodunk, és inkább szeretnénk kiköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz." (2Kor. 5,6;8)

Egyszer meg fogsz halni. Ha elfogadtad Krisztust, akkor a mennybe kerülsz. Megszabadulsz a fájdalomtól, bánattól, szenvedéstől, depressziótól és félelemtől.

Isten eltörli minden bánatodat, „és letöröl minden könnyet a szemünkről, és halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert mindezek örökre elmúltak.” (Jelenések 21,4)

Krisztus követőjeként bízhatsz ebben az igazságban: a legjobb még hátravan!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen dolgok fognak örökké tartani az életedben?
 • Hogyan változtatja meg az örökkévalóság perspektívája a mindennapi életünket, például a céljainkat, terveinket, az időbeosztásunkat és a kapcsolatainkat?
 • Az, hogy bízol Istenben, megnyilvánul abban, ahogyan éled az életed? Hogyan, illetve miért nem?

 

Isten veled akarja tölteni az örökkévalóságot. IGEN-t mondasz erre a meghívására? 

Jézus halálával és feltámadásával Isten lehetővé tette számodra, hogy az Ő családjához tartozz örökké. Nem számít, mit tettél, honnan jössz, helyed van Isten örökkévaló családjában, amely készen áll és vár rád. A meghívást megkaptad. Higgy és fogadd el.

Kész vagy erre? Ha igen, akkor mondd el ezt az imát: „Drága Istenem, tudom, ha meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és az én tervem szerint éltem, nem a tiéd szerint. Tudom, hogy nem érdemlem meg, de alázatosan kérem a bocsánatodat. El akarom hagyni a bűneimet és feléd akarok fordulni. Meg akarom változtatni az életemet, és követni akarom Jézust, már most. Elfogadom Jézust Uramnak és Megváltómnak. Hiszem, hogy be fogja tartani az ígéretét, hogy örökké a családjába fogad. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.30.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása