Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az úrvacsora hálához vezet

2023. november 30. 03:00 - csmsdvd

ocean.jpg

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor úrvacsorát veszünk, arra emlékezünk mit tett Jézus értünk a kereszten.

Ez nem egy üres szertartás, amit a keresztyének csak azért gyakorolnak, mert muszáj. Ehelyett Isten azt akarja, hogy azért vegyünk úrvacsorát, hogy segítsen emlékezni. Miért is kell emlékezzünk? Azért, hogy hálásak lehessünk. Csak azokért a dolgokért lehetsz hálás, amire emlékszel.

Az úrvacsorázás emellett egy olyan hálaadási szokás, ami segít emlékezni mit tett értünk Jézus a kereszten.

A Biblia azt mondja Pál első levelében a korintusiakhoz, a 11. fejezet 23-25 verseiben:„Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.””

Jézus azért adta a kenyeret és a bort, hogy az emlékezés egy-egy eszköze legyen. Amikor ezeket használjuk, akkor hálánkat fejezzük ki azért, amit Jézus tett értünk.

Az úrvacsorára használt másik szó az Eucharisztia. Ez egy görög szó, ami hálaadást jelent. Az úrvacsora a hálaadás mintaképe. Isten egyik kedvenc módja arra, hogy köszönetet mondjunk neki. Istennek sokféleképpen mutathatjuk ki a hálánkat, hálaadó énekeken keresztül, hálaadó áldozatokon keresztül, vagy az úrvacsorán keresztül.

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor az úrvacsorai kehelyből iszunk és a kenyeret esszük, akkor azt mondjuk Istennek: „Atyám, köszönjük, hogy elküldted Fiadat, hogy egy tökéletes életet éljen és meghaljon a mi bűneink miatt, hogy bűnbocsánatot kaphassunk.”

Amikor emlékezetjük magunkat arra, milyen nagy árat fizetett Jézus azért, hogy megmentsen, az egyetlen ésszerű válasz a hála.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Amikor úrvacsorázol, általában a hála szellemében teszed ezt? Miért vagy miért nem?
 • Mit gondolsz, miért akarja Jézus, hogy más keresztényekkel együtt úrvacsorázzunk, és ne egyedül?
 • Milyen más módokon gyakorolhatod a hálát Isten családjában élő emberekkel?

Bíztál-e Isten üdvösség ígéretében?

Ha még soha nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor imádkozhatod ezt az egyszerű imát még ma:

Drága Jézusom!
Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsájtod, megismerem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.
Megvallom bűneimet, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy te vagy Isten, az én Megváltóm, és azt akarom, hogy életem Ura légy. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt akarom tenni, amit te mondasz nekem.
Jézus, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi számomra, hogy kapcsolatom legyen veled, és egy nap csatlakozzam hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg ezt. És köszönöm neked, hogy nem kell kiérdemelnem, vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Neked ajánlom az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

(Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.)

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.23.)

Szólj hozzá!

Isten terveket készít - neked is ezt kell tenned!

2023. november 26. 03:00 - Anita.B

pexels-content-pixie-2736499.jpg

“[Isten] azt tervezte, hogy az egész történelmet célba juttatja Krisztusban. Végül Krisztus lesz a feje mindennek a Mennyben és a Földön.” Efézus 1,10 (GW fordítás)

Célok kitűzése nem csak az üzleti életben jó ötlet. Ez része a spirituális nevelésnek, akárcsak az ima, a böjt, az adakozás és a Biblia olvasás.

Tulajdonképpen amikor célt kitűzöl ki, akkor megpróbálod a legtöbbet kihozni mindabból, amit Isten neked adott, tehát jó sáfárként, jó vagyonkezelőként tevékenykedsz.

Elpazarolhatod az életedet! Sokan teszik ezt. Ahhoz, hogy a legtöbbet hozd ki életedből és olyanokkal törődj, amik túlélnek téged, célokra van szükséged.

Még Isten is kitűz célokat. A Biblia azt mondja, “[Isten] azt tervezte, hogy az egész történelmet célba juttatja Krisztusban. Végül Krisztus lesz a feje mindennek a Mennyben és a Földön” (Ef 1,10 GW fordítás). Isten nem csak üldögélt és hagyta, hogy a világ történelme csakúgy sodródjon tovább. Megtervezte a történelmet. Istennek céljai vannak az egyházzal. Céljai vannak az univerzum minden részével.

A történelem a csúcspontja felé halad. Lesz egy ítéletnap, amikor "minden térd meghajol és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus az Úr". A történelem e cél felé halad — mert Isten így tervezte el.

Ha Isten tervez, akkor nekünk is hasonlóan kellene tennünk. Isten azt akarja, hogy életünk minden területén hasonlatosak legyünk hozzá, beleértve a célkitűzéseket is. Hallottam, hogy az emberek azt mondják, “Én nem tervezek. Csak annyi kell, hogy bízzak Istenben és ekkor megtörténnek velem az események.”

Ez nem spirituális. Ez butaság! Mostantól egyetlen egy napnak sem szabadna eltelnie anélkül, hogy tervet ne készítenél erre hétre, az aktuális hónapra és az idei évre.

A Biblia több, mint 7000 ígéretet kínál számodra Istentől — a siker, a bizalom, az egészség, a jólét, az erő, a bölcsesség ígéretét és még sok másét is. Miért teszi Isten ezeket az ígéreteket?

Mert azt akarja, hogy megtanulj bízni benne.

Tűzz ki egy célt, és ne a problémákra koncentrálj, hanem az ígéretekre. És találj egy ígéretet Isten Igéjében, amely elvezet ehhez célodhoz.

A célod méretét - Isten mérete határozza meg! Céljaidhoz kezdj el terveket készíteni, és bízz Istenben, hogy beteljesíti ígéretét, legfőképpen azt, hogy a történelemben mindent — beleértve téged is — célba juttat Krisztusban!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Célok kitűzése hogyan tesz Istentől kapott életed jobb vagyonkezelőjévé, jobb sáfárává?
 • Isten Igéjéből mely ígéretek ösztönözhetik és irányíthatják a céljaidat?
 • Hogyan befolyásolja az örökkévalóság perspektívája az általad kitűzött célokat?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.11.19.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten gyógymódja az érzelmi kimerültségedre

2023. november 05. 03:00 - Anita.B

pexels-cottonbro-studio-6951513.jpg

“Füves legelőkön pihenhetek.”

(Zsoltárok 23,2 NIV)

Mit kellene tenned, amikor érzelmileg kimerült vagy?

Amikor Illés próféta érzelmi kimerültséggel szembesült, Isten három olyan dolog megtételére sarkallta, amelyek segítettek neki felépülni – és ezek olyan dolgok, amik a te felépülésedet is segíthetik, ha erőd végére érsz.

1) Pihentesd a tested. A világ leghíresebb zsoltárában a Biblia ezt mondja Istenről, “Füves legelőkön pihenhetek” (Zsoltárok 23,2). Néha Istennek kell rávennie téged a pihenésre, mert magadtól nem vagy hajlandó megtenni. Nem lehetsz lelkileg és érzelmileg erős, ha fizikailag kimerült vagy. 

Ez történt Illéssel. Isten nem szidta meg őt. Nem mondta, hogy “Gyerünk már, ember. Csak sajnáltatod magad.” Egyszerűen hagyta, hogy Illés aludjon. A Biblia azt mondja Illésről: “Azután lefeküdt, és elaludt a rekettyebokor alatt” (1Kir 19,5). 

Néha a leginkább lelki dolog, amit tehetsz, amikor érzelmileg kimerült vagy, az, hogy alszol egyet.

2) Engedd el a frusztrációidat. Az érzések feltárása a gyógyulás kezdete. Az 1Királyok 19:10-ben Illés ezt mondja Istennek: “Nagyon buzgólkodtam az ÚRért, a Seregek Istenéért, mert Izráel fiai elhagyták szövetségedet, lerombolták oltáraidat, prófétáidat pedig fegyverrel ölték meg. Egyedül én maradtam meg, de az én életemet is el akarják venni”. 

Illés nem tartott vissza semmit. Nem szépített az érzésein. Helyette elmesélte Istennek csalódottságát. 

A lényeg pedig, amit nem hagyhatsz ki ebből a versből: Isten nem döbben meg, amikor panaszkodsz neki; addig hallgat téged, meg ki nem fogysz a szavakból. Adj ki mindent. Isten mindent elbír, amit rázúdítasz.

3) Emlékezz és összpontosíts újra Istenre. Amikor érzelmileg kimerült vagy, és közeledik a kiégés, emlékezned kell arra, mint mond Isten és ki ő. Amikor ezt teszed, elfordítod tekintetedet a problémáról, és Jézusra tekintesz. Friss tudatot kapsz Isten erejéről, jelenlétéről és Isten személyiségéről.Sokkal inkább Istent kell látnod, mintsem a problémáidat.

Ha elolvasod az 1Királyok 19,11-13-az, látni fogod, hogyan demonstrálta Isten hatalmát első kézből Illésnek. Az Úr megmutatta neki, ki irányítja. Amikor kiégéssel küzdesz, gyakran azért van, mert megpróbálsz Istent játszani és mindent irányítani. Amikor újra Istenre fókuszálsz, rájössz, hogy ő irányít – és felhagysz azzal, hogy saját magad próbálsz irányítani.

Ha kiégettnek és érzelmileg kimerültnek érzed magad, Isten nem feledkezik meg rólad. Ahogyan Illéssel is tette, készen áll arra, hogy segítsen neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha visszagondolsz az érzelmi kimerültség időszakaira az életedben, hogyan vészelted át ezeket?
 • Miért lehet nehéz megoldani a szükséges pihenést, amikor érzelmi kimerültséggel küzdesz?
 • Amikor érzelmileg kimerült vagy, nem csak az a fontos, hogy kifejezd az érzéseidet Istennek. Másoknak is ki kell mutatnod. Az életedben kinek tudod biztonságosan kifejezni érzelmeidet?

(*Daily Hope by Rick Warren 2023.10.29.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.) 

Szólj hozzá!

Ami a legfontosabb, ha szellemben is fitt akarsz lenni

2023. október 21. 03:00 - Anita.B

 “A test edzése jó, de a krisztusi jellem kimunkálása sokkal jobb, mert ez hasznos ebben az életben is, és az elkövetkező életünkben is.” (1Tim 4,8 NIV fordítás)

Tips for Starting Regular Time with God - Lifeway Women

Korábban megnéztük, hogy milyen szokások kialakítására van szükség, hogy fizikailag, érzelmileg és szellemben regenerálódni tudjunk ahhoz, hogy képesek legyünk másokat Isten akart szerint szeretni.

A Biblia azt mondja, hogy az igazi szeretet “mindig védelmez, mindig bízik, mindig remél, mindig megőriz... a szeretet soha nem fogy el” (1Kor 13,7-8, NIV fordítás). Isten segítsége nélkül nem lehet így szeretni az embereket. És nem lehet erre erőnk, ha a szellemi tankunk üres.

Figyelned kell a jelekre, amelyek arra utalnak, hogy a szellemi-lelki kiégés felé tartasz. Ilyenkor például úgy érezheted, semmi nem éri meg az erőfeszítést, túlságosan megerőltető a másik embert szeretni, vagy az is lehet, hogy elkezded Istent hibáztatni a problémáidért.

A kiégés jelei nem csak nálad mutatkozhatnak meg; a Biblia nagy hősei közül többeknél is láthatjuk ezt, például Dávidnál, Mózesnél vagy Ábrahámnál.

Hogyan őrizd meg a szellemben való fittségedet, és hogyan kerüld el a kiégést? Ez hasonló ahhoz, ahogy fizikailag fitt tudsz maradni: el kell határoznod magad, és fegyelmezettnek kell lenned.

Ha ezt teszed, a Biblia azt ígéri, hogy a szellemben való fittséged örökkévaló hasznot hoz: „A test edzése jó, de a krisztusi jellem kimunkálása sokkal jobb, mert ez hasznos ebben az életben is, és az elkövetkező életünkben is.” (1Tim 4,8 NIV fordítás)

Ha szellemben fitt akarsz lenni, akkor semmi sem fontosabb, mint az, hogy rendszeresen időt töltesz Istennel. A Biblia azt mondja a 2Korinthus 4:16-ban, hogy még ha a fizikai testünk elhasználódik is, szellemben mindig megújulhatunk, ha kettesben időt töltünk Istennel. Ez lehet csak annyi, hogy egy 10 percet leülsz a foteledbe, hogy Istennel tölts egy kis időt mielőtt elkezdődne a napod. Ilyenkor hagyd, hogy Isten szóljon hozzád a Biblián keresztül, te pedig beszélhetsz hozzá imával.

Nagy szükségünk van erre az Istennel kettesben töltött időre, mert az Istennel való kapcsolatod minősége határozza meg minden más emberi kapcsolatod minőségét.

Az emberi szeretet elfogyhat. Isten szeretete viszont soha nem fogy el! Ahhoz, hogy még inkább úgy szeresd az embereket, ahogy Jézus, legyen a legfontosabb számodra minden nap az, hogy időt tölts Istennel. Ha ezt megteszed, akkor teljesen megváltoznak a kapcsolataid Isten rajtad keresztül megnyilvánuló szeretete által.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tükrözi a naptárad vagy a napi időbeosztásod azt, hogy az Istennel töltött idő fontos vagy sem az életedben?
 • Hogyan tapasztaltad azt, hogy az emberi kapcsolataidat befolyásolja, hogy mennyi időt töltesz imával és Isten Szavának a tanulmányozásával?
 • Úgy érzed, képes leszel valaha olyan szeretettel szeretni másokat, amilyennel a Biblia írja az 1Korinthus 13-ban? Miért, vagy miért nem?

 

Miért várnál tovább, hogy higgy és bízz Jézusban?

Ha eddig nem hittél és nem bíztál Jézusban, és nem kötelezted el magad, hogy követed őt, akkor miért várnál tovább? Ha készen állsz a döntésre, hogy hiszel Jézus Krisztusban mint Megváltódban és Uradban, akkor mondd el ezt az imát:

„Drága Jézus, Te megígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnt és rosszat, amit valaha tettem, Te megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy napon örökkévaló mennyei otthonodba fogadsz. Megvallom, hogy bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Bízom benned, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által van, és nem a tetteim által. Mostantól fogva követni akarlak téged mint Uramat. Életem hátralévő részét annak akarom szentelni, hogy téged szolgáljalak, és ne önmagamat. Rád bízom az életem, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. A te nevedben imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.14.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az élet a kapcsolatokról szól, és nem a teljesítményekről

2023. október 12. 03:00 - Antal Péter Dávid

landscape-with-tree.png

Nem számít, mit mondok, miben hiszek és mit csinálok, szeretet nélkül nincstelen vagyok.” 1Korinthus 13,3 (MSG fordítás)

Korábban már megismertük, hogy a Biblia nagyon világosan megmondja, mi számít igazán az életben: „Mert Krisztus Jézusban nem számít sem a körülmetélkedés, sem a körülmetéletlenség, csak a szeretet által munkálkodó hit.” (Galata 5,6)

Ha nem élsz szeretetteljes életet, akkor amit mondasz semmit nem fog számítani, amit tudsz, az sem fog semmit számítani, és még az sem számít miben hiszel.

És ha nem élsz szeretetben, akkor az sem számít semmit, amit adsz.

„És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.” (1Korinthus 13,3)

Az adakozás motivációja nem mindig a szeretet. Vannak, akik csak azért adnak, hogy visszakapjanak, vagy bűntudatból, vagy azért, hogy kontrollálhassák a dolgokat, vagy a presztízsért. Sok okból adhatsz, de a Biblia azt mondja, ha ezt nem szeretetből teszed, akkor az adakozásod semmit nem számít.

Végül, ha nem élsz szeretetben, akkor semmi, amit elérsz, nem számít.

Elképesztő listát állíthatsz össze a személyes eredményeidről. Felkerülhet a képed egy híres magazin borítójára. Elnyerheted a Nobel-díjat. Óriási eredményeket érhetsz el, lehetsz az év vállalkozója, építhetsz milliárd-dolláros céget, és hihetetlenül nagy sikereket halmozhatsz fel hatalmas erőfeszítésekkel, de a Biblia azt mondja, hogy ez nem ér sokat, ha nem tudsz szeretni.

A Biblia szerint Isten azt mondja, hogy az élet a kapcsolatokról szól, és nem a teljesítményekről.

Ilyen egyszerű: rendelkezhetsz egy szónok ékesszólásával, egy zseni tudásával, egy csodatévő hitével, egy filantróp nagylelkűségével vagy egy szupersztár eredményeivel, de ha nincs szeretet a szívedben, akkor nullát ér. Nem számít. Az egyetlen dolog, ami számít Istennek ez: szereted-e őt és szeretsz-e más embereket?

Egy napon meg fogsz halni, és Isten elé fogsz állni. Amikor értékeli életedet, nem nézi majd a bankszámládat, a teljesítményeid listáját vagy az osztályzataidat. Nem fog törődni a sporttrófeáiddal. Nem fogja megnézni mennyi "like"-od van vagy, hogy mi van az önéletrajzodban.

Isten egyetlen dolog alapján fogja értékelni az életedet: a kapcsolataid alapján. Meg fogja kérdezni: „Mennyire szerettél engem és mennyire szerettél másokat?” Ez a nagy parancsolat: Szeretted-e Istent teljes szívedből, és szeretted-e felebarátodat, mint önmagadat?

Az egyetlen ami számít majd akkor -, és most is - az az, hogyan fejezed ki a hitedet a szereteten keresztül.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez: 

 • Az emberek sokféle okból adakoznak. Téged mi motivál az adakozásra?
 • Ha meghalnál, és ma Isten előtt állnál, mennyire mondaná azt, hogy szeretted őt és másokat is?
 • Milyen lehetőségeket adott Isten a munkádban vagy a mindennapi életedben, hogy jól szeresd a körülötted élő embereket?

Hol töltöd az örökkévalóságot?

A bűneid elválasztanak Istentől, és csak Isten kegyelme engedi meg, hogy visszatérj a vele való kapcsolatba.

A Biblia azt mondja: „Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen” (Efézus 2,8-9).

Ha készen állsz békét kötni a Teremtőddel, akkor mondd el ezt az imát:

„Kedves Jézusom, nem akarom, hogy bűneim továbbra is elszakítsanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha tettem, megbocsájtasz, megismerem az életem célját, és egy napon befogadsz örökkévaló otthonodba a mennyben.
Megvallom a bűnös vagyok, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom bűnösségemet és bízom benned, megmenekülök. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit én teszek. Uramként fogadlak be életembe. Ma életem minden részét átadom vezetésednek. 
Úgy akarok élni, ahogyan te teremtettél, és életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Rád bízom életemet, arra kérlek, ments meg és fogadj be családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.05.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása