Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Szerethetsz másokat, mert Isten szeret téged

2023. augusztus 09. 03:00 - Lencsés Tamás

"Az ilyen szeretetben nincs félelem, mert a tökéletes szeretet elűz minden félelmet. Ha félünk..., az azt mutatja, hogy nem tapasztaltuk meg teljesen az ő tökéletes szeretetét." (1Jn 4,18 NLT fordítás)

A bizonytalanság tönkreteszi a kapcsolatokat. Viszont amikor megnyitod az életed mások előtt, még akkor is, ha esetleg ezáltal sérelem érhet, olyan módon fogsz életre kelni, ahogyan még azt soha nem tapasztaltad. 

Miért teszi tönkre a bizonytalanság a kapcsolatokat? Mert megakadályozza a közelséget, az intimitást. Vágysz a közelségre, de közben félsz is attól. Vágysz a másokkal való intimitásra, de ez halálra is rémít. 

Nem tudsz közel kerülni valakihez, ha a félelem jelen van a kapcsolatban. Ezért nem működik hosszú távon az, hogy együtt élsz a barátoddal vagy a barátnőddel. Hiányzik az életre szóló elkötelezettség. Soha nem tudhatod, mikor lép ki valaki.

Azonban a félelem eltűnik, és létre jön az intimitás - a valódi intimitás -, amikor két ember azt mondja, „Elkötelezettek vagyunk egymás iránt, történjék bármi is. Megteszünk mindent, hogy működjön.”

Mitől félsz a kapcsolataidban? Talán nem akarod, hogy az emberek megtudják, milyen vagy valójában, ezért elrejtőzöl. Ez a legősibb félelem, és egészen Ádámig, az első emberig nyúlik vissza. Ő mondta: „Féltem, mert meztelen vagyok, és ezért elrejtőztem.” (1Móz 3,10).

Amikor félsz, elbizonytalanodsz és elrejted azt, aki vagy. Elrejtőzöl, nemcsak fizikailag, hanem érzelmileg is. Falakat építesz magad köré, és úgy teszel, mintha valaki olyan lennél, aki nem vagy. 

Míg a bizonytalanság tönkreteszi a kapcsolatokat, a szeretet építi azokat. A szeretet azt jelenti, hogy nem te vagy a figyelem középpontjában, hanem egy másik személy. A Biblia ezt mondja János első levelének 4. fejezetében, a 18. versben: „Az ilyen szeretetben nincs félelem, mert a tökéletes szeretet elűz minden félelmet. Ha félünk..., az azt mutatja, hogy nem tapasztaltuk meg teljesen az ő tökéletes szeretetét.” (NLT fordítás).

Csak akkor tudunk másokat szeretni, ha felismerjük, hogy Isten jobban szeret minket, mint azt mi valaha is el tudnánk képzelni. Hirtelen nem kell többé senkinek sem bizonyítanod. Nem kell aggódnod amiatt, hogy mások mit gondolnak, mert Jézussal vagy kapcsolatban, Isten kegyelmének biztonságában.

Lehet, hogy az életedben már megtapasztaltad, milyen egy romboló, nagyon rossz kapcsolat. Ahhoz, hogy megnyílj másoknak és leküzdd a bizonytalanságot, Isten azt akarja, hogy először Jézus felé nyílj meg. Hagyd, hogy betöltsön az Ő szeretetével, hogy azt megoszthasd másokkal.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Hogyan láttad már azt, hogy a bizonytalanság árt egy kapcsolatnak?
 • Elégedett tudsz lenni azzal, amit Isten gondol rólad, és nem fontos, hogy mások mit gondolnak rólad? Miért igen, vagy miért nem?
 • Hogy néz ki a gyakorlatban az, hogy megnyitod magad Isten szeretete előtt?

 

Az első lépés, hogy megnyílj Isten szeretete előtt az, hogy elfogadod az Ő megváltását. Nem számít, mit tettél, vagy honnan jössz, Isten örökkévaló családjában már vár rád egy hely. A meghívás érvényes, az ajtó tárva nyitva áll előtted. Csak higgy és fogadd el.

Készen állsz? Ha igen, akkor kezdd ezzel az imával: „Drága Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni neked az életemről. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és az én saját tervem szerint éltem, nem pedig a te terved szerint. Szeretném, ha ez megváltozna mostantól kezdve. El akarok fordulni a bűneimtől, és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért a rosszért és bűnért, amit tettem, hogy ne kelljen megfizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a bocsánatodat. Tudom, hogy csak a te kegyelmed menthet meg engem, Uram. Soha nem tudnék elég jó lenni ahhoz, hogy tökéletes helyre kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden bűnömet magadra vetted. Te elfogadhatóvá tettél engem a mennyország számára. Most arra kérlek, bocsáss meg nekem, és tegyél olyanná, aki félelem nélkül szeret téged és a többi embert. Köszönöm, hogy megtartod ígéretedet, hogy azonnal, biztosan, teljesen és örökre megmentesz engem. Jézus nevében. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.02.)

 

Szólj hozzá!

Szeretet nélkül semmi sem számít

2020. március 06. 03:00 - Erika1832

20200306.jpg

„Ha Krisztus Jézus követője vagy… egyedül a hited számít, amely képessé tesz mások szeretetére” (Gal 5,6 CEV fordítás).

Tűnődtél már valaha azon, hogy mi az, ami lényeges Isten számára? A Bibliában azt olvassuk Pál levele a galatákhoz 5. fejezetének 6. versében: „Ha Krisztus Jézus követője vagy… egyedül a hited számít, amely képessé tesz mások szeretetére” (CEV fordítás). Isten azt mondja, hogy nem az eredményeid, a teljesítményeid, a hírneved vagy a vagyonod az, ami számít az életben. Ami igazán számít, hogy legyen hited, mely szeretetet ébreszt benned embertársaid iránt. Ha ezt elmulasztod, akkor a legfontosabb dologról maradsz le az életben.

A következő néhány nap folyamán a Bibliának a szeretetről szóló leghíresebb fejezetét, Pál a korinthusiakhoz írt első levele 13. fejezetét fogjuk áttekinteni. Amikor a szónokok magukra akarják vonni figyelmed, és emlékeztetni szeretnének valamire, akkor az ismétlés eszközéhez folyamodnak. Újra és újra elmondogatnak valamit. Az igeszakasz első néhány versében Pál ugyanazt a dolgot öt különböző módon mondja el: a legfontosabb dolog az életben a szeretet.

Íme, az első négy ok, hogy miért:

1. Ha nem élsz szeretetteljes életet, akkor mindegy mit mondasz, semmit nem fog számítani.

„Ha minden földi és angyali nyelvet beszélnék is, de nem szeretnék más embereket, csak egy érchangú gongszó vagy egy bongó cintányér lennék” (1Kor 13,1 NLT fordítás).

A jeles szónokok igazán nagy hatást gyakorolnak ránk. Szeretjük az ékesszólást és a karizmát. Isten azonban így szól: „Nekem mindegy, milyen hangzatosan tudsz beszélni. Szeretetteljes életet élsz?” Ha nem, akkor teljesen lényegtelen, mit beszélsz. A szócséplés szeretet nélkül csak zajkeltés.

2. Ha nem élsz szeretetteljes életet, a tudásod sem fog számítani

„Enyém lehet a prófécia ajándéka. Isten minden rejtett titkát megfejthetem, és minden tudás az enyém lehet… Ám még mindezen dolgok birtokában is, ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok” (1Kor 13,2 NCV fordítás).

A kirobbanó tudás korszakát éljük. Találékonyabbak vagyunk, mint valaha. Mégis még mindig ugyanazokkal a problémákkal küszködünk: bűnözés, bántalmazás, előítéletesség, erőszak. Miért? Mert a világnak nem több tudásra, hanem több szeretetre van szüksége. Elképzelhető, hogy lángelme vagy. Isten viszont azt mondja, ha nincs szeretet az életedben, minden tudásod hasztalan.

3. Ha nem élsz szeretetteljes életet, lényegtelenné válik, miben hiszel.

A Biblia szerint: „Még ha enyém is lenne a hit ajándéka, amellyel szólhatnék a hegynek, és elmozdítanám azt, szeretet nélkül akkor sem érnék semmit” (1Kor 13,2b TLB fordítás).

Él egy tévhit, miszerint Krisztus követőjének lenni csupán arról szól, hogy hiszünk bizonyos igazságokban. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól! Krisztus követése arról szól, hogy szeretetteljes életet élünk. Ez jelentőségteljesebb, mint hit által „Isten kedvében járni”.

4. Ha nem élsz szeretetteljes életet, bármit is adományozol, nem lesz jelentősége.

A következő igevers így hangzik: „Ha mindenemet odaadnám a szegénynek, és még a testemet is feláldoznám, büszkélkedhetnék vele; de ha nem viseltetnék szeretettel mások iránt, semmi hasznom nem származna abból” (1Kor 13,3 NLT fordítás).

Nem mindig a szeretet motivál adományozásra. Vannak, akik csak azért adnak, hogy visszakapják, vagy esetleg bűntudatból, presztízsből, illetve hogy irányíthassanak. Lehet, hogy helytelen indíttatásokból bőkezűen adsz, ám a Biblia óva int, ha nem szeretetből teszed, egyik adományod sem számít.

A Bibliában igen egyértelmű utalásokat találunk arra, mi történik, ha nem élünk szeretetteljes életet. Holnap az utolsó okot járjuk körbe, miért szükséges a hitünkre támaszkodnunk, mely a mások iránti szeretetet munkálja bennünk.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Téged mi motivál az adományozásban?
 • Ha egy barát jellemezne téged, mit mondana, hogyan mutatod ki szeretetedet mások felé?
 • A Biblia megfogalmazása szerint: „Az egyedüli dolog, ami számít, az önmagát szeretet által kinyilatkoztató hit” (Gal 5,6 NIV fordítás). Mit gondolsz, mit jelent ez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.02.28.) Fordító: Sz. Melinda

Szólj hozzá!

A világ nem körülötted forog

2019. május 26. 03:00 - gabormel

„Mindenki nézze egymás hasznát is, ne csak a sajátját.” (Fil 2:4, GNT fordítás)

social-care-image-2.jpg

Van egy régi közmondás, amely így hangzik: „Légy megértő, ha azt akarod, hogy téged is megértsenek.” A Biblia is hasonlóképp szól: „Mindenki nézze egymás hasznát is, ne csak a sajátját.”  (Fil 2:4, GNT fordítás)

Ez az igevers teljesen ellentmond a mai társadalmunk kultúrájának. Ma minden azt feltételezi, hogy először magunkra gondoljunk. Természetünknél fogva nem gondolunk más emberekre. Ez olyasmi, amit meg kell tanulnunk. Emberi természetünkből adódóan a saját szükségleteinkre, saját vágyainkra, céljainkra és saját ambícióinkra gondolunk. Mindezek eredményeként emberek milliói élnek elszigetelten egymástól, mert csak önmagukra gondolnak, mások szükségleteire nem.

Közel két óra alatt, míg a TV-t néztem, három olyan reklámot láttam, amelynek ugyanaz volt a jelmondata: „Megérdemled.” Vedd meg ezt a sampont, mert megérdemled! Vedd meg ezt a drága autót, mert megérdemled! Mindezek azt sugallják, hogy mi vagyunk az élet legfőbb értéke.

Hadd osszak meg két nagyon alapvető igazságot az életről. Az első, hogy a világ nem körülötted forog. Isten szemében hihetetlenül különleges vagy, és célja van veled – de a világ nem körülötted forog. Ha tudni szeretnéd, hogy mennyire hiányoznál, tedd a kezedet egy vízzel teli vödörbe, majd húzd ki belőle, és nézd meg, milyen lyukat hagytál magad után. Eléggé gyorsan visszatöltődik!

A második igazság pedig ez: Isten megígérte, hogy amikor más emberek szükségleteit tartod szem előtt, Ő be fogja tölteni a te szükségleteid. Miért? Mert az meg akar tanítani téged az önzetlenségre. Azt akarja, hogy megtanulj olyan szerető és nagylelkű lenni, mint amilyen Ő. Amikor figyelembe vesszük más emberek igényeit, nem várjuk el, hogy tökéletesek legyenek. „Viseljétek el egymás hibáit” (Kol 3:13, NLT fordítás). Te sem vagy tökéletes, miért követelnéd meg ezt bárki mástól?

A Példabeszédek 17:9-ben ezt olvashatjuk: „A szeretet elfelejti a hibákat” (TLB fordítás). Amikor megpróbálsz kapcsolatot kialakítani valakivel, nem kell úgy tenned, mintha nem látnád a hibáit. Csak dönts úgy, hogy figyelmen kívül hagyod őket. Az igazi barátok jó felejtők! Ők sokkal inkább foglalkoznak a másik ember szükségleteivel.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez

 • Mik azok a dolgok, amelyek miatt inkább magadra fókuszálsz, mint másokra?
 • Miért annyira fontos egyre inkább Jézushoz hasonlítani a szellemi utunk alatt?
 • Mi a különbség aközött, hogy valakinek figyelmen kívül hagyjuk a hibáit vagy felelősségre vonjuk?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.05.19.)

Szólj hozzá!

Szeretet nélkül semmi sem számít

2017. augusztus 04. 03:00 - Szíj Melinda

„Ha Jézus Krisztus követője vagy, csak a hited számít, mely képessé tesz arra, hogy szeretettel légy mások iránt” (Galata 5-6 CEV-fordítás).

clanging_cymbal.jpg

Tűnődtél már valaha azon, hogy mi az, ami lényeges Isten számára? A Bibliában, a Galatákhoz írt 5:6-os igeversben azt olvassuk, hogy: „Ha Jézus Krisztus követője vagy, csak a hited számít, mely képessé tesz arra, hogy szeretettel légy mások iránt” (CEV-fordítás). Isten azt mondja, hogy nem a jó tulajdonságaid, teljesítményeid, a hírneved vagy a vagyonod az, ami számít az életben. Ami igazán számít, hogy legyen hited, mely szeretetet ébreszt benned embertársaid iránt. Ha ezt elmulasztod, akkor a legfontosabb dologról maradsz le az életben.

A következő néhány nap folyamán a Bibliának a szeretetről szóló leghíresebb fejezetét, az 1Korinthus 13-at fogjuk áttekinteni. Amikor a szónokok magukra akarják vonni figyelmed és emlékeztetni szeretnének valamire, akkor az ismétlés eszközéhez folyamodnak. Újra és újra elmondogatnak valamit. Az igeszakasz első néhány sorában Pál ugyanazt a dolgot öt különböző módon mondja el: nevezetesen, hogy a legfontosabb dolog az életben a szeretet. 

Íme az első négy ok, hogy miért: 

1. Ha nem élsz szeretetteljes életet, akkor mindegy mit mondasz, semmit nem fog számítani. 

„Ha minden földi és angyali nyelvet beszélnék is, de nem szeretnék más embereket, csak egy érchangú gongszó vagy egy bongó cintányér lennék” (1 Korinthus 13:1 NLT-fordítás).

A jeles szónokok igazán nagy hatást gyakorolnak ránk. Szeretjük az ékesszólást és a karizmát. Isten azonban így szól: „Nekem mindegy, milyen hangzatosan tudsz beszélni. Szeretetteljes életet élsz?” Ha nem, akkor teljesen lényegtelen, mit beszélsz. A szócséplés szeretet nélkül csak zajkeltés. 

2. Ha nem élsz szeretetteljes életet, a tudásod sem fog számítani.

„Enyém lehet a prófécia ajándéka. Isten minden rejtett titkát megfejthetem, és minden tudás az enyém lehet… Ám még mindezen dolgok birtokában is ha szeretet nincs bennem, akkor semmi vagyok” (1 Korinthus 13:2 NCV-fordítás). 

A kirobbanó tudás korszakát éljük. Találékonyabbak vagyunk, mint valaha. Mégis még mindig ugyanazokkal a problémákkal küszködünk: bűnözés, bántalmazás, előítéletesség, erőszak. Miért? Mert a világnak nem több tudásra, hanem több szeretetre van szüksége. Elképzelhető, hogy lángelme vagy. Isten viszont azt mondja, ha nincs szeretet az életedben, minden tudásod hasztalan.  

3. Ha nem élsz szeretetteljes életet, lényegtelenné válik, miben hiszel.

A Biblia szerint: „Még ha enyém lenne is a hit ajándéka, mellyel szóra bírnám és elmozdítanám a hegyeket, szeretet nélkül akkor sem érnék semmit sem” (1 Korinthus 13:2b TLB-fordítás). Él egy tévhit, miszerint Krisztus követőjének lenni csupán bizonyos igazságtételek hittel megvallásának a kérdése. Semmi sem állhat távolabb az igazságtól! Krisztus követése arról szól, hogy szeretetteljes életet élünk. Ez jelentőségteljesebb annál, mintsem hit által „Isten kedvében járni”.

4. Ha nem élsz szeretetteljes életet, bármit is adományozol, nem lesz jelentősége. 

A következő igeszakasz így hangzik: „Ha mindenemet odaadnám a szegénynek, és még a testemet is feláldoznám, büszkélkedhetnék vele; de ha nem viseltetnék szeretettel mások iránt, semmi hasznom nem származna abból” (1 Korinthus 13:3 NLT-fordítás). 

Nem mindig a szeretet motivál adományozásra. Vannak, akik csak azért adnak, hogy visszakapják, vagy esetleg bűntudatból, presztízsből, illetve hogy irányíthassanak. Lehet, hogy helytelen indíttatásokból bőkezűen adsz, ám a Biblia óva int, ha nem szeretetből teszed, minden adományod súlytalan. 

A Bibliában igen egyértelmű utalásokat találunk arra, mi történik, ha nem élünk szeretetteljes életet. Holnap az utolsó okot járjuk körbe, miért szükséges a hitünkre támaszkodnunk, mely a mások iránti szeretetet munkálja bennünk. 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez: 

 • Téged mi motivál az adományozásban?
 • Ha egy barát jellemezne téged, mit mondana, hogyan mutatod ki szeretetedet mások felé?
 • A Biblia megfogalmazása szerint: „Az egyedüli dolog, ami számít, az önmagát szeretet által kinyilatkoztató hit” (Galata 5:6 NIV-fordítás). Mit gondolsz, mit jelent ez?

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2017.07.28)

 

Szólj hozzá!

Szükségünk van Isten szeretetére ahhoz, hogy másokat szeretni tudjunk

2017. április 03. 03:00 - Anika Enikő

‘Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok? Hiszen a bűnösök is szeretik azokat, akik őket szeretik.’(Lukács 6:32)

 

Ha imitt-amott, illetve hol itt-hol ott szereted csupán az embereket, akkor tulajdonképpen nem úgy szeretsz, ahogy Isten azt elvárná. Ezt mondja Jézus: ‘Ha azokat szeretitek, akik szeretnek titeket, mi a jutalmatok?’ (Lukács 6:32a)

Amit üzenni akar, az ez: Mindannyian képesek vagyunk szeretni azokat, akik viszont szeretnek bennünket. A szeretet mesterévé válni azt jelenti, hogy megtanuljuk hogyan szeressük azokat, akik szeretetlenek – szeretni azokat, akik nem szeretnek bennünket; akik idegesítenek, akik hátba támadnak, illetve pletykálnak rólunk.

Lehetetlen feladatnak tűnhet, és valóban az is – ez az amiért szükségünk van Isten szeretetére, hogy szeretni tudjunk másokat: “Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.” ( 1 János 4:16a)

Amikor ráébredsz, hogy Isten mennyire szeret téged az Ő szertelen, ellenállhatatlan és feltétel nélküli szeretetével, akkor ez a szeretet meg fogja változtatni az életed középpontját. Ha nem fogadjuk be Isten szeretetét, akkor nehezen fogunk tudni szeretni másokat. Azokra az emberekre gondolok, akik ellenszenvesek, nehézkesek, robbanékonyak és akik más kaliberűek, vagy követelőzőek.

Ezt nem lehet megtenni mindaddig, amíg nem folyik át rajtunk az Isten szeretete. Ismernünk kell Isten szeretetét ahhoz, hogy az Ő szeretete rajtunk keresztül áramoljon mások életébe.

 

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan ismerheted meg jobban az Isten szeretetét?
 • Mit jelent bízni az Isten szeretetében?
 • Milyen módon tudnád kinyilvánítani valaki olyan felé a szeretetedet, akit nehéz szeretni? Kérd Istent, hogy segítsen neked abban, hogy az Ő szemein keresztül tudd nézni ezt az embert, és hogy szeretetet tudj közvetíteni felé.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.03.27)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása