Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A törvényeskedés megfoszt a boldogságtól

2022. június 30. 03:00 - managercoach.hu

„Többé nem számítok arra, hogy a törvénynek való engedelmességem miatt válok igazzá; inkább úgy válok igazzá, hogy hiszek Krisztusban. Isten minket a hitünk alapján tesz igazzá önmaga számára.” (Filippi 3,9 – NLT fordítás)

Annak felismerése, hogy semmit sem tudsz tenni Isten szeretetéért, az egyik legfelszabadítóbb érzés a világon -  és ez a kulcs a boldogsághoz is.

„Mi keresztények annak örülünk, amit Jézus Krisztus tett értünk, és felismerjük, hogy képtelenek vagyunk megmenteni magunkat.” (Filippi 3,3 TLB fordítás)

Amikor elfelejted a fenti igazságot, és azon gondolkozol, hogyan tudnád kiérdemelni Isten szeretetét, azt törvényeskedésnek hívják - és ez azonnal meg is foszt a boldogságtól.

Törvényeskedéskor, vagyis a külsőségeken alapuló vallásosságkor, abban bízol, amit te teszel Istenért, ahelyett, hogy abban bíznál, amit Jézus már megtett érted. Amikor törvényeskedsz, azt gondolod, hogy törvényeket, szabályokat, utasításokat és korlátozásokat kell betartani ahhoz, hogy kiérdemelj valamit. De ez egy csapda, ami miatt nem tudsz megpihenni Isten kegyelmében.

Pál apostol tudta, hogyan kell megpihenni, hogyan kell megnyugodni Isten kegyelmében. A filippiekhez szóló levelének 3. fejezetében, a 9. versben azt írja: „Többé nem számítok arra, hogy a törvénynek való engedelmességem miatt válok igazzá; inkább úgy válok igazzá, hogy hiszek Krisztusban." (NLT fordítás). Más szavakkal: a mód, amivel kiérdemled Isten szeretetét, az az, hogy ezt nem kiérdemelned kell! Ez nem a teljesítményedről szól, hanem Isten kegyelméről és megbocsátásáról.

Honnan tudod, hogy mikor vagy törvényeskedő? Akkor, amikor ítélkező vagy másokkal. Ennek oka, hogy könnyebb bírálni, kritizálni másokat, amikor nem érzed, hogy olyannak fogadnak el, és olyannak szeretnek, amilyen vagy. Ilyenkor, mivel te magad nem érzed magad jól a bőrödben, miért is akarnád, hogy mások jól érezzék magukat?

Honnan tudod, hogy mikor élsz könyörületesen és kegyelmesen? Amikor könyörületesen élsz, akkor megbocsátó, jóindulatú, írgalmas, könyörületes, kegyelmes vagy másokkal. Könnyebb megbocsátani, amikor felismered, hogy Isten is folyamatosan megbocsát neked. És mivel nem kell erőlködnöd, hogy kiérdemeld az utat a mennyországba, ezért felszabadultan és boldogan élhetsz.

Minden reggel emlékeztesd magad Isten kegyelmére ezzel az imádsággal: "Uram, ma emlékeztetem magam, hogy maradéktalanul és teljesen megbocsátottál nekem"!  

Minél kegyelmesebben élsz, annál több örömöd lesz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mikor érzed a legnagyobb kísértést, hogy abban bízz, amit te teszel Istenért, ahelyett, hogy abban bíznál, amit Jézus tett érted?
 • Neked milyen helyzetekben könnyebb könyörületesen élni?
 • A filippiekhez szóló levél 3 fejezetének 9. verse szerint „Mi keresztények annak örülünk, amit Jézus Krisztus tett értünk, és felismerjük, hogy képtelenek vagyunk megmenteni magunkat.” (TLB fordítás). Hogyan tudsz örülni annak, amit Jézus tett érted?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.06.23)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan bocsátasz meg?

2022. június 01. 03:00 - Lencsés Tamás

„Isten mindent megtett! Elküldte Krisztust, hogy békét teremtsen közte és köztünk, és ránk bízta azt a munkát, hogy békét teremtsünk közte és mások között. Ez alatt azt értjük, hogy Isten Krisztusban volt békét és megbocsátást kínálva e világ embereinek. Nekünk pedig azt a munkát adta, hogy a békéről szóló üzenetét megosszuk. Azért küldött minket, hogy Krisztus nevében beszéljünk, és Isten könyörög, hogy hallgassátok meg az üzenetünket. Krisztus nevében beszélünk, és őszintén kérjük, hogy kössetek békét Istennel.” (2Kor 5,18–20 CEV)

1956-ban öt amerikai misszionárius indult Ecuador keleti Amazonas esőerdejébe, hogy másodszor is meglátogassa az elszigetelt Huaorani törzset. A nép kultúrája az ölés volt, és antropológiai tanulmányok szerint a törzs 54 százaléka gyilkosságban halt meg.

Nem sokkal azután, hogy a misszionáriusok kiszálltak a repülőgépből, a törzs tagjai halálra dárdázták őket. A brutális gyilkosságok az egész világot bejárták, és a Life magazin, a Time és a Newsweek címlapján szerepeltek. Számos újság beszámolt a férfiak haláláról, akik között ott volt Nate Saint és Jim Elliot is.

Néhány évvel később Elisabeth és Valerie Elliot (Jim felesége és lánya), valamint Rachel Saint (Nate nővére) beköltözött a huaorani faluba, hogy szeretetet és megbocsátást mutassanak, és szolgáljanak azoknak az embereknek, akik megölték a családjukat. Végül Mincaye, a törzs vezetője és az öt férfi, aki részt vett a misszionáriusgyilkosságban, mind keresztény lett.

Annak a fajta megbocsátásnak, amelyet Elisabeth Elliot és Rachel Saint tanúsított, nincs értelme, amíg Isten meg nem bocsátott neked. Ha már megtapasztaltad Isten megbocsátását, hogyan bocsátasz meg? Tedd meg azt a négy dolgot, amit ezek a nők tettek!

Mondj le a bosszúállás jogáról! Pál apostol levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 19. verse azt mondja: „Ne próbálj meg bosszút állni! Hagyd, hogy Isten álljon bosszút!” (CEV) Bízd ezt Istenre! Ő majd gondoskodik róla, és sokkal jobb munkát végez, mint amire te valaha is képes lennél.

A gonoszságra jósággal felelj! Honnan tudod, hogy mikor bocsátottál meg valakinek teljesen? Tulajdonképpen imádkozhatsz azért, hogy Isten áldja meg azt a személyt, aki megbántott. A Biblia azt mondja: „Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak titeket; imádkozzatok azokért, akik rosszul bánnak veletek!” (Lk 6,27–28 NIV)

Ismételd ezeket a lépéseket, amíg szükséges! Máté evangéliuma feljegyez egy beszélgetést Jézus és Péter között a megbocsátásról: „Péter odament az Úrhoz, és megkérdezte: »Hányszor bocsássak meg valakinek, aki valami rosszat tesz nekem? Hétszer elég?« Jézus így válaszolt: »Nemcsak hétszer, hanem hetvenhétszer!«” (CEV) Néha a megbocsátás folyamatos.

Ments meg másokat Isten megbocsátásának örömhírével! A Biblia azt mondja Pál apostol második levele a korinthusiakhoz 5. fejezetének 18–20. versében: „Isten mindent megtett! Elküldte Krisztust, hogy békét teremtsen közte és köztünk, és ránk bízta azt a munkát, hogy békét teremtsünk közte és mások között. Ez alatt azt értjük, hogy Isten Krisztusban volt békét és megbocsátást kínálva e világ embereinek. Nekünk pedig azt a munkát adta, hogy a békéről szóló üzenetét megosszuk. Azért küldött minket, hogy Krisztus nevében beszéljünk, és Isten könyörög, hogy hallgassátok meg az üzenetünket. Krisztus nevében beszélünk, és őszintén kérjük, hogy kössetek békét Istennel.” (CEV)

A megbocsátás nehéz dolog. De könnyebbé válik, ha nem próbálsz többé magadtól megbocsátani, hanem ehelyett azért bocsátasz meg másoknak, mert Isten már megbocsátott neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért olyan nehéz lemondani a bosszúállás jogáról?
 • Milyen kapcsolatban van szükséged arra, hogy a rosszra jóval válaszolj? Mi az egyik módja annak, hogy ezt ezen a héten megtehesd?
 • Kit ismersz, akinek szüksége van arra, hogy hallja Isten békességről és megbocsátásról szóló üzenetét?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.25.)

Szólj hozzá!

Bocsáss meg, mert neked is megbocsátottak!

2022. május 31. 03:00 - Mapetso

forgiveness2.jpg

„Emlékezzetek rá, hogy az Úr megbocsátott nektek, ezért nektek is meg kell bocsátanotok másoknak.” (Kol 3,13 NLT)

Amikor valaki mélyen megbánt téged, a megbocsátás valószínűleg nem a természetes reakciód. Lehet, hogy inkább ragaszkodni akarsz a sérelemhez és a keserűséghez azzal a személlyel szemben, aki fájdalmat okozott neked. Isten azonban arra hív, hogy bocsáss meg, engedd el a múltat, és engedj el minden keserűséget azokkal az emberekkel szemben, akik megbántottak.

Valójában a Biblia három okot ad meg, amiért meg kell bocsátanod, és ezeknek az okoknak semmi közük ahhoz, hogy azok az emberek megérdemlik-e a megbocsátásodat vagy sem.

Meg kell megbocsátanod azoknak, akik megbántottak, mert Isten megbocsátott neked is. A Kolossé 3,13 szerint: „Emlékezzetek rá, hogy az Úr megbocsátott nektek, ezért nektek is meg kell bocsátanotok másoknak.” (NLT)

Ha megbocsátó ember akarsz lenni, először is el kell fogadnod Isten megbocsátását Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja, hogy Isten emberi alakban, Jézusban azért jött a földre, hogy megbocsásson mindent, amit az emberek valaha is rosszul tettek. Jézus fizetett a bűnért, hogy neked ne kelljen. Ez az örömhír.

Meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak, mert különben a neheztelés irányít téged. A Biblia azt mondja a Prédikátor 7,9-ben: „Csak a bolondok haragszanak gyorsan, és tartanak haragot.” (CEV)

A neheztelés nyomorulttá tesz, és a múltban tart. És amikor a múltban ragadsz, akkor a múlt irányít téged. Minden alkalommal, amikor neheztelsz valami miatt, az irányít téged. Engeded, hogy valaki, aki öt, tíz vagy akár húsz évvel ezelőtt megbántott, ma is bántson téged? Most azonnal döntsd el, hogy nem bántanak tovább az évekkel ezelőtt történtek! A múltad már a múlté. El kell engedned.

Meg kell bocsátanod azoknak, akik megbántottak, mert a jövőben újabb bocsánatra lesz szükséged. Jézus azt mondta a Máté 6,14–15-ben: „Mert ha megbocsátotok más embereknek, amikor vétkeznek ellenetek, mennyei Apátok is megbocsát nektek. Ha pedig ti nem bocsátjátok meg másoknak a bűneiket, a ti Apátok sem bocsátja meg a ti bűneiteket.” (NIV)

A megbocsátás kétirányú utca. Nem kaphatod meg azt, amit nem vagy hajlandó megadni. Valaki egyszer azt mondta John Wesley-nek: „Soha nem tudnék megbocsátani annak az embernek!” Wesley azt válaszolta: „Akkor remélem, soha nem vétkezel.”

Amikor a fájdalmak mélyre hatolnak, a megbocsátás nehéz. De emlékezz rá, hogy három nagy okod van a megbocsátásra: 1.: Isten már megbocsátott neked, 2.: nem akarod hagyni, hogy a neheztelés irányítson téged, 3.: a jövőben újabb bocsánatra lesz szükséged.

Válaszd, hogy ma a megbocsátás szabadságában élsz!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hol van szükséged arra, hogy megbocsátást ajánlj valakinek, hogy továbbléphess a múltadból?
 • Hogyan befolyásolta Isten megbocsátása a megbocsátás iránti vágyadat?
 • Milyen pozitív eredményei voltak egy másik ember megbocsátásának az életedben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.24.)

Szólj hozzá!

Nem kell elfelejtened

2022. május 30. 03:00 - gerbeaud

„És tudjuk, hogy Isten mindenben azoknak a javára munkálkodik, akik szeretik őt, akik az ő szándéka szerint lettek elhívva.” (Róm 8,28 NIV)

Újra és újra hallottad ezt a mondatot: „Bocsásd meg, és felejtsd el!” Csak egy probléma van ezzel: nem tudod megtenni. Ez lehetetlen!

Tényleg nem tudsz elfelejteni egy támadást az életedben. Tényleg nincs értelme megpróbálni. Amikor megpróbálsz felejteni, valójában arra a dologra összpontosítasz, amit el akarsz felejteni.

A felejtés nem az, amit Isten akar tőled. Ehelyett azt akarja, hogy bízz benne, és lásd, hogyan tud jót kihozni a sérelemből. Ez fontosabb, mint a felejtés, mert így hálát tudsz adni Istennek azért a jóért, amit végül ő hoz ki a helyzetből. Nem tudsz hálát adni Istennek olyan dolgokért, amiket elfelejtesz.

A Róma 8,28 szerint: „És tudjuk, hogy Isten mindenben azoknak a javára munkálkodik, akik szeretik őt, akik az ő szándéka szerint lettek elhívva.” (NIV)

A Biblia nem azt mondja, hogy minden dolog jó – mert nem dolog minden jó. A rák nem jó. A betegség nem jó. A válás nem jó. A háború nem jó. A bántalmazás nem jó. Az életben sok minden rossz. Nem minden Isten akarata, ami ezen a világon történik.

De Isten azt mondja, hogy jót fog munkálni a rossz dolgokból az életedben, ha bízol benne. Amikor odamész hozzá, és azt mondod: „Istenem, neked adom életem minden darabját”, ő elcseréli a darabjaidat az ő békéjére. Olyan békét ad a szívedben, amely abból a tudatból fakad, hogy még ha nem is érted az életedben lévő fájdalmat, megbocsáthatsz, mert tudod, hogy Isten jóra fogja használni azt a fájdalmat.

Emlékezz: nem kell elfelejtened azt a rosszat, amit valaki tett veled. Ehelyett bízz Istenben, hogy segít megbocsátani, és utána meglátni, hogyan hoz ki jót a fájdalmadból.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Kiknek nem bocsátottál meg, mert megpróbáltad elfelejteni a fájdalmat, amit okoztak?
 • Mit tehetsz ma azért, hogy megbocsáss annak a személynek, mert a felejtés lehetetlen?
 • Hogyan láttad, hogy Isten jót hoz ki a fájdalmas helyzetekből az életedben?

Isten második esélyt kínál

Nem számít, mit tettél, vagy hol voltál, Isten második esélyt kínál neked. Tud minden rossz dolgot, amit valaha tettél, minden kudarcot, amit átéltél, és mégis szeret téged és törődik veled.

Nem várja el tőled, hogy kiérdemeld a kegyelmébe vezető utad; Isten kegyelmi ajándéka által üdvözülünk, amikor hitünket az ő Fiába, Jézus Krisztusba helyezzük. Ha készen vagy arra, hogy elfogadd Isten kegyelmét Jézus által, akkor mondd el ezt az egyszerű imát:

„Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy te életre keltetted őt. Bízni akarok benne mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve követni akarom őt mint Urat. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a te akaratodat tegyem! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.23.)

Szólj hozzá!

Mi is a megbocsátás valójában?

2022. május 28. 03:00 - Erika1832

im_sorry03.png

„Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek!” (Lk 23,34 - NIV)

A megbocsátás kultúránkban talán az egyik leginkább tévesen használt és leginkább félreértett fogalom. Azt hisszük, hogy tudjuk, mit is jelent pontosan, de ez valójában nem így van.

A következő teszt segít felmérni, hogy mennyire érted, mi a megbocsátás.  Döntsd el, hogy szerinted a következő állítások igazak vagy hamisak:

1. Addig nem kell megbocsátanom annak, aki megbántott, amíg nem kér bocsánatot.
2. Azzal, hogy megbocsátok, semmiségnek állítom be a sértés és az okozott fájdalom nagyságát.
3. A megbocsátásba beleértjük a bizalom és a kapcsolat helyreállítását is.
4. Addig nem igazán bocsátottál meg valakinek, amíg nem felejtetted el, hogy mivel bántott meg.
5. Amikor látod, hogy valaki mást megbántottak, neked kell megbocsátanod annak, aki a sérelmet okozta.

Ha megnézed a Bibliában, hogy mit mond Isten a megbocsátással kapcsolatban, akkor rájössz, hogy mind az öt fenti állítás hamis.

Mivel a legtöbb ember nem érti, mi a megbocsátás, a következő pár napban megnézzük, hogy az mi is valójában.

Először is, az igazi megbocsátás nincs feltételhez kötve. Nem jár elvárásokkal. Nem lehet megvásárolni, és nem lehet kiérdemelni. Nem alkudozhatunk érte. A megbocsátás nem azon az ígéreten alapul, hogy soha többé nem tesz meg valaki valamit. A megbocsátás független attól, hogy a másik bocsánatot kér, vagy sem.

Amikor Jézus kinyújtott kézzel a kereszten függött és azt mondta, "Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek", senki nem kérte Tőle azt, hogy bocsásson meg. (Lk 23,34 NIV). Senki sem mondta: "Jézus, kérlek, bocsáss meg azért, amit veled teszünk!" Ő kérés nélkül megbocsátott. Ő volt, aki ezt kezdeményezte.

Másodszor, a megbocsátás nem kisebbíti a vétség súlyosságát. Amikor valaki bocsánatot kér tőled, és te azt mondod: "nem nagy ügy, tényleg nem bántottál meg", ezzel valójában csökkented a megbocsátás jelentőségét. Ha a sérelem nem volt nagy dolog, akkor nem kell bocsánatot kérni vagy megbocsátani azért.

A megbocsátás a nagy horderejű dolgokra vonatkozik, nem az életben adódó csip-csup problémákra. Az élettel együtt járó apró dolgok csak türelmet és elfogadást igényelnek. Viszont a komoly dolgok esetén a megbocsátást kell alkalmazni, és ezeket a komoly sérelmeket nem szabad kisebbíteni. Ha egy vétség nagy dolog volt, ismerd be, hogy az volt! És akkor bocsáss meg, vagy kérj bocsánatot!

A megbocsátás megértése az első lépés ahhoz, hogy azt meg is tudjuk tenni. Tehát a következő alkalommal, amikor megbántasz valakit, vagy téged bántanak meg, emlékezz erre a két dologra: először is, a megbocsátás feltétel nélküli, másodszor, a megbocsátás soha nem jelenti a sérelem kisebbítését.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van olyan, akinek úgy bocsátottál meg, hogy feltételekhez kötötted azt? Hogyan tudnál a feltétel nélküli megbocsátás felé haladni?
 • Miért olyan nehéz megbocsátani valakinek, aki ezt nem kéri? Hogyan tudsz megbocsátani még akkor is, ha az elkövető soha nem kéri ezt tőled?
 • Hogyan változik meg a megbocsátáshoz való hozzáállásod, amikor arra gondolsz, hogy Krisztus is megbocsátott neked?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.21.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása