Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A kis leckék vezetnek a nagy sikerekhez

2024. május 17. 03:00 - gerbeaud

"Ti már ismeritek ... azokat a jeleket és tetteket, amelyeket Egyiptomban vitt véghez." (Mózes ötödik könyve 11,2-3)

Mózes kihozta az izraelitákat Egyiptomból, és elvezette őket a pusztán keresztül az Ígéret Földjére. Ez csak néhány hétig kellett volna, hogy tartson, még nagy tömeggel is. De nekik 40 évükbe telt.

Mi a csudát csináltak? 40 éven át körbe-körbe jártak. Isten egyik próbatételt adta nekik a másik után, és azt kérdezte: "Bíztok-e bennem?". Hét próba volt. Minden alkalommal, amikor elbuktak a próbán, újabb körre küldte őket a pusztában. De még ebben a pusztában sem véletlenül voltak.

Néhányan közületek most is a pusztában vagytok. Emlékezzetek erre: az út az Ígéret Földjére a pusztán keresztül vezet. Át kell mennetek ezen a várakozási időszakon. Át kell mennetek azon a sivatagon. Át kell mennetek azon a száraz időszakon.

A pusztában egy cél érdekében várakozol. És amíg várakozol, fel kell jegyezned a leckéket, amelyeket megtanulsz.

Mózes negyedik könyve (33,2) ezt mondja: "Mózes ugyanis az ÚR parancsára mindig följegyezte, ha továbbindultak a táborhelyeikről".

A Biblia azt is mondja: "Ti már ismeritek, nem úgy, mint fiaitok, akik nem ismerik, mert nem látták Isteneteknek, az Úrnak fenyítését, nagyságát, erős kezét és kinyújtott karját, azokat a jeleket és tetteket, amelyeket Egyiptomban vitt véghez" (Mózes ötödik könyve 11,2).

Vezetsz-e írásos feljegyzést a keresztény életben elért fejlődésedről? Leírsz bármit is? El kell kezdened naplót vezetni, amikor várakozol. A napló más, mint a határidőnapló. A határidőnapló az eseményekről szól, a napló a tanulságokról.

Az élet várakozási időszakaiban a kis leckék vezetnek a nagy sikerekhez. A száraz, nyomasztó és csüggesztő időszakokban megtanult legapróbb leckék közül néhány lesz a kulcsa az életed nagy sikereinek. Az apró leckék nagy sikerekhez vezetnek. Tehát le kell írnod azokat!

A Zsoltárok könyve 119. részének 33. verse egy jó ima, amit imádkozhatsz, amikor a pusztában vagy, és arra vársz, hogy Isten megszabadítson: "Taníts, Uram, rendelkezéseid céljára, hogy megfogadjam azokat mindvégig!"

Mondd neki: "Istenem, nem akarok bolyongani. Taníts meg élni, hogy minél rövidebb idő alatt túl tudjak jutni ezen. Nem akarok 40 évig itt lenni. Nem akarok körbe-körbe járni. Tanítsd meg nekem az élet leckéit, hogy a helyes úton maradhassak és növekedhessek a lelki érettségben."

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért olyan nehéz számunkra a várakozás?
 • Mit tanultál életed várakozási időszakaiból?
 • Miért fontos, hogy emlékezz arra, hogyan gondoskodott Isten rólad a pusztában?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.10.)

Szólj hozzá!

A nagylelkűséged növeli a befolyásodat

2024. május 15. 03:00 - Anita.B

pexels-zen-chung-5529538.jpg“Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.” (Zsolt 112,9)

A nagylelkűség növeli a befolyásodat. Minél nagylelkűbb leszel, annál befolyásosabb is.

A befolyás nem abból fakad, amit az életben kapsz. Abból ered, amit az életed során adsz, és minél többet adsz, annál befolyásosabb leszel — és annál több lehetőséged lesz arra, hogy befolyásodat Isten céljaira fordítsd.

A Biblia azt mondja a Példabeszédek 11. fejezetének 24. versében, “Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut”.

Azt is mondja, “Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik” (Zsolt 112,9).

Amikor Kay és én összeházasodtunk közel 50 évvel ezelőtt, 10 százalékos tizedet fizettünk. Házasságunk első évének végén 11 százalékra emeltük adományunkat. A második évünk végén 12 százalékra. A harmadik év végén 13 százalékra emeltük. Negyven éve minden évben, még a nehéz időkben is, egy kicsit megemeljük az adakozásunkat.

Miért? Mert azt akartam, hogy a szívem évről évre nagyobb legyen. Olyan akartam lenni, mint Jézus. Istenfélő akartam lenni. Szent akartam lenni.

Ezt nem azért csináltuk, hogy megmutassuk. Valójában több, mint 25 évig nem beszéltem róla senkinek. Csendben csináltuk minden évben, egészen 20 évvel ezelőttig, amikor elkezdtük odaadni a bevételünk 91 százalékát és 9 százalékból éltünk.

Azért tesszük, mert nem tudjuk kihagyni Istent. És miközben  az adakozásom nőtt, a befolyásom is növekedett. Isten felhasználta ezt a befolyást arra, hogy Jézus nevét ismertté tegye a világ számos pontján. Igyekeztem minden tőlem telhető befolyást felhasználni, hogy segítsek a többi embernek meghallani az evangéliumot.

Isten arra akar téged használni, hogy nagy dolgokat tégy érte. Ahogy növekszik a nagylelkűséged, ő is növelni fogja a befolyásodat, hogy jóra fordíthasd.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért ugyanolyan fontos hűségesnek lenni Istenhez a kis dolgokban, mint a nagy dolgokban?
 • Hogy állsz a tizeddel (visszaadsz 10 százalékot Istennek)? Hogyan vezetett Isten arra, hogy a tizeden felül és azon túl is adj? Mi volt a válaszod?
 • Milyen befolyást szeretnél elérni a köreidben, a közösségedben és a világban? Mit tehetsz annak érdekében, hogy megmutasd Istennek, hogy rád bízhatja ezt a befolyást?

*(Daily Hope by Rick Warren 2024.05.08.)

Szólj hozzá!

Ültesd el az istenfélelmet a következő nemzedékben!

2024. május 10. 03:00 - Lilla:)

 book-863418_1920_1.jpg

"Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be." (Jn 4,38)

Évekkel ezelőtt a PBS készített egy sorozatot híres amerikaiak családtörténetéről. Szerettek volna bevonni egy lelkipásztort, ezért megkérdezték, részt vennék-e. Pálcikával DNS mintát vettek a számból, ezt használva pedig nyomon követték a családfámat ezer évre visszamenőleg. Nem fedezték fel, hogy királyok leszármazottja lennék, de sok érdekességet találtak, amiből összeállítottak egy tévés különkiadást.

Az egyik dolog, amit felfedeztek, az az istenfélő őseim száma. A nagyszüleimnek, dédszüleimnek és másoknak köszönhetem az áldást, hiszen imádkoztak gyermekeik gyermekeiért, és tanítványokat neveltek a családunkban. Látom az áldásokat az életemben, mert a családomban voltak olyan emberek, akik szerették Istent, és imádkoztak a jövő nemzedékeiért.

Tudom, sokan mondanák: "Nekem nincs olyan családom, mint neked. De szeretnék ilyen örökséget."

Kezdd el! Indítsd el az örökséget, melynek örökkévaló hatása van a családodra. Határozd el, hogy családod jövő nemzedékei áldottak lesznek, mert elvetetted az istenfélelem magvait azzal, hogy imádkoztál és nem adtad fel, még úgy sem, hogy nem láthatod az aratást. Ha megteszed, örökségül hagyod, hogy a családfádból származó emberek áldásban részesülnek.

Jót és rosszat egyaránt aratsz a múltadból. Miért? Mert nem te vagy az egyetlen, aki vet. Nagyon komolyan kell venned a döntéseidet, mert az életed hatással lesz a jövő nemzedékeire. Nem tudod irányítani a múltat, de most megszakíthatod a bántalmazás és az Isten nélküli élet láncát. Megváltoztathatod családod irányvonalát. Isteni örökséget alapíthatsz, ha elveted az ima, a szeretet, a nagylelkűség és a hit magvait.

Jézus azt mondja János evangéliuma 4. részének 38. versében, hogy "Én elküldtelek titeket, hogy azt arassátok, amiért nem ti fáradtatok: mások fáradoztak érte, ti pedig az ő munkájukba álltatok be."

Lehet, hogy földi életedben te nem láthatod az aratást, azonban abban biztos lehetsz, hogy a hűséged hatással lesz a következő nemzedékekre és az örökkévalóságra.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • A családod öröksége milyen hatással van az életedre?
 • Mit szeretnél, mit arassanak az unokáid és dédunokáid abból, amit az életedben elültetsz?
 • Ha nincs gyermeked, ki a lelki családod, akinek hasznára válik majd a hűséged?
 • Hogyan döntesz Jézussal kapcsolatban?

 

Isten bizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja, "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen." (Jn 3,16)

Készen állsz bízni Istenben, hogy beteljesíthesse az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, kezdd ezzel az egyszerű imával:

„Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Bevallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hogy te feltámasztottad őt. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és a mai naptól fogva követni akarom őt. Vezesd az életemet, és segíts teljesíteni akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad a fenti imát, hogy befogadd Jézust az életedbe, kérlek jelezd nekem (rick@pastorrick.com), hogy küldhessek egy ingyenes csomagot, mely a segítségedre válik majd a Jézussal induló közös utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.03.)

Szólj hozzá!

Isten ígéretei azoknak, akik adakoznak

2024. május 09. 03:00 - papk

 barley-field-1684052_640.jpg

„Adjatok, és kaptok. Sokat fogtok kapni. A kezetekbe öntik majd - többet, mint amennyit meg tudtok tartani. Olyan sokat kaptok majd, hogy az öletekbe fog ömleni. Ahogyan te adsz másoknak, úgy fog Isten adni neked.”

Lukács 6,38 (ICB fordítás)

Ahhoz, hogy nagy termést arathass, nagylelkűen kell ültetned a hitben.

A feleségemmel, Kay-el már százszor és százszor tettük ezt. A 40 évvel ezelőtti 10 százalékos adakozási arányt megemeltük, és ma már jövedelmünk több mint 90 százalékát adjuk. Én vagyok a példa arra, hogy nem lehet Istent túladakozni. Több mint 40 éven keresztül próbálkoztam, és minden alkalommal vesztettem.

Ahhoz, hogy hitben bőkezűen ültessünk, emlékeznünk kell Jézus két ígéretére. Először is a Lukács 6,38 azt mondja: „Adjatok, és kaptok. Sokat fogtok kapni. A kezetekbe öntik majd - többet, mint amennyit meg tudtok tartani. Olyan sokat kaptok majd, hogy az öletekbe ömlik. Ahogyan ti adtok másoknak, úgy fog Isten adni nektek” (ICB fordítás).

El kell kezdened nagylelkűnek lenni, hogy ebben az életben elültesd a magokat, hogy a következőben arathass. „Ahogyan te adsz másoknak, úgy fog Isten adni neked”.

Majd a Márk 10,29-30-ban Jézus garanciát ad mindarra, amit az ő kedvéért feladsz. Azt mondja: „Nincs senki, aki elhagyta házát vagy testvéreit vagy nővéreit vagy anyját vagy apját vagy gyermekeit vagy földjeit értem és az evangéliumért, aki ne kapná meg százszorosan most, ebben az időben ... és az eljövendő korban az örök életet” (ESV fordítás).

Isten azt mondja, hogy bármit, amit feladsz érte és feláldozol az ő országáért, százszorosan fogsz visszakapni. Tudod, hogy mennyi a százszoros? Az tízezer százalékos kamat. Ismersz olyan tőzsdeügynököt, aki ezt garantálja? Ezt csak Isten és az ő Fia tudja megtenni. Ők 2000 éve üzletelnek a hozzád hasonló emberekkel.

Ezek Isten ígéretei. Elhiheted őket vagy sem. De ha nem hiszel Isten ígéreteiben, akkor ezt kell kérdeznem tőled: Miért hiszed, hogy Jézus meg fog menteni téged, és a mennybe visz? Ez ugyanaz a Jézus. Miért bíznak egyesek Istenben az örök üdvösségüket illetően, de a pénzügyeiket nem bízzák Istenre?

Csak annak van értelme, hogy mindkettőt Istenre bízd, és hitben bőkezűen ültess, hogy arathass.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mit vársz Istentől, hogy adjon neked? Te is ugyanilyen nagylelkű vagy másokkal szemben?
 • Hogyan kért Isten áldozatot tőled? Mi volt a válaszod?
 • Mit jelent igényt tartani Isten ígéreteire?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezek a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a "Rövidítések - angol nyelvű bibliafordítások jelölései" pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Merj nagyot álmodni, mert nagy a te Istened!

2024. május 02. 03:00 - Anika Enikő

 192ecc4732830863e8c5a8a12ca94ee7.jpg

 "Isten bármit megtehet; sokkal többet annál, mint amennyit a legmerészebb álmaidban valaha is el tudtál képzelni, ki tudnál találni vagy kérni tudnál!” (Efézus 3,20 MSG fordítás)

Isten felfoghatatlanul nagyobbat álmodott az életed felől, mint amit te valaha álmodni mertél, és amit elképzelhetnél. Miért? Mert az Ő álma rólad örök jelentőségű.

Sok olyan álmod lehet, amelyek nagynak tűnhetnek, de nem jelentősek. Álmodozhatnál arról, hogy mire betöltesz egy bizonyos kort, milliomos leszel, de milyen célból is? Azt gondolod, hogy Isten azért helyezett erre a Földre, hogy önmagadnak élj? Természetesen nem! Isten álma az életedről nagyobb, mint a te álmod.

"Isten bármit megtehet; sokkal többet annál, mint amennyit a legmerészebb álmaidban valaha is el tudtál képzelni, ki tudnál találni, vagy kérni tudnál!” (Efézus 3,20 MSG fordítás)

Gondolj életed legnagyobb álmára, amivel valaha előálltál, még akkor is, ha nem valósítottad meg. Mi volt a legkülönösebb, legmeglepőbb, számodra legidegenebb víziód vagy elképzelésed, ami szinte lehetetlennek tűnt? Nos, képzeld!  Isten álma számodra ennél még nagyobb; “sokkal több annál, mint amit valaha is el tudnál képzelni”.

Álmodd meg a legnagyobb álmodat. Gondolj a legnagyobb elképzelésedre. Isten felül tudja múlni azt!

Fogalmad sincs arról, hogy Isten mit akar tenni rajtad keresztül. Csupán egy kis töredékét éled meg annak, amire képes vagy; egy kis részét teszed meg az életeddel annak, amit Isten el akar végezni az életedben. Isten azt akarja, hogy nagyot álmodjatok; ám azt is akarja, hogy álmaidat ne arra alapozd, amit te meg tudsz tenni, hanem arra gondolj, hogy mi az, amit Isten meg tud tenni. Azt akarja, hogy használd azt a képzelőerőt, amit ő adott neked, mert megtiszteltetés Isten számára, ha nagyot mersz álmodni. A hitedet és a bizalmadat példázza.

Sok évvel ezelőtt a Saddleback Gyülekezet 120 hektár földet vásárolt egyetemünk számára. Ez nagyobb, mint Disneyland! Amikor híre ment, az emberek ezt mondták: „Miféle gyülekezet ez, amely 120 hektáros, Orange megye méretű ingatlant vásárol? Kinek gondolják magukat ezek az emberek?”

Amikor ezt meghallottam, azt mondtam: „Ez egy rossz kérdés. A helyes kérdés az: „Szerintünk kicsoda Isten?” Mertünk nagyot álmodni, mert tudtuk, hogy Istennek nagy terve van a Saddlebackkel kapcsolatban.

Veled is nagy tervei vannak! Hagyd, hogy Istened nagysága határozza meg a céljaid nagyságát.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ha egy álmod valóra válhatna az életedben, mi lenne az?
 • Nehezen tudod elfogadni, hogy Isten álma az életedre nézve nagyobb és jobb, mint a saját legnagyobb és számodra legjobb álmod? Ha igen, miért?
 • Szánj egy kis időt arra, hogy imádkozol, és megkérdezed Istent arról, hogy hogyan szeretné, ha kiszélesítenéd és finomítanád céljaidat, hogy azok tükrözzék a rád, és a világra vonatkozó nagyszerű víziójába vetett bizalmadat.

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.04.25)

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezek a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a "Rövidítések - angol nyelvű bibliafordítások jelölései" pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása