Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ne félj, ha álmaid késve válnak valóra!

2023. április 21. 03:00 - csmsdvd

oroszlan.jpg

„Emlékszel, hogyan vezetett az ÚR a pusztában negyven éven keresztül, alázatossá téve és próbára téve téged, hogy megtudja, hogyan reagálsz és vajon tényleg engedelmeskednél neki?”  (5Móz 8,2 - NIV fordítás)

Ezekben a mostani Napi Remény áhítatokban megtanuljuk, hogy Isten hogyan vezet a hit hat szakaszán – az álom, a döntés, a késleltetés, a nehézség, az akadályoztatás és a szabadulás szakaszokon – keresztül egész életünkön át, hogy növekedjen a hitünk és formálódjon a jellemünk.

A harmadik szakaszt, a késleltetés szakaszát Isten arra használja, hogy növelje a hitedet, miközben te azon fáradozol, hogy valóra váltsd az álmodat.

Az álmok sohasem válnak valóra azonnal. Mindig van egy várakozási idő.

A zsidó népet kihozta Isten Egyiptomból, majd 40 éven keresztül vándoroltak mielőtt az Ígéret földjére értek, pedig ennek az útnak nem kellett volna néhány hétnél tovább tartania. Néha Isten szándékosan késleltet valamit, pont úgy, ahogy a zsidó népet is. Minden álom nehézségekkel is jár, és Isten arra használja a késleltetést, hogy ezekre a nehézségekre felkészítsen.

Isten arra is használja a késleltetést, hogy próbára tegyen. A Biblia ezt mondja Mózes ötödik könyve 8. fejezetének 2. versében: „Emlékszel, hogyan vezetett az ÚR a pusztában negyven éven keresztül, alázatossá téve és próbára téve téged, hogy megtudja, hogyan reagálsz és vajon tényleg engedelmeskednél neki?” (NIV fordítás)

Mit tegyél, amikor késik álmod valóra válása?

Ne félj!

A zsidó nép esetében a legnagyob baj az volt, hogy elkezdtek félni. Mózes ötödik könyve első fejezetének 28. verse szerint ezt mondják: „Miért mennénk oda? Félünk. A férfiak, akiket küldtünk azt mondták, hogy a nép ott erősebb és magasabb, mint mi vagyunk”. A zsidóknak volt elég hitük, hogy kijöjjenek Egyiptomból, de nem volt elég hitük arra, hogy bemenjenek az Ígéret földjére. Féltek.

A félelemmel az a gond, hogy a pusztaságban tart. Csak meghosszabbítja a beteljesedésre való várakozást. Nagyon sok álmod nem Isten miatt nem valósult meg, hanem saját magad miatt, mivel nem léptél előre hittel.

Az félelem ellenszere, ha Isten jelenlétét helyezed a középpontba. Emlékezzél arra, hogy Isten veled van. Ő azt mondja, „Ne félj, mert én veled vagyok!” (Ézs 41,10). Ő veled van most is, mint ahogy mindig is veled volt, és veled is lesz.

Lehet, hogy most álmaid késlekedésének fázisában vagy. Imádkoztál valamiért, de az még nem történt meg. Talán azt gondolod, Isten elfeledkezett rólad.

De Isten sohasem feledkezik meg rólad! Ez a késleltetés részéről szándékos. Isten tudja, hogy min mész most keresztül. Ő a jellemedet szeretné formálni, és azt akarja, hogy megtanulj bízni Őbenne. Az Ő segítségére mindig számíthatsz! Tehát ne félj!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor volt olyan eset, amikor a félelem miatt tovább kellett maradnod a „pusztaságban”?
 • Milyen szellemi növekedést eredményezett életedben az, amikor Isten próbára tette a hitedet?
 • Milyen félelmeid vannak azzal kapcsolatban, hogy Isten merre vezethet, vagy mit kérhet majd tőled?

 Hol töltöd az örökkévalóságot?

A Biblia azt mondja, csak úgy kerülhetsz a mennybe, ha bízol Istenben, és az Ő Fia, Jézus Krisztus által. Nem érdemelheted ki, hogy a mennybe juss, „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van, ez Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9)

Ha készen állsz átadni életedet Jézusnak, mondd el ezt az imát:

Drága Istenem, azt ígérted, ha hiszek a Te Fiadban, Jézus Krisztusban, minden bűnt és rosszat, amit tettem, Te megbocsátod, megismerem éltem értelmét és egy nap befogadsz engem a Te mennyei örök családodba. Megvallom, hogy vétkeztem, és kérem a Te bocsánatodat. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hogy Te feltámasztottad Őt az életre. Szeretnék hinni Jézusban mint Megváltómban és követni Őt mint Uramat. Irányítsd életemet és segíts, hogy a Te akaratodat tegyem. Jézus nevében imádkozom, Ámen.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.14.)

 (A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Tarts ki Isten áldásáért!

2023. február 09. 03:00 - Anita.B

pexels-rodnae-productions-8541360.jpg“Nem engedlek el, hacsak meg nem áldasz.” (1Móz 32,26)

Amikor Isten megáldotta Jákóbot, megígérte, hogy földet ad neki, megsokasítja családját, hatalmas nemzetté teszi, és hogy áldás lesz a világnak. Jákóbot és családját Isten a saját választott népévé tette.

De ahogy azt ma veled is teszi, Isten nemcsak ígéretet adott Jákóbnak, hanem próbára is tette a hitét, hogy mennyire hisz az Ő ígéretében.

Az 1Mózes 32-ben azt olvassuk, hogy Jákób egész éjjel küzdött és birkózott Istennel, ami próbára tette a türelmét, a hitét és a bizalmát. Azután Isten megsebesítette Jákóbot a csípőjénél, ami miatt Jákób komoly hátrányba került. Jákób megsérült és fáradt volt, de hajnalban még mindig ezt mondta: “Nem engedlek el, hacsak meg nem áldasz” (1Móz 32,26).

Nem érdekes dolog ezt mondani valakinek, akivel birkózol? Nyilvánvalóan ez alatt az egész éjszaka tartó küzdelem alatt Jákób valamikor ráébredt arra, hogy akivel birkózik, az nem egy hétköznapi ember, hanem Isten. Ezért nem volt hajlandó elengedni, tudva azt, hogy Isten meg tudja áldani őt.

Talán úgy érzed, hogy most te is Istennel birkózol, és a küzdelem már túl régóta tart. Lehet, hogy nem akarod megtenni azt, amit Isten mondott neked, például, hogy légy nagylelkű, vagy kövesd a Ő szexre vonatkozó szabályait, vagy legyél kedves az ellenségeiddel.

Az Isten, akivel birkózol nem más, mint az az Isten, aki az életedre vonatkozó álmokat is adja. Ő az, aki valóra váltja azokat! Isten nem meghiúsítani próbálja az álmaidat, hanem felkészít azokra. A küzdelem növeli benned a kitartást, a türelmet és az ellenállóképességet. 

A küzdelem során egy ponton eljutsz majd az elköteleződésig. Pont abban a pillanatban, amikor azt gondolod, hogy fel kell adnod, Istenhez kell fordulnod, és ezt kell mondanod: “Addig tartok ki ebben a küzdelemben, ameddig kell, hogy elvégezhesd a jó munkádat bennem, és megáldj engem.”

Ha így válaszolsz Isten próbatételére, akkor azzal tudtára adod, hogy készen állsz arra, hogy Ő megáldja az életedet.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Mit gondolsz, mit akar Isten megáldani az életedben? Milyen dolgok tartanak vissza az Ő áldásától?
 • Hogyan segít neked Isten, amikor az életedben még akkor is elkötelezed magad az Ő munkájára, ha az fájdalommal jár?
 • Szeretnéd Isten áldását és kenetét az életedre? Miért igen, vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.02.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten az imán keresztül növeli a hitedet

2023. január 18. 03:00 - Lilla:)

hand-3452582_1920.jpg

"Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyílik előttetek az ajtó." (Mt 7,7  NIV)

Isten nemcsak képes arra, hogy betöltse minden szükségedet, de Ő be is akarja tölteni azokat! Azonban amikor elfelejted, hogy Isten mennyire elkötelezett irántad és mennyire segíteni akar neked, akkor könnyen feladod a Tőle való a segítségkérést és a saját erődből próbálsz megoldásokat találni.

Talán csak a "nagy dolgokkal" kapcsolatban kéred Isten segítségét, a "kicsikkel kapcsolatban" nem. De tudod mit? Isten számára minden dolog kicsi. Egyetlen egy kérésed sem nagy Isten szemével nézve. Ő számon tart minden egyes hajszálat a fejeden, és azt is tudja, hány hullott ki ma reggel.

Nem zavarod Istent, amikor kérsz tőle. Először is Ő az, aki  azt mondta, hogy imádkozzunk. Ezért mondja az Újszövetség több mint 20 alkalommal, hogy kérjétek imában, amire szükségetek van. Máté evangéliuma 7. részének 7. versében ezt olvassuk: "Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyílik előttetek az ajtó." (NIV ford.)

Néha ahelyett, hogy kérnénk Istentől, elkezdünk aggódni. Ha viszont valami elég nagy dolog ahhoz, hogy aggódjunk miatta, akkor az elég nagy ahhoz is, hogy imádkozzunk azzal kapcsolatban. Az aggódás semmit nem old meg, az ima viszont igen!

Isten úgy növeli a hitedet és a bizalmadat Őbenne, ahogy egy szülő tanítja a gyermekét bízni. A Biblia ezt mondja: "Ha ... tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei Atyátok...azoknak, akik kérik tőle." (Lk 11,13)

A szülő és a gyermek között ez így működik: először a gyerek rájön, hogy szüksége van valamire, utána kifejezi a kérését, majd a szülő betölti azt a szükséget.

Isten is éppen így tanítja meg nekünk, hogy bízzunk benne. Amikor szükséged van valamire, elmondod neki, Ő betölti azt a szükséget, te pedig megtanulsz bízni benne.

Ha nem mondod el Istennek, hogy mire van szükséged, hogyan növekedhet az iránta való bizalmad és hited?

Amikor kérsz Istentől, mindig bebizonyítja a jóságát. Azonban előfordul, hogy türelmesen várnod kell Isten időzítésére. Gyakran nem rögtön válaszol, hiszen próbára akarja tenni a hitedet.

Csak rajta, próbáld ezt ki még ma! Vidd Isten elé a kérésedet imádságban, utána pedig figyeld meg, hogyan válaszol az imádra és hogyan tölti be a szükségedet. Megtanulsz majd bízni benne és rájössz, hogy számíthatsz rá bármiben.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen (önmagaddal vagy Istennel kapcsolatos) hazugságok tartanak távol attól, hogy Isten segítségét kérd?
 • Isten az anyagiakon teszi próbára leggyakrabban a hitünket és a bizalmunkat. Mit gondolsz, miért?
 • Milyen segítségre szorulsz ma? Kezdd azzal, hogy kifejezed a háládat azért, amit Isten már eddig is tett érted, majd kérd a segítségét ezzel a dologgal kapcsolatban is!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.01.11.)

Szólj hozzá!

Amikor tudni szeretnéd, hogy „Meddig még Uram?”

2022. december 12. 03:00 - FodorImi

lighthouse-2307273_1920.jpg

„[Mózes] kitartott, mert a szemeit a láthatatlanon tartotta.” (Zsidók 11,27 – NLT).

Sokan szenvednek hosszan tartó fájdalomtól, akár krónikus fizikai, érzelmi, lelki, kapcsolati vagy pénzügyi fájdalomtól. Lehet, hogy hosszan tartó szenvedést élsz át, és úgy érzed, hogy talán egész hátralevő életedben el kell viselned.

Az elmúlt napokban olyan próbákról beszéltünk, amelyeket Isten ad neked, hogy fejlődjön a jellemed, és ez is egy ilyen. Ez a „Meddig” teszt, ahol azt kérdezed: „Meddig még, Uram?”

A Biblia elmondja, hogy Mózesnek hihetetlen kitartása volt. Mérhetetlen fájdalmat viselt el az életében. Jelentős kritikát és konfliktust szenvedett el. Minden joga megvolt ahhoz, hogy azt kérdezze: „Meddig még, Uram?”

A Zsidókhoz írt levél 11.fejezet 24-26 verse azt mondja: „Mózes, amikor felnőtt, hit által utasította el, hogy a fáraó lánya fiának nevezzék. Úgy döntött, hogy osztozik Isten népének elnyomásában ahelyett, hogy élvezné a bűn múló örömeit. Úgy gondolta, jobb Krisztusért szenvedni, mint Egyiptom kincseit birtokolni, mert előre tekintett, a megjutalmazására.” (NLT).

Mózes feladta mindazt, amit sokan az egész életükben próbálnak elérni – a hírnevet, a jólétet, a gyönyört, a vagyont és a pozíciót. Elengedte ezeket, mert hitét és identitását Istenbe helyezte. Bízott Isten ígéreteiben, még akkor is, ha Isten népével együtt rosszul bántak vele. Úgy gondolta, hogy a Krisztus kedvéért való megszégyenülés többet ér, mint Egyiptom kincsei – mert „előre tekintett a jutalmára”.

A hit folyamatosan kitart anélkül, hogy tudná, meddig kell kitartania. Ez néha nagyon nehéz. Hogyan maradsz tehát a hitben, amikor szenvedsz? Hogyan fejleszted az állhatatosságodat? Hogyan kezeled az elhúzódó fájdalmat?

Tedd azt, amit Mózes tett: kerülj közel Istenhez, és maradj kapcsolatban vele, hogy hallhasd őt.

Mózesnek volt egy égő csipkebokor, amelyből Isten beszélt hozzá. Neked nem kell égő bokor, mert van Bibliád. Minden, amit Isten mondani akar neked, az a Bibliában van. Neked Isten nem egy bokorból szól, és nem írja ki az égbe – mert már megírta egy könyvben.

Ne keress látomást. Helyette inkább kezdj el keresni egy verset Isten Igéjében. Isten kinyilatkoztatásának, utasításainak és ígéreteinek ismerete képessé tesz arra, hogy átmenj a „Meddig” teszten, amikor hosszan tartó fájdalmat élsz át.

Mózeshez hasonlóan tartsd a figyelmedet a megfelelő helyen. A Biblia azt mondja, hogy Mózes „kitartott, mert szemeit a láthatatlanon tartotta” (Zsidók 11,27 – NLT).

Ha a fájdalmadon tartod a szemed, nem fogsz tudni felnézni. De ha a Szabadítódon tartod a szemed, akkor át fogsz menni a nehézségeken az ő kegyelmével.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit kell feláldoznod azért, hogy rendszeres bibliatanulmányozás révén kapcsolatban maradj Istennel? Megéri az áldozat?
 • Amikor szenvedésen mégy keresztül, általában hová irányítod a figyelmedet?
 • Mit tanultál Istenről hosszan tartó szenvedés által?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2022.12.05.)

Ha még soha nem nyitottad meg az életedet Jézus Krisztus előtt, soha nem fogod megtalálni azt a vezetést és védelmet, amely a vele való kapcsolatból származik.

Nem kell tudnod, mi fog történni holnap. Nem kell tudnod, mit hoz a jövő. Csak azt kell tudnod, kinek a kezében van a jövő! Amikor kapcsolatod van a Teremtőddel, biztonságban leszel az ő rendíthetetlen szeretetében és ígéreteinek bizonyosságában.

Ha bensőséges, örök kapcsolatot akarsz kezdeni Jézussal, imádkozz: „Drága Istenem, azt akarom, hogy a biztonságom olyan valamiben legyen, amit nem lehet elvenni tőlem. Azt akarom, hogy a biztonságom a veled való kapcsolatomban legyen, mert bízom az ígéretedben, hogy soha nem hagysz el. Erre az ígéretre szeretnék ma hivatkozni. Amennyire csak tudom, megnyitom előtted az életem. Bevallom, hogy a magam szerint éltem az életem, és vétkeztem ellened. Tudom, hogy az egyetlen módja annak, hogy Istent Atyámként megismerjem, Jézus Krisztuson keresztül lehetséges, aki meghalt a kereszten, hogy megfizesse a bűnömért járó büntetést. Kérlek, bocsáss meg nekem, és legyél az életem Ura, változtasd meg a prioritásaimat, az értékeimet, a céljaimat és az irányomat. Változtass át engem azzá az emberré, akivé szeretnéd, hogy legyek, miközben alávetem neked az életemet. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha elmondtad ezt az imát, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni néhány ingyenes anyagot, amelyek segítenek elindulni az utadon Jézussal.

Szólj hozzá!

Miért mondja néha Isten, hogy "még nem"?

2021. november 26. 03:00 - Anita.B

ben-white-vtcbruwonqo-unsplash.jpg“Állhatatosnak kell lennetek, hogy az Isten akaratát teljesítsétek, és az ígéretet elnyerjétek: Már csak rövid, nagyon rövid idő, aztán eljön az eljövendő és nem késik.” (Zsid. 10,36-37)

Ha elcsüggedsz amiatt, mert Isten késve válaszol az imáidra, értsd meg, hogy a késés nem jelent elutasítást. Csak mert a válasz, vagy a csoda még nem érkezett meg, nem jelenti, hogy Isten nem fog válaszolnivagy, hogy megfeledkezett rólad, esetleg nem törődik veled. Egyszerűen azt jelenti, hogy “még nem”!

A lelki érettség része megtanulni a “nem” és a “még nem”, valamint egy elutasítás és egy késés közti különbséget. A Biblia azt mondja nekünk, hogy “eljön az eljövendő és nem késik” (Zsid 10,37).

Isten késése türelmed próbája lehet. Egyszer bárki lehet türelmes. A legtöbb ember képes két, vagy akár három alkalommal is türelmes lenni. Isten újra és újra próbára teszi a türelmedet.

Azért teszi ezt, hogy lássa, mennyire vagy türelmes. Nem azért, hogy te magad lásd, mennyire vagy az. Megpróbáltatásai segítenek meglátni Isten munkálkodó erejét benned és meghatározni az iránta való elkötelezettséged szintjét. 

Isten téged is próbára tesz, hogy tudd, hűséges még akkor is, ha a válasz, amelyet keresel, késik.

Talán most nehéz időszakon mész keresztül. Lehet, hogy elbátortalanodtál, mert a helyzet, amivel szembenézel, kezelhetetlennek, ésszerűtlennek, vagy igazságtalannak tűnik.

Elviselhetetlennek tűnhet és belül alapvetően azt mondod: “Istenem, nem bírom tovább. Egyszerűen nem bírom tovább!”

De bírod.

Továbbra is kitarthatsz, mert Isten veled van. Felkészít rá, hogy továbblépj.

Ne feledd, sosem vallasz kudarcot, amíg fel nem adod. Állj ellen a csüggedésnek és fejezd be a versenyt, melyet Isten eléd állított.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van olyan kérés, amelyről azt feltételezed, hogy Isten “nemmel” válaszol rá? Nem lehetséges, hogy a válasza valójában “még nem”? Hogyan változtat ez a helyzetről alkotott képeden?
 • Mit gondolsz, Isten mit szeretne tőled, mit tegyél meg a késedelmes időszakban, amikor azt mondja “még nem”?
 • Milyen “késés” riaszt ma el az életedben? Fordítsd meg azáltal, hogy emlékszel rá, Isten a késések során türelemre tanít. Tölts időt imádkozással, kérd Istent, hogy alakítsa át csüggedésedet türelemmé.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.11.19.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása