Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Nem számít, hogy mennyire szúrtad el, Isten kegyelmet kínál

2022. október 26. 03:00 - Lilla:)

 ocean-2777839_1920.jpg

"Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által" (Tit 3,4-5.)

Nem számít, hogy min mész keresztül; reménységgel élhetsz. Ez a Biblia állandó jó híre.

Péter apostol első levelének első részében öt okot találhatunk arra, hogy miért élhetünk reménységgel. Tegnap megnéztük az első okot: Isten már az előtt téged választott, hogy te mellette döntöttél volna.

Ma megnézzük a következőt: Isten mindig áldással és kegyelemmel bánik veled.

Péter ezt írja azoknak, akik már hisznek: "Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki nagy irgalmából újjászült minket Jézus Krisztusnak a halottak közül való feltámadása által élő reménységre" (1Pt 1,3)

Itt Péter nem csak elmondja, hogy Isten kegyelmes, hanem egyúttal dicsőíti is Őt "nagy irgalmáértt".

Minél inkább felismered Isten kegyelmét és áldásait, ezek annál jobban lenyűgözhetnek téged - csak úgy, mint Pétert. Mert ezt egyáltalán nem érdemeljük meg. Ez nem olyan, amiért megdolgozhatsz vagy fizethetsz. Ez ingyenes ajándék.

Isten kegyelmének oka az irántad való szeretete. És te nem tehetsz semmit azért, hogy Ő jobban szeressen annál, mint ahogy most. Épp úgy, mint ahogy azt sem tudod elérni, hogy kevésbé szeressen. Ez azt jelenti, hogy kegyelme irántad sohasem változik.

Isten Szava, a Biblia, azt mondja: "Amikor megjelent a mi üdvözítő Istenünk jósága és emberszeretete, nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített minket újjászülő és megújító fürdője a Szentlélek által" (Tit 3,4-5.)

Különösen fontos, hogy ezt megértsd. Amikor hívőként hibát követsz el, Isten nem lesz rád dühös. Isten nem akar majd kevésbé veled lenni, és nem kezd el azon gondolkodni, hogyan büntethetne ezért.

Isten a következőt teszi: folytonosan ontja rád kegyelmét. Miért? Mert téged Jézus Krisztus vére védelmez, amióta elfogadtad őt Megmentődnek.

Jézus miatt Isten minden alkalommal kegyelemmel válaszol, amikor elrontasz valamit. És ez adhat reményt számodra.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Sokak számára nehéz elfogadni Isten áldását és kegyelmét. Mit gondolsz, miért?
 • Gyakran hallani Isten feltétel nélküli szeretetéről. Milyen érzéssel tölt el téged, hogy Isten kegyelme is feltétel nélküli?
 • Ki az életedben, akinek hallania kellene Isten áldásairól és kegyelméről? Hogyan oszthatnád meg vele ezt az üzenetet ezen a héten?

Bízol már Jézusban, mint megváltódban?

A Biblia azt mondja, hogy csak úgy juthatsz a mennybe, ha hiszel Istenben és fiában, Jézus Krisztusban. Nem érdemelheted ki Isten szeretetét, sem nem dolgozhatsz meg azért, hogy a mennybe kerülj. A Biblia azt mondja, hogy "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék." (Ef 2,8-9.)

Ha még nem hiszel Jézusban és nem döntöttél az Ő követése mellett, miért várnál tovább? Ha készen állsz átlépni ezt a vonalat és Jézus Krisztus mellett dönteni, akkor mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden bűnöm megbocsájtást nyer, megtalálom életem célját, és egy napon befogadsz engem örökkévaló otthonodba, a Mennyországba.

Megvallom a bűneimet és hiszek benned, mint Megmentőmben. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és hiszek benned, akkor megmentesz. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy a megmentésemet kegyelem által kapom, a hiten keresztül és nem pedig bármi más által, amit én tehetnék. Befogadlak életembe, mint Uramat. Ma életem minden részét a te irányításod alá rendelem.

Jézus, a te szeretetedben szeretnék nyugodni. Köszönöm, hogy nem kell érte megdolgozzak. Életem hátralévő részében magam helyett téged akarlak szolgálni. Alázatosan neked adom életemet, arra kérlek, hogy ments meg, és fogadj be családodba! A te nevedben imádkozom. Ámen."

Ha elmondtad ezt az imát, akkor kérlek írj nekem egy (angol) e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, hogy küldhessek számodra egy ingyenes csomagot, ami segít majd a Jézussal közös utad megkezdésében.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.19.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Mielőtt Istent választottad, Ő már kiválasztott téged

2022. október 25. 03:00 - Antal Péter Dávid

colorful-forest-trees-during-autumn.png

"Ti az Atya Isten szándéka szerint lettetek kiválasztva, és az Ő Lelke tett titeket szent néppé." (1Péter 1,2 GNT fordítás) 

Megromlott világunkban sokan kérdezik, miért van az, hogy a dolgok sokszor nem úgy alakulnak, ahogy szeretnénk. Azt szeretnék tudni, hogy egyáltalán reménykedhetünk-e valamiben?

A remény létfontosságú.

Neked és nekem valódi reményre van szükségünk – nem csak optimizmusra. Az optimizmus pszichológiai jelenség; a gondolkodásmódunkról szól. A remény teológiai fogalom; Istenről szól, arról, hogy Ő kicsoda és milyen a kapcsolata veled. Az optimizmus pozitív gondolkodás. A remény szenvedélyes és erőteljes bizalom.

Péter apostol első levele a "remény levele". Péter ezt azoknak a keresztényeknek írta, akiket a Római Birodalom üldözött.

Ebben a levélben Isten a mélyen gyökerező remény öt forrását hozza elénk. A következő néhány nap áhítataiban mind az öt reményforrást megvizsgáljuk.

A mélyen gyökerező remény első eredőpontja: Isten kiválasztott téged, már azelőtt mielőtt te választottad őt.

A Biblia azt mondja: "Ti az Atya Isten szándéka szerint lettetek kiválasztva, és az Ő Lelke tett titeket szent néppé." (1Péter 1,2 GNT fordítás).

Megváltásod nem véletlen. Jóval azelőtt, hogy te Istent választottad, ő már kiválasztott téged. Ő elképzelt téged és már azelőtt, hogy megteremtette az univerzumot, Isten úgy döntött, hogy meg akar teremteni téged.

Nézd meg újra a fenti Bibliai igét! Azt fejezi ki, hogy Isten szándéka az volt, hogy te népének tagja légy. Ez azt jelenti, hogy Istennek célja van az életeddel. Mi ez a cél? Azt akarja, hogy megszentelődj a Mennyei Országa számára.

Más szóval, Isten arra választott ki téged, hogy vele töltsd az örökkévalóságot. Ez nagy dolog! Valójában ez a legmagasabb kitüntetés, amit valaha is kaphatsz.

Ez az első, ami reményre ad okot neked, függetlenül attól, hogy mi történik életedben.

Hagyd, hogy ez a benned gyökerező remény mélyen beépüljön az életedbe: Isten kiválasztott téged, hogy vele töltsd az örökkévalóságot, még mielőtt te választottad volna őt!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért küzdenek olyan sokan a reménytelenséggel?
 • Milyen módon fejlesztette ki benned Isten a megszentelődést, azt, hogy szentként viselkedj?
 • Hogyan ad reményt neked az az igazság, hogy Isten kiválasztottja vagy?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2022.10.18.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Örökkévalóságra lettél teremtve

2022. szeptember 30. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_6.jpg

„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.” (Zsid 13,14).

A menny az a hely, amit Isten készít elő az Ő családjának.

Amikor Isten elkezdte kigondolni a földet, már akkor elkezdett gondolkodni a mennyen. Miért is? Mert tudta, hogy nem az a dolgunk, hogy örökké itt éljünk. És ez még nem minden!

Ez egy nagyon jó dolog, mert nem akarunk egy tökéletlen világban örökké élni. Egy olyan tökéletes világban szeretnénk lakni, ami csak számunkra lett előkészítve, minekünk, akik Isten családjába tartozunk.

Isten örökkévalóságra vonatkozó terve egy olyan csodálatos kifejezése az ő szeretetének! A Biblia szerint Isten azért teremtette az egész világmindenséget, mert örökre együtt szeretett volna élni az ő családjával. Nem azért lett így, mert magányos volt, hiszen Ő önmagában teljes. Isten azzal akarta kimutatni az Ő szeretetét, hogy az embert a saját képmására teremtette, hogy ezáltal befogadhassa a családjába, és örökké együtt éljen vele.

Az efezusiakhoz írt levél 1. fejezetének 5. verse szerint „[Isten] elhatározott terve volt, hogy családjába fogad Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk. Azért tette ezt, mert Ő akarta” (TLB fordítás).

Isten családjának megnevezésére van egy szó: gyülekezet. Az egyetlen dolog a világban, ami fennmarad, az a gyülekezet, azoknak az embereknek a gyülekezete, akik Isten családjának tagjai hitben és engedelmességben.

A Biblia szerint:„Van egy felbecsülhetetlen örökség, egy olyan örökség, ami a mennyben van számodra fenntartva tiszta és szeplőtlen, túl minden változáson és hervadáson” (1Pt 1,4 NLT fordítás).

Mivel időtlennek lettél teremtve, ezért az örökkévalóságot két helyen töltheted: a mennyben vagy a pokolban.

Amikor Jézus válik életed Urává, akkor Isten gyermekeként elfogadod az örökséged és az örökkévaló mennyei otthont is. Ezt az örökséget senki sem veheti el tőled. Ez Isten nagyszerű ajándéka a számodra. Ez nem csak azt változtatja meg, hogy hol töltöd majd az örökkévalóságot, hanem azt is, hogyan éled most az életed.

A Biblia a Zsidókhoz írt levél 13. fejezetének 14. verse szerint:„Mert nincsen itt maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük.”

Amint az Isten családjához kezdessz tartozni, sokkal több lesz az élet, mint itt és most. Megtapasztalod, hogy ez a világ valójában nem a te otthonod. Csak átmenet!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Miként nézel másképp az életedre, ha tudod mennyire rövid az örökkévalósághoz képest, és mennyire messze kell nézned Jézus követőjeként?
 • Milyen módon tapasztaltad meg Istent, mint mennybéli Atyát? Mit jelent a gyerekének lenni?
 • A mennyországon gondolkodva érzed-e a sürgetést, hogy másoknak is beszélj róla? Miért igen vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.09.23.)

Szólj hozzá!

Hogyan maradjunk lelkesek egy életen át?

2022. május 19. 03:00 - I. K.

„Soha ne légy híján a lelkesedésnek, hanem őrizd meg azt, szolgálva az Urat. Legyetek vidámak a reményben, türelmesek a nyomorúságban, hűségesek az imádságban."(Róm 12,11-12 NIV) 

Ahhoz, hogy elérd a céljaidat, ki kell találnod, hogyan tudod hosszú távon fenntartani a lelkesedésedet. 

Ralph Waldo Emerson azt mondta: „Soha semmi nagyot nem sikerült elérni lelkesedés nélkül." Teljes szívemből hiszek ebben, és ez az életemre is érvényes. Legyen benned szenvedély és lelkesedés, különben soha nem fogsz célba érni.  

A legtöbben lelkes embernek tartanak – és az is vagyok. Nem egy hétig vagy hónapig voltam lelkes. A lelkesedésem nem lankadt egy év, öt év vagy tíz év után sem. Több mint harminc éve folyamatosan lelkesedem a kitűzött célokért. 

Hogyan teheted meg ezt? Hogyan maradhatsz lelkes nap mint nap a késések, nehézségek, zsákutcák, problémák, nyomás és kritikák ellenére? Hogyan maradhatsz lelkes több mint harminc éven át? 

A pozitív gondolkodás nem elég. Nem elég, ha felhúzod magad a pszichológiai bakancsodnál. Nem elég optimizmussal beszélni. 

Az, ahogyan egy életen át lelkes maradsz, a „lelkesedés” szóban található, amely a görög "en theos" szóból származik . Az En a görög „bent” szó. A Theos görög szó, jelentése „Isten”. Tehát az en theos azt jelenti, hogy „Istenben lenni”. 

Amikor Istenbe kerülsz, lelkessé válsz. Ez az a fajta lelkesedés, amelyet nem befolyásol a gazdaság, az időjárás vagy a körülményeid. Örökkévaló, mert az örökkévaló Istenhez vagy kötve. Krisztusban vagy. 

Pál elmondja, hogyan légy „Istenben” – lelkesedve – a Rómabeliekhez írt levél 12. fejezetének 11-12. versében: „Soha ne légy híján a lelkesedésnek, hanem őrizd meg azt, szolgálva az Urat. Légy örvendező a reményben, türelmes a nyomorúságban, hűséges az imádságban” (NIV). 

Ha el akarod érni a céljaidat, akkor Istentől kapott lelkesedést kell szerezned azáltal, hogy boldog vagy a reményben, türelmes a nyomorúságban, és hűséges az imádságban. 

Kezdd ezzel az imával ma: „Drága Istenem, nem akarok még egy napot nélküled tölteni, és a szívem minden részét irányítani. Neked szentelem magam. Élő áldozatként ajánlom fel magamat, mint az istentisztelet lelki cselekedetét."

„Alázatosan megvallom, hogy segítségre van szükségem. Azt akarom, hogy újítsd meg az elmémet, hogy úgy tudjak gondolkodni, ahogyan szeretnéd – Krisztus elméjével. Kérlek, bocsásd meg önteltségem. Nem akarok többet gondolni magamról, mint kellene. A hitemnek növekednie kell, és szükségem van a segítségedre, hogy mérhető célokat tűzhessek ki, hogy azokat kezelhessem. Bocsásd meg, hogy egyedül próbálok változni."

„Szeretettel szeretném megtölteni az életemet. Veled szeretném kitölteni az életem. Segíts nekem, hogy örömet szerezzek mások tiszteletében, és arra koncentrálni, hogy az életemet odaadjam neked és te gondoskodhass a szükségleteimről. A lelkesedésemet szeretném táplálni azzal, hogy benned vagyok. Segíts, hogy boldog legyek a reményben, türelmes a nyomorúságban és hűséges az imádságban. Jézus nevében imádkozom. Ámen." 


Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Hogyan próbáltál saját erődből hosszú időn keresztül lelkesedni egy cél eléréséért? Sikeres volt? 
 • Mikor tapasztaltad az istenadta lelkesedést? Mennyiben változtatta meg a cél felé vezető utadat? 
 • Életed mely szakaszában kell ma örömtelinek lenni a reményben, türelmesnek lenni a megpróbáltatásokban vagy hűségesnek az imában? 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.12.) 

Szólj hozzá!

Mindenkinek, akinek szüksége van egy második esélyre

2022. május 03. 03:00 - csmsdvd

sieles.jpg

„Felejtsétek el a régi dolgokat, ne tűnődjetek a múlton! Lássátok meg, hogy én új dolgokat cselekszem. Most kezdődik el; nem veszitek észre? Utat készítek a vadonban, és forrásokat fakasztok a pusztaságban.” (Ézs 48, 18-19, NIV)

A Biblia tele van olyan emberekkel, akik kaptak egy második esélyt. Isten a második esélyek Istene — és a századik és az ezredik esélyeké.

Ábrahám, akit a hit atyjának is neveznek, a feleségéről azt mondta, hogy a húga, mivel nem hitte, hogy Isten megvédi őt. Mózes megölt egy embert. Jónás elmenekült a küldetése elől. Ráháb prostituált volt. Dávid házasságtörő volt, és az asszony férjét halálba küldte. Mégis mindezek az emberek a Zsidókhoz írt levél 11. fejezetének "hírességek csarnokában" vannak megemlítve.

Isten szereti megadni a második esélyt. Ha tökéletesnek kellene lenned ahhoz, hogy Isten kegyelmét megkapd, akkor senkinek sem lenne esélye.

Jób kapta az egyik legjobb tanácsot arra vonatkozóan, hogy hogyan találhatjuk meg azt, amit elveszítettünk az életben, és hogyan térhetünk vissza Isten életünkre vonatkozó eredeti tervéhez: "Állítsd helyre a szívedet, Jób! Nyúlj ki Isten felé! Távolítsd el a gonoszságot és a rosszat az otthonodból. És utána szilárdan és bátran nézz szembe újra a világgal. Ezután minden bajod elhalványul az emlékezetedből, mint az árvíz, ami már a múlté, és amire már senki sem emlékszik. Fényesebb lesz az életed a déli napfénynél, és az életed legsötétebb órái ragyognak majd, mint a hajnal. Biztonságban fogsz élni, tele reménységgel; Isten védelmez majd, és megnyugvást ad neked." (Jób 11,13-18, GNT).

Micsoda nagyszerű ígéret!  Amikor megbánod a bűnödet és a hibádat, Isten mindig ad számodra egy újabb esélyt. Csak közeledned kell hozzá, és újra bátorsággal és reménységgel  tudsz szembenézni a világgal és a jövőddel.

Ha tovább szeretnél lépni afelé az élet felé, amit Isten álmodott neked, akkor a múlt felé vezető ajtót be kell csuknod. A fájdalmadat, a bűntudatodat, a haragodat engedd el, hogy előre tudjál lépni hittel.

Felejtsétek el a régi dolgokat, ne tűnődjetek a múlton! Lássátok meg, hogy én új dolgokat cselekszem. Most kezdődik el; nem veszitek észre? Utat készítek a vadonban, és forrásokat fakasztok a pusztaságban.” (Ézs 48, 18-19, NIV)

A múltad legsötétebb napja is fel fog ragyogni, mint a hajnal, és források fakadnak a fájdalmad pusztaságából.

Halleluja! Ez az, amit Jézus kínál neked a mai napon, ha engeded, hogy az ő álma valósuljon meg az életedben.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Te mennyire szoktál tűnődni a múltbeli dolgokon?
 • A fájdalom, a bűntudat és a harag közül melyik az, ami leginkább hátráltat, hogy reménységgel tekinthess  előre a jövőbe?
 • Hiszed azt, hogy Istennek a Bibliában olvasható ígéretei rád is vonatkoznak? Hogyan tapasztald meg azt, hogy Ő megtartja a neked tett ígéreteit?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.04.26.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása