Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Amiért ne adjuk fel

2024. január 03. 03:00 - gerbeaud

"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk." (Gal 6,9)

Ha Isten igaz embere akarsz lenni, meg kell tanulnod, hogyan legyél rugalmas. Ez azt jelenti, hogy amikor elbuksz, akkor felállsz és továbbmész.

Sok olyan tényező okozhat kudarcot, amit nem tudsz befolyásolni. De ha felállsz, ki tudja, milyen pozitív dolgok történhetnek?

A történelemkönyvek tele vannak olyan emberek történeteivel, akik újra és újra elbuktak, de nem adták fel, amíg sikerrel nem jártak.

George Washington tábornok az amerikai forradalomban a britek ellen vívott csatáinak kétharmadát elvesztette. Folyton visszavonult, mert nem volt elég embere, hogy felvegye a harcot a brit hadsereggel. De nem adta fel! Végül megnyerte a háborút, ő lett az Egyesült Államok első elnöke, és az ország atyjának tartják.

Napóleon Franciaország császáraként uralta a kontinentális Európát. De diákként 42. helyen végzett egy 43 fős osztályban. Nem ő volt a legokosabb diák, de katonai zseniként tartják számon, és módszereit ma is sok iskolában tanulmányozzák.

Albert Einstein, minden idők egyik legnagyobb tudósa csaknem ötéves koráig egyetlen szót sem szólt. Az iskolában olyan rosszul teljesített, hogy 16 évesen nem sikerült átmennie a svájci politechnikum felvételi vizsgáján. Ennek ellenére újra feltalálta a tudományt és a matematikát.

Babe Ruth, minden idők egyik legjobb baseballjátékosa 714 hazafutást (home run-t) ütött pályafutása során, amivel majdnem 40 évig tartotta a hazafutás rekordját. De emellett 1330 alkalommal kiesett. Ruth évekig tartotta a legtöbb hazafutás és a legtöbb kiesés (strikeout) rekordját is.

Nem tartom egyiküket sem az istenes élet példájaként. De sokat elértek a világ szemében, mert nem adták fel. Képzeljük el, mit tehet Isten azokkal az igaz nőkkel és férfiakkal, akik tovább haladnak előre és dolgoznak azért, amire Isten elhívta őket.

"A jó cselekvésében pedig ne fáradjunk el, mert a maga idejében aratunk majd, ha meg nem lankadunk" (Gal 6,9).

Folytasd, és ne hagyd, hogy a bukásod végleges legyen! Soha nem tudhatod, hogy Isten mit tehet általad!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Milyen nagy céloktól féltél azért, mert azt hitted, elbuksz?
 • Gondolj néhány példára a Bibliából, akik kudarcot vallottak, mielőtt sikerrel jártak volna. Mit tanulhatsz tőlük
 • Mit jelent igaznak lenni? Szeretnéd, ha igaz emberként ismernének? Miért vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.12.27.)

Szólj hozzá!

A rugalmas emberek tudják, hogyan kell elcsendesedni

2023. december 21. 03:00 - managercoach.hu

„Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott. (Mk 1,35)

 A stressz elleni küzdelem kulcsa az, amit sok keresztény a legritkábban tesz: minden mást kizárva időt tölteni Istennel. Márpedig ez a szokás elengedhetetlen a rugalmas lélek kialakításához és a krónikus stressz kezeléséhez.

Az ima nagyszerű stresszoldó. Egy feszültség-kieresztő kamra, ahol kiengedheted azt a stresszt, ami a látszat fenntartásából és mások elvárásainak való megfelelésből keletkezett. Itt leteheted terheidet, és elismerheted, hogy egyedül nem tudod hordozni őket. Az ima emlékeztet arra, hogy Isten bármikor készen áll és hajlandó is segíteni minden stresszes dologban, ami az életedben jelentkezik.

Hogyan alakítod ki azt a szokást, hogy önmagadban időt töltesz Istennel? A szokások gyakorlással és ismétlésekkel alakulnak ki. Addig nem lesz szokás, amíg nem csinálod újra és újra és újra, míg végül rendszeressé és maradandóvá nem válik.

Jézus is kifejlesztett lelki szokásokat. A Bibliában, Lukács evangéliumának 22. fejezetében, a 39. versben az áll, hogy Jézusnak szokása volt elhagyni Jeruzsálemet, átkelni a völgyön az Olajfák hegyére és ott imádkozni. A Márk evangéliumában, az 1. fejezet 35. verse pedig ezt mondja: „Nagyon korán, amikor még sötét volt, felkelt, és félrevonult egy lakatlan helyre, és ott imádkozott."

Jézus meg volt győződve arról, hogy bármennyire is elfoglalt, szüksége van az egyedül Istennel eltöltött időre azért, hogy imádkozzon. A te életedben létezik ilyen idő? El szoktál csendesedni Isten előtt, hogy elmélkedhess Igéjén és megújulhass? Ha rugalmas emberré akarsz válni, akkor ki kell alakítanod az Istennel való időtöltés szokását!

Miközben Jézusról terjedt a hír, és emberek hatalmas tömegei összegyűltek, hogy hallják beszédét, Jézus szokásává tette, hogy egyedül tölt időt Istennel. A Biblia azt mondja: „nagy sokaság gyűlt össze, hogy hallgassák, és meggyógyítsa őket betegségeikből. Ő azonban visszavonult a pusztába, és imádkozott.” (Lk 5,15-16). Ha még Jézus is úgy érezte, hogy gyakran ott kell hagynia a tömeget, és egyedül kell maradnia Istennel, akkor mit gondolsz, nekünk mennyivel nagyobb szükségünk van erre?

Mivel a zaj gyakran okoz stresszt, a reggelt kezd Istennel, nem pedig a telefonoddal, a tévével, a rádióval vagy a közösségi médiával. Csendesítsd le belül magad, légy csendben, és légy nyitott arra a munkára, amit Isten szeretne elvégezni benned! Tedd szokásoddá, hogy elmélkedsz az Ő Igéjén, és időt töltesz vele!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Hogyan kell megváltoztatnod azt, ahogyan a lelki szokásokról vagy lelki fegyelmezettségről gondolkozol azért, hogy motiváltabban gyakorold őket?
 • Mi akadályozza meg, hogy tested és elméd lecsendesedjen és csendben maradj Isten jelenlétében?
 • Gyakran nem vagyunk hajlandóak megtenni azokat a nagyobb lépéseket, hogy jobban igyekezzünk elcsendesedéseket csinálni. Neked mik ezek a nagy lépések?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.12.14.)

Szólj hozzá!

A hit álhatatosságot eredményez

2018. január 04. 03:00 - Anika Enikő

„Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de Isten által soha nem elhagyottak. Eltipornak, de el nem pusztítanak. (2Kor 4:8-9, GNT fordítás)

A hit kinyitja Isten ígéreteit; megmutatja Isten hatalmát; álmokat valósággá változtat és a hit erőt ad nekünk ahhoz, hogy kitartsunk a nehéz időkben.

Isten nem mindig emel ki bennünket a problémákból. Feszíti hitünket az által, hogy keresztülvisz a problémán. Nem mindig veszi el a fájdalmat sem. Isten hittel teli képességgel ruház fel ahhoz, hogy bánni tudjunk a fájdalommal. És Isten nem mindig emel ki a viharból sem, mert azt akarja, hogy a vihar közepette benne bízzunk.

Emlékszem, amikor a fiatal, holland keresztény, Corrie ten Boom történeteit olvastam, aki sok zsidónak segített megmenekülni a Holokauszttól mielőtt egy náci koncentrációs táborba hurcolták. A második világháború végeztével azt mondta, hogy azok élték át a táborokat, akiknek a legmélyebb hitük volt. Hogy miért? Mert a hit megadja az erőt, hogy a nehéz időkben kitartsunk. A hit állhatatosságot eredményez.

Tanulmányok egymásutánja mondja, hogy a legfontosabb jellemvonás, amit megtaníthatsz a gyereknek (és a saját életedben is szükséged van erre) az a rugalmasság. Annak a képessége, hogy visszalépj. Annak a képessége, hogy folytasd az utat és továbbmenj. Mindenkit ér sikertelenség. Mindenkinek vannak kudarcai és hibái. Mindannyian zavarba hozzuk saját magunkat. Mindannyiunknak vannak fájdalmai. Mindannyiunknak vannak problémái. Mindannyian nyomás alatt vagyunk. Azok az emberek, akik viszik valamire az életben, rugalmasak.

Tudod, hogy hányszor szerettem volna már felhagyni a Saddleback Gyülekezet pásztori pozíciójával? Minden hétfő reggel! Azt mondtam: Uram, túl nagy falat. Túl sok az ember, túl nagy a felelősség. Nem vagyok elég okos. Mit tudnék én mondani ennyi embernek? Hozz valaki mást helyettem, aki jobban végezheti ezt a munkát.”

Ezek ellenére Isten azt mondja: „Folytasd.”

Hogy kapsz rugalmasságot ahhoz, hogy folytatni tudd? Hit által! Elhinni, hogy Isten bármely pillanatban tehet valamit, ami meg tudja változtatni az életednek az irányát, és erről nem akarsz lemaradni; így tehát mész tovább! Elhinni, hogy Isten megadja neked pontosan azt, amire és amikor szükséged van, amint megtanulsz ráhagyatkozni, hogy teljesítse célját benned.

Ez Pálnak, a hit nagyszerű emberének a bizonyságtétele: „Mindenütt szorongatnak minket, de nem szorítanak be. Kétségeskedünk, de nem esünk kétségbe. Üldözöttek vagyunk, de Isten által soha nem elhagyottak. Eltipornak, de el nem pusztítanak." (2Kor 4:8-9, GNT fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi az Isten célja a csapással az életedben?
 • Miként segített a hit kitartani az életed nehéz időszakaiban?
 • „A hit nem mindig vet véget a problémának. A hit gyakran keresztülvisz a problémán.” Hogyan formálja ez az igazság a jelenlegi problémádhoz való viszonyulásodat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.12.28)

Szólj hozzá!

A hit rugalmasságot eredményez

2016. január 05. 03:00 - Molyhoslepke

„Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani.” (2Kor 4:8-9, EFO)

flexibility-in-business.jpg

A hit elérhetővé teszi számunkra Isten ígéreteit, megmutatja nekünk az Ő erejét, az álmokat valóra váltja, és kitartást ad megpróbáltatásainkban.

Ugyanakkor a hit nem mindig mentesít a problémától. Gyakran inkább segít átmenni a problémán. Nem mindig veszi el a fájdalmaidat, hanem erőt ad az átvészelésükhöz. Nem szabadít ki a viharból, de mikor benne vagy, lecsendesíti a lelkedet.

Olvastam az ifjú holland keresztény, Corrie ten Boom történetét, aki rengeteg zsidónak segített megmenekülni a Holokauszttól, mielőtt ő maga is koncentrációs táborba került volna. Ő azt mondta, hogy azok élték túl ezeket a táborokat, akiknek a legmélyebb hitük volt. Miért? Mert a hit erőt ad, hogy kitarts a nehéz időkben is. A hit állhatatosságot szül.

Megannyi tanulmány mutatta ki, hogy a rugalmasság talán a legfontosabb tulajdonság, amit gyermekednek megtaníthatsz. (És természtesen saját életedben is nagy szükséged van rá!) Az a képesség, hogy „visszapattanj”. A készség, hogy véghezvidd, amit elkezdtél. Senki sem mondhatja el magáról, hogy élete egy szakadatlan sikersorozat. Mindenki hibázik. Mindannyian összezavarodunk olykor. Mindegyikünket érnek fájdalmas események. Mindnyájan szembesülünk problémákkal, ránk nehezedő nyomással. A sikeres emberek viszont rugalmasak.

Tudod, hányszor fordult már meg a fejemben, hogy lemondok saddlebacki pásztori titulusomról? Körülbelül minden hétfő reggel. Azt mondom: „Uram, túl nagy ez a gyülekezet. Túl sok ember, túl nagy felelősség. Nem vagyok elég bölcs. Ugyan, mit mondhatnék én ennyi embernek? Válassz valaki mást, aki alkalmasabb erre a munkára!”

De Isten így felel: „Folytasd!”

Mi adja a rugalmasságot a kitartáshoz? A hit! Az, hogy hiszed, hogy Isten bármelyik percben megváltoztathatja az életedet, és nem akarod ezt elszalasztani, ezért mozgásban maradsz. Az, hogy hiszed, hogy Isten pontosan azt adja, amire szükséged van, akkor, amikor szükséged van rá. Mindezt megteszi, ha megtanulod rábízni magad, és így beteljesítheti az életeddel kapcsolatos célját.

A hit nagy emberének, Pálnak a tanúságtétele így hangzik: „Mindenfelől bajok vesznek körül, és nehézségek szorongatnak bennünket, mégsem szenvedünk vereséget! Sokszor nem tudjuk, mitévők legyünk, de nem esünk kétségbe! Üldöznek, de Isten nem hagy el bennünket. Néha földre terítenek, de nem tudnak egészen elpusztítani.” (2Kor 4:8-9, EFO)

Beszéljetek róla:

 • Mi Isten célja az életünkben felmerülő nehézségekkel?
 • Hogyan taníthatnál egy gyermeket rugalmasságra?
 • Hogyan segített hited átvészelni életed valamely nehéz időszakát?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.12.29)

 

Szólj hozzá!

A célok rugalmassá teszik a hitedet

2015. január 11. 03:00 - mintyovanviki

„Legyen a ti hitetek szerint!” (Máté 9:29b)

mp900386800.JPG

Minden alkalommal, amikor kitűzöl egy célt, a következőt mondod: „Úgy hiszem, hogy Isten azt szeretné, hogy ezt megtegyem erre és erre időpontra.”,  és ez egy hitvallás.

Ha nagy célt tűzöl ki magad elé, Isten nagy munkát fog végezni az életedben. Ha egy közepes méretű célt tűzöl ki magad elé, akkor Isten ilyenformán fog munkálkodni. Ha egy kis célt tűzöl ki magad elé, akkor Isten is eszerint fogja végezni a munkát az életedben.

Láthatod tehát, hogy hogyan teszik a célok rugalmassá a hitedet. A céljaid bizonyítják, hogy bízol Istenben, de azt is megmutatják, hogy mennyire bízol Istenben. A Bibliában azt olvassuk, hogy „Legyen a ti hitetek szerint!” (Máté 9:29b)

Ezt azt jelenti, hogy a célok nem lesznek célok maguktól. Más szavakkal élve, ha nem tűzöl ki magad elé célt, akkor ezzel már ki is tűzted a célt magad elé, mert a cél ugyanaz maradt, ami előtte volt.

Lássuk, hogyan működik ez a gyakorlatban:

 • Ha azt kérdezem tőled, hogy „Milyen célkitűzéseid vannak az egészségeddel kapcsolatban?”, és Te azt mondod, hogy „Nincs semmilyen célkitűzésem.”, akkor a célod ugyanaz maradt.
 • Ha azt kérdezem tőled: „Milyen célkitűzéseid vannak az emberi kapcsolataid terén?” és Te azt mondod: „Nincs semmilyen célkitűzésem.”, akkor a célod valójában az, hogy a kapcsolataid ne legyenek jobbá. 
 • Ha azt kérdezem tőled: „Milyen célkitűzéseid vannak a pénzügyeid és a adósságaidból való kilábalásod terén?” és Te azt mondod: „Nincs semmilyen célkitűzésem.”, akkor a célod mindössze annyi, hogy az adósságban maradj.
 • Ha azt kérdezem tőled: „Milyen célkitűzéseid vannak a karriereddel kapcsolatban?” és Te azt mondod: „Nincs semmilyen célkitűzésem.”, akkor a célod annyi, hogy sodródj az árral.


Ezért tanítja nekünk a Biblia, hogy legyenek céljaink. Ezek lelki önfegyelemre tanítanak bennünket. Próbára teszik a hitünket. A személyiségünket formálják és építik a bennünk lévő reményt.

Beszéljetek róla

 • Hogyan mutatták meg a céljaid azt, hogy mennyire bízol Istenben, abban, hogy Ő nagy dolgokat tud tenni az életedben?
 • Az életed melyik területén hanyagoltad el a célkitűzést?
 • Milyen célt fogsz ma kitűzni, hogy folyamatosan fejlődhess életed minden területén?

 
*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.01.04.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása