Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Tanulj meg szelídnek lenni, miközben Jézussal jársz

2023. május 16. 03:00 - papk

book-g7d3543ddf_640_1.jpg

"Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhelődtetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek" Máté 11:28-29 (NIV fordítás)

A szelídség több okból is fontos: enyhíti a konfliktusokat, lefegyverzi a kritikusokat, meggyőző erejű, mások számára vonzó, és szeretetet közvetít.

De a legfontosabb az, hogy ha szelíd vagy, jobban hasonlítasz Jézushoz. A Máté 11:28-29-ben Jézus ezt mondja: "Jöjjetek hozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és megterhelődtetek, és én nyugalmat adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljatok tőlem, mert én szelíd vagyok és alázatos szívű, és nyugalmat találtok lelketeknek" (NIV fordítás).

Fáradtnak és leterheltnek érzed ma magad? Szeretnél nyugalmat találni és békességre lelni? A nyugalom és a béke abból fakad, hogy olyanok vagyunk, mint Jézus - abból, hogy szelídek vagyunk.

De nem tudsz csak úgy kisétálni az ajtón és rákényszeríteni magad arra, hogy szelíd légy. A szelídségnek "belülről" kell fakadnia. Isten Lelkének a gyümölcse kell, hogy legyen ez benned. Jézus szelíd, és ha vele jársz, te is megtanulsz szelídnek lenni.

Több mint 30 éve szinte minden nap imádkozom azért, hogy "Uram, segíts, hogy úgy bánjak az emberekkel, ahogy Jézus tenné". Miért? Mert természetemnél fogva nem vagyok szelíd ember. Ezért hagynom kell, hogy Isten kimunkálja bennem és az életemben a szelídséget.

Ahhoz, hogy Isten segítségével gyakorold a szelídséget, tedd meg a következő három dolgot ezen a héten:

1.  Amikor valaki kiszolgál téged, légy megértő, ne követelőző.  Amikor legközelebb egy hosszú sorban állsz, például egy hivatalban vagy kávézóban, légy megértő azzal a személlyel, aki végül majd kiszolgál téged.

2. Ha valaki nem ért veled egyet, legyél kedves vele akkor is, ha neked más a véleményed. Soha nem fogja megérteni a másik ember az álláspontodat, ha mérgesen vagy dühösen mondod el. Nem kell meghátrálnod Isten igazságától, de szelíden és tisztelettel kell bánnod az emberekkel.

3. Ha valaki csalódást okoz neked, légy szelíd, ne ítélkezz. Az Efézus 4:32 ezt így mondja: "Legyetek szelídek egymáshoz, és érzékenyek egymásra. Bocsássatok meg egymásnak olyan gyorsan és teljesen, ahogyan Isten a Krisztusban megbocsátott nektek" (MSG fordítás). 

Ahogy Jézussal jársz, és minden nap a gyakorlatba is átülteted ezeket a dolgokat, azt fogod tapasztalni magadon, hogy szelídebbé és Jézushoz hasonlóbbá válsz.

 Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:  

 • Az iga egy olyan hám, amelyet az állatra tesznek, amikor az ekét húzza. Miért jelent Jézus igája pihenést, nem pedig terhet?
 • Használtad már valaha azt a kifogást, hogy "én egyszerűen nem vagyok egy szelíd ember"? Milyen más tanult vagy felvett tulajdonságokat kezelünk néha úgy, mintha velünk születettek lennének?
 • Milyen változást tapasztaltál az életedben, beleértve a szelídebbé válást is, amióta Jézus követője lettél és megkaptad a Szentlelket? Ha nem vagy még hívő, fontold meg, hogy még ma megteszed ezt a lépést.

A szelídség a Jézussal való kapcsolatod gyümölcse

A szelídség a Szentélek gyümölcse, Isten Szent Lelkének benned való kiáradása. Nem lehetsz szelíd a Szentlélek ereje nélkül. A Szentlélek erejét pedig csak akkor kapod meg, ha átadod az életedet Jézusnak. Ha készen állsz erre a lépésre, mondd el ezt az imát:

"Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és hogy feltámasztottad Őt az életre. Szeretnék Őbenne bízni mint Megváltómban, és a mai naptól fogva Uramként követni Őt. Természetemnél fogva én nem vagyok szelíd ember. Segíts, hogy megtanuljak Jézussal járni, és engedd, hogy Szentlelked olyan szelíddé tegyen, mint Ő. Vezesd az életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.09.) 

 (A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.) 

 

 

 

Szólj hozzá!

Mielőtt Jézusban bízik valaki, benned kell bíznia!

2023. május 15. 03:00 - BlaZsu

„(A hívők) senkit se szidalmazzanak, legyenek kedvesek, szelídek, és mutassanak tiszteletet minden ember iránt.” (Titusz 3,2  GW fordítás)

james-baldwin-b9vkgony4ei-unsplashbaratsagkulonbozo.jpg

A kedvességeddel és a szelídségeddel teszel bizonyságot azok előtt, akik még nem hisznek. Állandóan figyelnek, hogy lássák, másképp viselkedsz-e, amikor stressz alatt vagy. Amikor a nagy nyomás ellenére is szelíd és kedves tudsz maradni, az hihetetlenül jó bizonyság a világ számára.

A Biblia azt mondja a Titusz 3,2-ben: „(A hívők) senkit se szidalmazzanak, legyenek kedvesek, szelídek, és mutassanak tiszteletet minden ember iránt.” (Titusz 3,2 , GW fordítás)

Ha Jézus követőjének tartod magad, akkor nem mondhatsz rosszat senkiről, és nem veszekedhetsz senkivel. Ehelyett mindenkivel kedvesnek, szelídnek és udvariasnak kell lenned. Még a más politikai párthoz tartozó emberekkel is? Igen!

Isten az evangelizálás ajándékát adta nekem, így az időm nagy részét azzal töltöm, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akikkel egyáltalán nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy nem tudjuk megnyerni Krisztusnak azt, akivel ellenséges vagy rossz a viszonyunk, csak azt, akivel jó és baráti viszonyban vagyunk.

Az emberek addig nem fognak Jézusban bízni, amíg nem bíznak benned. Azt nem szokták megkérdezni tőlem, hogy a Biblia hiteles-e. Azt akarják látni, hogy én hiteles vagyok-e. Tisztességesen, becsületesen élek? Szelíd és kedves vagyok? Szerető szívű vagyok? Együttérző vagyok?

Ha az embereknek tetszik, amit látnak benned és az életedben, akkor hallgatni fognak arra, amit mondasz.

Azonban az a helyzet, hogy ha megteszed, amit a Titusz 3. fejezete 2. versében olvasol, akkor más keresztények kritizálni fognak. Azt fogják mondani, hogy megalkuvó vagy - ezt én tapasztalatból tudom. Amikor elmondom, hogy vannak muszlim, zsidó és ateista barátaim, azt kérdezik, "Hogy lehet ez?", és azzal vádolnak, hogy megalkuvó vagyok.

Ha tisztelettel bánsz másokkal, az nem jelenti azt, hogy kompromisszumot kell kötnöd a hiteddel kapcsolatban. Vannak barátaim, akik nem értenek velem egyet, és vannak olyan barátaim is, akik nem hisznek abban, amiben én hiszek – de van valami, ami fontosabb ennél: az, hogy megismerjék Jézust!

Az 1Péter 3,15 egy nagyszerű igevers, amelyet alkalmazhatunk az életünkben: "Mindig legyetek készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi tőletek, hogy miért van reménységetek, választ adjatok. De tegyétek ezt kedvesen, szelíden és tisztelettel."  

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan barátkozol össze szándékosan különböző háttérből való emberekkel, hogy aztán beszélhess nekik Jézusról? 
 • Miért olyan feltűnő, ha kedves és szelíd valaki a mai világban? 
 • Mit kell tenned azért, hogy "mindig légy készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi, hogy miért van reménységed, választ tudj adni” (1Péter 3,15)?

 Te hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem tudod kiérdemelni, hogy a mennybe juss,  "hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, hanem ez Isten ajándéka; nem cselekedetek miatt, hogy senki se dicsekedhessen.” (Efézus 2, 8-9 NIV)

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd az életed Jézusnak, mondd el ezt az imát:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden bűnt és rosszat, amit valaha is elkövettem, Te megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom, hogy vétkeztem, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hogy te feltámasztottad Őt. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve mint Uramat akarom követni Őt. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.08.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A hatásos vezető szelíd

2023. május 14. 03:00 - R.K.A.

2023_05_07_kep.jpg

„A szelíd és kegyelmes nőt tisztelik az emberek.”

Példabeszédek 11:16 (MSG fordítás)

A szelídség a vezetővé válás előfeltétele. Mindegy, hol akarsz vezető lenni – a gyülekezetben, a kormányzatban, az üzleti életben, otthon, az iskolában vagy más közösségben –, először szelídnek kell lenned.

A Példabeszédek 11:16 azt mondja: A szelíd és kegyelmes nőt tisztelik az emberek.” (MSG fordítás) – és ez igaz a férfiakra is. A szelídség tiszteletet eredményez, és senki sem tud igazán vezetni anélkül, hogy ne tisztelnék.

Jézus „szelíd és alázatos szívű” volt (Máté 11:29). Minden tekintetben erős volt. Elnémította az arrogáns vezetőket és felborogatta az asztalokat a templomban. De soha nem veszítette el a türelmét. Kordában tartotta az erejét. Szelíd volt.

Jézuson kívül a Biblia csak egy embert nevez szelídnek: Mózest.

Mózest valószínűleg erős vezetőnek tartod. Szembeszállt a fáraóval, a világ akkori leghatalmasabb emberével, és követelte, hogy a fáraó engedje el Isten népét. Egyedül Isten állt Mózes mellett – és ez elég volt neki. De mielőtt Mózes vezető lett, már akkor is szelíd volt.

A Biblia a következőket mondja Mózesről: „Mózes pedig igen alázatos (szelíd, kedves, önelégültségtől mentes) ember volt, a földön élő minden embernél alázatosabb” (4Mózes 12:3, AMP fordítás).

De valószínű, hogy a szelídség nem volt Mózes veleszületett tulajdonsága. Visszatérő bűne volt a féktelen harag; heves vérmérsékletű volt, és nehezen tudott uralkodni magán.

Egyszer Mózes annyira feldühödött, hogy megölt egy egyiptomit. Amikor pedig a Tízparancsolat átvétele után Mózes lejött a hegyről, Izrael népét egy bálványt imádva találta. Mózes annyira dühös lett, hogy földhöz vágta a Tízparancsolat kőtábláit, és összetörte őket. És a haragja volt az, ami megakadályozta őt abban, hogy beléphessen az Ígéret Földjére.

Hogyan lehetséges tehát, hogy ez az ember, akinek egész életében gondja volt a haragjával, Jézuson kívül az egyetlen, akit szelídnek nevez a Biblia? Úgy, hogy Mózes tanítható volt. Amikor az emberek elmondták neki, hogy az életének melyik területén kellene változtatnia, ez nem dühítette fel. Inkább tanult belőle.

Szelíd volt. A szelídsége tiszteletet szerzett neki. És ez a tisztelet tette őt vezetővé.

Talán te is harcolsz a haraggal, mint Mózes. Vagy talán túl engedékeny vagy, vagy türelmetlen, vagy lusta. Bármivel is küzdesz, döntsd el, hogy szelíd és tanítható leszel. Meglátod, a szelídséged kivívja a körülötted lévő emberek tiszteletét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen szelíd vezetőket ismersz?
 • Mit gondolsz, miért olyan csodálatra méltó tulajdonság a szelídség?
 • Mit jelent az, hogy tanítható lelkülettel rendelkezünk? Milyen konkrét területen kérheted Istent, hogy fejlessze benned ezt a szellemet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A szelídség vonzóvá tesz

2023. május 13. 03:00 - Dalma.

bird-g89d37483c_1920.jpg

"Törekedj arra, ami Istennek tetszik: istenfélő életre, hitre, szeretetre, kitartásra és szelídségre".

1 Timóteus 6:11 (GW)

Szeretnéd, ha az emberek felfigyelnének rád? Azt mondhatod, hogy nem érdekel, hogy jól nézz ki - de a vonzerő sokkal több a kinézetednél. Aki vonzó, az belülről is ugyanúgy vonzó mások számára, mint kívülről.

A Biblia azt mondja, hogy ha vonzóbbak akarunk lenni, meg kell tanulnunk szelídekké válni: "Törekedj arra, ami Istennek tetszik: istenfélő életre, hitre, szeretetre, kitartásra és szelídségre" (1Timóteus 6:11 GW).

A szelídség valójában az erő kontroll alatt tartása. Ez az egyik jele annak, aki Jézust követi. A szelídség pedig vonzóbbá tesz a körülötted lévő emberek számára.

A Biblia elmeséli Ruth és Boáz történetét, két szelíd emberét, akik vonzódtak egymáshoz, és végül együtt változtatták meg a világot.

Boáz sikeres fiatal földműves volt. Egy nap idegeneket látott a földjén, akik összeszedték, ami a munkásai aratása után megmaradt. Ez nem volt szokatlan; a szegények gyakorlata volt ez, így jutottak élelemhez.

De különösen felfigyelt egy Ruth nevű fiatal nőre. Szegény volt, mert a férje meghalt, és nagyon kevés maradt neki. Az anyósa is özvegy volt, és Ruth úgy döntött, hogy Naomival marad, hogy gondoskodjon róla. Miért tette ezt Ruth? Mert szelíd volt; az erejét kordában tartotta. Amikor Boáz meglátta Ruthot a földjén, követelhette volna, hogy távozzon. Ehelyett megengedte neki, hogy tovább szedjen a mezejéről, sőt meg is dicsérte, amiért gondoskodik az anyósáról.

Ruth így válaszolt: "Milyen jóindulatú vagy hozzám, uram! Megvigasztaltál engem, és szívélyesen beszéltél velem" (Ruth 2:13).

Végül Boáz meghívta Ruthot, hogy vacsorázzon vele. Addig evett, amíg jóllakott, majd a férfi még több ételt adott neki, hogy vigye haza. Kedves volt; szelíd volt. Erős ember volt, és úgy döntött, hogy ezt az erőt kordában tartja, és arra használja, hogy másokról gondoskodjon.

Boáz és Ruth összeházasodtak, és az ő dédunokájuk lett Dávid király. És Dávid király vonalán keresztül született végül Jézus.

Vonzó vagy mások számára? Van-e benned olyan szelídség, ami miatt mások szívesen vannak körülötted, mint Ruth és Boáz?

Ha nem, akkor ezen még ma változtathatsz azzal, hogy szándékosan törekszel azokra a dolgokra, amelyeket Isten helyesel - kezdve a szelídséggel!

Kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Általában a szelídséget az erővel szoktad társítani? Miért vagy miért nem?
 • Ki az, aki az életedben a szelídségével vált vonzóvá? Hogyan nyilvánul meg a szelídsége?
 • Mit jelent a szelídség "követése"?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.06.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan csillapítja le a szelídség a konfliktust

2023. május 11. 03:00 - Olajfa

"Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő, kemény beszéd pedig felszítja." Példabeszédek 15,1 (EFO)

Észrevetted, hogy mi, emberek hajlamosak vagyunk mások érzelmeit átvenni, különösen, ha közvetlenül velük szemben ülünk vagy állunk? Ezt azért tesszük, mert az agyunkban tükörneuronok vannak, amelyek lehetővé teszik számunkra, hogy együtt érezzünk és tükrözzük azt, amit mások éreznek.

Például, ha valaki mérges lesz rád, te is viszonzod a haragját. Ha valaki nagyon nyomorultan érzi magát és te sok időt töltesz vele, te is hasonlóan fogod érezni magad.

Ugyanígy, ha valaki hangosan kezd veled beszélni, te is megemeled a hangod. Erre ő még hangosabb lesz. Majd te is hangosabb leszel. A helyzet nagyon gyorsan túlfeszül és elveszítitek a kontrollt az érzelmeitek felett.

De a Biblia lehetőséget ad egy más fajta reakcióra: "Aki szelíden válaszol, lecsendesíti a haragot, a sértő, kemény beszéd pedig felszítja." Példabeszédek 15,1 (EFO)

Hadd adjak egy tanácsot, ami sok szívfájdalomtól és konfliktustól kímélhet meg a házasságodban, a gyereknevelésedben, a barátságaidban és a munkahelyeden. Ha egy másik ember felemeli a hangját, te válaszolj higgadtan. Ha ezt teszed, azzal azt fejezed ki, hogy képes vagy kontrollálni a helyzetet.

A szelídség definiálható kontrollált erőként. A szelídség feloldja a konfliktust. Semlegesíti a haragot. A szelíd ember nem reagálja túl a helyzetet és nem az érzelmei vezérlik. A szelíd ember képes kontroll alatt tartani az erejét.

A Bibliában a görög "prautes" szó van használva a szelídségre. A Biblia néhány régebbi (angol) fordítása a "prautes" szót jámbornak fordítja. A jámbor kifejezést már nem nagyon használják, mert a gyengének lett a szinonimája. De a szelídség - vagy "prautes"- minden, csak nem gyenge. 

Valójában a "prautes" szót a megszelídített lóra használták. Gondold csak el: ha kimész a vadonba és ott szembe kerülsz egy vadlóval, ami féktelen és veszélyes, akár meg is ölhet téged. Ha megszelídíted ezt a lovat, az még ugyanolyan erős marad, de az ereje kontrolláltá válik. Az erő félre van téve a Mester használatára.

Amikor megtanulod a szelídséget, mint Isten gyermeke, az nem azt jelenti, hogy gyenge leszel. Add át az erődet Istennek és használd az Ő céljai szerint!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Általában hogyan reagálsz, amikor valaki felemeli a hangját, például ha a gyereked felesel, vagy ha nézeteltérésed van a pároddal, vagy a közeli barátaiddal?
 • Mit gondolsz, miért olyan lefegyverző, ha a harag helyett szelíden válaszolsz?
 • Próbáld meg a szelídséget gyakorolni ezen a héten! Hogyan reagálnak az emberek, amikor szelíden válaszolsz? Jegyezd fel ezeket a helyzeteket és oszd meg a házi csoportodban!

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.04.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása