Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ennyire szeret Isten

2023. február 21. 03:00 - Olajfa

„Isten úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát, hogy általa örök életünk lehessen. Ez az igazi szeretet, - nem az, ahogy mi szeretjük Istent - hanem ahogy ő szeretett minket és a Fiát küldte áldozatul, hogy elvegye a bűneinket.” (1Jn 4,9-10 NLT fordítás)

Az életben minden változik – kapcsolatok, munkák, egészség, anyagiak. Egy dolog van a világmindenségben, ami soha nem változik: Isten szeretete.

Bármi történjék, Isten szeret téged. A kudarcaid, megtörtséged és a bűneid sem vesznek el az ő szeretetéből. Az a tudat, hogy számíthatsz Isten szeretetére, sziklaszilárd alapot ad az életednek.

A Biblia legnépszerűbb verse, a János 3,16 azt mondja „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”.

Figyeld meg az „úgy” kis szót, ami az igeversben a „szerette” szó előtt áll. Az „úgy” Isten szeretetének pazarságát sugallja. Isten nagylelkű, túláradó szeretettel szeret, amit soha nem vehetnek el tőled. Ez meghaladja az értelmet. A jó és rossz napjaidon is szeret. Akkor is szeret, mikor vétkezel és akkor is, mikor hűséges vagy hozzá.

Fontos, hogy ne csak az értelmeddel ismerd fel ezt a bőséges szeretetet. Szükséged van arra, hogy az érzelmeiddel is átéld, hogy igazán megértsd a szellemed legmélyén. A szeretet Isten természete. Isten megteremtette a világmindenséget és benne mindent, csak azért, hogy szerethesse. És Isten téged is azért teremtett, hogy szerethessen.

Valójában Isten Jézusban mutatja be az igazi szeretetet, az ő szeretetét, hogy milyen is az. A Biblia azt mondja, „Isten úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát, hogy általa örök életünk lehessen. Ez az igazi szeretet, - nem az, ahogy mi szeretjük Istent - hanem ahogy ő szeretett minket és a Fiát küldte áldozatul, hogy elvegye a bűneinket.” (1Jn 4,9-10 NLT fordítás)

Sok ember mondhatja azt, hogy szeret téged. De Isten az, aki meg is mutatja, hogy mennyire szeret. Szó szerint annyira szeret, hogy az fájdalmat okozott neki. Feláldozta a fiát. Amikor Jézus meghalt érted, azzal azt mondta, annyira szeretett, hogy inkább meghalt, minthogy nélküled éljen.

A Biblia azt mondja, hogy így néz ki az igazi szeretet – az a fajta szeretet, amire építheted az életed. Az igazi szeretet áldozatokat hoz. Az igazi szeretet mindent odaad. Az igazi szeretet örökké kitart.

Ezt a fajta szeretetet csak Isten képes neked adni. Tárt karokkal vár, hogy megmutathassa neked az ő jóságát, kegyelmét és szeretetét.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Miért kell olyan dologra építeni az életed, amit nem lehet elveszíteni, vagy elvenni?
  • Mikor kételkedsz a leggyakrabban Isten szeretetében?
  • Mit mond el Isten szeretete  - amely Jézusban megmutatkozott - arról, hogy hogyan kellene szeretni másokat?

Jézus megmutatja, hogy Isten mennyire szeret téged

Amikor Jézus meghalt a kereszten, ő minden rosszért megfizetett, amit valaha tettél, vagy tenni fogsz, ezzel lehetővé téve számodra, hogy kapcsolatod lehessen az Atya Istennel.

Ha készen állsz átadni az életed Jézus Krisztusnak, mondd el ezt az egyszerű imádságot: „Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, kérem a te bűnbocsánatod. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért és te feltámasztottad. Bízni akarok benne, mint Megváltómban és a mai naptól követni akarom őt, mint Uramat. Vezesd az életem és segíts, hogy megtegyem az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádságban elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt angolul a Rick@PastorRick.com  címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni néhány ingyenes anyagot, amelyek segítenek elindulni az utadon Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.14.)

Szólj hozzá!

Hogyan imádkozzunk öt dimenzióban?

2021. augusztus 21. 03:00 - Anika Enikő

„Szánjátok oda magatokat teljesen Istennek – minden részeteket –, mint akik feltámadtatok a halálból, és mint akik eszközök kívánnak lenni az Isten kezében, akiket az ő jó és helyes céljaira használ” (Róm 6,13 TLB).

Mivel Isten többdimenziós, nem akarod, hogy imáid egydimenziósak legyenek. Valójában öt dimenziója van az életednek, amelyekért imádkozhatsz.

Amikor imádkozol, nézz vissza a keresztre!

Jó dolog az imáidat a kereszttel kezdeni, mert segít a hálát érintő hozzáállásodban. Amikor arra gondolsz, hogy Jézus a kereszten meghalt érted, ez arra emlékeztet téged, hogy milyen mély az Isten szeretete irántad, milyen drága árat fizetett a bűneidért, és hogy teljességgel bűnbocsánatot nyertél.

„Isten váltságdíjat fizetett, hogy megmentsen téged... Isten hibátlan és szeplőtlen Bárányának, Krisztusnak a drága vérével fizetett érted” (1Pt 1,18–19 TLB).

Amikor imádkozol, nézz fel a szerető Atya arcába!

Ahogy Istenre nézel, hatással lesz az életed minden területére, beleértve azt is, hogy az imáid eredményesek-e vagy sem. Ha csak egyetlen változtatást vezetsz be az imáidban, akkor az legyen az, hogy Istent „Apának” nevezed. Kezded majd jobban megérteni, hogy mennyire szeret téged, és hogyan dolgozik a te érdekedben.

Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 16–17. verse mondja: „Mert az ő Szelleme csatalakozik a mi szellemünkhöz, hogy megerősítse, hogy mi Isten gyermekei vagyunk. És mivel az ő gyermekei vagyunk, akkor az ő örökösei is” (NLT).

Amikor imádkozol, nézz befelé Jézusra, aki benned él!

Jézus benned él, és Isten, az Apa feltétel nélkül elfogad téged. Ez megadja neked a szabadságot és a bátorságot arra, hogy szembenézz a hibáiddal. Mielőtt jobbá leszel, be kell vallanod, hogy mi a hiba, és mi a rossz.

„Önmagatokat tegyétek próbára, hogy megbizonyosodjadok arról, hogy szilárdak vagytok a hitben! Ne sodródjatok tova mindent elfogadva! Rendszeresen végezzetek ellenőrzéseket!” (2Kor 13,5 The Message).

Amikor imádkozol, kérd a Szentlelket, hogy használjon téged!

Ahelyett, hogy megítélnéd vagy panaszkodnál a világról, inkább mondd a következőt: „Szentlélek! Mutasd meg nekem, mi a rossz, és miképp lehetek különb! Használj engem!” Amikor elérhetővé teszed magad Isten számára, az ő javaira fog használni téged.

A Biblia mondja: „Szánjátok oda magatokat teljesen Istennek – minden részeteket –, mint akik feltámadtatok a halálból, és mint akik eszközök kívánnak lenni az Isten kezében, akiket az ő jó és helyes céljaira használ” (Róm 6,13 TLB).

Amikor imádkozol, hittel nézz a jövőd felé!

A szülők szeretik hallgatni a gyerekeiket az álmaikról – és Isten is! Beszélj neki a gondolataidról, az ötleteidről és az álmaidról! Ő jó Apa, aki várja, hogy beszélj vele.

„Meg vagyok győződve, hogy Isten, aki elkezdte bennetek ezt a jó munkát, végig fogja vinni a befejezésig Krisztus Jézus napján” (Fil 1,6 GW).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Hogyan alakítja ki a hála hozzáállását az, ha az imáidat arra összpontosítod, amit Jézus a kereszten tett?
  • Úgy hangzanak imáitok, mint egy gyermeké, aki a szerető Apjával beszélget? Miért igen, vagy miért nem?
  • Ha másképp imádkozol a világ problémáiért, másképp cselekszel a világban, és másképp szolgálsz másokat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.08.14.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása