Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Lehet nem egyetértened ellenségesség nélkül

2024. június 29. 03:00 - Anika Enikő

tic-tac-toe-1777859_1920_1.jpg

Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett!” (Róm 14,12–13)

Sokan - beleértve keresztényeket is - azt gondolják, hogy csupán azokkal kell tisztelettel bánni, akiknek a cselekedeteivel, véleményével egyetértenek. De semmi sem áll távolabb az igazságtól. Manapság számos olyan tevékenység létezik társadalmunkban, amelyektől én mint hívő ember irtózom, és amelyeket egyértelműen ellenzek.

Ám én azok iránt is kimutatom tiszteletemet, akikről tudom, hogy helytelenül viselkednek.

Hogy miért?

Először is mert tudom, hogy a végén Isten előtt minden embernek felelősséget kell vállalnia hozzáállásáért, cselekedeteiért és magatartásáért. Egy nap majd Isten rendezi a számlát. Mindegyikünknek számot kell adnunk a viselkedésünkről.

Másodszor pedig, mert nem én vagyok az Úristen. Azok az emberek, akiknek a viselkedésével nem értek egyet, nem nekem tartoznak felelősséggel. Istennek kell majd számot adniuk. Nem az én feladatom körbejárkálni és rávenni mindenkit, aki nem hívő, hogy úgy viselkedjen, mintha hívő lenne. A Biblia is azt mondja, hogy az emberek addig nem tudnak Istennek tetszően viselkedni, amíg nincsenek kapcsolatban vele.

A Bibliában ez áll: „Mindegyikünk maga fog önmagáról számot adni Istennek. Többé tehát ne ítélkezzünk egymás felett!” (Róm 14,12–13)

Azonban az nem ítélkezés, ha megmondjuk az igazat az embereknek. Amikor valaki olyan dolgot tesz, amiről a Biblia azt mondja, hogy helytelen, akkor megmondani az illetőnek, hogy amit tett, az nem helyénvaló - az nem ítélkezés. Ez csupán az igazság kimondása számára. Az már viszont ítélkezés, ha az igazsággal „ledorongoljuk” az illetőt, mintha mi erkölcsileg magasabb rendűek lennénk.

Lehet egyet nem érteni valakivel ellenségesség nélkül is. Az igazat megvallva, néhányan a leggorombább emberek közül, akikkel valaha is találkoztam, túlbuzgó keresztények voltak, olyanok, akik annyira elkötelezettjei voltak az igazságnak, hogy nem számított nekik, hogy emberekről van szó.

Igazad lehet egy bizonyos helyzetben, ám ha az igazságot nem szeretettel adod át, akkor nem követed a Bibliában leírtakat. Válasszuk azt, hogy ilyenkor olyan tisztelettel vagyunk, amilyet Jézus szeretne tőlünk, még akkor is, ha ezt nehéz megtennünk.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor van a megfelelő ideje és mi a megfelelő módja annak, hogy felhívjuk a figyelmet valaki bűnösségére?
 • Hogyan segít kimutatni a tiszteletedet, ha beszéd helyett inkább odafigyelsz rá?
 • Van-e valaki, akitől bocsánatot kell kérned, mert helytelenül bántál vele, amikor nem értettetek egyet? Mit tudnál tenni már ma, hogy ezt megtedd?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2024.06.22.)

Szólj hozzá!

Minden ember megérdemli a tiszteletet

2024. június 28. 03:00 - papk

crosses-671379_640.jpg

"Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet" 1 Péter 2,17 

A tisztelet veszélyeztetett értékké vált.

Pedig a Biblia világossá teszi, hogy a stabil családok - és a stabil társadalmak - a tiszteletre épülnek. A Biblia azt parancsolja, hogy tiszteljük szüleinket, tiszteljük a polgári hatalmat és az egyházi vezetőket. A feleségek az Efézusi levélben arra kapnak felszólítást, hogy tiszteljék a férjeiket. Péter első levele a férjeket feleségük tiszteletére szólítja fel. Csak hogy világos legyen, Isten senkit sem hagy ki, mert a Biblia azt is kimondja: "Mindenkinek adjátok meg a tiszteletet" (1Péter 2,17)

Minden ember megérdemli a tiszteletet - hitétől vagy viselkedésétől függetlenül.

Miért?

Mindenkit Isten teremtett. A 8. Zsoltár 6. verse szerint: "Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg." Isten nem csinál hulladékot. Senki sem értéktelen. Az emberek rossz döntéseket hoznak, de attól még értékesek Isten számára. Isten még a világ legszerethetetlenebb emberét is szereti. Amikor kimutatjuk tiszteletünket valaki iránt, akkor megmutatjuk neki, hogy értékeljük őt, mint Isten teremtményét.

Jézus mindenkiért meghalt. A Biblia azt mondja: "Nem veszendő dolgokon, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg  … , hanem drága véren, a hibátlan és szeplőtelen Báránynak, Krisztusnak a vérén." (1Péter 1,18-19). Lehet, hogy te nem tartasz értékesnek bizonyos embereket, de Isten igen. Sőt, azt mondja, hogy minden ember, akivel találkozol, megéri, hogy meghaljanak érte. Nem változtatja meg ez az állítás azt, ahogyan ezekre az emberekre tekintesz?

A tiszteleted mutatja meg, hogy ismered Istent. A Biblia azt mondja: Isten a szeretet. Ha ismered Istent, akkor szeretettel töltöd meg az életedet. A Biblia szerint: "aki pedig nem szeret, az nem ismerte meg Istent, mert Isten szeretet. " (1János 4,8). A szeretet mindig tisztelettel bánik az emberekkel.

Azt kapod vissza, amit adtál. Ez az aratás törvénye. „Amilyen az adjonisten, olyan a fogadjisten!” Ha azt akarod, hogy tiszteljenek, akkor bánj tisztelettel az emberekkel. A Galatákhoz írt levél 6. fejezetének 7. verse is megerősíti ezt: "amit vet az ember, azt fogja aratni is"

Azzal, hogy megtanuljuk szeretni egymást, "a tiszteletadásban egymást megelőzők [leszünk]" (Róma 12,10). Könnyebben fogsz tisztelni másokat, ha felismered, hogy Isten mit tett értük, és megpróbálod őket valahogyan úgy szeretni, ahogyan Ő szereti őket.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Minden ember, akivel ma találkozol, megérdemli a tiszteletedet. Hogyan változtatja meg ez az igazság a jövőbeli viselkedésedet?
 • Hogyan különböztet meg minket a világtól az, ha úgy bánunk másokkal, ahogyan azt Isten elvárja tőlünk?
 • Milyen módon tudod "megtölteni az életedet szeretettel"?

* (Daily Hope by Rick Warren, 2024.06.21.)

Szólj hozzá!

Emlékezz erre a 3 dologra, amikor a hited miatt üldöznek!

2023. június 02. 03:00 - gabormel

 fantasy-g35f8869c8_1280.jpg

 „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben."
(Mt 5,10–12)

Amikor úgy érzed, hogy a világ azért gyakorol rád nyomást mert - másokkal ellentétben -, te szereted Jézust, akkor 3 dolog jusson eszedbe!

Az üldözés sokkal inkább hasonlóvá tesz Jézushoz

Jézus azt mondja János evangéliuma 15. fejezetének 18–20 versében: "Ha gyűlöl titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha a világból valók volnátok, a világ szeretné a magáét, de mivel nem a világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlöl titeket a világ. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek: Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani.

Ha fejlődni akarsz a hitedben, és egyre inkább Jézushoz hasonlóvá akarsz válni, akkor ugyanazokon a dolgokon kell keresztül menned, mint amiken Jézus is keresztülment, beleértve a magányt, a csüggedést, a stresszt és a kísértést. Miért kellene Istennek megvédenie téged, amikor a saját fiát sem kímélte meg ezektől?

Az üldözés elmélyít a hitben

A hited hasonlít egy izomhoz. Az izmaid nem fognak fejlődni a széken való ücsörgéstől, és a pattogatott-kukorica majszolástól. Az izmok attól növekszenek, ha nyújtják, feszítik, és próbatételnek teszik ki őket. Soha nem fognak fejlődni az izmaid, ha nincsenek olyan erőhatások, amik az ellenkező irányba feszítik őket.

Ha nincsenek olyanok az életedben, aki a hited miatt üldöznek, akkor a hited sem fog növekedni. Jelenleg a világban a legerősebb hítüek azok, akiknek hite leginkább próbának van kitéve. A Biblia azt mondja Péter első levele 1. fejezetének 7. versében: „Ezek a próbák majd megmutatják, hogy a hitetek valódi, mely értékesebb a tűz próbálta, megtisztított aranynál. Tehát, ha a hitetek a sok kísértés ellenére is erős marad, Jézus Krisztus eljövetelekor dicséretet, dicsőséget és tiszteletet hoz majd nektek.” (NLT fordítás)

Az üldözés örök jutalmat ad

Máté evangéliuma 5. fejezetének 10–12. verse azt mondja: „Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha énmiattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és ujjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben."

Isten mindenkit megáld, akiket azért üldöznek, mert érte élnek. Jegyezd meg, hogy nem azért fogsz jutalmat kapni, mert goromba és ellenszenves vagy! Ha üldöztetés hatására az ellenkezőjét mutatod annak, amit hiszel, akkor nem üldözött mártír, hanem csak egy visszataszító ember leszel.

Azért nem fogsz jutalomban részesülni, ha durván viselkedsz . De ha Jézushoz hasonlóan, akkor igen. Amikor megéled a hitedet, akkor azt tedd mindig kedvességgel és tisztelettel, ahogy Jézus tette. Ezért megjutalmaznak egy napon a mennyben.

Erre a 3 dologra emlékezz, amikor üldöznek, zaklatnak, kötekednek veled hited miatt: ez tehet Jézushoz hasonlóvá, elmélyíti hitedet, és az örökkévalóságban jutalmat kapsz érte.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan reagáltál hited próbájára? Ez hogyan befolyásolta Istenhez való viszonyodat?
 • Milyen üldöztetés, kellemetlenkedés figyelhető meg a te környezetedben?
 • Mit gondolsz, mit szeretne Isten, hogyan imádkozz az üldözött keresztényekért?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.26.)

Szólj hozzá!

Mielőtt Jézusban bízik valaki, benned kell bíznia!

2023. május 15. 03:00 - BlaZsu

„(A hívők) senkit se szidalmazzanak, legyenek kedvesek, szelídek, és mutassanak tiszteletet minden ember iránt.” (Titusz 3,2  GW fordítás)

james-baldwin-b9vkgony4ei-unsplashbaratsagkulonbozo.jpg

A kedvességeddel és a szelídségeddel teszel bizonyságot azok előtt, akik még nem hisznek. Állandóan figyelnek, hogy lássák, másképp viselkedsz-e, amikor stressz alatt vagy. Amikor a nagy nyomás ellenére is szelíd és kedves tudsz maradni, az hihetetlenül jó bizonyság a világ számára.

A Biblia azt mondja a Titusz 3,2-ben: „(A hívők) senkit se szidalmazzanak, legyenek kedvesek, szelídek, és mutassanak tiszteletet minden ember iránt.” (Titusz 3,2 , GW fordítás)

Ha Jézus követőjének tartod magad, akkor nem mondhatsz rosszat senkiről, és nem veszekedhetsz senkivel. Ehelyett mindenkivel kedvesnek, szelídnek és udvariasnak kell lenned. Még a más politikai párthoz tartozó emberekkel is? Igen!

Isten az evangelizálás ajándékát adta nekem, így az időm nagy részét azzal töltöm, hogy olyan emberekkel beszélgetek, akikkel egyáltalán nem értek egyet. Én úgy gondolom, hogy nem tudjuk megnyerni Krisztusnak azt, akivel ellenséges vagy rossz a viszonyunk, csak azt, akivel jó és baráti viszonyban vagyunk.

Az emberek addig nem fognak Jézusban bízni, amíg nem bíznak benned. Azt nem szokták megkérdezni tőlem, hogy a Biblia hiteles-e. Azt akarják látni, hogy én hiteles vagyok-e. Tisztességesen, becsületesen élek? Szelíd és kedves vagyok? Szerető szívű vagyok? Együttérző vagyok?

Ha az embereknek tetszik, amit látnak benned és az életedben, akkor hallgatni fognak arra, amit mondasz.

Azonban az a helyzet, hogy ha megteszed, amit a Titusz 3. fejezete 2. versében olvasol, akkor más keresztények kritizálni fognak. Azt fogják mondani, hogy megalkuvó vagy - ezt én tapasztalatból tudom. Amikor elmondom, hogy vannak muszlim, zsidó és ateista barátaim, azt kérdezik, "Hogy lehet ez?", és azzal vádolnak, hogy megalkuvó vagyok.

Ha tisztelettel bánsz másokkal, az nem jelenti azt, hogy kompromisszumot kell kötnöd a hiteddel kapcsolatban. Vannak barátaim, akik nem értenek velem egyet, és vannak olyan barátaim is, akik nem hisznek abban, amiben én hiszek – de van valami, ami fontosabb ennél: az, hogy megismerjék Jézust!

Az 1Péter 3,15 egy nagyszerű igevers, amelyet alkalmazhatunk az életünkben: "Mindig legyetek készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi tőletek, hogy miért van reménységetek, választ adjatok. De tegyétek ezt kedvesen, szelíden és tisztelettel."  

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan barátkozol össze szándékosan különböző háttérből való emberekkel, hogy aztán beszélhess nekik Jézusról? 
 • Miért olyan feltűnő, ha kedves és szelíd valaki a mai világban? 
 • Mit kell tenned azért, hogy "mindig légy készen arra, hogy mindenkinek, aki kérdezi, hogy miért van reménységed, választ tudj adni” (1Péter 3,15)?

 Te hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

A Biblia szerint csak úgy juthatsz a mennybe, ha bízol Istenben, és az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Nem tudod kiérdemelni, hogy a mennybe juss,  "hiszen kegyelemből van üdvösségetek, hit által, és ez nem tőletek van, hanem ez Isten ajándéka; nem cselekedetek miatt, hogy senki se dicsekedhessen.” (Efézus 2, 8-9 NIV)

Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd az életed Jézusnak, mondd el ezt az imát:

"Drága Istenem, megígérted, hogy ha hiszek a Fiadban, Jézus Krisztusban, minden bűnt és rosszat, amit valaha is elkövettem, Te megbocsátasz, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz a mennyei örök otthonodba.

Megvallom, hogy vétkeztem, és a bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt a bűneimért, és hogy te feltámasztottad Őt. Bízni akarok Jézusban mint Megváltómban, és a mai naptól kezdve mint Uramat akarom követni Őt. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.08.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A hatásos vezető szelíd

2023. május 14. 03:00 - R.K.A.

2023_05_07_kep.jpg

„A szelíd és kegyelmes nőt tisztelik az emberek.”

Példabeszédek 11:16 (MSG fordítás)

A szelídség a vezetővé válás előfeltétele. Mindegy, hol akarsz vezető lenni – a gyülekezetben, a kormányzatban, az üzleti életben, otthon, az iskolában vagy más közösségben –, először szelídnek kell lenned.

A Példabeszédek 11:16 azt mondja: A szelíd és kegyelmes nőt tisztelik az emberek.” (MSG fordítás) – és ez igaz a férfiakra is. A szelídség tiszteletet eredményez, és senki sem tud igazán vezetni anélkül, hogy ne tisztelnék.

Jézus „szelíd és alázatos szívű” volt (Máté 11:29). Minden tekintetben erős volt. Elnémította az arrogáns vezetőket és felborogatta az asztalokat a templomban. De soha nem veszítette el a türelmét. Kordában tartotta az erejét. Szelíd volt.

Jézuson kívül a Biblia csak egy embert nevez szelídnek: Mózest.

Mózest valószínűleg erős vezetőnek tartod. Szembeszállt a fáraóval, a világ akkori leghatalmasabb emberével, és követelte, hogy a fáraó engedje el Isten népét. Egyedül Isten állt Mózes mellett – és ez elég volt neki. De mielőtt Mózes vezető lett, már akkor is szelíd volt.

A Biblia a következőket mondja Mózesről: „Mózes pedig igen alázatos (szelíd, kedves, önelégültségtől mentes) ember volt, a földön élő minden embernél alázatosabb” (4Mózes 12:3, AMP fordítás).

De valószínű, hogy a szelídség nem volt Mózes veleszületett tulajdonsága. Visszatérő bűne volt a féktelen harag; heves vérmérsékletű volt, és nehezen tudott uralkodni magán.

Egyszer Mózes annyira feldühödött, hogy megölt egy egyiptomit. Amikor pedig a Tízparancsolat átvétele után Mózes lejött a hegyről, Izrael népét egy bálványt imádva találta. Mózes annyira dühös lett, hogy földhöz vágta a Tízparancsolat kőtábláit, és összetörte őket. És a haragja volt az, ami megakadályozta őt abban, hogy beléphessen az Ígéret Földjére.

Hogyan lehetséges tehát, hogy ez az ember, akinek egész életében gondja volt a haragjával, Jézuson kívül az egyetlen, akit szelídnek nevez a Biblia? Úgy, hogy Mózes tanítható volt. Amikor az emberek elmondták neki, hogy az életének melyik területén kellene változtatnia, ez nem dühítette fel. Inkább tanult belőle.

Szelíd volt. A szelídsége tiszteletet szerzett neki. És ez a tisztelet tette őt vezetővé.

Talán te is harcolsz a haraggal, mint Mózes. Vagy talán túl engedékeny vagy, vagy türelmetlen, vagy lusta. Bármivel is küzdesz, döntsd el, hogy szelíd és tanítható leszel. Meglátod, a szelídséged kivívja a körülötted lévő emberek tiszteletét.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen szelíd vezetőket ismersz?
 • Mit gondolsz, miért olyan csodálatra méltó tulajdonság a szelídség?
 • Mit jelent az, hogy tanítható lelkülettel rendelkezünk? Milyen konkrét területen kérheted Istent, hogy fejlessze benned ezt a szellemet?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.05.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása