Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ne félj kockázatot vállalni!

2022. március 04. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-gif-maker_2.jpg

„Istené a dicsőség, aki mindenható erejével működik bennünk, és sokkal többet megtehet, mint amit mi kérünk vagy valaha is álmodtunk, végtelenül többet legnagyobb imáinknál, vágyainknál, gondolatainknál és reményeinknél.” (Ef 3,20–21 TLB)

Mit jelent erős hittel rendelkezni? A kockázat felvállalását.

A Biblia azt mondja: „Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt” (Zsid 11,6)

A talentumokról szóló példázatban a kockázatvállalás különböző példáit találhatjuk. Máté evangéliumának 25. fejezetében, Jézus elmesél egy történetet egy emberről, aki valahová eltávozik egy időre, és átad szolgáinak néhány talentumot, azaz jelentős mennyiségű pénzt. Egyik embernek egy talentumot, másiknak kettőt, a harmadiknak pedig öt talentumot adott.

Aki öt talentumot kapott, befektette a pénzt és megkettőzte. Aki kettőt kapott, ő is befektette és még kettőt tett hozzá. Amikor a gazda visszajött, és látta, mit tettek, azt mondta nekik: „Jól van, jó és hű szolgám vagy.” (Mt 25,23)

Aki viszont az egy talentumot kapta megriadt ettől, ezért elásta azt. Amikor a gazda látta, ezt mondta: „Te gonosz és rest szolga…, el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamatostul kaptam volna vissza azt, ami az enyém.” (Mt 25,26–27)

Jézus ezzel a következőket akarja nekünk megtanítani: Isten azt szeretné, hogy vállalj kockázatot, de a hitedre alapozva! Ha a legtöbbet hozod ki abból, amit ő adott neked, akkor még többet fog adni. Viszont ha félsz, és azzal, amit Isten adott neked, nem vállalsz kockázatot, akkor hitetlen vagy – nem cselekszel hitből.

Emlékszem arra, amikor a Saddleback gyülekezet megvásárolt 50 hektárnyi területet Orange járásban, Kaliforniában. A helyiek elkezdték kérdezni: „Kiknek gondolják magukat ezek az emberek, hogy ekkora terület vásárolnak Orange járásban?”

Amikor ezt halottam, azt gondoltam: „Ez rossz kérdés.” A helyes kérdés: „Mi kinek gondoljuk Istent?” Aztán hagytuk, hogy Isten nagysága határozza meg a mi célunk nagyságát.

Pál levele az efeziusakhoz 3. fejezetének 20. versében írja: „Istené a dicsőség, aki mindenható erejével működik bennünk, és sokkal többet megtehet, mint amit mi kérünk vagy valaha is álmodtunk, végtelenül többet legnagyobb imáinknál, vágyainknál, gondolatainknál és reményeinknél.” (TLB)

Haladj tehát előre, vállalj nagy kockázatot, és legyen erős a hited! Mivel Isten azt mondja neked: „Én felvállalom a legnagyobb álmod, és a legmesszebbmenőkig megvalósítom azt!”

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Mik azok a szokásos akadályok, amik miatt nem mélyül el a hited?
  • Gondolj egy bonyolultabb körülményre vagy egy küzdelmes kapcsolatra! Hogyan változna, ha a Mindenható Istenre támaszkodnál, és nem a saját erődre?
  • Ki az a példaértékű személy életedben, aki erős hittel cselekszik? Hitéből mi emelkedik ki számodra példaként?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.25.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Hogyan bízz Istenben a nagy álmod beteljesüléséhez

2015. április 26. 03:00 - Robin85

"Egyszer József álmot álmodott, elmondta testvéreinek, és emiatt még jobban meggyűlölték. ... Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: Micsoda álmot álmodtál?" (1Mózes 37:5, 10a NIV fordítás)

Ha karriert akarsz csinálni, vakmerőnek kell lenned. A vakmerőség bátorság nagy dolgokat álmodni, kezdeményezni és vállalni az álmod kockázatát, még ha a bukás lehetőségét is tartogatja.

Az 1Mózes 37-ben József történetét olvashatjuk, akinek olyan elképesztően nagy álma volt, hogy a világon senki nem hitt neki. Azt álmodta, hogy egy nap hatalmas vezető lesz, aki előtt az összes testvére meg fog hajolni.

Ez igaz volt? Igen. Az álom Istentől jött? Igen. Beteljesedett? Igen. József egy picit őrült volt, hogy elmondta ezt a testvéreinek? Igen.

Józsefnek vakmerő álma volt. Amikor megosztotta a családjával "még jobban meggyűlölték. ... Amikor ezt apjának és testvéreinek elbeszélte, az apja megdorgálta, és ezt mondta neki: Micsoda álmot álmodtál?" (1Mózes 37:5, 10a NIV fordítás).

Ki kell lépned hittel - még ha semmi értelmét sem látod, még ha az emberek kinevetnek, még ha félsz is, még ha az esélyek ellened is szólnak. Ha Isten egy álmot helyez a szívedre, te pedig hittel elindulsz, Ő megáld.

Van egy levelem, amit a Zondervan könyvkiadótól kaptam, ami azt mondja a "Céltudatos élet" című könyvemre, hogy borzasztó és soha nem fogják tudni eladni. Végigolvasták a könyvet és az összes helyre rámutattak, amire úgy gondolták, hogy tévedés és miért nem fogják tudni eladni: Senki nem olvas el 40 fejezetet. Nincs benne elég történet. Túl sok Igevers van benne. Túl darabos. Visszaírtam nekik, hogy hitem szerint ilyen módon kellett megírnom Isten útmutatása szerint, de nem kötelező nekik publikálni.

Tulajdonképpen kötöttem az ebet a karóhoz, aztán mégis ki akarták adni. Mit gondolsz, örülnek, hogy megtették? Néha csak egy kis vakmerőség kell a továbblépéshez, mert hiszel abban, amit Isten mondott neked.

József egyik vakmerő döntését hozta a másik után hitben. Ennek eredményeképp, megkapta élete kinevezését - egy nagy vezér lett és mindenki fölött uralkodott Egyiptomban.

Neked hol kell vakmerőnek lenned? Hol kell megbíznod Istenben? Hol kell kilépned hitből? Hol kell nagyban gondolkoznod? Hol kell kezdeményezned? Hol kell kockázatot vállalnod?

Beszéljetek Róla

  • Mit kellene tenned, hogy a munkádban vakmerő legyél?
  • Mit gondolsz, arrogánsnak kell lenned a vakmerőséghez? Miért vagy miért nem?
  • Miként akarod, hogy Isten használjon? Mit akarsz elérni az életedben? Miben és hogyan kell vakmerőnek lenned, hogy megcsináld azokat?

*(Daily Hope by Rick Warren 2015.04.19.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása