Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Egymással járni

2010. július 11. 03:00 - FodorImi

 

 

Most pedig, épp úgy, ahogy elfogadtátok Krisztus Jézust, mint Uratokat, ugyanúgy kell követnetek is őt (mint Uratokat)! Kolossé 2:6-7 (fordítás – NLT)

"Isten nem szereti, utálja az egyedüllétet, és a közösség Isten megoldása az egyedüllétre. Mikor másokkal együtt haladunk, együtt járunk, olyan közösséget találunk, ahol megtanuljuk, hogyan szeressünk."

A Biblia gyakran hasonlítja az életet a járáshoz, mert az élet egy utazás, nem mozdulatlan üldögélés. Végig az Újszövetség azt mondja, járjunk bölcsességben, szeretetben, világosságban és engedelmességben. Azt mondja, járjunk olyan módon, ahogyan Jézus is járt. Azt is mondja, járjunk más emberekkel közösségben. Itt van három ok, miért járjuk az életet másokkal együtt:

Biztonságosabb

Mentél keresztül valaha egyedül éjszaka egy sötét sikátorban, vagy utaztál egy elhagyatott vidéki úton? Egy kicsit rémisztő. Azonban ha egy másik személy van veled, rögtön biztonságosabbnak érzed.

Támogatást kapsz

Az élet nem egy 60 m-es rövidtávfutás, hanem maraton. Más emberekkel együtt járva kapsz energiát, hogy folytatni tudd egészen végig.

Észszerűbb

Többet tanulsz másokkal közösségben járva, mint egyedül. Ha egyedül mégy rossz irányba, lehet, sosem veszed észre. Ha azonban van melletted egy barát, egyikőtök valószínűleg felismeri, hogy elvétetted az utat, és meg kell találnod a helyes irányt.

Néhány fontos leckét is más emberekkel közösségben járva tanulunk meg. Hogyan jöjjünk ki másokkal, hogyan működjünk együtt velük.

Azt is megtanuljuk, hogyan szeressünk. 1.Mózes 2:18 azt mondja: „Nem jó az embernek egyedül”  Isten nem szereti, utálja az egyedüllétet, és a közösség Isten megoldása az egyedüllétre. Mikor másokkal együtt haladunk, együtt járunk, olyan közösséget találunk, ahol megtanuljuk, hogyan szeressünk.

Más emberekkel való közösség tanít meg a vendégszeretetre is. 1.Péter 4:9 azt mondja: „Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.” Mivel zúgolódsz? Mi a kifogásod, miért nem nyitod meg otthonod a barátaid előtt?

Lehet, azt mondod, hogy az otthonod piszkos. Rendben van, takarítsd ki!

Vagy talán az a kifogásod, hogy az otthonod nem elég nagy.

Tudsz három embernek helyet adni? Jézus azt mondja: „ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük.” (Máté 18:20)

Mindnyájunknak vágyódása van, hogy tartozzon valakihez, mert Isten közösségre teremtett minket. Mikor más keresztyénekkel vagy közösségben, azt találod, hogy ez a vágyad beteljesült.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010.07.04) 

Szólj hozzá!
Címkék: közösség

Az igazi szolga hűséges és kitartó

2010. július 10. 00:00 - Sonki

"Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!" (Máté 25,23)

Az igazi szolga hűséges és kitartó. Befejezi, amit elkezdett, felelősséget vállal, megtartja ígéreteit, teljesíti vállalásait. Nem hagy maga után félkész munkát, és adja fel, amikor csalódik. Megbízható, lehet rá számítani.

A hűség mindig is ritkaságnak számított (Zsolt 12,2; Péld 20,6, Fil 2:19-22). Az emberek többsége nem is tudja, mit jelent az elkötelezettség: meggondolatlanul elvállal valamit, majd a legapróbb ok miatt habozás, sajnálat és megbánás nélkül visszamondja. A gyülekezetek és egyéb szervezetek pedig hétről-hétre improvizációra kényszerülnek, mert az önkéntesek nem készültek, nem jöttek el, és még csak nem is szólnak oda telefonon.

Számíthatnak-e ránk mások? Tettünk-e ígéretet valamire, megfogadtunk-e valamit, elköteleztük-e magunkat valami mellett? Nem más ez, mint próba: Isten próbára teszi hűségünket. Ha átmegyünk a vizsgán, jó társaságba kerülünk: ott van Ábrahám, Mózes, Sámuel, Dávid, Dániel, Timóteus, Pál, akiket hűséges szolgáinak nevez. S ami még ennél jobb: megígéri, hogy hűségünkért örökkévaló jutalmat kapunk. Képzeljük csak el, milyen érzés lesz majd ezt hallani Istentől azon a napon: "Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, menj be urad ünnepi lakomájára!" (Máté 25,23)

Apropó, a hűséges szolgák nem szoktak nyugdíjba vonulni! Életük végéig hűségesen szolgálnak. A munkánkból nyugdíjba vonulhatunk, Isten szolgálatából azonban sohasem.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. július 3.)

Szólj hozzá!

A szolgák minden feladatot ugyanolyan lelkülettel végeznek

2010. július 09. 03:00 - FHanna

"Aki hű a kevesen, a sokon is hű az, és aki a kevesen hamis, a sokon is hamis az" Lk 16:10

"Amit tesztek, jó lélekkel végezzétek úgy, mint az Úrnak, és nem úgy, mint az embereknek" Kol 3:23

A feladat mérete lényegtelen. A kérdés az, el kell-e végezni. Soha nem fogsz az életben olyan helyzetbe kerülni, amikor túl fontos lennél ahhoz, hogy segíts az alantasabb munkákban. Isten soha nem fog kivételezni veled a földön. Ez lételeme a jellemed fejlődésének. A Biblia írja: "Mert ha valaki azt gondolja, hogy ő valami, jóllehet semmi, megcsalja önmagát." Gal. 6:3

Az ilyen apró szolgálatokban növekedhetünk Krisztushoz hasonlóvá.

Jézus az alantas feladatokra specializálódott, amiket mindenki más próbált elkerülni: lábat mosni, gyerekeknek segíteni, reggelit készíten és leprásokat szolgálni. Nem volt semmi alantas neki, Ő azért jött, hogy szolgáljon. Ezeket nem a nagysága ellenére tette, hanem pont a nagysága miatt, és elvárja, hogy kövessük a példáját (Jn. 13:15).

A kis feladatok gyakran mutatnak nagy szívet. A te szolgáló lelked azokban az apró cselekedetekben  mutatkozik meg, amelyek megtételére mások gondolni sem akarnak. Mint amikor Pál rőzsét gyűjtött tűzgyújtáshoz, hogy mindenki felmelegedhessen a hajótörés után (ApCsel. 24:3).

Ugyanolyan kimerült volt, mint mindenki más, de mégis megtette azt, amire mindenkinek szüksége volt. Semmilyen munka nem alantas számodra, ha szolgáló szíved van.

A nagy lehetőségek gyakran kis feladatokként álcázzák magukat. Az apró dolgok az életben meghatározzák a nagy dolgokat. Ne keress hatalmas feladatokat, amiket Istennek  végezhetsz. Csak tedd a "nem olyan nagy dolgokat", és Isten majd kijelöl arra, amit szeretne, hogy tegyél.

Mindig többen lesznek az olyan emberek, akik "NAGY" dolgokat akarnak tenni az Úrért, mint azok, akik a kisebb dolgokat. A vezetői posztra sokan pályáznak, de az ajtó nyitva áll azoknak, akik szolgálni akarnak.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. július 2.)

Szólj hozzá!

A szolga azzal szolgál, amije van

2010. július 08. 00:00 - jletti

"Aki mindig csak a szelet figyeli, nem vet,és aki csak a fellegeket lesi, nem arat" Préd.11,4 (Újford.)

Ha mindig a tökéletes alkalomra vársz, nem lesz elvégezve a munkád.

Az igazi szolgák abból hozzák ki a legjobbat, amijük van. A szolgák nem szabadkoznak, nem húzzák az időt és nem várnak a jobb körülményekre. A szolgák soha nem mondják azt, hogy " majd a valamelyik nap " vagy azt, hogy " majd ha megfelelő lesz az idő". Ők csak azt teszik, amit tenniük kell.

A Biblia azt mondja: "Ha a tökéletes alkalomra vársz, nem lesz elvégezve a munkád"(—a ford.) (Préd.11, 4)

Isten azt várja el tőled, hogy megtedd, ami tőled telhet, azzal, amid van, bárhol is légy. A kevésbé tökéletes szolgálat sokkal többet ér, mint a legjobb szándék.

Az egyik oka annak, hogy sok ember nem szolgál az, hogy attól félnek, nem elég jók a szolgálatra. Elhiszik azt a hazugságot, hogy az Úr szolgálatára csak a „sztárszolgálók” alkalmasak. Néhány gyülekezet ezt a mítoszt ápolja azzal, hogy a tökéletességet tekintik ideálisnak, amely az átlagos tehetségű embereket visszatántorítja a szolgálattól.

Talán hallottad is már korábban azt a mondást, hogy "ha nem tudod tökéletesen csinálni, akkor inkább ne is csináld". Nos, Jézus ezt soha nem mondta. Az igazság az, hogy majdnem minden, amit először csinálunk, gyengén sikerül,- de sebaj, hiszen így tanulunk.

Mi, a  Saddleback gyülekezetben az "elég jó " elvet gyakoroljuk: Nem kell, hogy tökéletes legyen valami ahhoz, hogy Isten használni tudja és megáldja azt. Mi inkább hétköznapi emberek ezreit vonjuk be a szolgálatba, mint hogy egy  olyan gyülekezetünk legyen, amely néhány elit tagból áll.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. július 1.)

Szólj hozzá!
Címkék: szolgálat

Az igazi szolgák mindenre odafigyelnek

2010. július 07. 00:00 - BrightGirl

Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!” (Péld 3:28)

Az igazi szolgák odafigyelnek az emberek szükségeire. Ők azok, akik szüntelenül azt kutatják, hogyan segíthetnek másokon. Ha észreveszik, hogy valaki hiányt szenved, akkor rögtön megragadják a lehetőséget, hogy segítsenek, ahogy a Biblia is parancsolja. „Ezért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.” (Gal 6:10)

Ha Isten szükségbe helyez valakit a szemed láttára, azzal neked kínál lehetőséget arra, hogy növekedj a szolgálatban. Vegyük észre, hogy Isten hívő testvéreinket, és az ő családjaikat helyezi első helyre a ranglistán; nem sorolja őket az utolsó helyre.

Gyakran azért szalasztjuk el a lehetőséget a szolgálatra, mert nem vagyunk elég érzékenyek és hiányzik az életünkből a spontaneitás. A szolgálatra szóló nagy lehetőségek nem maradnak sokáig nyitva. Hamar elmúlnak és gyakran soha nem térnek vissza. Lehet, hogy csak egyetlen lehetőség adatik, hogy egy bizonyos ember felé szolgálj.

„Ha van mit adnod, ne mondd embertársadnak: Menj el, jöjj holnap, majd akkor adok!” (Péld 3:28)

John Wesley Isten nagyszerű szolgája volt. Ez volt a mottója:

„Tedd meg mindazt a jót, amit csak lehet, minden eszközzel, mindenhol, mindig, mindenhogyan, mindenkivel, ameddig csak élsz.”

Ez az igazi nagyság. Elkezdhetsz először kis dolgokat keresni, amiket senki nem szeretne vállalni. Tedd úgy ezeket, mint a nagyokat, mert Isten mindenre figyel.

(Daily Hope by Rick Warren, 2010. 06. 30.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása