Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Fizesd meg az árát

2011. december 18. 03:00 - dlkyra

És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." (Lukács 5:18-20)


Hét napon keresztül, máig, arról volt szó, hogy mi a hétféle módja annak, ahogy egy kis csoport el tudja érni az embereket a karácsonyi időszakban. A mai nap mondanivalója: A csoportnak akarnia kell megfizetni az árát annak, hogy valakit Jézushoz hív.
A történetben szereplő négy ember nem bontotta volna ki a tetőt, ha nem akarták volna aztán megjavítani is. Meg kellett fizetniük az árat azért, hogy a barátjukat Jézus elé vigyék.
Ha egy barátodat Jézushoz hívod, mindig áldozathozatalra van szükség. Egy csoport számára ez például a saját csoporton belüli kényelmük feláldozása lehet. Sokan annyira hozzászoktak már a saját csoportjukhoz, hogy félnek attól, új résztvevők felborítanák a csoport működését.
Azonban mielőtt a barátaink érdeklődni kezdenek Jézusról, látniuk kell, ahogy kilépünk a komfort zónánkból. Cserébe tudjuk, hogy valakit Jézushoz vezetni örökkévaló jelentőséggel bír - ez a legfontosabb dolog, amit Istenért tehetünk földi életünk során.
Tehát, így karácsony előtt, "testvéreim, imádkozzatok ...hogy terjedjen az Úr igéje, és úgy dicsőítsék, ahogyan nálatok is" (2 Thesszalonika 3:1).
És aztán, ha elmondtad ezt az imát, te magad légy az eszköze, hogy teljesüljön. Végezd el azt a munkát, amivel Jézushoz vezethetsz másokat.

Daily Hope, 2011. December 11., Rick Warren

Szólj hozzá!

Fejtsetek ki erőt csoportosan

2011. december 17. 03:00 - husztin

 És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." (Luk.5.18-20. MBT)

 
 
Itt a hatodik módja a hét közül annak, hogyan érhet el egy kis csoport embereket Jézusért ezen a Karácsonyon:
 
 
A ti kis csoportotok együtt kell dolgozzon, hogy a munkát elvégezze.
 
Próbáltatok már valakit hordágyon vinni úgy, hogy csak hárman voltatok? Nem működött volna. Ha a négy barát nem közösen segített volna, akkor a béna ember leesett volna az ágyról.
 
Vannak emberek , akik csakis közös csoportmunkával hozhatóak Jézushoz. Tanulmányok is kimutatták, hogy az emberek sokkal gyorsabban jönnek Krisztushoz egy elfogadó és támogató környezetben. Ez teszi olyan alapvető jelentőségűvé a kis csoportot a lélekmentésben.
 
Ha beszélgetsz valakivel a munkahelyeden például, és csak ketten vagytok, te vagy az egyedüli tanú. Ha ügyes vagy és elhívod őt egy kiscsoportos alkalomra Karácsony táján, különösen nagy élmény lehet, amikor felkiált és azt mondja: "Héj, ezek nem is hibbantak! Nem is vallási fanatikusok. Ezek normális emberek!"
 
Jézus azt mondja " ... ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük." (Máté 18:20 MBT). Ez azt jelenti, hogy amikor mi kinyújtjuk kezünket mások felé, "ugyanazt akarjuk, ugyanaz a szeretet van bennünk, és egyet akarva ugyanarra törekszünk". (Fil.2.2 MBT)

 

Szólj hozzá!
Címkék: csapatmunka

Próbálj ki valami újat

2011. december 16. 03:00 - mirjam07

"Egyszer csak néhány ember érkezett, akik egy béna férfit hoztak hordágyon. Keresték a módját, hogyan juthatnának be a házba Jézus elé. Amikor sok ember miatt nem tudtak odamenni, felmásztak a tetőre, elmozdítottak néhány cserepet és onnan eresztették le az ágyat a tömeg közepébe, pontosan Jézus elé. Ő pedig, amikor látta hitüket, így szólt: „Barátom, a bűneid meg vannak bocsátva.” (Luk. 5:18-20)


Íme a hétből az ötödik módja annak, hogy egy kis csoport hogyan tud megnyerni embereket Jézusnak ez alatt a karácsonyi időszak alatt: a kiscsoportodnak bátorságra van szüksége, hogy valami mást csináljon.

Amikor egy elkedvetlenítő körülménnyel találta szembe magát ez a négy barát, elhatározták, hogy valami mást tesznek, hogy barátjukat eljuttassák Jézushoz: a tetőn át jutottak be!

Néha nekünk is valami teljesen mást kell csinálnunk azért, hogy az embereket Jézushoz vezessük.

Lehet, hogy neked nem kell átkúsznod a tetőn, hogy valakit Jézushoz vezess, de lehet, hogy tarthatnál egy vendégséget a karácsonyi időszak alatt és meghívhatnád rá a még hitetlen barátaidat.

Egy kis csoportnak a San Diego-i gyülekezetben a "valami más" azt jelentette, hogy bérleteket vásároltak a bajnoki focimeccsekre. Amellett, hogy megvették saját jegyeiket, a házaspárok vásároltak még egy jegyet - valakinek, aki nem ismerte Jézust. Ez a csoport 13 házaspárt hozott Krisztushoz egy ilyen élményen által.

Legyünk bátrak, amikor másoknak Jézusról beszélünk, mert a Szentlélek dolgozik rajtunk keresztül. Nem számít milyen jól beszélünk, vagy mennyire vagyunk képzettek, mert Isten használja a mi képességeinket: "Amikor látták Péter és János milyen bátrak, és megtudták, hogy tanulatlan és egyszerű emberek, nagyon elcsodálkoztak. Azt is felismerték, hogy Péter és János Jézussal jártak. (Ap. Csel. 4:13)


(Daily Hope by Rick Warren, 2011. december 9.)

Szólj hozzá!

Elcsüggedtél? Ne add fel!

2011. december 15. 03:00 - FHanna

"És íme, néhány férfi egy hordágyon fekvő bénát hozott. Be akarták vinni és eléje helyezni. Mivel nem találtak utat a sokaság miatt, hogy bevigyék, fölmentek a háztetőre, s a tetőn át bocsátották le ágyastul középre, Jézus elé. Ő pedig, amikor látta a hitüket, ezt mondta: "Ember! Bocsánatot nyertek a bűneid." Lk. 5:18-20
 
 
Ez a negyedik módja a hétből annak, hogyan tud egy kiscsoport embereket megnyerni Jézusnak karácsony idején:
 
A kiscsoportodnak felül kell kerekednie a nehézségeken.
  
Mikor a négy barát látta, hogy a Jézushoz vezető út el van zárva, minden okuk megvolt, hogy elcsüggedjenek, de nem adták fel. Kerestek egy másik utat, hogy Jézushoz vigyék a barátjukat.
 
Mindenki elcsügged olykor, még karácsonykor is - sőt néha leginkább ekkor. De azért, hogy megmutassuk Jézust az ismerőseinknek, ki kell tartanunk a nehéz időkben. Emlékszem a Saddleback gyülekezetben (itt lelkipásztor Rick Warren -ford. megj.) egy kiscsoportra, akik 2 évig imádkoztak egy elveszett emberért, mielőtt ő elkötelezte magát Istennek. Tudom, hogy ma örül annak, hogy a csoport nem adta fel másfél év után az imádkozást.
 
Jézus mondott egy példázatot a földre hullott magokról. Néhány mag sosem növesztett mély gyökereket, ezért továbbálltak az első problémánál. (Mt. 13:21) De Jézus azt akarja, hogy mélyítsük el a hitünket Őbenne, hogy gyümölcsöt teremjünk: "az egyik százszorosat, a másik hatvanszorosat, a harmadik harmincszorosat." (Mt. 13:23b)
 
(Daily Hope by Rick Warren, 2011.12.08.)

 

Szólj hozzá!

Szükséged van egy tervre

2011. december 14. 03:00 - Mike Zsuzsi

 „És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták a módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket így szólt: Ember, megbocsátottak a te bűneid.” (Lukács 5: 18-20)

A hét módszerből íme a harmadik, ahogyan egy kiscsoport embereket nyerhet meg Jézus számára ebben a karácsonyi időszakban: A kiscsoportodnak tervet kell készítenie.

Habár a hit és az ima fontos szerepet játszanak abban, hogy másokat Jézushoz vezessünk, neked is TENNED kell valamit. Tervre van szükséged. Amikor a négy barát látta, hogy a Jézushoz vezető út el van zárva, készítettek egy tervet, hogy a béna embert eljuttassák Jézushoz.

A te kiscsoportodnak szüksége van egy tervre, hogy embereket vigyen Jézushoz ebben a karácsonyi szezonban. Enélkül soha nem fogsz senkit a Megváltóhoz vezetni.

A Biblia azt mondja, hogy Istennek van egy terve: „Atyáink Istene választott ki Téged, hogy megismerd az Ő akaratát” (Apcsel. 22:14)

Istennek a cselekedetre vonatkozó terve a Nagy Missziói Parancsban van összefoglalva:

„Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.”( Máté 28: 19-20)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása