Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Engedd Istennek, hogy látást adjon problémáid megoldásához!

2012. április 01. 03:00 - zsoltaros

„És megnyitotta Isten az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást. Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút.” (1Mózes 21,19)

Nem tudhatom, miféle problémákkal szembesülsz mostanság, de biztos vagyok benne, van közöttük legalább egy, amire egyszerűen nem találsz megoldást, mintha zsákutcába kerültél volna.

Szükséged van Szentlélek segítségére, hogy világosítsa meg elmédet, hogy Isten Igéjében megtaláld a kérdéseidre a válaszokat. A Biblia nyelvén ez a megvilágosodás.

Az 1. Mózes 21-ben egy anyáról és egy gyermekről olvasunk, akiknek rendkívül nagy szüksége volt világos látásra. A történet Ábrahámmal és Sárával kezdődik, akiknek Isten idős korukban gyermeket ígért. 85 évesen Ábrahámnak még mindig nem volt fia. Ekkor Sára úgy döntött, kezébe veszi az ügyet. Előállt az ötlettel: szüljön nekik utódot az egyik szolgáló. Ez azonban Sára terve volt - nem pedig Istené.

Később, miután Sárának is megszületett a saját fia, a szolgálóra és gyermekére, Izmaelre megvetéssel tekint. Gyakorlatilag kirúgja Hágárt és Izmáelt. Hágár attól fél, hogy fia éhenhal, ezért keservesen sírni kezd. Van egy problémája, amin egyedül Isten tud segíteni.

Ezután Isten bátorította őt, majd a Biblia ezt írja: „És megnyitotta az asszony szemét, úgyhogy meglátott egy forrást, Odament, megtöltötte a tömlőt vízzel, és megitatta a fiút” (1Móz 21,19).

Nekünk is erre van szükségünk! Arra, hogy Isten megnyissa a szemünket, hogy meglássuk a problémáinkra a választ az Úr Igéjében. Valljuk be, gyakran képtelenek vagyunk önmagunktól helyes megoldásokra jutni az élet nyomasztó kéréseiben. Úgy vagyunk, mint Hágár: már csak az Úr közbelépésére számíthatunk.

A megoldás (a forrás) Hágár szeme előtt volt, de nem látta mindaddig, míg Isten meg nem nyitotta a szemét. Isten segített neki egy másik szemszögből látni a helyzetet.

Neked is szükséged van a Szentlélekre, hogy megvilágítsa értelmedet. Amikor Isten megnyitja a szemedet, megláthatod azokat a javakat, amelyek szó szerint előtted vannak.

Beszéljétek meg

  • Vajon Isten ma melyik problémádra akarja megadni a választ?
  • Kérted az Urat, hogy segítsen meglátni az általa kínált megoldást?     

 

(Daily Hope by Rick Warren - 2012.03.25)

Szólj hozzá!

A legjobb Bibliatanítód

2012. március 31. 03:00 - husztin

 "A Pártfogó pedig, a Szentlélek, akit az én nevemben küld az Atya, ő tanít majd meg titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit én mondtam nektek." (Jn. 14:26)

 
El kellett mennem nemrég az elektromossági boltba hogy a tanuláshoz vegyek egy új lámpát. Sok órát töltöttem olvasással és tanulással. Volt egy nagyon erős halogén lámpám, ami rendkívüli fényt adott és tényleg láthatóvá tett mindent. Nagyon szerettem. Nemrégiben azonban a lámpa elromlott. Az egyetlen, amit találtam, egy hipermodern halovány fényű villanykörte, ami csak harmad annyira világított. 
 
Egy fontos dologra emlékeztetett engem a vásárlásom: minél fényesebb az égő, annál tisztábban látunk. A fényesség fokozza a világosságot. Ha szeretnél egy arcképet készíteni magadról, nem szeretnéd, hogy annak az erős fénye rád világítson. Az megmutat minden hibát, szemölcsöt, pattanást. Kevesebb fényt akarsz. Sötétben mindenki jól néz ki! 
 
Ugyanez igaz Isten Igéjében. Minél jobban megvilágítja értelmedet az Ige, annál jobban fogod érteni Isten szavát.
 
Ez a Szent szellem feladata: rávilágít az Ige jelentésére és arra, hogy hogyan alkalmazhatod ezt a saját életedre nézve. Jézus a János 14:24 –ben ezt mondja:
„De a tanácsadó a Szentlélek, akit az Atya fog küldeni az én nevemben, meg fog tanítani benneteket minden dologra és emlékeztet mindenre, amit én mondtam nektek.” (Jn. 14:26)
 
A Szentlélek egyik munkája, hogy segít felfedezni azt a Bibliában, amit te egyébként nem látnál meg. Ha nincs benned a Szentlélek, sok dolgot nem veszel észre a Bibliában. A Szentlélek a legjobb Biblia tanítód.
 
Isten nem csak kinyilatkoztatást adott neked -ami maga a Biblia -, hanem világosságot is, képessé tett arra, hogy megértsd, amit Ő adott neked. A Biblia az egyetlen olyan saját könyved, amelynek olvasása során folyamatosan beszélgethetsz a szerzővel. Miközben olvasod a Bibliát, megkérdezheted a Szentlelket, „Mit is jelent ez? Hogyan tudja ez változást hozni az életembe?" Tedd meg ezt és Isten beszélni fog hozzád. Suttogni fog a füledbe, gondolatokat ad a fejedbe, inspirálni fog.
  
Beszélgessünk a következő gondolatokról:
 
 Amikor nem érted a Bibliát, meg szoktad kérdezed a Szentlelket?
Nehéz elfogadnod, hogy a Szentlélek dolgozik az életedben? Mit gondolsz, miért van ez így?
Mikor érezted utoljára a Szentlélek vezetését? Hogyan reagáltál erre?
 
Szólj hozzá!

Láthatatlan hadsereg áll melletted

2012. március 30. 03:00 - mirjam07

"Majd Elizeus így imádkozott: URam, nyisd meg a szemét, hadd lásson! És az ÚR megnyitotta a szolgának a szemét, és az meglátta, hogy tele van a hegy Elizeus körül tüzes lovakkal és harci kocsikkal." (2. Kir. 6:17)

Időről időre mindannyian csatában érezzük magunkat. Lehet, hogy éppen most is harcban vagy. Lehet, hogy a gazdaság miatt. Lehet, hogy elvesztetted a munkádat, a fizetésedet vagy a nyugdíjadat. Vagy lehet, hogy a barátaiddal vagy a családoddal küzdesz - vagy még az is lehet, hogy saját magaddal.

Azt hiszed, teljesen egyedül vagy ebben a harcban, és el sem tudom képzelni, hogyan fog Isten segíteni.

Pedig nem vagy egyedül, és Isten tud segíteni. Csak egyszerűen arra van szükséged, hogy megmutassa, minden a rendelkezésedre áll a védelem érdekében.

Ez történt a 2. Királyok 6-ban is. Az arámi nép mindig háborúban állt Izráellel. Mégis, minden alkalommal, amikor meg akarták támadni Izráelt, Isten elmondta Elizeusnak, Izráel prófétájának, hogy mi az arámi királynak a terve. Így hát Izráel újra meg újra győzött. Amikor Arám királya rájött, hogy Elizeus volt az, aki elárulta a terveit, hadsereget küldött, hogy elfogja őt. Elizeus szolgája felkelt és kiment egyik reggel, és azt látta, hogy őt és Elizeust az ellenséges csapat körbezárta.

Megijedt, visszafutott és megkérdezte Elizeustól: "Most mit fogunk csinálni?" Aztán Elizeus mondott valamit, ami nagyon furcsán hangozhatott szolgájának: "Ne aggódj, mert többen vannak velünk, mint ellenünk." Biztos vagyok benne, hogy ez a mondat nagyon meglephette Elizeus szolgáját. Ő úgy tudta, hogy csak ketten (Elizeus és ő) vannak az ő oldalukon!

Úgyhogy Elizeus imádkozni kezdett: "Uram, nyisd meg a szemét, hogy lásson!" (2 Kir. 2:17). És Isten megtette. Elizeus szolgája hirtelen meglátott egy seregnyi angyalt a hegyoldalon, készen állva, hogy megvédjék őket az arámi seregtől.

A szolga már többé nem félt, Isten pedig elmondta Elizeusnak a megfelelő taktikát, amivel legyőzheti az arámi ellenséget (egyébként anélkül, hogy egyet is tüzelt volna rájuk).

Akárcsak Elizeus és a szolgája, neked is lehetnek támadó körülmények az életedben, éppen most. Nagy a kísértés, hogy pánikba ess. Az igazság az, hogy sokkal sokkal több dolog áll melletted, mint ellened. Amikor azonban a csata közepén állsz, nem láthatod ezt.

Istennek kell megnyitnia a szemedet, hogy lásd mindazt, ami a te oldaladon áll. Elizeushoz hasonlóan neked is csak arra kell kérned őt, hogy segítsen.

Még akkor is, ha nem látod, Isten felszabadította erejét, hogy védelmezzen téged. Meg fogod kérni őt arra, hogy megnyissa szemeidet, hogy meglásd?

Beszéljétek meg

  • Milyen küzdelemben érzed magad ma? Kérted Istent, hogy adjon neked bátorságot szembenézni vele?
  • Elcsodálkoztál már azon, hogy néha azok a dolgok amelyek lehetetlennek tűnnek egyszerűen megoldódtak, vagy hogy sikerült túljutnod az akadályokon? Felismerted Isten láthatatlan erejét, amint érted dolgozott?
  • Mit gondolsz, Isten mit szeretne, hogyan reagálj ezekre a nehéz helyzetekre?
Szólj hozzá!

Szeretnél boldogulni? Légy alázatos!

2012. március 29. 03:00 - FHanna

"Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket." (Jakab 4:10)

Ha meg szeretnéd szüntetni a konfliktusokat az életedben, ha szeretnél jól kijönni másokkal, akkor meg kell tanulnod bocsánatot kérni Istentől és azoktól, akiket megbántottál. Jakab 4:8-ban ezt olvassuk: "Tisztítsátok meg a kezeteket, ...és szenteljétek meg a szíveteket". A kezünk a viselkedésünket szimbolizálja, a szívünk pedig a hozzáállásunkat.

Pál alapvetően ezt írja: Tisztítsd meg a cselekedeteidet! Bánd meg az önzőségedet. Igenis nagy ügy, mikor a társad érzései sérülnek. Vedd komolyan. Ha valaki azt mondja, megbántottad, akkor így is volt! Talán számodra nem olyan nagy ügy, de neki igen. Bocsánatot kell kérned.

Gondolj arra az emberre, aki a legtöbb konfliktust okozza az életedben. Szeretnéd elkezdeni megoldani a konfliktusod azzal az emberrel? Hajlandó vagy bocsánatot kérni a te saradért? Lehet, hogy 95%-ban az ő hibája, de a te felelősséged felelni azért az 5%-ért és Istenre hagyni a többit.

Mennyire lenne megalázó számodra azt mondani: "Tudom, hogy különbözünk egymástól és tudom, hogy nem mindig voltam figyelmes. Sokszor többet gondoltam magamra, mint a te szükségleteidre." Ez nemcsak alázatos dolog lenne, hanem Isten kegyelme nélkül lehetetlen is. Az egyetlen módja a változásnak, ha alázatos leszel és az egyetlen módja, hogy alázatossá válj, a bocsánatkérés.

Az első lépés a legnehezebb, de egyben a legfontosabb is. Igen, megalázó, de Isten áldását adja az alázatosságra. Talán a héten írnod kellene egy levelet, vagy fel kéne hívnod valakit. Tedd meg az első lépést!

Isten nem akarja, hogy a padlón ragadj. A Jakab 4:10-ben írja: "Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztal titeket". A tisztelethez az út az alázaton keresztül vezet. Régen azt gondoltam, ha azt akarom, hogy a feleségem és a gyerekeim tiszteljenek, akkor nem szabad bevallanom, ha hibáztam. Úgy véltem, ha a gyerekeim azt látják, hogy tévedtem, nem fognak tisztelni többé. Nem volt nagy meglepetés, amikor rájöttem, hogy ők már rég tudják, hogy én nem vagyok tökéletes. Rájöttem, hogy úgy érem el, hogy a családom tiszteljen, ha bevallom a tévedéseimet. Ha azt akarod, hogy tiszteljen a férjed vagy a feleséged és az Úr, akkor meg kell aláznod magad.

Hogy megállítsd a csatát, meg kell adnod magad Istennek, bölcsebbé kell lenned a Sátán ellen, közelebb kell kerülnöd Istenhez és hajlandónak kell lenned bocsánatot kérni.

Beszéljetek róla:
Gondolj a legutóbbi alkalomra, mikor elfogadtad valaki alázatos bocsánatkérését. Milyen hatással volt az egymással és az Úrral való kapcsolatotokra?
Van valaki, akitől bocsánatot kell kérned még ma? Van valaki, akinek meg kell bocsátanod még ma?
Elhiszed, hogy Isten helyre tud állítani egy kapcsolatot, amit te már rég feladtál? Mit gondolsz, mit szeretne, mit tegyél, hogy ez megtörténhessen?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.03.22.)

Szólj hozzá!

Közeledj Istenhez, hogy elkerüld a vitákat

2012. március 28. 03:00 - sema22

"Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik." (Ézsaiás 26:3)

Lenyűgöző felfedezésem volt: minél több időt töltök Istennel, annál jobban kijövök az emberekkel. Erre számíthatok.

Amikor a viták megerősödnek a házasságodban, az azt jelenti, hogy valaki nem tölt elég időt Istennel. Ez ennyire egyszerű. Közeledni kell Istenhez, ha el akarod kerülni a vitákat.

Az Ézsaiás 26:3 ezt mondja: "Kinek szíve reád támaszkodik, megőrzöd azt teljes békében, mivel Te benned bízik". Amikor Istennel töltesz időt, akkor a gondolataid felé irányulnak. Aztán jobban kijössz az emberekkel, mert Ő tökéletes békét ad a szívedbe, és nem leszel olyan bosszantható. Láttál már olyan embert, aki csak akkor közeledik Istenhez, ha bajban van? Csak akkor imádkoznak, ha szorult helyzetben vannak. Szükséged van Istenre. Bibliatanulmányozás, vasárnap reggeli időszak, napi csendesség. Szánj időt ezekre. Azt gondolod túl elfoglalt vagy? Talán tényleg az vagy. Talán ki kell iktatnod pár dolgot az időbeosztásodból, hogy több időt tudj Istenre fordítani. Kelj fel 15 perccel korábban. Olvass, és imádkozz, aztán figyeld meg a viselkedésedet és a más emberekhez való hozzáállásodat a nap további részében.

Minél több időt töltesz az Istennel, annál jobban fogod élvezni az időd többi részét. Sokkal eredményesebb és hasznosabb lesz.Jobban kijössz majd másokkal és kevesebb lesz a vitád, mert közeledsz  Istenhez. Az életedben meglévő konfliktusok egyenes arányban állnak az Istennel töltött idővel.

A Jakab 4:8-ban egy nagyszerű ígéret van: "Közeledjetek az Istenhez, és közeledni fog hozzátok." Ő nem fordít hátat. Közeledik feléd. Ha te lépsz felé, akkor Isten is lépni fog feléd.

Ahhoz, hogy elkerüld a vitákat, add át azokat Istennek, ismerd fel a Sátánt, és közeledj Istenhez.

Beszéljünk róla:

- Hogyan jellemeznéd az imaéletedet? Mint egy folyamatos beszélgetés Istennel, vagy időszakos, segítségért való könyörgés?

- Azokra a dolgokra szánsz időt, ami igazán fontos neked. Másoknak mit mesél az időbeosztásod, mi a legfontosabb számodra?

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása