Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten szabadságot akar adni neked

2012. július 15. 03:00 - Lilla:)

„Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8:36.)

eggbreak2.jpg

A világ úgy definiálja a szabadságot, mint korlátok nélküli életet: „Bármit megtehetek, amit akarok, és bármit mondhatok, amit akarok, anélkül, hogy bárki is megmondaná, mit tegyek.” Lehet, hogy mindenkit megégetsz magad körül, de a saját akaratod szerint csinálod a dolgokat. A világ azt mondja, hogy megkaphatod a szabadságot, de csak úgy ha teljes mértékben önző leszel.

Míg a Biblia azt mondja, hogy csak Jézuson keresztül lehet eljutni az igazi szabadsághoz: „Ha tehát a Fiú megszabadít titeket, valóban szabadok lesztek.” (János 8:36.)

Az igazi szabadság a félelmektől való szabadság, amikor tényleg szabad vagy a bűnöktől, aggodalomtól, keserűségtől és haláltól. Szabad vagy rá, hogy kilépj a színlelésből, mert szabad vagy rá, hogy önmagad légy.

Hogy szabadulhatsz meg azoktól a félelmektől? Úgy, hogy engeded, hogy Isten szeressen! János apostol arra tanít, „A szeretetben nincs félelem, sőt a teljes szeretet kiűzi a félelmet” (1 János 4:18a.)

Amikor rájössz, Isten mennyire szeret téged, elkezdesz majd igazi szabadságban élni. Dicsőíted őt, mikor rájössz, „Isten maga a szeretet”. A dicsőítés egyik módja, amikor elfogadod, hogy ő egy szerető, gondoskodó, nagylelkű Isten, „és mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket.” (1 János 4:16a.)

Beszéljetek róla:

  • Ha harcaid vannak azzal, hogy higgy Isten szeretetében, mit gondolsz, miért vagy hitetlen a hitéleted ezen területén?
  • Hogy mutatta meg neked Isten, hogy szeret?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.07.08.)

Szólj hozzá!

Igazság vezeti lépteimet

2012. július 14. 03:00 - FodorImi

„Amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek.” (János 16:13)

Hit által tudom, hogy a következők igazak:

Az igazság Lelke dolgozik bennem, és egyre mélyebbre vezet az Isten igazságába. Az igazság Lelke vezet engem, hogy megtaláljam az igazságot mindenhol, ahol megtalálható, mert minden igazság Isten igazsága (János 16:13).

Az igazság Lelkének „nincs határidőnaplója”, nem foglalkozik mással, kivéve, hogy az igazságot mondja, és kijelenti az eljövendő dolgokat(János 16:13).

Az igazság Lelke arra bátorít, hogy hitben tegyek lépéseket. Tudom, hogy ez igaz, és eszerint élek. „Hiszek, Uram, segíts a hitetlenségemen!” (Márk 9:24) Az igazság lelke vezet engem azokra a helyekre, ahol szembesülni fogok a félelmeimmel, azonban amint Isten erejével nézek szembe velük, úgy eltűnnek, elfonnyadnak, mint mikor a perzselő napfény elárasztja az indákat.

Az igazság Lelke vezet keresztül a pusztaságon, hogy „gyomláljon és irtson, pusztítson és romboljon, építsen és plántáljon” az életemben(Jeremiás 1:10).

Többé nem félek emberektől, mert az Úrban bízom, aki oltalmaz engem, és megtart engem az igazságban(Példabeszédek 29:25).

Beszéljetek róla

  • Milyen igazságot jelentet ki neked Isten legutóbb?
  • Küzdesz a hitetlenséggel? Mikor úgy érzed, hogy nincs hited, kérd Istent, segítsen a hitetlenségeden, és ma jelentse ki neked az Ő igazságát.


(Daily Hope by Rick Warren, 2012.07.07.)

Szólj hozzá!

Fontold meg a prioritásaidat

2012. július 13. 03:00 - FHanna

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek." (Máté 11:28)Legtöbbőtök túl sok mindent csinál éppen most. Az időbeosztásotok túl zsúfolt. Olyan sok vasat tartotok a tűzben, hogy mindjárt elalszik a tűz. Lassan eloltjátok velük a tüzet.

Honnan tudhatod, hogy túl sok mindent csinálsz? Honnan tudod, mikor nem élsz épp Isten akarata szerint? Honnan tudod, hogy a dolgok, amiket teszel, azokat Isten várja el tőled vagy te várod el azokat saját magadtól?

A válasz egyszerű: mindig fáradt vagy. Az nem Isten terve az életedre, hogy folyton fáradt légy. Isten soha nem szánta neked azt, hogy egy ilyen súlyos teherrel kelljen rónod a köröket.

A Máté 11:28-30-ban Jézus ezt mondja: "Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek."

Mi terhelt le ennyire? Legtöbbünk olyan igát visel, amit mi raktunk magunkra rendezetlen bűnök és irreális elvárások miatt. Próbáljuk bizonygatni, hogy fontosak vagyunk.

Istennek fontos vagy! Nem kell semmit csinálnod ahhoz, hogy neki fontos légy! Ezeket a terheket csak mi tesszük magunkra.


Beszéljétek meg:

  • Mi terhelt le? Hogy kellene ezt kezelned?
  • Isten igája nem könnyű, de Isten akaratában élni sokkal kevésbé terhelő, mint az Ő akaratán kívül élni. Szerinted hogy van ez?


(Daily Hope by Rick Warren, 2012.07.06.)

Szólj hozzá!

Ideje megszabadulni a negatív gondolatoktól

2012. július 12. 03:00 - zsófi68

"Ügyelj arra, hogyan gondolkodsz; életedet gondolataid formálják." (Péld. 4:23 TEV fordítás)

 marathon_runner_girl_with_cheetah_on_race_start_line-wide.jpg
Jóval azelőtt, hogy a pszichológia megjelent volna, Isten már kimondta, a gondolataid határozzák meg érzéseidet és az érzéseid határozzák meg cselekedeteidet.

Elménk egy csodálatos alkotás. Egy Pentagon méretű számítógépre lenne szükség ahhoz, hogy az agyad alapvető funkcióit elvégezze. Agyad több, mint 100 miliárd idegsejtből áll. Minden egyes sejt 10 ezer másik idegsejttel van kapcsolatban.

Folyamatosan beszélünk magunkhoz - állandóan. Épp most is magadhoz beszélsz! Kutatások kimutatták, hogy a legtöbb ember percenként 150-200 szót mond ki, de a belső beszélgetés, amit saját magunkkal folytatunk, percenként 1300 szót is felhasznál.

A probléma a magunkkal folytatott párbeszéddel az, hogy sok ember olyan, mint Jób. Jób 9:20-ban így szól Jób: "Minden, amit mondok, engem marasztal el" (TEV fordítás). Ha te is ilyen vagy, te vagy saját magad legrosszabb kritikusa. Így van? Folyton letolod magad. Lehet, hogy mosolyogva sétálsz be egy terembe, de belül azt mondogatod magadnak: "Kövér vagyok. Buta vagyok. Csúnya vagyok. És mindig elkések." Ez többnyire nem tudatos beszéd.

Isten azt akarja, hogy hagyj fel az önsanyargatással. Mikor önmagadat korholod, valójában kit korholsz? Valójában a Teremtőre mutogatsz, aki téged alkotott. Mikor így szólsz: "Istenem, értéktelen vagyok. Nem vagyok jó. Semmit sem tudok," valójában azt mondod: "Istenem, velem aztán megjártad." Ezért mondja Isten azt, hogy nem helyes önmagadat elmarasztalni.

Hogyan szabadulhatsz meg ettől a negatív tartalmú, önmagaddal folytatott beszégetéstől úgy, hogy magabiztosabb emberré válhass? Ha lecseréled gondolataidat. "Arra gondoljatok, ami igaz, jó és helyes. Gondoljatok mindarra, amit Istennek köszönhettek és örüljetek annak." (Fil. 4:8 TLB fordítás)

Arra koncentrálj, ami lenni akarsz, arra, amit Isten akar tenni az életeddel. Az alacsony önértékelés ellenszereként nem ismerek jobbat, mint olvasni Isten szavát minden nap. Nem tudok jobb dolgot ajánlani segítségképpen, hogy önbizalmadat növeld, mint hogy olvasd a Bibliát és hidd el, amit Isten állít rólad.

Beszéljetek róla

Miközben olvasod a Bibliát, fejezetről fejezetre, keress ki egy verset, ami hozzád szól, írd le egy kártyára, memorizáld és láss hozzá, hogy bebizonyítsd Istennek: "Értékes vagyok, fontos vagyok, meg lehet bocsátani nekem, és képes vagyok megtenni dolgokat." Engedd, hogy Isten átalakítsa a gondolataidat, mert "amit az ember gondol szívében, olyan ő". (Péld. 23:7 NKJV)

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.07.05)

Szólj hozzá!

Ne akarj mindenkinek megfelelni!

2012. július 11. 03:00 - szateri

"Veszélyes azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad." (Példabeszédek 29:25, GNT fordítás)

VELEMENY.jpg

Sok időt és energiát pazarolunk el az életünkben arra, hogy kitaláljuk, milyennek akarnak minket látni mások, és aztán megpróbáljunk olyanná válni – ahelyett, hogy olyanok lennénk, amilyennek Isten teremtett minket.

Ez azért nagyon veszélyes, mert ha állandóan amiatt aggódsz, hogy mások mit gondolnak, teljesen el fogsz veszni a sok kritika között. Nem mindig azt teszed, amit kell. Azt csinálod, amit mindenki elvár tőled. Így valószínűleg elmulasztod a legjobbat, amit Isten szán neked, mert nincs időd megállni, és végiggondolni, Isten mit szeretné, hogy mit tegyél.

1. tény: Nem tudsz mindenkinek megfelelni. Még Isten sem tud. Az egyik ember esőért imádkozik, a másik napsütésért. Kinek az imájára válaszol Isten? Bolond az, aki olyat próbál tenni, amire még Isten sem képes.

2. tény: Nem is kell, hogy mindenkinek megfelelj. Az csak mítosz, hogy ha boldog akarsz lenni, mindenkinek szeretnie kell és el kell ismernie téged. Ez egyszerűen nem igaz. Nem kell mindenkinek tetszened ahhoz, hogy boldog legyél az életed során.

3. tény: A visszautasítás nem fogja tönkretenni az életedet. Fáj, persze, és nem éppen vidám érzés. Kényelmetlen is. De a visszautasítás csak akkor teheti tönkre az életedet, ha te engeded neki.

Ne akarj mindenkinek megfelelni. Jusson eszedbe, hogy senki sem okozhat neked rossz érzést, csak akkor, ha te engedélyt adsz rá. "Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?" (Róma 8:31) Ha Isten szeret téged, kit érdekel, hogy nem mindenki hagy jóvá mindent, amit teszel?

Semmi olyat nem tudsz tenni, amitől Isten kevésbé szeretne, viszont olyat se, amitől jobban. Tökéletesen szeret ebben a pillanatban is, úgy, ahogy vagy.

Beszéljünk róla!

  • Ki az az ember az életedben, akinek a tetszését túlságosan szeretted volna elnyerni?
  • Ez a törekvés hogyan akadályozott meg abban, hogy olyan legyél, amilyennek Isten akar látni?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.06.04.)

 

Szólj hozzá!
Címkék: megfelelés
süti beállítások módosítása