Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Fejleszd ki Isten látásmódját az életedre

2013. január 06. 03:00 - BélaPéter

“Tehát továbbra is mindenkinek prédikáljuk Krisztust, felhasználva minden bölcsességet, hogy intsünk és tanítsunk mindenkit annak érdekében, hogy így mindenkit Krisztusban érett emberként vigyünk Isten jelenlétébe." (Kol 1:28, NCV fordítás)

A szellemi növekedés második mércéje a látásmód. A látásmód az, hogy valamit azért értesz meg, mert egy más nézőpontból tekintesz rá. Ez az a képesség, hogy valaki felfogja, hogy a dolgok miként kapcsolódnak össze, és ezután ítéli meg az egymáshoz viszonyított fontosságukat.

Szellemi értelemben véve ez azt jelenti, hogy az életet Isten látószögéből szemléljük. A Bibliában a "megértés", "bölcsesség" és "ítélőképesség" szavak mind a látásmóddal vannak kapcsolatban. A megfelelő látásmód ellentétei a "kemény szív", az "elvakultság" és "a "butaság".

A 103. Zsoltár 7. verse a következőt mondja: "Megismertette [az ÚR] útjait Mózessel, cselekedeteit Izráel fiaival." Izrael népének látnia kellett, amit Isten tett, de Mózesnek meg kellett értenie, hogy Isten miért is tett úgy. Ez a különbség a tudás és a látásmód között. A tudás az, amikor megtudjuk, hogy Isten mit mondott és tett. A látásmód az, amikor megértjük, hogy Isten miért mondta vagy tette azt.

A látásmód megválaszolja az élet "miért" kérdéseit.

A Biblia azt mondja, hogy a nem hívő embereknek nincs szellemi rálátásuk dolgokra (1Kor 2:14). Hasonlóképpen, ha nem tudjuk más nézőpontból is látni  a dolgokat, az a szellemi éretlenség jele (1Kor 3:1-2, 13:11, 14:20). Ennek ellenkezője is igaz: ha más nézőpontból is tudjuk látni a dolgokat, az a lelki érettség bizonyítéka. A Zsid 5:14 szerint "A kemény eledel az éretteknek van, akik a gyakorlat során megedzették érzékeiket, hogy különbséget tegyenek a jó és a rossz között." (NASB fordítás)

Rengeteg előnye van annak, ha megtanulunk mindent Isten szemszögéből nézni:

 •  segít Istent jobban szeretni - Minél jobban megértjük Isten természetét és útjait, annál jobban tudjuk őt szeretni. Pál úgy imádkozott, hogy "Bárcsak képes lennél te és Isten minden gyermeke megérezni és megérteni, hogy milyen hosszú, milyen széles, milyen mély és milyen magas az Ő szeretete" (Ef 3:18, LB fordítás).
 • segít ellenállni a kísértésnek - Amikor egy helyzetet Isten nézőpontjából szemlélünk, akkor megértjük, hogy a bűn hosszútávú következményei sokkal súlyosabbak, mint azok a rövidtávú örömök, amiket a bűn felkínálhat. Egy megfelelő szemléletmód nélkül a természetes hajlamainkat követjük. "Van út, amely helyesnek látszik az ember előtt, de végül a halálba vezet." (Péld 14:12, NIV fordítás)
 • segít a próbákban - Ha Isten nézőpontjából látjuk az életet, akkor rájövünk, hogy "...akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál..." (Róm 8:28), és hogy "...hitetek próbája állhatatosságot eredményez" (Jak 1:3).  Jézus azért volt képes a keresztet elviselni, mert Isten nézőpontjából látta a dolgokat. (Zsid 12:2) Túllátott a fájdalmon, és a rá váró örömre nézett.
 • megvéd minket a hibáktól - Soha nem volt még ekkora szüksége a keresztényeknek arra, hogy meggyökerezzenek az igazságban, mint ma. A többelvűség egy nagyon zavarodott kultúrát hozott létre. A probléma ugyanis nem az, hogy a kultúránk nem hisz semmiben, hanem, hogy mindent elhisz. Egy megfelelő látásmód tudná ezt orvosolni.

Amikor a hívők - az újak és az érettek egyaránt - tudásra és megfelelő látásra is szert tesznek, akkor az eredmény kőkemény lesz: "Akkor már nem leszünk olyanok mint a gyermekek, akik állandóan másban hisznek, csak azért, mert valaki valami mást mondott, vagy okosan hazudott és úgy állította be a hazugságot mintha igazság lenne" (Ef 4:14, LB fordítás).

Beszéljünk róla:

 • Milyen közelmúltbeli helyzetben használtad inkább a tudásodat és nem Isten bölcsességét?
 • Ha Isten nézőpontjából látod a dolgokat, akkor ez miként segít neked elfogadni a Jakab 1:3-at: "tudván hogy hitetek próbája állhatatosságot eredményez"?

Daily Hope by Rick Warren. 2012. 12. 30.

Szólj hozzá!

Mérjük fel a bibliai tudás szintjét

2013. január 05. 03:00 - husztin

Mi továbbra is őt (Jézust) hirdetjük, miközben mindenkit teljes bölcsességgel intünk és tanítunk, hogy minden embert Isten jelenlétébe vigyünk Krisztusban érett személyként.

(Kol 1:28 NCV fordítás)

Úgy hiszem, öt dologgal mérhető a szellemi érettség: ismeret, távlatok, meggyőződés, jártasság és jellem.

Az első dolog Isten Igéjének ismerete. Ahhoz, hogy felépítsünk egy tervet a szellemi növekedésünkkel kapcsolatban, két kérdést kell feltennünk: Mi az, amit az emberek már tudnak? és Mi az, amit tudniuk kell?

Egy olyan gyülekezetnek, amely elsődlegesen főleg biológiailag (pl. a tagok gyermekeinek megtérése vagy más gyülekezetekből való új tagok által) növekszik, sok olyan tagja van, akik már rendelkeznek használható bibliai tudással. De egy olyan gyülekezet, amelyiknek az a küldetése, hogy elérje az egyházhoz még nem tartozókat, az már egy egészen más történet. Ott nem bízhatsz abban, hogy a tagoknak volna bármilyen igei tudásuk. Egészen az alapoknál kell kezdeni a tanítást.

A napokban merítettünk be 63 új megtérőt, közöttük egy korábbi buddhistát, egy mormont, egy zsidó háttérből való férfit, valamint egy volt katolikus apácát. Ha hozzávesszük az régi New Age-es és a nyilvánvalóan pogány hátterű személyeket, akkor kiderül, hogy egy egészen vegyes kis gyülekezettel kell dűlőre jutni. A bibliai ismeretek hiánya majdnem általánosnak mondható a hitetlenek között. Még csak hírből sem hallottak a Szentírás legismertebb történeteiről és személyeiről.

Tom Holladay, aki éveken át vezette az Érettség csoportunkat, mesélt egyszer egy frissen megtért hívővel folytatott beszélgetéséről, aki komoly próbákkal küzdött az életében. Tom megmutatta neki Jakab első levelét, és elmagyarázta neki a próbák értelmét és célját, úgyhogy az illető elégedettnek tűnt. De ahogy kilépett Tom irodájából, így szólt: „Azt hittem, hogy a próbák a korábbi életemben elkövetett bűneim következményei." Tom felismerte, hogy ennek az embernek többre van szüksége a próbákról való magyarázatnál. Arra volt szűksége, hogy megértse az életről való bibliai látást.

Az ismerettel kapcsolatban fontos az, hogy a gyülekezet rendszeresen tanítsa a Bibliát - az Ószövetséget és Újszövetséget egyaránt - a frissen megtértek számára.

Bár a Biblia összes könyve fontos, mi a Saddleback-nél a tagoknak öt „alap”könyvet tanítunk az Igéből mielőtt bármi más tanulmányozásába kezdenének. Ez az öt könyv a következő: a Teremtés könyve, János evangéliuma, Róma levél, Efezusi levél és Jakab levele.

Beszéljünk róla:

 • A te gyülekezetedben hogyan fejlesztik a bibliai ismereteket egy nyelviskolai vagy egyetemi képzéshez képest?
 • Hogyan segíthetsz a gyülekezeted új tagjainak és frissen megtértjeinek abban, hogy bibliai ismereteikben növekedhessenek?

Daily Hope by Rick Warren, 2012. 12. 29.)

Szólj hozzá!

Dicsőség Istennek - a Napi Remény 2012-es évéért is! :)

2013. január 04. 03:00 - Sanyee

Sziasztok!

Igen, bizony - ezúttal egy különleges saját üzenetet gondoltunk beilleszteni az áhítatok közé.

A Daily Hope magyar fordítása, a Napi Remény blog 2010 nyarán indult és sokak önkéntes, lelkes munkájának gyümölcse. 15 fordító, 5 lektor, és még néhány technikai, szervezési feladatokat ellátó keresztény testvér az, aki jelenleg a csapatot alkotja.

Azt vesszük észre, hogy a Biblián és ezeken az üzeneteken keresztül mi magunk is nagy áldást kapunk - a fordítás, szöveggel való foglalkozás még jobban elmélyíti a tartalmat, erősebben az életünk részévé válik.

Hálásak vagyunk Istennek és Nektek is kedves olvasók, hogy figyelitek, követitek, olvassátok ezeket a fordításokat, amelyek nagyrészt Rick Warrentől származnak, aki a kaliforniai Saddleback gyülekezet lelkipásztora évtizedek óta.

2012 - közel 148.000 látogatás, több ezer a határon túlról, Romániából, Ukrajnából, Amerikából, ezernél több Angliából, Németországból, Szerbiából, Szlovákiából, Ausztriából. Több, mint 45.000 egyéni látogató fordult meg nálunk idén, 1175 feliratkozó pedig emailben kapja meg naponta az áhítatokat.

A legtöbbet idén november 27-én kattintottatok ránk - ekkor arról esett szó, hogy Istennél nincsenek véletlenek:

http://napiremeny.blog.hu/2012/11/27/veletlen_volt_vagy_isten_munkalkodott

Nagyon népszerű volt még a szeptember 12-i üzenet - ez arról szólt, hogy bármi is történjék, nem vagy egyedül:

http://napiremeny.blog.hu/2012/09/12/soha_nem_maradsz_magadra

Hasonló témát dolgozott fel a március 30-i szintén sokak által olvasott áhítat:

http://napiremeny.blog.hu/2012/03/30/lathatatlan_hadsereg_all_melletted

A címkék közül a legnépszerűbbek voltak:

mobil, aggodalom, ima, kapcsolatok, szeretet, bizalom

Ezek alapján úgy tűnik, hogy a legtöbbek számára a magány, az egyedüllét érzése jelenti a legfőbb problémát olvasóink között és a leginkább arra van szükségetek, hogy tudatosítsátok magatokban Isten hatalmát. Ezen kívül sokak számára jelentett bátorítást az, hogy Isten mindent tudatosan, céllal cselekszik az életünkben.

Igazán reményteljes évet és Isten ismeretében való valódi mélyülést kívánunk Számotokra!

Hogyha szeretnél a szerkesztői, fordítói csapat része lenni, várunk szeretettel, jelentkezni a honlap oldalán található menüpontnál tudsz. Örülnénk marketinggel, design-al, képekkel foglalkozó keresztény testvérek jelentkezésének.

Végezetül pedig hadd álljon itt Isten Igéje:

"A bennünk működő ereje által Isten mérhetetlenül többet tud tenni, mint amire kérjük, vagy amit el tudunk képzelni. Dicsőség Istennek mindezért a Gyülekezetben és a Krisztus Jézusban, minden nemzedékben örök időkig! Ámen!" Efézus 3,20-21

1 komment

Alakítsunk ki szokásokat, hogy növekedjünk szellemben

2013. január 03. 03:00 - gyanus

 "Folytatjuk Krisztus hirdetését mindenkinek, minden bölcsességet használva ehhez, hogy figyelmeztessünk és tanítsunk minden embert azért, hogy mindenkit Isten jelenlétébe vigyünk Krisztusban érett emberként. " (Kolossé 1:28, NCV fordítás)

A leggyakorlatibb és legjobb módja annak, hogy hívő embereket a szellemi érettség felé ösztönözzük az, ha segítünk nekik kialakítani olyan szokásokat, amelyek szellemi növekedéshez vezetnek.

Nem beszélhetünk jellemről anélkül, hogy ne beszélnénk szokásokról. A jellemed az, ahogy általában cselekszel. Például, ha csak néha vagy őszinte, vagy csak akkor, ha tudatosan eldöntöd, hogy őszinte leszel, akkor nem állíthatod, hogy feddhetetlen jellemed van.

A tiszta jellem azt jelenti, hogy mindig őszinte vagy. Ez a szokásod. Nem is kell gondolkodnod rajta. Ha valaki feltesz neked egy kérdést, vagy több visszajárót ad a kelleténél, akkor a szokásodnak megfelelően teszed azt, ami tisztességes.

Természetesen számos olyan szokásunk van, amit fejlesztenünk kell, ahogy egyre növekszünk az érettségben. De először az alapvető szokásokat kell megtanulni, ha növekedni szeretnénk. Tehát melyek a minimum követelmények? Melyek azok a leglényegesebb szokások, amelyekből születhet az összes többi?

Azok a szokások ezek, amelyek befolyásolják az időnket, pénzünket és a kapcsolatainkat. Ha Krisztus uralma felismerhető ezen a három területen, akkor ténylegesen övé az irányítás.

Véleményem szerint öt dologgal mérhető a szellemi növekedés: ismeret, távlat, meggyőződés, jártasság és jellem. Ha megértetted a "mit", "miért", "mikor" és "hogyan" összefüggéseket ezekkel kapcsolatban, akkor megteheted a következő gyakorlati lépéseket, és elkezdheted kiépíteni és megőrizni azokat a szokásokat, amelyek szellemi érettséghez vezetnek majd.

Beszéljünk róla:

 • Szerinted melyik az a három jellemvonás, amellyel az emberek legjobban be tudnának téged mutatni?
 • Ha egy gyors értékelést végeznél az életedről, mondhatod-e, hogy Krisztus irányítása alatt állnak az életednek olyan területei, mint az időd, a pénzed vagy a kapcsolataid?

Daily Hope by Rick Warren, 2012. 12. 28.

Szólj hozzá!

A földi béke azzal kezdődik, hogy befogadod Krisztust

2013. január 02. 03:00 - FHanna

"Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat." (Lukács 2:14)

Az évnek ez az időszaka arra tanít, hogy békélj meg Istennel. Itt az idő, hogy találkozz Ővele: "ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét." (Hóseás 10:12b)

Isten nem csak azt szertné, hogy békében légy vele, azt szeretné, hogy békességben és jóakarattal legyél más emberekkel is.

Az ünnepek sokkal inkább a konfliktusokkal kezdenek megtelni, mint harmóniával. Minden családnak vannak nehézségei: féltékenység, neheztelés, harag és félreértések.

A Biblia azt mondja, "Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől." (1János 1:7)

Mikor Krisztus van benned és bennem, akkor Krisztus nem veszekedhet Krisztussal. Nem lehet békességünk a Földön, míg nem a Békesség Fejedelme uralkodik minden ember szívében. Ezért kell megbékélnünk Istennel és a többi emberrel.

Ez azonban azzal kezdődik, hogy Jézust a saját szívedbe fogadod: "Amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát" (Galaták 4:4a)

Ez azt jelenti, hogy Jézus jöttének időzítése nem volt véletlenszerű, mert "megvan az ideje minden dolognak az ég alatt" ("Minden, ami történik a világon, Isten időzítése szerint történik - TEV fordítás)  (Prédikátor 3:1)

Ne pocsékold el ezt az időszakot. Itt az ideje, hogy Istenhez fordulj. Isten azt mondja: "ideje, hogy keressétek az URat, míg majd eljön, és hullatja rátok az igazság esőjét." (Hóseás 10:12b)

Beszéljetek róla:

 • Kinek kéne levelet írnod, felhívnod vagy meglátodatnod, hogy elindítsd a megbékélést?
 • Van valaki, akinek meg kell bocsátanod? Van valaki, akitől bocsánatod kell kérned?

(Daily Hope by Rick Warren, 2012.12.26.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása