Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Imádkozzunk a Warren családért!

2013. április 07. 15:49 - Sanyee

Kedves Olvasók!


Bízunk benne, hogy a Napi Remény áhítatai sokatok számára valóban áldást jelentenek.

Ahogyan azt bizonyára tudjátok, ezek a rövid üzenetek legtöbb esetben a kaliforniai Saddleback gyülekezet pásztorától, Rick Warrentől származnak. Sajnos kivételesen szomorú hírt kell közöljünk, amivel kapcsolatban imáitokat kérjük.


A hivatalos információk szerint Rick, és felesége, Kay legfiatalabb fia, Matthew péntek reggel születése óta tartó évtizedes betegeskedés után öngyilkos lett otthonában. Sajnos, annak ellenére, hogy a legjobb amerikai egészségügyi szakemberek próbáltak rajta korábban segíteni és természetesen gyógyulásáért imádkoztak is, Matthew 27 évesen mély depresszió nyomása alatt saját maga vetett véget életének.

Tom Holladay, a gyülekezet egyik tanítója ma a következő igeverssel fejezte be tanítását:

"Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal" Róma 12,15

Ezek alapján kérjük Tőletek is, hogy imádságban gondoljatok a családra és Rick pásztorra.


Szeretettel:

a Napi Remény blog csapata

Szólj hozzá!

Az önmegadás gyakorlása

2013. április 07. 03:00 - angie.keyr

"Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem." - Máté 16:24

grabcross.jpg
Pálnál a damaszkuszi úton jött el az önmegadás pillanata, miután egy vakító fény a földre kényszerítette. Másoknak kevésbé drasztikus módszerek szükségesek, hogy Istenre figyeljenek. Ennek ellenére azonban az önmegadás nem egy egyszeri alkalom. Pál azt mondja: "Naponta meghalok" (1Korintus 15:31b)LB

Van egy pillanat, amikor megadjuk magunkat Istennek, és van az a fajta önmegadás, amit naponta gyakorlunk egész életünkben, pillanatról pillanatra. A probléma az élő áldozattal az, hogy le tud jönni az oltárról, ezért lehet, hogy egy nap 50-szer is le kell tenned az életed Isten kezébe, újra és újra: "Ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem." (Máté 16:24)

Hadd figyelmeztesselek: Amikor eldöntöd, hogy teljesen átadod az életed, akkor ez a döntésed meg lesz próbálva. Néha ez azt jelenti, hogy olyat teszel, ami kényelmetlen, népszerűtlen, költséges vagy lehetetlennek tűnik. Gyakran pont az ellenkezőjét teszed annak, amit szeretnél.

"Mert akik test szerint élnek, a test dolgaival törődnek, akik pedig Lélek szerint, a Lélek dolgaival." (Róma 8:5)

Természetünkből adódóan önmagunk körül forgunk. Amikor valaki bánt, a természetes válaszreakciód az, hogy visszaadod ezt. Természetes viselkedés, hogy ha valaki pénzt akar felhalmozni, ahelyett, hogy nagylelkűen megosztaná, vagy az, hogy megvéded magad, amikor kritizálnak, hogy takargatod a hibáidat ahelyett, hogy bevallanád, és az, hogy megpróbálsz lenyűgözni másokat. Általában ki tudod találni, hogy mit akar Isten, ha pont az ellenkezőjét teszed annak, amit természetedből fakadóan tennél.

Bill Bright alapította a Campus Crusade for Christ-ot, és a világszerte jelen levő szervezeten keresztül "A négy szellemi törvény" című szórólap és a "Jézus" film (több mint egy milliárdan látták már) úgy becsülik, hogy 150 millió embert vezetett Krisztushoz, akik az örökkévalóságot a mennyben tölthetik.

Egyszer megkérdeztem Billt, "Miért használja és áldja meg Isten ennyire az életed?" Erre ő azt felelte: "Fiatal koromban szerződést kötöttem Istennel. Szó szerint leírtam egy papírra, majd aláírtam az alján. Ez állt rajta: 'Mától fogva Jézus Krisztus szolgája vagyok'".

Te aláírtál már ilyen szerződést Istennel? Vagy még mindig küzdesz és nehézségeid vannak Isten jogával az életed felett, miszerint azt tesz veled, amit jónak lát?

Itt az ideje az önmegadásnak - itt az ideje, hogy megadd magad Isten kegyelmének, szeretetének és bölcsességének.

Beszéljünk róla:

  • Milyen jellemvonásokat kell a sajátoddá tenned ahhoz, hogy meg tudj tenni "kényelmetlen, népszerűtlen, költséges vagy lehetetlennek tűnő" dolgokat, az önmegadásod miatt?

  • Kérd meg a kiscsoportodat vagy valakit, akire számíthatsz, hogy imádkozzon érted, hogy felül tudj kerekedni a büszkeségeden, ambícióidon, önzőségeden, hogy megadd magad és az életed Krisztusé legyen.

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.03.31)

Szólj hozzá!

Önátadás: Az élet egyetlen lehetséges módja

2013. április 06. 03:00 - husztin


„Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult.”(Fil.2:6-7 HNT)

Rád bízom magam Uram2.jpg

Az életben mindenki átadja magát valaminek, vagy valakinek. Ha nem Istennek, akkor az általános közvéleménynek veted alá magad; vagy a pénznek, megbántódásnak. Vagy az aggodalom, a saját büszkeséged, testi vágyaid és az egód késztetnek megadásra. Arra vagyunk kitalálva, hogy valakit imádjunk, és ha nem imádjuk Istent, akkor létre hozunk magunknak más isteneket (bálványokat), amik oltárán feláldozzuk az életünket. E. Stanley Jones mondta: ”Ha nem adod át magad Krisztusnak, akkor kiszolgáltatod magad a káosznak.”

Szabad vagy arra, hogy eldöntsd, hogy kinek adod meg magad, de ennek a döntésednek a következményei alól már nem tudsz kibújni.

"Engedelmeskedjetek azért az Istennek.” (Jakab 4:7/a HNT)

Az átadás nem a legjobb módja az életnek, hanem az egyetlen módja. Semmi más nem működik. Minden más megközelítés frusztrációhoz, csalódáshoz és önpusztításhoz vezet.
A King James-féle bibliafordítás a Róma 12:1-ben az "átadás/feladás" szót "a te értelmes szolgálatod"-nak fordítja. A Kortárs Angol változat fordításában ez úgy jelenik meg, mint a „legésszerűbb módja annak, hogy szolgáld Istent.
Átadni Istennek az életedet, az nem valami buta érzelmi sugallat, hanem egy ésszerű intelligens cselekedet, a legfelelősségteljesebb és legokosabb dolog, amit csak tehetsz az életeddel. A legbölcsebb pillanataid közé fog tartozni az, amikor Igen-t mondasz az Istennek:

"Ezért arra törekszünk, hogy akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk neki." (2Kor 5:9 HNT)

Időnként ez éveket vesz igénybe, de végül felfedezed a legnagyobb akadályát az Isten áldásainak az életedben, és ez nem más, mint saját magad – a te önös akaratod, makacs önérzeted és egyéni törekvéseid. Nem tudod teljesíteni Isten tervét az életedre nézve, amíg saját terveidre koncentrálsz. Ha Isten elkezdi a legmélyrehatóbb munkálkodását az életedben, akkor ezzel fogja kezdeni.
Ezért adj át mindent Istennek: a múltbeli lemondásaidat, a jelenlegi problémáidat, és a jövőre vonatkozó ambícióidat is, a félelmeidet, álmaidat, gyengeségeidet, szokásaidat, fájdalmaidat és a bosszantó akadályaidat. Tedd Jézust az életed vezetőülésébe és vedd el a kezedet a kormánykerékről. Ne félj: Semmi sincs az Ő tudtán kívül.

Krisztus vezetése alatt mindennel megbirkózol majd: "Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem." (Fil 4:13 HNT)
Talán aggódsz:
-Mi van akkor, ha hibázok vagy visszaesek?
-Ha hibázol?
Biztosan el fogsz követni hibákat. Senki sem tud hibátlanul átadott életet élni, csakis Jézus.
De Isten gondoskodott a te elkerülhetetlen bűneiddel kapcsolatosan is: "Gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek; ha pedig vétkezik valaki, van pártfogónk az Atyánál: az igaz Jézus Krisztus," (1Ján 2:1 HNT)

Beszéljünk róla:

  •  A világ milyen módon tart távol téged az önfeladástól?
  •  Hogyan engedted, hogy a büszkeséged vagy az ambícióid tartsanak távol téged attól, hogy Istennek add az életed?

Daily Hope by Rick Warren, 2013.03.30.

Szólj hozzá!
Címkék: döntés

Önmagunk feladása győzelemhez vezet

2013. április 05. 03:00 - gyanus

"Nem a magunk főnökei vagyunk, hogy éljünk vagy meghaljunk, aszerint, ahogy mi magunk választjuk. Akár élünk, akár meghalunk, követjük az Urat. Mindenképp az Övéi vagyunk." (Róma 14:7-8. Angolból szabadon fordítva)

brokenheart.jpg

Önmagunk feladásában az az ellentmondás, hogy erőt és győzelmet hoz létre. Makacs kísértések és mindent felülmúló problémák legyőzhetők Krisztus által, ha átadjuk azokat neki.

Ahogy Józsué közeledett élete legnagyobb harcához, szemben találta magát Istennel, dicsőítette Őt, térdre esett előtte, és feladta a terveit. Ez a feladás egy elképesztő győzelemhez vezetett Jerikónál.

Önmagad feladása nem gyengít el, hanem megerősít. Istennek megadva magunkat, semmi és senki mástól nem kell félnünk, és feladnunk magunkat. Az Üdvhadsereg létrehozója, William Booth, egyszer azt mondta: "Az ember erejének nagysága, a feladás mértékével mérhető."

Miért kell feladnod magadat?

Mert a Teremtődhöz tartozol. Istennek van joga hozzá, hogy irányítsa az életed: "Nem a magunk főnökei vagyunk, hogy éljünk vagy meghaljunk, aszerint, ahogy mi magunk választjuk" (Róma 14:7 - Angolból szabadon fordítva). "Ismerjétek el, hogy az ÚR az Isten! Ő teremtett minket, és az Övéi vagyunk. Az Ő népe vagyunk"(Zsoltárok 100:3a - Angolból szabadon fordítva).

Mert Isten megvásárolt téged az áldozatával. A Biblia azt mondja: "..És azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, többé ne önmagunknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt (2.Korinthus 5:15 - Új fordítás).

Ha megadod magad Krisztusnak, akkor betöltöd annak a célját, amiért Ő meghalt - nem csak azért, hogy megmentsen a pokoltól, hanem azért is, hogy megmentsen az önközpontúságtól. Mi, keresztények, nem önmagunknak élünk, hanem a Megváltónknak.

"Ahogyan tehát átadtátok tagjaitokat a tisztátalanságnak és a törvénytelenségnek a törvénytelenség szolgálatára, úgy most adjátok át tagjaitokat az igazság szolgálatára, hogy szentek legyetek" (Róma 6:19b - Új fordítás).

Mert Isten volt az, aki erre először példát adott. Kezdeményezett, és lemondott Jézusról a mi javunkra: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta" (János 3:16).

Önmagunk feladása az egyetlen ésszerű válasz erre a fajta szeretetre. Nem tudod Krisztust szeretni anélkül, hogy feladnád magad neki.

Beszéljünk róla!

  • Mik azok a kísértések és problémák, amiket ma át kell adnod Krisztusnak?
  • Hogyan akarod használni azt az erőt, ami a lemondásból fakad?

Rick Warren, Daily Hope, 2013.03.29.

Szólj hozzá!

Az átadott életnek ereje van

2013. április 04. 03:00 - magyarosijulia

„Hagyd abba az Istennel valót vitatkozást! Juss vele egyetértésre és örökre békességed lesz! Jókedve körülvesz, ha belátod, hogy tévedtél” (Jób 22:21, LB fordítás)

él_1.jpg

A Biblia nagyon világosan leírja, hogy milyen jó az nekünk, ha Istent úgy dicsőítjük, hogy átadjuk neki magunkat: Juss vele egyetértésre és örökre békességed lesz! Jókedve körülvesz, ha belátod, hogy tévedtél” (Jób 22:21, LB fordítás).

Ha lemondasz önmagadról, elkezdődik az az élet, amelyet Isten valójában neked szánt: „Csak azok fogják megtudni, mit jelent igazán élni, akik eldobják az életüket értem és az evangéliumért.” (Mk 8:35, LB fordítás)

Szabad vagy, felszabadítva minden én-központúságodból: „Ajánljátok fel magatokat Isten útjára és szabadságotok soha nem ér véget. Eddigi életetekben a bűn mondta meg, hogy mit tegyetek. De hála Istennek, elkezdtetek hallgatni egy új mesterre, akinek a parancsai szabaddá tesznek, hogy az ő szabadságában éljetek!" (Róma 6,16-18).

Isten csodálatos módon képes felhasználni egy átadott életet.

Az összes asszony közül, miért pont Máriát választotta az Isten, hogy Jézus anyja legyen? Azért, mert Mária mindenét átadta az Úrnak. Amikor az angyal elmagyarázta neki Isten hihetetlen tervét, ő alázatosan így válaszolt: „Az Úr szolgája vagyok! Történjen minden úgy, ahogy mondtad!” (Lk 1,38, CEV fordítást)

Semmiben nincs nagyobb hatalom, mint egy Isten kezébe helyezett, átadott életben!

Beszéljünk róla:

– Milyen területeken lenne gazdagabb az életed, ha teljesen átadnád magad Istennek?

– Ne várj még egy napot! Még ma imádkozz, hogy át tudd adni az életed Istennek, hagyj fel az önzéssel és az irányítással.

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.03.28)

Szólj hozzá!
Címkék: átadás ünzés
süti beállítások módosítása