Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Szüksége van bárkinek egy új kezdetre?

2014. április 06. 03:00 - sema22

"Mivel Jézus feltámadt a halálból, egy teljesen új életünk van, tele minden olyan dologgal, amiért érdemes élni, beleértve a jövőnket is a mennyben." (1Péter 1:3-4 MSG)

 Egyszer beírtam a Google keresőbe, hogy "új kezdet", és 485.000 linket dobott ki. Nyilvánvaló, hogy sok ember szeretne új kezdetet az életében. Azt mondják, "elrontottam" vagy hogy "nagyon összekuszáltam a dolgokat", ezért szükségük van egy új kezdetre.

Jézus új kezdetet tud adni az embereknek. Péter, az egyik apostol így mondja: "Mivel Jézus feltámadt a halálból, egy teljesen új életünk van, tele minden olyan dologgal, amiért érdemes élni, beleértve a jövőnket is a mennyben." (1Péter 1:3-4, MSG ford.)

 Számos dolog történik, amikor az életedet Istennek átadod:

 • Kinyitod az életed Isten előtt, és elkezded megismerni Őt.
 • Teljesen új életet kapsz, és ez tele van olyan dolgokkal, amiért érdemes élni.
 • Jövőd lesz a Mennyben.

Ha más szavakkal akarnánk megfogalmazni, így is lehetne mondani: a múltad meg van bocsátva, lesz célja az életednek, és otthonod lesz a Mennyben. Micsoda üzlet! Jézus a múltadról, jelenedről és a jövődről is gondoskodik.

"Mindenünk, amink van - a helyes gondolkozás, a helyes életvitel, a múlttól való elszakadás és az új kezdet lehetősége - Istentől jön Jézus Krisztus által." (1Korintus 1:30)

Beszéljünk róla: 

- Mennyiben különbözik most az életed attól, amilyen akkor volt, amikor még nem voltál keresztény?

- Milyennek kellene lennie az életedben egy új kezdetnek Jézussal?

- A te életedben kinek lenne még szüksége arra, hogy meghallja a jó hírt, hogy Jézusban van lehetőség új kezdetre? Hogyan tudod elérni ezeket az embereket?

(Daily Hope by Rick Warren,  2014. 03. 30.)

Szólj hozzá!

Hogyan gyakorlod a szeretetet?

2014. április 05. 03:00 - Lilla:)

"Kedves barátaim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön. Aki szeret, az Isten gyermeke és ismeri Istent."

(1János 4:7, NLT fordítás)

A szeretet egy készség, amit meg lehet tanulni. Más szóval, olyan dolog, amiben egyre jobb lehetsz, ha gyakorolsz.

Talán azt gondolod, hogy jó társ vagy, de Isten azt akarja hogy nagyszerű társ legyél, hogy tudd, hogyan kell szeretni, sőt a szeretet mestere legyél. A kapcsolatok szakértőjévé válhatsz. Sok ember azonban soha nem tanulja meg, hogyan kell igazán szeretni.

Nem szeretnél olyan emberré válni, akit úgy ismernek, hogy rendkívüli módon tud szeretni? Amikor az emberek rólad beszélnek, lehet hogy azt mondják: " Őt nem érdekli, ki vagy vagy hogyan nézel ki." "Őt nem érdekli, hol voltál vagy mit tettél vagy honnét jössz."

Az egyetlen módja annak, hogy valamit készséggé fejlessz az, ha gyakorlod. Újra és újra megteszed. Amikor először teszed meg, lehet hogy kínosnak érzed, de minél többször teszed, annál jobb leszel benne.

Ugyanez igaz a szeretetre is: "Kedves barátaim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől jön. Aki szeret, az Isten gyermeke és ismeri Istent." (1János 4:7, NLT ford.) A Biblia azt is mondja: "Gyakoroljátok ezeket a dolgokat; legyetek elkötelezettek benne, hogy a fejlődésetek nyilvánvaló legyen mindenkinek." (1Timóteus 4:15, HCSB ford.)

Gyakoroljuk az egymás iránti szeretetet.

Beszéljetek róla:
- Milyen módokon tudod megmutatni ezen a héten másoknak az irántuk való szereteted?
- Az életedben kinek van szüksége arra, hogy rajtad keresztül megismerhesse Isten szeretetét?
- Mit gondolsz, Isten akarja, hogy gyakorolj és hogy a rendkívüli szeretet emberévé válj akkor is, amikor fáradt vagy, nyűgös, vagy éppen sietsz?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 03. 29.)

1 komment

Isten miért nem utasítja el a bűnösöket?

2014. április 04. 00:01 - rorsy

"Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk....Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." (Zsolt 103,9-10.13)

11-14.jpg

A Biblia szerint nincs kárhoztatásunk a bűneink miatt, de azt nem mondja, hogy nincsenek következményei. Minden alkalommal, amikor engedetlen vagy Istennel szemben, fájdalmat okozol a saját magad és mások számára. Továbbá elveszíted a közösséget Jézussal. Megtörik a hatékonyságod és az örömöd a Földön, és végül elveszíted a mennybéli jutalmadat.

De nem veszíted el az üdvösséged. Miért? Miért nem rúg ki bennünket Isten, amikor elszúrjuk? Miért nem utasítja el a hívő embert, amikor vétkezik?

Mert feltétel nélkül szeret.

Isten nem azt mondja nekünk: "Szeretlek, ha..." vagy "Szeretlek, mert..." - csak azt mondja: "Szeretlek...továbbra is." Isten soha nem fog felhagyni azzal, hogy szeressen, mert te elfogadtad az Ő kegyelmét. Jeremiás Siralmaiban az áll: "Isten irgalma soha nem ér véget. Csak az Isten könyörülete óv meg minket a teljes pusztulástól." (LB ford.)

Az üdvösséged nem a teljesítményeden múlik.

A Biblia így ír erről: "(Megmentett minket), de nem az általunk véghezvitt igaz cselekedetekért, hanem az ő irgalmából üdvözített," (NLT ford.) Nem veheted meg a mennybe vivő útra a jegyet, de nem is dolgozhatsz meg érte, vagy blöffölhetsz róla. Az egyetlen lehetőség a mennybe jutásnak a reménye: Isten kegyelme.

Jézus már elvette a büntetésed.

A kettős veszély törvénye szerint nem fizethetsz ugyanazért a bűnért kétszer. Ez Isten törvényére is igaz. Nem bünteti meg az embereket kétszer ugyanazért a vétekért. Kétezer éve Jézus kinyújtotta karjait a kereszten és elvette a bűneidért járó büntetést, neked szolgálva ezzel. Az ár már ki van fizetve.

Jézus megérti a te emberi gyengeséged.

Isten megértő és együttérző. Ismeri a gyengeségeid, a hibáid és azt, hogy mennyire esendő is vagy. Ő türelmes veled.

"Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt." (Zsid 4,15). Jézus emberi testben élt 33 éven át, tehát ismeri a gyengeségeidet.

És végül: Isten nem haragtartó.

A Szentírás így szól erről: "Nem perel mindvégig, nem tart haragja örökké. Nem vétkeink szerint bánik velünk, nem bűneink szerint fizet nekünk....Amilyen irgalmas az apa a fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." (Zsolt 103, 9-10.13). Ha hiszel Istenben, Isten nem tartja meg haragját rajtad. Miért? Mert minden büntetést elszenvedett Jézus a kereszten.

Talán ezen gondolkodsz: "Nem is tudod, milyen mélyre süllyedtem. Nem tudod mit tettem." Nem, valóban nem tudom. De Isten tudja. Ha azt gondolod, hogy túl távol kerültél Istentől, ez az, amit Ő most el akar mondani neked: "Gyere vissza hozzám, Te hűtlen gyermek, és megbocsátom hűtlenségedet." (Jer 3,22a NCV ford.)

Beszéljetek róla:

 • Mit tanulhatsz abból a szeretetből, ahogyan Isten szereti az embereket?
 • Miért gondolod, hogy elrejtheted a bűneidet Isten elől, aki amúgy is mindent lát és mindenről tud?
 • Mit jelent az istenfélelem?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.03.28.)

Szólj hozzá!

Hogyan kaphatok kegyelmet?

2014. április 03. 03:00 - BélaPéter

“Háromszor is kértem az Urat, hogy vegye el tőlem. De Ő azt felelte, hogy ‘Az én kegyelmem elég neked, hisz az én erőm a gyengeségben tökéletesedik ki.’” (2Kor 12:8-9a NIV fordítás)

Mit csinálsz ha nem tudsz megoldani egy megoldhatatlan problémát? Mit csinálsz ha nem tudsz megfejteni egy megfejthetetlen talányt? Mit csinálsz ha nem tudod megváltoztatni a körülményeket? Mit csinálsz ha nem tudsz valami olyat irányítani ami fájdalmat okoz az életedben?

Isten megtartó kegyelmére bízod magadat.

De hogyan lehet részed olyan kegyelemben ami segít átjutni a kísértések, a próbák, a feszültség, a fáradtság és a gondok hadán? Négy dolgot kell tenned érte:

1. Hívd segítségül. Kiálts Isten segítségéért. Amíg úgy csinálsz mintha önellátó lennél akkor addig rövidrezárod az Istentől jövő energiát. Be kell vallanod, hogy nem vagy képes rá és mond azt, hogy “Istenem, nem bírok ezzel!” A Biblia így szól: “Isten a büszkéknek ellenszegül de kegyelmet ad az alázatosoknak. Adjátok hát át magatokat teljesen Istennek… Gyertek közel Istenhez és Isten is közelíteni fog hozzátok!” (Jakab 4:6-8a NCV fordítás).

2. Töltsd meg az elmédet Isten Igéjével. Hagyd, hogy Isten Igéje bátorítson, erősítsen, töltsön be, nyugtasson meg és adjon erőt, hogy tovább menj. Ásd magad bele az életed minden napján. Dávid így imádkozott: “Porban fekszem, újítsd meg erőmet igéd által” (Zsoltár 119:25 NLT fordítás). Ha a választ magadban találnád akkor már rég megváltozhattál volna. Istenben kell keresd a választ! Ő az egyedüli aki fenn tudja tartan az erődet.

3. Fogadd el a segítséget Isten embereitől. A Biblia azt mondja, hogy amikor másokat kisegítünk a problémáikban akkor Krisztus törvényének engedelmeskedünk, ami az, hogy “Szeresd felebarátodat mint magadat.” Isten sosem akarta azt, hogy egyedül menj végig az életen. Azért ad gyengeségeket az életünkbe, hogy rájöjjünk, hogy mennyire szükségünk van egymásra. Fogadd el a támogatást amit Isten embereitől kapsz!

4. Kapaszkodj bele Isten igéreteibe. Több mint 7000 igéret van a Bibliában és csak arra várnak, hogy igényeld őket. Íme egy: “ Erőt ad a megfáradtaknak és a gyengég erejét megnöveli. Még a fiatalok is elfáradnak… de azok akik az ÚRban reménykednek, azoknak megújul az erejük. Sasszárnyra kelnek, futnak és nem fáradnak el, sétálnak és nem gyengülnek el” (Ézsaiás 40:29-31 NIV fordítás). Reménykedj az Úrban és koncentrálj a Mennyre és ne csak a jelenlegi helyzetedre.
A Biblia azt mondja: “Háromszor is kértem az Urat, hogy vegye el tőlem. De Ő azt felelte, hogy ‘Az én kegyelmem elég neked, hisz az én erőm a gyengeségben tökéletesedik ki.’” (2Kor 12:8-9a NIV fordítás)
Amikor olyan nehézséggel küzdesz, amit nem tudsz megoldani, akkor ne add fel, hanem nézz fel!

Beszéljetek róla:

 • Milyen helyzetekben van szükséged Isten kegyelmére? 
 • Isten melyik igéretére van szükséged abban a helyzetben?
 • Kik azok az Istenfélő emberek akiknek a támogatására számíthatsz az életedben?
Szólj hozzá!

Milyen az igazi megbocsájtás?

2014. április 02. 03:00 - magyarosijulia

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4,32)

gratitude.jpg

Az igazi megbocsátás nem csak egy szó, amit odadobsz, és egyből mindenki jól érzi magát. Az igazi megbocsátás nem ilyen.

 A Biblia szerint a megbocsátás négy dologból áll:

A megbocsátás azt jelenti, hogy emlékezel, hogy neked mennyi minden megbocsáttatott.

„Viszont legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek a Krisztusban.” (Ef 4,32) Ez a valódi megbocsátás kezdete. Ha te nem érzed, hogy neked mennyi minden megbocsáttatott, senkinek sem akarsz megbocsátani. Ha kemény vagy magaddal, másokhoz is így fogsz viszonyulni. De minél több kegyelmet kapsz Istentől, annál irgalmasabb és jóindulatúbb leszel te is az emberekkel. Minél jobban érzed Isten bocsánatát, annál inkább te is megbocsátasz másoknak.

Ha megbocsátasz, elengeded azt a jogodat, hogy elégtételt szerezz magadnak.

A Róma 12,19-ben ez áll: „Sose álljatok bosszút magatokért. Hagyjátok ezt Istenre, mert Ő mondta, hogy megfizet azoknak, akik megérdemlik” (LB fordítás). Az élet igazságtalan, de egy nap Isten rendezni fogja a számlát. Ő fogja megigazítani a gonoszakat. Tehát ki tud igazságot szolgáltatani? Te vagy Isten?

A megbocsátás azt jelenti, hogy jóval felelsz a gonoszra.

A Lukács 6,27-28 ezt írja: „Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” Hogyan tudod megállapítani, hogy valóban megbocsátottál-e valakinek? Amikor a másik fájdalmát is meglátod, nem csak a sajátodat, és imádkozni tudsz érte, hogy áldja meg az Úr. Azt kérded: Hogyan tudnék megbocsátani annak, aki megbántott? Csak akkor sikerülhet, ha megengeded Isten szeretetének, hogy beáradjon az életedbe. Egyedül Isten szeretete által leszel képes ilyesmire.

A megbocsátás azt jelenti, hogy addig folytatod ezt a szeretetet, amíg szükséges.

„Odament hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, hányszor kell megbocsássak valakinek, aki vétkezik ellenem? Még hétszer is?” (A zsidó törvény szerint háromszor kellett megbocsátani, de Péter ezt megduplázta, sőt még eggyel megnövelte ezt a számot.) „Nem, nem hétszer, válaszolt Jézus, hanem hetvenhétszer is!” (Máté 18,21-22 NLT fordítás)

Meddig kell megbocsátanod valakinek? Addig, amíg szükséges. Addig kell megbocsáss, amíg a fájdalom elmúlik és megszűnik benned a bosszúvágy.

Beszéljetek róla:

 • Milyen változásokat hozott Isten kegyelme az életedben? Hogyan tudnád továbbadni ezt a kegyelmet másoknak?
 • Ki számára kell ma kérd Isten kegyelmét? Milyen fájdalmat kell elengedned?
 • Milyen jót tehetsz olyan emberek számára, akik utálnak, vagy megsértettek téged?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.03.26)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása