Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Fontos, hogy megértsd Isten szeretetét

2014. április 27. 03:00 - torokaron

"Mert Isten úgy szerette a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (János 3:16 NLT fordítás)

tatal-ceresc.jpg

Isten annyira szeret téged, hogy elküldte Jézust a szeretet üzenetével egy "szeretet-küldetésre". A Biblia nem azt mondja, hogy Istennél van a szeretet, hanem azt mondja, hogy Isten maga a szeretet. A szeretet az Ő természete, Isten maga a szeretet.

Isten alkotta az egész univerzumot, Ő formálta ezt a bolygót, Ő teremtette az egész emberiséget. Aztán megteremtett téged, mert szeret.

Úgy is lehetne fogalmazni, hogy te azért élsz, mert Isten megteremtett téged mint szeretetének a megnyilvánulását. Isten azért alkotott, hogy Ő szeretni tudjon,  és hogy te is szeretni tudd Őt. Isten irántad való szeretete az oka annak, hogy most dobog a szíved és lélegzel.

Isten jó híre számodra az, hogy Ő ugyanúgy szeret a jó napjaidon, mint amikor rossz napod van. Akkor is szeret téged, amikor érzed a szeretetét, és akkor is, amikor nem. Ő szeret téged - akár azt gondolod, hogy megérdemled a szeretetét, akár azt, hogy nem.

Nem tudsz olyat tenni, ami Istent megakadályozhatná abban, hogy szeressen téged. Megpróbálhatod ugyan, de ez nem fog sikerülni – ugyanis az Ő szeretete a jelleméből fakad, és nem attól függ, hogy mit teszel, mit mondasz, vagy hogyan érzel.

Isten annyira szeret téged, hogy az egyszülött Fiát, Jézust küldte a világba, „hogy aki hisz, ne vesszen el, hanem örök élete legyen." (János 3:16 NLT ford. )

Amikor Jézus a kereszten kinyújtotta a kezeit, ezt mondta: „Ennyire szeretlek! Annyira, hogy az már fájdalmat okoz. Annyira szeretlek, hogy meg fogok halni érted, hogy ne kelljen majd nélküled élnem.”

Isten szeretete minden emberi tudáson túlmutat, és nehéz bármelyikünk számára is megragadni, hogy milyen széles, hosszú, magas és mély Istennek a szeretete közülünk minden egyes ember iránt.  (Efezus 3:17-19).

Beszéljetek róla:

- Melyik olyan tettedet tudod megnevezni, aminek fényében még nehezebb elhinni azt, hogy Isten még ennek ellenére is szeret téged?
- Mennyire fontos szerinted megérteni Isten szeretetét, különösen a rossz vagy nehéz napjaidon?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 04. 20.)

Szólj hozzá!

Jézus megfizetett minden bűnért, amit valaha is elkövettél

2014. április 26. 03:00 - EZsolti

 "Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink bocsánata is; kegyelme gazdagságából." (Efézus 1:7, GWT fordítás)

rsz_4536951269_cf5896d06c_b-430x310.jpg

A történelem során sok vallási tanító volt, akik nagyon sok jó dolgot mondtak,  de ami megkülönbözteti őket és Jézust az az, hogy Jézus meghalt és feltámadt.

És ez döntő jelentőségű, mert nem Jézus élete az, amely megment téged.  És nem is Jézus tanításai. Az Ő halála és feltámadása által nyílik meg számodra az üdvösség kapuja.

A Biblia azt mondja, mindnyájan bűnösök vagyunk, mindannyian követünk el hibát és egyikünk sem tökéletes. És ez eléggé nyilvánvaló is! Nem felelünk meg a saját mércénknek sem, még kevésbé az Isten által felállított mércének. Mindnyájan vétkesek vagyunk.

A Biblia még azt is mondja, hogy az igazság megköveteli, hogy büntetést kapjon az, aki bűnt követ el. Ha valaki áthágja a törvényt, vállalnia kell annak a következményeit is. Ha Isten törvényét megszegi valaki, akkor annak Isten büntetését kell elszenvednie.  A Biblia a következőt mondja: "a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka  pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban." (Róm 6:35, NLT ford.)

Más szavakkal megfogalmazva, valakinek fizetnie kell azokért a dolgokért, amiket az életedben helytelenül tettél. És ez az a pont, ahol Isten azt mondja, "én megteszem", és vállalja mindenért a felelősséget. Jézus Krisztus - vagyis Isten emberi alakban - eljön a földre, és azt mondja, "én fogok fizetni a bűneidért."

A jó hír tehát a következő: minden bűnért vagy rossz dologért, amit valaha is tettél vagy a jövőben tenni fogsz, Jézus Krisztus már megfizette az árat a kereszthalálával: "Őbenne van - az ő vére által - a mi megváltásunk, bűneink  bocsánata is; kegyelme gazdagságából." (Efézus 1:7, GWT ford.)

Két dologra mutat rá az, hogy Jézus meghalt érted a kereszten:

1. Megmutatja, hogy milyen árat kell fizetni azért, hogy te bűnbocsánatot nyerj. A legmagasabb ár, amit valaki fizethet az, hogy az életét adja valamiért. És ez az, amit Jézus tett. A kegyelem számunkra ingyen van, de nem kaptuk olcsón.

2. Megmutatja azt is, hogy Isten mennyire értékesnek tart, mennyire becsül téged. Megmutatja, mennyit számítasz Istennek. Jézus érted halt meg a kereszten.

Mennyire vagy értékes? Jézus kinyújtott karral a kereszten azt mondta, "hajlandó vagyok meghalni érted, mert ennyire  sokat jelentesz nekem". Talán azt gondolod, értéktelen vagy a rossz cselekedeteid miatt. De Jézus azt mondja,  "felbecsülhetetlenül értékes vagy, és én hajlandó vagyok az életemet adni azért, hogy megfizessem az  árat a bűneidért.

Beszéljetek róla:

  • Milyen módon próbálsz meg még mindig te magad megfizetni a bűneidért, jóllehet Jézus az Ő halála és feltámadása által már elfedezte azokat?
Szólj hozzá!

Milyen nagy Isten keze?

2014. április 25. 03:00 - BenedekDávid

"Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha ... Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből." János 10,28-29 (NIV fordítás)

Gyerekkoromban mindig lenyűgöztek édesapám nagy kezei. Most már nekem is nagy kezeim vannak, viszont édesapámé óriásiak voltak. Amikor valami ácsmunkát végzett, még a kalapács is kicsinek tűnt a kezében.

A mennyei Atyánknak viszont tényleg hatalmas keze van - az egész világ elfér benne.

És hogy ténylegesen mekkora és milyen Isten keze?

Isten keze elég nagy ahhoz, hogy megáldjon téged. Jézus gyakran megérintette az embereket, hogy megáldja őket. Most is szeretné az emberekre helyezni a kezeit, hogy megáldja őket. Ugyanezt szeretné veled is tenni. Az Ézsaiás 62,3-ban ezt olvassuk: "Az Úr mindenki előtt a tenyerén tart majd, egy ragyogó korona leszel Isten kezében." (NLT ford.)

Isten a kezén lévő sebhelyek miatt soha nem felejt el téged. A mennyben egyedül Jézuson lesznek hegek. Szerinted Isten megfeledkezhet rólad? A szegektől megsebzett kezei állandóan emlékeztetik rád. A Bibliában ezt olvashatjuk: "Megfeledkezik-e csecsemőjéről az anya, nem könyörül-e méhe gyermekén? Ha mások megfeledkeznének is, én nem feledkezem meg rólad! Íme, a tenyerembe véstelek be." (Ézsaiás 49, 15-16, NIV ford.)

Isten keze elég erős ahhoz, hogy örökre biztonságban tartson. A János 10,28-29-ben ez áll: "Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha ... Az én Atyám, aki nekem adta őket, mindennél nagyobb, és senki sem ragadhatja ki őket az én kezemből." (NIV ford.)

Ha Isten kezébe helyezted az életedet, onnan senki sem ragadhatja ki azt többé. Felteheted a kérdést, hogy nem lehet-e vajon az Ő kezéből egyszerűen csak kiesni.... Mit gondolsz, milyen nagy Isten keze? Akkora, hogy sosem fogsz olyan helyzetbe kerülni, hogy majdnem kiesel belőle, mert Ő az életed minden egyes területét a tenyerén hordozza.

Amikor a gyerekeim még kicsik voltak, a medence szélénél a vízből ezt mondtam nekik: "Bízzatok bennem, ugorjatok." Mindig félelem volt bennük, hogy elég erős vagyok-e ahhoz, hogy elkapjam őket, hogy nem csúszik-e a kezem, vagy hogy mi történik, ha mégsem tudom elkapni őket. De végül összeszedték a bátorságukat és bizalmuk lett bennem, és a karjaimba ugrottak. És én természetesen el is kaptam őket. Utána persze még vagy százszor szerettek volna ugrani!

A Mennyei Atyád azt várja, hogy ma ugorj te is. Ezt mondja neked: "Bízz bennem. Megbízható vagyok. Én akkor is munkálkodom, amikor te nem úgy látod, és  bármivel megbirkózom, amit rám bízol." Nem szeretnéd, hogy Isten az Ő kezét az életedre helyezze? Nem szeretnéd, hogy az életed Isten kezében legyen? Istenre rábízhatod az egész életedet és a jövődet is.

 

Beszéljetek róla:

  • Milyen nagyobb problémával vagy élethelyzettel kapcsolatban vonakodtál, hogy átengedd Isten kezébe?
  • Hogyan tapasztaltad már meg eddig, hogy Isten gondoskodik rólad és vigyáz rád?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 04. 18.)

Szólj hozzá!

Miért bíznám Istenre a fájdalmam?

2014. április 24. 03:00 - Á. Bözse

„Emiatt kell most elszenvednem a fogságot, de nem szégyellem, mert ismerem őt, akiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy meg tudja őrizni azt a kincset, amit rám bízott, amíg elérkezik az a Nap.” (II. Timóteus 1,12, EF)

577459debf0627986e7934bb555eddca.jpg

Amikor van valamid, ami nagyon értékes számodra, akár egy ritka, drága dolog, akár egy családi örökség, és nem szeretnéd, hogy ellopják, eltörjön, vagy elégjen, elviszed a bankba és egy széf biztonságába helyezed.

A bankodban lévő lezárt fióknál sokkal nagyobb az a gondviselés, amit Isten végez azzal, amit rábízol. Számíthatsz rá! Istennek van gyakorlata benne. Más embereknek talán nincs referenciája abban, hogy megőriznek dolgokat a számodra. De bármint bízol Istenre, ő gondoskodni fog róla.

Tehát, mit kell ma Istenre bíznod? Megmondom mit – bármit, ami miatt aggódsz. Bármit, ami miatt aggódsz, azt Isten szeretetének széfjére kell bíznod.  

Az aggódás gyakorlatilag ateizmus, mert ez olyan, mintha nem lenne egy Atyád a mennyben, aki szeret téged, és akiben meg lehet bízni, olyan, mintha szellemi árva lennél. Az aggódás a hit hiánya, mintha azt mondanád, hogy nem hiszel a 6000 ígéretben, amit Isten tett a Bibliában.

A legnehezebb akkor Isten széfjébe tenni valamit, amikor szenvedsz. Amikor fájdalmaid vannak, nem akarsz még Istenben sem bízni. Vissza akarod fojtani, és megtartani magadnak.

Pál tudta ezt, de azt is tudta, hogy amikor szenvedsz, akkor kell leginkább Istenben bíznod. Azt mondta: „Emiatt kell most elszenvednem a fogságot, de nem szégyellem, mert ismerem őt, akiben hiszek. Meg vagyok győződve, hogy meg tudja őrizni azt a kincset, amit rám bízott, amíg elérkezik az a Nap.” (II. Timóteus 1,12, EF)

Néha beszélek emberekkel, akik azt mondják: „Félek Jézus Krisztusnak adni az életem, mert félek, hogy nem leszek képes megtartani az elköteleződést.”

Hadd legyek veled őszinte: Te nem tudod megtartani az elköteleződést. El fogod rontani! Szerencsére az üdvösség nem arra alapozódik, hogy megtartod az elköteleződésedet. Ez Kritszus ígéretének betartásán alapszik, és ő megígérte, hogy gondoskodik a te elköteleződésedről.

Beszéljetek róla:

  • Mit tesz az aggódás az életeddel?
  • Mit gondolsz, miért könnyebb néha a fájdalmaidhoz ragaszkodni, mint Istennek átadni őket?

(Daily Hope by Rick Warren, 2014.04.17.)

Szólj hozzá!

Kiben bízhatsz meg?

2014. április 23. 03:00 - Mike Zsuzsi

Mert az Örökkévaló szava igaz, minden tette hűségét bizonyítja. (Zsoltárok 33:4)

Életünk egyik nagy kérdése ez: Kiben bízhatsz meg? Az, ahogyan ezt a kérdést megválaszolod, meg fogja határozni azt, hogy boldog vagy boldogtalan vagy-e, sikeres vagy bukott vagy-e, illetve azt, hogy kezdesz-e valamit az életeddel, vagy csak elpazarlod azt.
Tekintsünk az opciókra! Az amerikai kongresszusban bízol? Valószínűleg nem. Az ő hitelességük elég alacsony mostanában. A médiában bízol talán? Miért tennéd, ha sosem tudod azt, hogy vajon az igazságot mondják-e? Talán a többség véleményében bízol? Nem túl okos dolog, hiszen ez minden második másodpercben változik.
Magadban bízol? Igazából ez is elég buta dolog, mert az érzelmek hazudnak. Ha az érzelmeidre hallgatsz, akkor egész életedben más emberek és a kedved fog befolyásolni.
Ha rábízod valakire vagy valamire az életed és a jövőd, jobban teszed, ha valaki olyat választasz, akit a legjobban érdekel a szíved, mindent tud, tökéletes és sosem hazudik neked. Ezek leszűkítik a kört Istenre.
Senki sem fogja mindig az igazat mondani neked. El fogják titkolni, megszűrik és úgy alakítják, hogy jól hangozzon. Nem azt fogják mondani, amire szükséged lenne. Pedig az igazságra lenne szükséged, mert az igazság szabadít fel! Hazudnak magadról, másokról, a világról és hogy az élet az egyetlen, ami rabságban tart téged. Hogy megszabadulj, ismerned kell az igazságot! Ahogy már sokszor mondtam, az igazság felszabadít, de először boldogtalanná tesz. Nem szeretjük az igazságot. Nem akarjuk azt hallani, hogy a legtöbb problémát az életükben a rossz döntéseink okozták. Nem akarjuk hallani, hogy ez a mi makacsságunk, egoizmusunk és bizonytalanságunk, amik a stresszt okozzák az életükben, pedig ez az igazság.
A Zsoltárok 33:4 azt mondja: ,,Mert az Örökkévaló szava igaz, minden tette hűségét bizonyítja”.
Isten ezt mondja, és ez mindent megold, akár hiszel benne, akár nem. Isten nem vár a véleményedre, hogy kiderítse, mi a jó és mi a rossz. Ha Isten mondja, akkor igaz.
Istenben megbízhatsz!


Beszéljétek át:

  • Mit bízol mától kezdve Istenre?
  • Miért könnyebb sokszor elhinni azt a hazugságot, amit az emberek vagy a média mond, ahelyett hogy Isten igazságában bíznánk?
  • Elfogadod, hogy Isten minden szava igaz? Miért vagy miért nem?
Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása