Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Isten tanácsokat ad más embereken keresztül

2015. március 08. 03:00 - Lilla:)

"Az igaz jó tanácsot ad a barátjának; a bűnös tévútra vezeti." (Példabeszédek 12:26, NLT fordítás)

Isten a barátaidon és családodon keresztül beszél hozzád, különsen akkor, ha ők is hívők. A Példabeszédek 12:26. azt mondja: "Az igaz jó tanácsot ad a barátjának; a bűnös tévútra vezeti." (NLT)

Mindannyiunknak vannak vakfoltjai. Vannak olyan dolgok azt életedben, melyeken változtatni kellene, de sosem fogod észrevenni. Isten ezért helyezett köréd embereket, hogy elmondják neked az igazságot. Az életben mindenkinek szüksége van valakire, aki szereti annyira, hogy elmondja neki az igazat.

Van ilyen személy az életedben? Vannak igaz barátaid, akik nem csak azt mondják neked, amit hallani akarsz, hanem szeretnek annyira, hogy azt mondják "Tudod mit? Most ezt elszúrtad. Nagy hibát követsz el. Túl büszke vagy. Rossz irányba mész"?

Egyikünk sem lát mindent tisztán. Az életemben van egy tucat ember, akiknek felhatalmazása van arra, hogy a szemembe mondják: "Nem érdekel, hogy a Saddleback gyüleket lelkipásztora vagy, ezt most elszúrtad. Nincs igazad. Gondoltál már valaha erre?" Ha nincs senki az életedben, aki annyira szeret, hogy ezt megtegye, találnod kell valakit.

Ugyanakkor, neked is ilyen embernek kell lenned valaki más életében. Vagy ilyen barátja valakinek? Ha elengedsz valakit úgy, hogy látod, hogy rossz irányba megy és nem mondasz neki annyit, hogy "Mégis mit csinálsz? Nem látod, hogy mi a gond ezzel?", akkor ez a te problémád lesz.

A kiscsoportok egyik előnye a visszajelzés és a tanácsadás. Akik ezt teszik, azoknak olyan embereknek kell lennie, akiket ismersz annyira, hogy megbízol bennük és engedélyt adsz nekik arra, hogy beleszóljanak az életedbe és neked is engedélyed van arra, hogy beleszólj az övékébe.

Isten beszélni akar rajtad keresztül és használni akar, hogy segíts másoknak a növekedésben, de ehhez bátorságra van szükség. Illetve Isten neked is szólni akar másokon keresztül, ehhez pedig alázatosságra van szükség.

Néhányan talán ismertek olyat aki lefelé halad a rossz úton. Belebonyolódtak valamilyen viszonyba vagy valamiféle függőségben szenvednek. Előfordulhat az is, hogy eltávolodnak Istentől. Te látod ezt, és befogod a szád, nem szólsz egy szót sem. A 21. századi megfutamodást választod, miszerint "Ez nem az én dolgom."

Igenis a te dolgod, ha szereted őket. A szeretet gondoskodó. A szeretet azt mondja "Szeretlek annyira, hogy ne engedjem meg, hogy ezt tedd. Ne tedd tönkre az életed. Törődöm veled annyira, hogy vállalom ennek a kapcsolatnak a kockázatát." Amikor ezt teszed, Isten beszél rajtad keresztül.

"Jó szándékúak a baráttól kapott sebek, de csalárd a gyűlölködőnek a csókja." (Példabeszédek 27:6.)

Beszéljetek róla:

 • Miért kell alázatosnak lenned Isten felé, amikor másokon keresztül beszél hozzád?
 • Ki az az életedben, aki a szemedbe meri mondani, amikor tévedsz? Miért bízol ebben a személyben annyira, hogy elfogadd, hogy biztosan jó tanácsot ad?
 • Van olyan akivel összetűzésbe kerültél az igazság miatt? Azt gondolod, hogy ez a legjobb módja ennek?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015. 03. 01.)

 

 

Szólj hozzá!

Isten bibliai tanítókon keresztül mutatja meg igazságát

2015. március 07. 03:06 - rorsy

"Nem emberi bölcsesség szerint beszélünk, amikor szellemi igazságot magyarázunk azoknak, akikben él Isten Lelke, hanem Isten Lelke tanította azt nekünk." (1Korinthus 2,13 TEV ford.)

A Biblia az Efezusi levélben ezt mondja nekünk: "Krisztus kiválsztott némelyeket, hogy apostolok, próféták, misszionáriusok, pásztorok es tanárok legyenek, és így az ö emberei megtanuljanak szolgálni es hogy az Ö teste erösödjön." (Efezus 4,11-12 CEV ford.)

Honnan lehet tudni, hogy aki éppen tanít, Isten ajándékával rendelkezik-e?

Innen tudhatod: a tanitasaik alapján, mert van egy pillanat, amikor úgy érzed Isten közvetlenül beszél hozzád- mintha te lennél az egyetlen személy a teremben és a beszelö csakis egyedül hozzád szól. Ebben a pillanatban, Istennek mondanivalója van a számodra. Ebböl tudhatod, hogy a tanítas ajándéka müködik.

Mi a Saddleback Gyulekezetben minden héten imádkozunk a tanítókért. Lehetetlen ebben a hatalmas gyülekezetben mindenkinek a szükségleteire odafigyelni. Ezert így imádkozunk: "Istenünk, nem tudjuk, kik lesznek itt és mi történik ezen a héten az ö életükben, de Te tudod. Kérünk, add meg nekünk azt a képességet, hogy azt mondjuk ezeknek az embereknek, ami a segítségükre lehet." És Isten meg is teszi, amit kérünk töle. Így müködik a tanítás ajándéka.

Egy teszt alapján meg tudjuk vizsgálni, hogy valóban Isteni ajándékról van-e szó. A Római levélben ezt olvassuk: "Isten kegyelme által különbözö ajándékokat adott nekünk. Ha az ajándékaid arról beszélnek, amit Isten kinyilatkoztatott, bizonyosodj meg arról, hogy egyezik a keresztyén hittel." (Róm 12,6 GWT ford.)

Ha valaki megkapta a tanítás ajándékát, az egyezni fog a Biblia állításaival. Nem érdekes mennyire meggyözö valaki; az sem lényeges mit érzel miközben az az ember üzenetet közvetít. Ha az, amit mond, nem egyezik a Bibliával, akkor a szószóló nem kapta meg a tanítás ajándékát.

A Biblia az 1 Korinthus 2,13-ban azt írja: "Nem emberi bölcsesség szerint beszélünk, amikor szellemi igazságot magyarázunk azoknak, akikben él Isten Lelke, hanem Isten Lelke tanította azt nekünk." (TEV ford.)

Mielött beszélnék így imádkozom: "Istenem, segíts nekem, hogy emlékezzek azokra a dolgokra, meikre Te akarod, hogy emlékezzek és segíts nekem, hogy elfelejtsem azokat, amikröl nem kell beszéljek." Még érted is imádkozom: "Istenenm, segíts nekik, hogy emlékezzenek, azokra, amikre Te akarod, hogy emlékezzenek, és segíts nekik, hogy elfelejtsék azokat a butaságokat, amiket talán mondani fogok. Segítsd nekik, hogy Tölad halljanak üzenetet, ne tölem." Az igazság az, amikor Isten beszél hozzánk, nem valamilyen emberi lény.

Aról van szó tehát, hogy Isten emberi tanítókon keresztül szól hozzánk? Teljes mértékben. Ez számomra elképesztö, de így van. Miért beszél rajtunk keresztül? Mert érdekled Istent, és mert Ö szeret téged, ezért embereket fog használni, akik tanítanak a Bibliáról és ezáltal megérthesd az Ö igazságát.

Beszéljetek róla:

 • Mit tanított Isten neked Önmagáról egy tanítón vagy szónokon keresztül? Hogyan növekedtél ezek után a hitedben?
 • Gondolj néhány hatékony keresztyén tanítóra, milyen öket közösen jellemzö tulajdonságot fedezel fel bennük?
 • Mi a Szentlélek szerepe a hallásban és a Biblia tanító megértésében?


Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.28.

Szólj hozzá!

Mi akadályoz meg abban, hogy meghalld Isten szavát?

2015. március 06. 03:00 - mintyovanviki

„A gazda kiment, hogy elvesse a magvakat. Ahogy szórta a mezőre némelyik mag az útra esett, és eltaposták vagy megették a madarak.” (Lukács 8:5 NLT fordítás)

seed.JPG

Ha hallani szeretnéd Isten szavát, akkor először nyitott elmére van szükséged.

Mit jelent ez? Azt jelenti, hogy fogékonynak kell lenned. Készségesnek kell lenned. Nyitottnak kell lenned. Buzgónak kell lenned. Szolgálatkésznek kell lenned.

Amikor az ember ellenkezik, az akadályozza meg elsőnek, hogy meghallja Isten szavát. Olyan sok ember lehetetlennek tartja, hogy Isten beszélhet vele. Ha nem hiszel abban, hogy Isten beszélhet és beszélni is fog veled, találd ki mi történik? Akkor valóban nem is fog.

Jézus erről a fajta magról beszélt – az útfélre esett magról – a Lukács 8:5-ben:

A gazda kiment, hogy elvesse a magvakat. Ahogy szórta a mezőre némelyik mag az útra esett, és eltaposták vagy megették a madarak.” (Lukács 8:5)

Ahogy a munkások gyalogolnak a termőföld sorai között, lábukkal letapossák azt.  A magvak összenyomódnak és megkeményednek. Ha a magvak éppen az útra esnek, nincs esélye a csírázásra. Nem fog tudni gyökeret ereszteni. Csupán a felszínen hever, amíg a madarak meg nem eszik. 

Jézus elmagyarázza a 12.versben mit jelent: „Akiknél az útfélre esett, azok meghallották az igét, de azután jön az ördög és kiragadja szívükből, hogy ne higgyenek és ne üdvözüljenek.”

Két sajátossága van az útnak: megkeményedett és szűk. Ismered ezt a fajta gondolkodásmódot? Én nagyon sok olyan embert ismerek, akinek zárva van az elméje, kemény a szíve és szűklátókörű. Ők azok, akik nem adnak Istennek egyetlen esélyt sem. Az elméjük zárva van és nem hajlandók meghallani a hívó szót.

A zárva tartott elme és a kemény szív tragédiája az, hogy terméketlen. Semmi nem képes megteremni ott. Minden életképtelenné válik ott. Még ha egy kicsiny mag be is hatol a zárt elmén és kemény szíven, képtelen gyökeret ereszteni. A bezárt elmével rendelkező emberek nem élnek igazán, csak vegetálnak. A megkeseredett élet egy elpazarolt élet. Mindössze csak állandósítja a fájdalmat!

Mégis hogyan kell akkor reagálnunk? A Biblia azt mondja: „Ezért tehát vessetek el magatoktól minden tisztátalanságot és a gonoszság utolsó maradványát is, és szelíden fogadjátok a belétek oltott igét, amely meg tudja tartani lelketeket.” (Jakab 1:21) A zárt elme ellentéte a nyitott elme. Azt kell mondanod Istennek: „Képtelen vagyok a saját erőmből megtenni. Ahogy eddig próbálkoztam, nem működött jól. Úgy döntöttem, hogy hallgatok rád és kinyitom a szívemet, az elmémet. Uram, hiszek benned és szeretnék rád hallgatni.”

Beszéljetek róla:

 • Mit jelent, hogy teremtesz valamit? Hogyan alkalmazhatod ezt a nyitott elme érdekében?
 • Hogyan utasítottad vissza Isten szavát, amelyet elültetett a szívedben?
 • Milyen elvárásaid vannak, mikor Isten szavát szeretnéd hallani?

 
* (Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.27.)

Szólj hozzá!
Címkék: Isten szava Ige

Ne siess! Halld meg Istent!

2015. március 05. 03:00 - magyarosijulia

„A sziklás földbe esett mag azok az emberek, akik meghallják az Igét és örömmel fogadják, de mivel nincsenek mély gyökereik, csak egy ideig hisznek, és amint kísértésbe kerülnek, elesnek.” (Lk 8,13 NLT fordítás).

Ahhoz, hogy kimunkáld az Isten meghallására nyitott elmét, időt kell szánnod a hallgatásra. Ez azt jelenti, hogy le kell lassíts és csendben kell lenned. Be kell iktatnod az időbeosztásodba, hogy meghalld ahogy Isten beszél.

Isten meghallásának első akadálya az ellenállás, a második viszont a rohanás, a sietés. Amikor rohanó életet élünk, félretologatjuk Istent, és ezt mondjuk Neki: Uram, akarok hallani Tőled, de siess, épp csak öt percem van!

Istennek sokkal több kell, mint a maradék vagy a szabad időnk, mert Ő az életünk központja akar lenni. Akkor kerül Isten az életed központjába, ha időt szánsz meghallani Őt.

Jézus ezt mondja Lk 8,6-ban: „A másik mag a sziklák közé esett. El kezdett növekedni, de a nedvesség hiányától hamarosan elervadt és kihalt.” (NLT fordítás).

Izrael nem igazán egy termékeny ország, leginkább egy vékony termőtalaj réteg van a mészkő felett. Hogyha elvetsz valamit ebbe a talajba, a mag kihajt ugyan, de mivel nem lesznek mély gyökerei, elharvad és kihal.

Lk 8,13-ban Jézus elmagyarázza, hogy ez „a sziklás földbe esett mag azok az emberek, akik meghallják az Igét és örömmel fogadják, de mivel nincsenek mély gyökereik, csak egy ideig hisznek, és amint kísértésbe kerülnek, elesnek.” ( NLT fordítás). A vékony talajréteg a felületes elmét jelenti.

Néha felületesen reagálunk Isten szavára: izgatottak és érzelmesek leszünk, ösztönösen meghatódunk, de mégsem engedjünk meg Isten szavának, hogy belesüllyedjen a személyiségünk alapjába, és így elmarad a valóságos változás.

De hogyan tudunk a felszínességen túl növekedni? Hogyan tudunk lelki gyökereket növeszteni? Két gyakorlati lépésben.

Először is, ütemezz be egy mindennapi csendességet Istennel, akár 10-15 percet. Csak ülj csendben, hallgasd Istent és kérdezd meg Őt: Van-e valami, amit mondani akarsz nekem az Igédből? Átnézheted a istentiszteleti jegyzeteidet, vagy dicsért Őt énekkel. Semmi sem fog hamarabb szellemi gyökereket növeszteni, mint a napi csendesség Istennel.

Másodszor, csatlakozz egy heti kiscsoporthoz. Itt Isten mások által is hozzád szólhat, ahogy beszélgettek és tanultok egymástól. A Zsid 10,25-ben ez áll: „Ne adjuk fel azt a szokásunk, hogy egymással találkozunk... Inkább bátorítsuk egymást.” (TEV fordítás).

Mindkét lépés megköveteli, hogy tudatosan bánj az időddel. Amikor minden nap időt szánsz a csendességre, és minden héten egy kiscsoportra, azt mutatod Istennek, hogy Őt szeretnéd az életed központjába és hallani akarsz Tőle.

Beszéljetek róla:

 • A munkán kívül mi tölti ki leginkább a napjaidat? Hogyan kapcsolódik ez a tevékenység vagy felelősség az Istennel való kapcsolatodhoz?
 • Szerinted miért olyan fontos a közösség a személyes növekedésünkhöz?
 • Hogyan leszel tudatosabb az időddel ezen a héten, hogy meghallhasd Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.26)

Szólj hozzá!

Imádság: döntsd el előre, hogy engedelmeskedsz Isten igéjének

2015. március 04. 03:00 - angie.keyr

"A mag ami jó földbe esett, azokat jelképezi akik hallják az igét és megtartják azt igaz és jó szívvel és kitartanak amíg az termést nem hoz." (Lukács 8:15 GNT fordítás)

Isten azokhoz az emberekhez beszél, akik időben eldöntik, hogy azt teszik, amit Ő mond.

Nem fog olyanokhoz szólni, akik azt mondják: "Mondd meg Uram, hogy mit szeretnél, mit mondjak. Aztán eldöntöm hogy ez jó ötlet, vagy sem". Nem fog azokhoz beszélni, akik azt mondják "Istenem, mondd meg hogy szerinted mi lenne jó, aztán összehasonlítom a többi lehetőségemmel, és kiválasztom ami szerintem a legjobb". Nem. Isten nem fogja erre pazarolni az idejét. Előre azt kell mondanod: "Istenem, én együtt akarok működni veled, bármit is akarsz tőlem. Aláírok egy üres csekket: te töltsd ki azt"

Ez az, amit a Biblia jó termőföldnek nevez a Lukács 8:15-ben "A mag ami jó földbe esett, azokat jelképezi akik hallják az igét és megtartják azt igaz és jó szívvel és kitartanak amíg az termést nem hoz." Vedd észre a négy dolgot, ami a jó földet, illetve azokat az embereket jellemzi, akik hittel válaszolnak Isten szavára: először is, meghallják azt. Aztán megtartják vagyis, emlékeznek rá, majd engedelmeskednek neki. Végül pedig kitartanak, amíg nem teremnek gyümölcsöt.

Hogyan teremsz gyümölcsöt? Például úgy, hogy tovább adod azt ami már van. A The Living Bible bibliafordítás szerint ez az ige így szól: "Ők hallgattak Isten igéjére és belekapaszkodtak, és állhatatosan terjesztették mások felé, akik hozzájuk hasonlóan hitre jutnak"

Ha tényleg akarsz Istenről hallani, akkor mondd el valakinek azt, amit már elmondott neked. Ez azt jelenti, hogy engedelmeskedsz Isten igéjének, és ez olyas valami amit előre eldöntesz, még mielőtt kinyitnád a Bibliádat. Ez a tettrekész és engedelmes elme jó talaja.

Tegyük fel, hogy elvégeztél egy lelki agyvizsgálatot, és minden gondolatod ki lett vetítve egy képernyőre, hogy mindenki lássa. Szégyenkeznél? Üres lenne a képernyő? Mit mutatna meg ez a vizsgálat rólad?

Azt mutatná, hogy bezártad az elmédet? Hogy ellenállsz? Hogy bezártad magad Isten előtt mert félsz, bűntudatod van, haragszol, büszke vagy, vagy keserű?

Azt mutatná, hogy felszínes vagy? Elmész templomba, de nincs igazából Isten az első helyen az életedben. Jóval többet tudsz annál, mint amit megélsz. Nem tartasz csendességet. Nem vagy egy kis csoport része. Ha jön a hőség, véged van, mert nincsenek lelki gyökereid.

Megmutatná, hogy zsúfolásig van az agyad? Hogy állandóan annyira el vagy foglalva más dolgokkal - számlákkal, költségvetéssel, sporttal és egyéb dolgokkal. Annyira elfoglalt vagy, hogy Istennek csak az jut ami marad, oldalvonalon kívülre sodródik, és a gyomok megfojtják a lelki életed.

Imádság:

Ha eleged van abból, hogy így élsz, akkor mondd el ezt az imát Istennek most: "Drága Uram, meg akarom tanulni, hogy hogyan halljam a hangodat. Segíts hogy megtegyem az előkészítő lépéseket. Szeretném elérni, hogy nyitott legyen az elmém. Időt akarok szánni arra, hogy figyeljek rád. Ma fogadom / újra megfogadom, hogy minden nap csendességet tartok veled, és eljárok hetente egy kis csoportba. Segíts hogy kiírtsam mindazt ami elvonja rólad a figyelmemet, mindazt ami gyom az életemben. Szeretnék együttműködni veled. Még az előtt hogy elmondanád, mit akarsz, mit tegyek, igent mondok neked Jézus. Leteszem eléd az egész életem. A te nevedben imádkozom. Ámen.

* (Daily Hope by Rick Warren, 2015.02.25)

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása