Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

A megválaszolt imádság titka

2016. július 10. 03:00 - Szíj Melinda

„Aztán [Nehémiás] szólt: 'Ó, URAM, Mennyek Istene, Te hatalmas és félelmetes Isten, aki megtartja kifogyhatatlan szeretetszövetségét mindazokkal, akik szeretik őt és engedelmeskednek parancsolatainak, hallgasd meg könyörgésem! … Bevallom, hogy vétkeztünk ellened. … Kérlek, emlékezz, mit mondtál szolgádnak, Mózesnek: 'Ha hűtlenek lesztek hozzám, szétszórlak benneteket a népek között. Ám ha visszatértek hozzám, engedelmeskedtek parancsolataimnak és azok szerint éltek, legyetek bár akár a világ legvégére is száműzve, visszahozlak benneteket arra a helyre, melyet azért választottam, hogy a nevem ott megdicsőíttessen.'… Kérlek, segíts ma sikerhez, és add, hogy a király szívélyes legyen hozzám! Helyezz szívébe kegyességet irántam!”  (Nehémiás 1,5-11 NLT fordítás)

answered_prayer.jpg

A megválaszolt imádság négy titkát megismerhetjük Nehémiás életéből:

Alapozd kérésedet Isten jellemére. Imádkozz úgy, hogy tudod, Isten válaszolni fog neked: „Biztosra veszem, hogy megválaszolod ezt az imádságot azon oknál fogva, aki Te vagy. Te hűséges Isten vagy. Hatalmas, szerető és csodálatos Isten. Te képes vagy kezelni ezt a problémát, Istenem!”

Valld meg bűneidet, melyeknek tudatában vagy. Miután Nehémiás arra a talapzatra helyezte imádságát, kicsoda Isten, megvallotta bűneit. Nem Nehémiás hibája volt, hogy Izrael fogságba esett. Ő maga még meg sem született, amikor ez történt; valószínűleg már rabságban látta meg a napvilágot. Mégis saját magát is beleszámítja a nép bűneibe. Azt fejezi ki: „Én is része voltam a problémának.”

Kérd számon Isten ígéreteit. Nehémiás így kérleli az Urat: „Emlékeztetni szeretnélek, mit mondtál szolgádnak, Mózesnek.” El tudod képzelni, hogy azt mondod Istennek: „emlékeztetni szeretnélek”? Nehémiás emlékezteti Istent Izrael népének tett ígéretére. Tulajdonképpen imádságában ezt juttatja kifejezésre: „Isten, Mózes által figyelmeztettél minket, hogy ha hűtlenek leszünk, elveszítjük Izrael földjét. De azt is megígérted, hogy ha bűnbánatot tartunk, vissza fogod adni nekünk.”

Szükséges-e Istent emlékeztetni? Nem. Vajon elfeledkezik arról, amit megígért? Nem. Akkor mégis miért emlegetjük ezt? Mert nekünk segít észben tartani, amit Isten megígért.

Részletekbe menően írd körül azt, amit kérsz. Ha jól körülhatárolt válaszokat szeretnél kapni az imádságra, akkor a kéréseid is legyenek célirányosak. Ha imáid csak általános kérésekből állnak, honnét fogod tudni, hogy megválaszolták-e őket?

Nehémiásnak van bátorsága sikerért fohászkodni; imádságában nyoma sincs gátlásosságnak. Imádkoztál már így valaha: „Uram, tégy sikeressé!”? Ha még nem, miért nem? Mi az, ami visszatart? – Talán egy kudarcélmény?

Nincs benne kivetnivaló, arra kérni Istent, hogy tegyen sikeressé? Ez attól függ, hogy te mit értesz siker alatt! Én azt hiszem, hogy a siker fogalmának szabatos meghatározása a következő: „hitben, szeretetben és a Szentlélek erejétől vezérelve beteljesíteni Istennek az életemre elrendelt célját, és meggyőződéssel várni az eredményeket Istentől.” Ez méltó életcél, amiért bizalommal imádkozhatsz.

Beszéljünk róla:

Fontold meg: Ha nem vagy képes kérni Istent, hogy segítsen sikerhez abban a tevékenységben, amivel foglalkozol, akkor több mint valószínű, hogy más elfoglaltság után kell nézned. Isten nem akarja, hogy eltékozold az életed.

  • Melyek azok Isten ígéretei közül, amelyeket ma fel kell emlegetned?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.07.03.)

Szólj hozzá!

Köszönd meg Istennek, amikor meghallgatja az imáidat

2016. július 09. 03:00 - torokaron

„Uram, hallottam, amit mondtál, és csodálattal áldalak.” (Habakuk 3,2 TLB fordítás)

Az elmúlt napokban azt vettük végig, hogyan lehet meghallani Istent, amikor imádkozunk. Van még egy végső, ám nagyon fontos dolog ebben a témakörben: Ha szeretnéd meghallani Istent, akkor imádd Őt.

Más szavakkal, köszönd meg neki, hogy az életed része és hogy érdeklik őt az életed apró részletei. Köszönd meg neki, hogy válaszol az imáidra: „Uram, hallottam, amit mondtál, és csodálattal áldalak.” (Habakuk 3,2 TLB fordítás). Isten egy víziót ad neked, egy álmot. Tudod, hogy Isten mit szeretne, hogy csinálj, most tehát köszönd meg neki, hogy meghallgatja az imáidat. Ez része Isten dicsőítésének.

Azt szeretném, hogy ne úgy tekints az imáidra, mint monológra, hanem kezdj el úgy tekinteni rájuk, mint amik azok valójában: párbeszédként. Az imádság egy beszélgetés Istennel. Isten hallja, amikor imádkozol és megválaszolja a felmerülő kérdéseidet. Napi szintű kapcsolatban szeretne lenni veled. Ha mindig hűségesen beszélsz Istennel a napok folyamán, akkor ez forradalmasítani fogja az életedet.

Amíg nem ismered Istent, addig nem fogod hallani őt. Isten ismeretének három szintje van: felismerés, ismeretség és barátság. Lehet, hogy még csak a felismerés szintjén vagy: tudod, hogy Isten létezik, de nem igazán ismered őt. Vagy az ismeretség szintjén vagy: már ismered kissé Istent, de nem ismered még Őt az igazi valójában.

Isten azt szeretné, hogy a barátság szintjére kerülj. A barátod szeretne lenni, és azt, hogy te is az Ő barátja legyél. Isten azt szeretné, hogy mindig beszélgessetek egymással.

Imádkozd ezt: „Drága Istenem, lenyűgöz, hogy barátodnak akarsz engem. Valóban meg szeretnék tanulni beszélgetni veled. Segíts nekem abban, hogy minden nap időt töltsek veled. Köszönöm, hogy életem minden egyes részletére gondod van. Jézus, napról napra többet szeretnék tudni rólad és a te irányításodra szeretném bízni az életemet, a munkám, a családom, a jövőm és minden egyéb területet. Kérlek, hogy legyél az életem menedzsere, Uram és Megmentőm, ahogy követlek és bízok benned. A te nevedben imádkozom, Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.07.02.)

Szólj hozzá!

Szükséged van egy gyülekezetre

2016. július 08. 03:00 - Lilla:)

"Istené legyen a dicsőség a gyülekezetben, Jézus Krisztusban mindig, örökkön-örökké! Ámen." (Efézus 3,21 TEV fordítás)

Megmutathatod Isten dicsőségét azáltal, hogy csatlakozol az ő családjához. A Biblia azt mondja az Efézus 3,21-ben: „Istené legyen a dicsőség a gyülekezetben, Jézus Krisztusban mindig, örökkön-örökké! Ámen." (TEV fordítás).

Azt mondja a Biblia, hogy egy nap eljön egy új menny és egy új föld. Egyedül Isten családja fog örökké tartani.

Sok ezer év múlva, ha még mindig lesz itt Föld, nem lesz Microsoft. Sok ezer év múlva nem lesz már Hollywood. Nem lesz már az Amerikai Egyesült Államok, mert egyetlen földi királyság sem tarthat örökké. Egyetlen olyan dolog sem lesz már, amiket most annyira nagyra tartunk.

Isten családja azonban még mindig meg lesz. Isten emberei megmaradnak. Ez az egyetlen dolog, ami végül megmarad!

Találnod kell egy gyülekezetet, ahol szeretni fognak, és segítenek a növekedésben a Biblia igazságában és annak ismeretében. Meg kell találnod a lelki családod. Találnod kell egy helyet, ahol átadhatod és megoszthatod a tálentumaidat, és ahol gyarapodhatsz mások képességei által.

Csatlakoznod kell egy helyi gyülekezethez. Miért? Mert ez tovább fog tartani, mint bármi más, amit teszel.

Nem kérek bocsánatot azért, ha azt mondom, hogy a legjelentősebb lépés az életedben, ha csatlakozol egy lelki családhoz. Hiszen a gyülekezet többet számít az életben, tovább tart a karrierednél. Tovább tart a hobbijaidnál, sőt minden más dolognál tovább tart, mint amit csinálsz. Ez az egyetlen dolog, ami örökké tart, mert megváltozott életekről szól.

Csupán két dolog van, ami örökké tart: Isten Szava és Isten emberei.

Beszéljetek róla:

  • Miben kell változtatnod a fontossági sorrendedben, hogy az örökkévalóságra irányuló perspektívád az igazán fontos dolgokra fókuszáljon?
  • Ha nem vagy tagja egy helyi gyülekezetnek, milyen lépéseket kell megtenned annak érdekében, hogy ezen változtass?
  • Ha tagja vagy egy helyi gyülekezetnek, hogyan használod az ajándékaidat és képességeidet, hogy szolgáld a többieket és a közösséget?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 07. 01.)

Szólj hozzá!

Az ajándékaid mások szolgálatára vannak

2016. július 07. 03:00 - mintyovanviki

„Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak…” (1 Péter 4:10)

servingothers.jpg

1 Péter 4:10-ben azt olvassuk, hogy „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak…”. Amikor a képességeidet használod, hogy másoknak segíts, akkor megdicsőül Isten.

Isten arra hív Téged is, hogy légy részese ennek. Nem ad tehetséget és képességet, hogy azt a saját hasznodra fordítsd. Ezek az adottságok mások hasznára kell, hogy váljanak és az Ő adottságaik a Te hasznodra fognak válni.

Én nagyon hálás vagyok azokért az emberekért, akik olyan területeken tehetségesek, amiben én nem vagyok jó. Például nagyon hálás vagyok a könyvelőkért, mert én teljesen ügyetlen vagyok a könyvelésben! Hálás vagyok azokért az emberekért, akik ismerik az adózás rendjét.

Hálás vagyok azokért az emberekért, akik műszaki beállítottságúak. Képtelen lennék megjavítani egy karburátort, ha elromlana. Azt sem tudom, hogy hol van!

Mindenkinek különböző képességei vannak.

Isten nekem is adott néhány ajándékot. Az egyik ajándékom az, hogy képes vagyok hirdetni Isten Igéjét és képes vagyok arra is, hogy megértessem Isten igéjét. Amikor használom ezt a képességemet, akkor Te nyersz áldást. Az ajándékom érted van. Azért van, hogy segítsen neked.

És itt jön a lényeg: Neked szintén van ajándékod. Mikor fogsz megáldani vele másokat? Mikor kezdesz el segíteni másokon?

Ha nem használod az Istentől kapott ajándékodat, másokat csapsz be. Isten úgy tud megdicsőülni, ha használja a Te ajándékaidat. „Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak…” Isten megdicsőül, amikor mások szolgálatára használod az ajándékaidat.

Beszéljetek róla

  • Milyen ajándékokat adott neked Isten?
  • Hogyan használod azokat, hogy másokat szolgálj? Mit gondolsz Isten hogyan szeretné ezeket használni mások javára?
  • El tudod-e fogadni, hogy másoknak is vannak ajándékai, amelyeket ők a te életedben Isten dicsőségére tudnak használni?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.30.)

Szólj hozzá!

Az elfogadás nem feltételez jóváhagyást

2016. július 06. 03:00 - magyarosijulia

„Fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus is elfogadott titeket, hogy Istené legyen a dicsőség.” (Róma 15:7, NLT fordítás - második kiadás)

addict-blog-4.jpg

Tudtad, hogy minden alkalommal, amikor szeretettel bánsz valakivel, az Isten dicsőségére történik? Isten a szeretet, és a dicsőség feltárja, hogy Ő milyen is valójában.

Isten azt mondja: „Én egy szerető és könyörületes Isten vagyok. Azt akarom, hogy olyan legyél, mint én. Azt akarom, hogy olyan legyen a jellemed, mint az enyém." Soha nem leszel Isten. Nem fogsz egy pici kis istenné válni, de Isten azt akarja, hogy istenfélő legyél. Azt akarja, hogy olyan jellemed legyen, mint az Övé. Amilyen az apa, olyan legyen a fia, olyan legyen a lánya. Azt akarja, hogy úgy szeresd az embereket, ahogyan Ő szereti. Isten a szeretet.

Akárhányszor ezt teszed, Isten dicsőségére teszed ezt.

Természetesen, az egyik módja, hogy szeress másokat, ha egyszerűen elfogadod őket. Csak mert nem tetszik, amit valaki tesz, az nem azt jelenti, hogy nem fogadhatod el őket.

Érted a különbséget az elfogadás és a jóváhagyás között? Elfogadhatsz valakit, anélkül, hogy egyetértenél mindennel, amit az a személy képvisel. Ez egy óriási különbség! Mindenkit el kell fogadnunk, de nem kell mindennel, amit tesznek egyet értenünk. Tehát teljesen lényegtelen, hogy mit tesznek az emberek, kivel teszik, hogyan és meddig. A mi dolgunk, hogy szeressük őket, hogy elfogadjuk őket. Ez nem azt jelenti, hogy mindent jóváhagyunk, amit tesznek. Isten szeret, de ez nem azt jelenti, hogy jóváhagy mindent, amit teszünk.

A szeretet nem azt mondja, hogy jóváhagyok mindent, amit teszel, hanem az, hogy elfogadlak, bármit is teszel.

A Róma 15,7-ben azt olvassuk, hogy „Fogadjátok el egymást, ahogy Krisztus is elfogadott titeket, hogy Istené legyen a dicsőség.” (Róma 15:7, NLT fordítás - második kiadás)

Beszéljetek róla:

  • Kit kell elfogadnod, még akkor is, ha nem értesz egyet azzal, amit hisz vagy tesz?
  • A kultúra milyen területein bonyolult látszólag az elfogadás a keresztyének számára?
  • Milyen gyakorlati módon tudsz elfogadást és szeretetet mutatni az emberek felé, főleg azok iránt, akiktől a világ elvárja, hogy elfordulj a hitük vagy tetteik miatt?


*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.06.29)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása