Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Imáid feletti láthatatlan harc

2016. január 31. 03:00 - Molyhoslepke

„Nem vér és test ellen harcolunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötét urai ellen, a magasságbeli gonosz lelkek ellen.” (Efézus 6,12 Egyszerű fordítás)

Egy láthatatlan harc folyik egy olyan birodalomban, amelyet fel sem tudunk fogni elménkkel. Nem látjuk, nem érezzük. Ennek ellenére egy másik dimenzióban ez a csata untalan folyik: a jó és a rossz, Isten és a Sátán, az angyalok és a démonok között.

Ami azt illeti, te épp belecsöppentél ennek a közepébe. Ha Isten gyermeke vagy, a Sátán gyűlöl téged, és össze akar zavarni.

Az Efézusi levél 6,12 ezt írja: „Nem vér és test ellen harcolunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, ez élet sötét urai ellen, a magasságbeli gonosz lelkek ellen.” (Egyszerű fordítás).

kard_imaharc.jpg

Ha te itt elmondasz egy imát, fenn azért folyik a harc, hogy milyen választ kapj. Amíg várakozol, a Sátán céltáblaként használt téged. Megcéloz a kétség, az elcsüggedés, a csalódottság, a késlekedés és a depresszió nyilaival. A Biblia felhívja figyelmünket arra, hogy fel kell készülnünk a gonosz támadásaira.

Az az igazság, hogy a Biblia nem sokat árul el erről a színfalak mögött zajló háborúról, ami az imáink felett folyik, de rövid betekintést nyerhetünk Dániel könyve által.

Dánielnek látomása volt egy angyalról, aki ezt mondta neki: „Dániel, ne félj! Isten hallja imád, amióta megalázkodtál, hogy megértést nyerj. Azért jöttem, hogy válaszoljak imáidra. Perzsia gonosz ura utamban állt 21 napig. Ezután az egyik főangyal, Mihály jött segítségemül, mert egyedül voltam Perzsiában.” (Dániel 10,12-13).

Talán ez az egyik legmegrázóbb igevers, amit valaha olvastál. Azt írja, Dániel imája egy ideig megválaszolatlan maradt, már el is kezdett csüggedni. Ekkor jelent meg az angyal, és azt mondta neki, hogy azért jött, hogy választ adjon az imára. Azt mondta Dánielnek, hogy az első naptól kezdve hallották az imát, de az érte folytatott küzdelem olyan ádáz volt, hogy Mihály arkangyalnak személyesen kellett segítséget nyújtania a viadalban. De az angyal azért jött, hogy Dánielt biztosítsa afelől, hogy imája meghallgattatik.

A te esetedben is gyakran ez történik, amikor az Úr válaszára vársz. Nem tudhatod, milyen harc folyik a háttérben ügyed miatt. Fontos, hogy ne téveszd szem elől, hogy a késés nem egyenlő az elutasítással. Ha késik az imaválasz, nem azt jelenti, hogy Isten nem foglalkozik vele. Azt jelenti, hogy küzd érted!

Ne csüggedj hát el! Imádkozz kitartóan!

Beszéljetek róla:

 • Miért fontos, hogy Dániel megalázkodott, hogy meg tudja majd érteni a választ?
 • Milyen imát mondhatsz, amíg vársz Isten válaszára?
 • Fontos számodra az a tudat, hogy a válasz már úton van? Segít a várakozásban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.24)

Szólj hozzá!

Öt dolog, amit várakozás közben tehetsz

2016. január 30. 03:00 - Babacson

„Kitartóan kérjétek és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót!" (Máté 7,7 EFO)

Amikor Isten egy várakozó időszakon visz át, ne tedd félre az életed, inkább gyakorold azokat a szokásokat, amelyek a hit növekedését segítik.

1. Folytasd az imádkozást. Az Ige  azt mondja, „Kitartóan kérjétek és megkapjátok! Kitartóan keressétek, és megtaláljátok! Kitartóan kopogtassatok, és kinyitják nektek az ajtót!" ( Máté 7,7 EFO). Imádkozz tovább és megkapod a válaszod.

2. Folytasd a szolgálatod. A Róma 12,11 azt mondja, „Soha ne lustálkodj, hanem dolgozz keményen és szolgáld az Urat lelkesen!" Ne azon aggódj, hogy legyen egy jelentős szolgálatod, inkább tedd a szolgálatod jelentőssé.

3. Folytasd a kiscsoportba járást.  A zsidókhoz írt levél 10,25-ben a Biblia azt mondja, „Ne hagyjuk abba azt a törekvésünket, hogy egyre inkább összegyűljünk... Bátorítsuk egymást, és folytassuk az összegyülekezést, mert látjuk, hogy közeledik az a bizonyos Nap." (RÚF).

4. Folytasd a vetést.  A Prédikátor 11,6 azt mondja, „Korán reggel láss a magvetéshez, de este is folytasd a munkát, mert nem tudhatod, melyik lesz sikeres, egyik vagy a másik, esetleg mindkettő." (EFO)

5. Folytasd a hited. Az Ige azt mondja, „Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, s amikben hívővé lettél..." ("Timóteus 3,14).

A lényeg, hogy maradj aktív. Ne légy passzív! Isten nem tud egy parkoló autót vezetni! Ne mond azt az Úrnak, hogy rá vársz. Add rá a gyújtást és kezdj el vezetni. Hova? Bárhova! Vegyél részt a misszióban. Vegyél részt a szolgálatban. Vegyél részt egy kis csoportban. Tedd meg azokat a dolgokat, amelyekkel tudod, hogy erősíted azokat a képességeid és szokásaid, amelyek által egyre inkább Jézusra hasonlítasz.

Beszéljétek át:

 • Hogyan reagálsz, amikor Isten egy várakozó időszakon visz keresztül?
 • Milyen módon tud egy kis csoport abban segíteni, hogy egyre inkább Jézushoz hasonlóvá válj, különös képen a várakozó időszakokban?  
 • Milyen lépéseket tudsz ma megtenni ahhoz, hogy a hitedben sokkal aktívabbá válj?

 *(Daily Hope by Rick Warren 2016.01.23)

Szólj hozzá!

Apró tanulóleckék kövezik ki a nagy sikerek útját

2016. január 29. 03:00 - Szíj Melinda

„Emlékezzetek meg ma arról, amit az Úrtól tanultatok a vele való megtapasztalásaitok által .” (5 Mózes 11:2, TEV fordítás)

diary-writing.png

Mózes kivezette az izraelitákat Egyiptomból a pusztán át az Ígéret Földjére. Az átkelés a hatalmas tömeggel együtt is csak néhány hetet kellett volna, hogy igénybe vegyen, mégis 40 évükbe telt.

Mi tartott nekik ennyi ideig? 40 évig csak körbe-körbe járkáltak. Isten egyik próbatételt állította eléjük a másik után, miközben azt kérdezgette tőlük: „Bíztok bennem?” Hét próbatételen kellett átesniük. Valahányszor elbuktak a próbán, Isten visszaküldte őket egy újabb körre a pusztába. De abba a pusztaságba sem kerültek véletlenül. A pusztában való időzésnek mindig célja van.

Néhányan közületek most is a pusztában vesztegelnek. Emlékezzetek rá: az Ígéret Földjére a pusztaságon át visz az út. Keresztül kell menned a várakozás időszakán. Végig kell menned a sivatagon, át kell vészelned a szárazság idejét.

Célja van annak, hogy a pusztában időzöl. Mialatt pedig várakozol, számba kell venned a leckéket, melyeket tanulsz.

4 Mózes 33:2-ben azt olvassuk, hogy „Mózes az Úr utasítására feljegyzéseket készített haladásuk menetéről.” (NLT fordítás)

A Biblia azt is írja, hogy „Emlékezzetek ma arra, amit az Úrtól tanultatok a vele való megtapasztalásaitok által.” (5 Mózes 11:2, TEV fordítás)

Te vezetsz írásos naplót a keresztyén életutadban bejárt fejlődésed állomásairól? Mindent feljegyzel? Állj neki naplót vezetni, amíg várakozásban vagy. Ám ez ne hagyományos értelemben vett eseménynapló legyen, hanem olyan írásgyűjtemény, mely a tanulóleckéidet foglalja össze.

Életem parkoló pályáin időzve megtanultam, hogy apró leckék kövezik ki a nagy sikerek útját. Az a néhány legapróbb kis tanulólecke, melyet eseménytelen, depressziós és kedvetlen időszakaimban tapasztaltam meg, vált aztán életem nagy sikereinek zálogává. Apró leckék nyitnak utat a nagy sikereknek. Úgyhogy le kell írnod őket. 

A Zsoltárok 119:33 kiváló imádság, ha a pusztában vagy, és Isten szabadítására vársz: „Atyám, taníts meg törvényed által élnem az életem, hogy kijárhassam az iskolát.” (MSG fordítás) Hogy ne bolyongjak céltalanul. Taníts meg arra, hogy hogyan éljek, hogy minél hamarabb túljussak mindezen. Nem akarok 40 évig itt vesztegelni. Nem akarok körbe-körbe keringeni. Tanítsd meg nekem az életre szóló leckéket, hogy ösvényeden maradva növekedhessek lelki érettségben.

Beszéljetek róla:

 • Miért esik annyira nehezünkre várakozni?
 • Milyen tanulsággal szolgáltak számodra életed várakozással telt szakaszai?
 • Miért fontos emlékezni tudni arra, hogyan gondoskodott rólad Isten a pusztában?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.22.)

Szólj hozzá!

A nagylelkű emberek boldog emberek

2016. január 28. 03:00 - torokaron

„Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (Apostolok Cselekedete 20:35b, TEV fordítás) 

Jézus azt mondta az Apostolok Cselekedete 20:35-ben, hogy „Nagyobb boldogság adni, mint kapni.” (TEV fordítás)

A nagylelkűség boldogabbá tesz. Ezt mindenki tudja! Egyedül azok nem tudják, akik nem nagylelkűek.

Amikor még gyermek voltam, a karácsony nem arról szólt, hogy mit vettem másoknak. Sokkal inkább arról, hogy mit kaptam. Gyerekként minden örömöm abból fakadt, hogy milyen ajándékokat kaptam, nem abból, hogy miket adtam másoknak.

Ez azonban már régen volt. Éretlen voltam és én-központú, mint általában a gyerekek. Ma már nagypapa vagyok. A karácsony már nem arról szól, hogy milyen ajándékokat kapok. Sokkal inkább az tölt el örömmel, amikor nézhetem, hogy hogyan bontják ki a csomagokat azok az emberek, akiket megajándékoztam.

Miért? Azért, mert felnőttem. Megszűntem én-központúnak lenni, már nem körülöttem forog a világ. Ezt hívják érettségnek.

Sajnos néhány ember sohasem nő fel és még 80 éves korukban is minden róluk szól és arról, hogy mit tudnak mindenből maguk számára kihozni. Sosem ismerték meg a nagylelkűség örömét.

Ne legyél ilyen! Légy nagylelkű az időddel, a pénzeddel, a tapasztalataiddal és a szíveddel. Ha elkezded gyakorolni a nagylelkűséget, akkor túlcsordulsz majd örömmel.

Beszéljetek róla:

 • Gondolj a legnagylelkűbb emberre, akit ismersz. Milyen viselkedése sugallja azt a számodra, hogy ő valóban nagylelkű?
 • Voltál már valaha úgy nagylelkű, hogy arról senki sem tudott? Milyen hatása volt ennek rád?
 • Hogyan lehetsz a tapasztalataiddal nagylelkű?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.21.)

Szólj hozzá!

Minél többet adsz, annál nagyobb befolyással leszel a környezetedre

2016. január 27. 03:00 - Lilla:)

"Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik." (Zsoltárok 112:9)
tithing-in-the-house-of-god-21.jpg
A nagylelkűség kiterjeszti a befolyásodat. Minél nagylelkűbbé válsz, annál nagyobb befolyással bírsz majd.
A befolyás mértéke nem abból ered, hogy mit kapsz az életben. A befolyás abból ered, hogy mit adsz és minél többet adsz, annál nagyobb befolyással bírsz majd.
A Bibliában, a Példabeszédek 11:24-ben azt olvassuk, hogy "A nagylelkűek világa egyre nagyobb és nagyobb lesz, a fösvényeké pedig egyre kisebb és kisebb." (MSG fordítás)
Negyven évvel ezelőtt, amikor Kay és én összeházasodtunk, 10%-ot kezdtünk el adakozni. A házasságunk első évének végére ezt megemeltük 11%-ra. A második év végére már 12%-ra emeltük. A haramadik év végére pedig 13%-ra emeltük. A 40 év alatt minden évben - még a szűkösebb években is - emeltünk egy kicsit a tized összegén.
Miért? Mert azt akartam, hogy a szívem minden évben egy kicsit nagyobbra nőjön. Még inkább olyanná akartam válni, mint Jézus. Áldott akartam lenni. Szent akartam lenni.
Nem azért tettük, hogy ezzel felvágjunk. Sőt, igazából több mint 25 évig ezt senkinek nem is említettem. Minden évben csendben növeltük a tizedünket egészen addig, amíg 10 évvel ezelőtt elkezdtük a jövedelmünk 91%-át eladakozni és csak a maradék 9%-ból élni.
Azért csináljuk, mert Istennél többet semmiképpen sem adhatunk, és ahogy többet adakoztam, nagyobb hatással kezdtem lenni a környezetemre.
Isten azt akarja, hogy a te életedben is ez történjen. Hogy állsz a nagylelkűséggel?
Beszéljetek róla:
 • Miért fontos az, hogy a kis dolgok terén ugyanúgy hűséges legyél Istenhez, mint a nagyokban?
 • Hogy állsz az adakozással (a 10% Istennek való odaszánásával)? Hogyan vezetett téged Isten a minél nagyobb adakozásban? Mi volt rá a válaszod?
 • Milyen hatással szeretnél lenni a környezetedre, a közösségedre és a világra? Mit tehetsz azért, hogy megmutasd Istennek, hogy rád bízhatja ezt a felelősséget?
*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.01.20.)
Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása