Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Boldog akarsz lenni? Énekelj hálaéneket az Úrnak!

2016. február 28. 03:00 - Á. Bözse

"Énekeljetek hálaéneket neki, dicséretet énekeljetek az Istenünknek!" (Zsoltárok 147,7a LB)

A szellemi utad egyik legfontosabb eleme, hogy megtanulj hálát mondani Istennek azért, amit nekünk adott. Szóval hogyan fejezed ki a hálád Istennek, ami életed ennyire fontos része?

Az egyik leglényegesebb módja ennek az éneklés. A Biblia azt mondja: "Énekeljetek hálaéneket neki, dicséretet énekeljetek az Istenünknek!" (Zsoltárok 147,7a LB) Semmi sem ébreszt rá olyan gyorsan Isten jelenlétére, mint az, hogy énekkel dicséred Őt. Még az sem számít mennyire vagy zenei tehetség. A Biblia arra indít minket, hogy hallassunk egy örömteli zajt. Még a disznók is ezt teszik, amikor esznek! Ha a disznók is képesek örömteli hangot hallatni, akkor te annál inkább.

A kereszténység egy éneklő hit. Több dal van Jézus Krisztusról, mint bármi, vagy bárki másról, beleértve a szerelmet. Ezért kell egy helyi gyülekezethez tartoznod. Ez nem csak azt jelenti, hogy hetente hallasz egy üzenetet a Bibliából. Legalább egyszer egy héten, szükséged van arra az érzelmi megnyilatkozásra, amit az Istennek énekelt háladal ad. Ha ez nem gyakorlod, a szíved ki fog száradni. Nem lehetsz egészséges keresztény csak a prédikációk által. Az üzeneten és a zenén át megnyilvánuló benyomásokra is szükséged van.

Felfedeztem, hogy amikor legkevesebb kedvem van énekelni, akkor kellene a leginkább mégis megtennem. Amikor a szívem hideg, akkor az Úrnak énekelt háladalokon keresztül meg kell újulnom, fel kell újra épülnöm, fel kell töltődnöm. Azt vettem észre, hogy a mozgalmas időbeosztásomban a zenehallgatás és az Istennek énekelt háladal megújítja a lelkemet.

Szóval kapcsold be a kedvenc dicsőítő énekeidet, vagy találj egy jó keresztény rádiót és énekelj vele. Köszönd meg Istennek mindazt, amit neked adott. És hallass egy örömteli zajt az Úrnak, amíg hallgatod.

Beszéljetek róla

 • Mik a kedvenc dicsőítő énekeid? Miért szereted őket?
 • Mi tart vissza téged az énekléstől, amikor egyedül vagy amikor közösségben dicsőítesz?
 • Mesélj egy olyan időről, amikor az Istennek énekelt dicséret segített felemelni a hangulatod.

 

* (Daily Hope by Rick Warren, 2016.02.24.)

Szólj hozzá!

Boldog akarsz lenni? Adj hálát a megválaszolt imákért!

2016. február 27. 03:00 - DóriUtazik

"Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram." (Habakuk 3:2a, LB fordítás)

Ha meg akarod hallani Isten szavát, akkor dicsérd Őt!

Más szavakkal élve, adj neki hálát, amiért része az életednek, és érdekli őt annak minden egyes részlete. Köszönd meg neki, hogy megválaszolja az imáid:

"Uram, hallottam, amit hirdettél, félelem fog el attól, amit teszel, Uram.” (Habakuk 3:2a, LB fordítás)

Isten látást ad, Isten álmot ad. Tudod, hogy Isten mit vár el tőled, így hát hálát adsz neki, hogy megválaszolta az imádat. Ez része annak ahogy Őt dicsőítjük.

Azt szeretném, hogy az imát ne egy monológnak lásd, hanem annak, ami valójában: egy párbeszédnek. Az imádság egy Istennel való párbeszéd. Isten hallja, mikor imádkozol, és válaszol, amikor kérdéseket teszel fel.Ő mindennap szeretne beszélni veled. Ha mindennap hűségesen imádkozol Istenhez a nap folyamán, az forradalmasítani fogja az életed.

Azonban nem hallhatod meg Istent, míg nem ismered Őt. Három szintje van Isten megismerésének: felismerés, az ismeretség, és a barátság. Talán most vagy a felismerés szintjén: tudod, hogy Isten ott van, de nem igazán ismered. Esetleg az ismeretség szintjén vagy; kicsit ismered Istent, de nem ismeret őt túl jól.

Isten azt szeretné, ha a barátság szintjén élnél. Szeretné, ha a barátja lennél, és ő is szeretne a te barátod lenni. Isten minden percben szeretne beszélgetni veled.

Mondd el ezt az imádságot ma:

Drága Istenem, csodálattal tölt el, hogy barátodnak szeretnél engem. Nagyon szeretném megtanulni, hogyan beszélhetek veled. Segíts, hogy mindennap időt tölthessek veled. Köszönöm, hogy az életem minden apró részlete fontos a számodra.

Jézus, szeretnélek napról-napra jobban ismerni téged, szeretnék a te vezetésedtől függni a munkahelyemen, a családomban, a jövőmet, és az életem minden területét illetően.

Hívlak, hogy légy te a főnök az életemben, én Uram és Megváltóm, mert követlek és bízom benned. A te nevedben imádkozom. Ámen

 

* (Daily Hope by Rick Warren,2016.02.20.)

Szólj hozzá!

Boldog akarsz lenni? Adj hálát minden élethelyzetben!

2016. február 26. 03:00 - Molyhoslepke

"Adjatok hálát minden élethelyzetben, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban." (1Thessz. 5:18, NIV fordítás)

Az USA-ban minden évben egyszer megünnepeljük a hálaadást. Isten azonban azt szeretné, ha minden nap tudatosan hálásak lennénk Neki. Szeretné, ha ez szokásszerűen és rendszeresen része lenne a szellemi életünknek. Az igazság az, hogy minél inkább megérted Isten szeretetét, annál hálásabb leszel Neki.

Mit jelent az, hogy szívünk mélyéből érzünk hálát Isten felé?

A Biblia ezt írja a Thesszalonikaiakhoz írt első levélben: „Adjatok hálát minden élethelyzetben, mert ez Isten akarata számotokra Krisztus Jézusban.”  (1Thessz. 5:18) Ez a szívünk mélyéből érzett hála. Bármilyen élethelyzetben is vagyunk, hálát adunk, mert ez Isten akarata.

Minden helyzetben és minden körülmények között hálát adhatsz Istennek, mert Ő kézben tartja a dolgokat. Ő a rosszat is jóra tudja fordítani. Ő az ostoba hibáinkat is helyre tudja hozni. És történjék bármi is, Isten akkor is szeretni fog. Bármilyen élethelyzetben is vagy, nagyon sok olyan dolog van, amiért hálát adhatsz Istennek - még akkor is, ha az az élethelyzet rossz vagy nehéz.

Isten azért akarja, hogy hálásak legyünk neki minden körülmények között, mert ez a hála megteremti és megerősíti a vele való közösségünket.

Mit értek ezen? Azt, hogy a hála mindig elmélyíti a kapcsolatot két személy között, így Isten és a közötted lévő kapcsolatot is.

Ha valakihez közelebb akarsz kerülni, fejezd ki neki a háládat. Ha például a házastársaddal eltávolodtatok egymástól, csináljátok azt, amit annak idején, amikor randevúztatok: fejezzétek ki, hogy mennyire hálásak vagytok egymásért. Hagyjatok egymásnak kedves üzeneteket, bátorítást, telefonáljatok, vagy küldjetek sms-t egymásnak napközben, és hozzátok a házastársatok tudomására, hogy mennyire hálásak vagytok érte. Úgy, mint régen. Valószínűleg azért nem éreztek már olyan intenzív és szép érzelmeket egymás iránt, mert már nem teszitek azt, ami régebben felkeltette bennetek ezeket az érzelmeket, és ma már biztosnak, szinte "készpénznek" veszitek egymást. 

Szeretnéd, ha többen járnának a házi csoportodba? Ne csak eljárj az alkalmakra, hanem hét közben is írj a csoporttagoknak sms-t, e-mailt, vagy hívd fel őket, és mondd el, mennyire  hálás vagy értük, aztán még tedd hozzá azt is, hogy miért.  Észre fogod venni, hogy minél hálásabb vagy a házi csoportod tagjaiért, annál erősebben kötődnek majd a tagok is egymáshoz.

A Biblia arra buzdít, hogy bátorítsuk és építsük egymást (1Thessz. 5:11). Amikor másokra építően hatsz, Isten is építi a te életedet a vele és másokkal való kapcsolatodon keresztül.

Beszéljetek róla

 • Kit kellene bátorítanod, vagy kivel kellene felvenned a kapcsolatot ezen a héten? És kinek kellene kifejezned a háládat?
 • Mondj néhány egyszerű példát arra, hogyan tudnád kifejezni a háládat a házastársad, a barátod vagy a házi csoportod tagjai felé.
 • Ha szokássá válik a hálaadás az életedben, mit gondolsz, az milyen változásokat okoz majd benned és a kapcsolataidban?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 02. 19.)

Szólj hozzá!

Boldog akarsz lenni? Légy mindig bőkezű!

2016. február 25. 03:00 - Babacson

"Minden tekintetben meggazdagodtok, hogy bőkezűek tudjatok lenni mindig, és általunk a ti bőkezűségeteknek  Istennek való hálaadás lesz az eredménye." (2Korintus 9:11, NIV fordítás)

Isten minden területen meggazdagít, hogy mindig bőkezű tudj lenni, ami Isten iránti hálát eredményez. 

Isten nem azért áld meg, hogy fukar legyél, hanem azért, hogy bőkezű tudj lenni. Te adsz, és Isten visszaadja neked, hogy te még többet tudj adni másoknak, és így tovább. Isten nem azért ad dolgokat, hogy felhalmozd azokat. Amikor odaadod másnak, ami a kezedben van, akkor az üres kezedet Isten még nagyobb áldásokkal tölti meg.

De ahogyan azt már az előbb is említettem, az, hogy Isten mit ad neked, a te hozzáállásodon múlik. Ezért nagyon fontos, hogy mindig hálásak legyünk. A Biblia azt mondja, hogy "a szolgálat, amit végzünk nem csak azt jelenti, hogy betöltjük Isten népének a szükségeit, hanem azt is, hogy csordulásig tele vagyunk azzal, hogy Istennek sokféle módon kifejezzük a hálánkat". (2Korintus 9:12, NIV ford.)

Amikor adsz, szolgálatot végzel. Adni és szolgálni ugyanaz - mindkettő szeretetből fakadó tett. Nem szerethetsz szolgálat és adakozás nélkül. A legjobb dolog pedig az, hogy a szolgálatod Isten iránti hálaadásra indít.

Szánj most egy percet arra, hogy imádkozol és kifejezed a háládat Istennek. 

Beszéljetek róla

 • Mit jelent "hálaadó hozzáállást kifejleszteni"?
 • A te adakozásod hogyan tükrözi Isten irántad való bőkezűségét?
 • Mi az, ami motivál téged, hogy szolgálj és adakozz? A szolgálatod Isten iránti hálaadást eredményez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.02.18.)

Szólj hozzá!

Boldog akarsz lenni? Építs jó kapcsolatokat!

2016. február 24. 03:00 - Szíj Melinda

„Éljetek úgy, hogy jól kijöttök egymással. Tanuljatok meg odafigyelni egymásra, és törekedjetek a harmóniára.” (1Korintus 1:10, MSG fordítás)

everwood.jpeg

Ma már nem igazán tanítják az iskolában azt, hogy hogyan tudunk jó kapcsolatban lenni más emberekkel. Pedig ez az egyik legfontosabb dolog, ha boldog akarsz lenni.

Ha nem tudsz jól kijönni másokkal, akkor az életben boldogtalan leszel.

Mit kell megtanulnod ahhoz, hogy jó kapcsolatban tudj lenni más emberekkel?

Először is, meg kell tanulnod együttműködni másokkal.

A Bibliában Epafroditoszt küldte el a Filippi gyülekezet, hogy anyagi támogatást vigyen Pálnak, aki Rómában volt  ez idő tájt bebörtönözve. A Filippi 2:25 így fogalmaz: „Úgy érzem, vissza kell küldenem hozzátok Epafroditoszt, a testvérem, munkatársam és harcostársam, akit azért küldtetek, hogy személyesen képviseljen benneteket és segítségemre legyen”. (GWT ford.)

Azzal, hogy Epafroditoszt testvérének, munkatársának és harcostársának nevezte, Pál azt fejezte ki, hogy az élet és a szolgálat nem más, mint családi kapcsolat, egymással való közösség és küzdelem.

Az egyház Isten családja. Mi pedig egymás testvérei vagyunk, mert együtt szolgálunk, együtt dicsérjük Istent - és eszerint is kell viszonyulnunk egymáshoz. Ugyanakkor közösségben is vagyunk egymással, mert egy közös cél - az Úrtól kapott küldetés - érdekében együtt dolgozunk és szolgálunk.

Együtt harcolunk Sátán ellen is, és segítenünk kell egymást ebben a harcban. Védenünk és bátorítanunk kell egymást.

A gyülekezeti közösség a legjobb hely arra, hogy megtanuljuk, hogyan kell együttműködni másokkal.

Másodszor, meg kell tanulnod másokra odafigyelni.

A Filippi 2:26-ban Pál ismét Epafroditoszt említi, amikor így ír: „már nagyon vágyódik utánatok és nyugtalan amiatt, hogy tudomást szereztetek arról, hogy betegeskedett.”

Figyeljük meg, hogy itt a másokra való odafigyelés két példáját említi meg az igevers: Pál tekintettel van arra, hogy munkatársának honvágya van, Epafroditosz pedig a filippiek miatt nyugtalan.

És ez a kulcs a boldogsághoz. Minél jobban megtanulsz tekintettel lenni a többi ember szükségeire, kétségeire és félelmeire, annál boldogabb leszel. Ha például nem vagy tekintettel a házastársadra, boldogtalan lesz a házasságod.

A Bibliában ezt olvassuk az 1Korintus 1:10-ben: „Éljetek úgy, hogy jól kijöttök egymással. Tanuljatok meg odafigyelni egymásra, és törekedjetek a harmóniára.” (MSG ford.)

Az ember természete alapvetően nem olyan, hogy a másikra akar odafigyelni; inkább a saját dolgainkat akarjuk mások dolgai elé helyezni. Ahhoz, hogy jó kapcsolatokat tudjunk kiépíteni, erőfeszítést kell tennünk. Az egymással való harmonikus együttélést és jó együttműködést pedig úgy tudjuk megtanulni, ha gyakoroljuk. Ahogy a kert is gyümölcsöt terem, ha művelik, a te erőfeszítéseid is gyümölcsöt hoznak majd: boldog leszel, és szilárd, jó emberi kapcsolataid lesznek.

Beszéljetek róla

 • Miért van az, hogy néha azokkal a legnehezebb kijönni és együtt dolgozni, akik tagjai a gyülekezetünknek és akikkel együtt szolgálunk?
 • Milyen új módon lehetne elősegíteni a harmonikus együttműködést a különböző szolgálatokban dolgozó testvérek között? Hogyan tudnánk jobban odafigyelni egymásra?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.02.17.)

 

 

 

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása