Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)

Jézus imádkozik a helyreállásodért

2021. augusztus 04. 03:00 - Erika1832

„A Sátán... el akar választani tőlem, amint a földműves szétválasztja a búzát a pejvától. De imádkoztam érted... hogy a hited cserben ne hagyjon. Tehát amikor helyreállsz, erősítsd a többi tanítványt!” (Lk 22,32 GW).

Bármennyire is úgy gondolod, hogy elszúrtad az életedet, imával lehetséges a helyreállás. Valamint Isten felhasználhatja a megélt kudarcaidat, hogy másoknak segíthess.

Péter tökéletes példa a Bibliában arra, aki elhibázott valamit – egy erős személyiségű fickó, aki mégis nyilvánosan kudarcot vallott –, majd helyreállt. De az ő esetében nem a saját vagy más imája segített; Jézus imája volt a segítsége.

Az utolsó vacsorán Jézus azt mondta a tanítványainak, hogy egyikük el fogja árulni őt. Péter persze tudta, hogy ő nem lehet az. Gondolkodás nélkül felelte Jézusnak, hogy akár börtönbe is menne vele – és még meg is halna érte.

De Jézus azt mondta Péternek: „Garantálhatom, hogy a kakas nem kukorékol ma éjjel, amíg háromszor nem mondod, hogy nem ismersz engem” (Lk 22,34 GW).

Jézus nem csak Péter bukását mondta meg előre; Jézus azt is tudta, hogy Péter ebből helyre fog állni, és kudarcait mások megsegítésére fogja használni. Jézus azt mondta Lukács evangéliuma 22. fejezetének 32. versében: „A Sátán... el akar választani tőlem, amint a földműves szétválasztja a búzát a pejvától. De imádkoztam érted... hogy a hited cserben ne hagyjon. Tehát amikor helyreállsz, erősítsd a többi tanítványt!” (GW).

Jézus most is ezt teszi a mennyben. Imádkozik érted, mert tudja, hogy a Sátán tönkre akarja tenni az életedet. Ha Jézus úgy gondolná, hogy valami fontosabbat kellene tennie, mint imádkozni, akkor inkább azt tenné. Ennyire fontos az ima, mind a helyreállítási, mind a megbízási folyamathoz. Jézus imádkozott, és megbízta Pétert, hogy „erősítsd a többi tanítványt” – hogy bátorítsa testvéreit Isten családjában.

És megbíz téged is, hogy segíts másokon.

Nem kell aggódnod amiatt, hogy milyen mértékben buktál el az életben. Isten régen ismeri a hibáidat és a kudarcaidat, mielőtt még elköveted azokat. Isten a helyreállás Istene, és életed minden körülményét az ő céljaira fogja használni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj azokra a dolgokra, amiket elrontottál az életedben! Péter története hogyan kelt benned reményt?
 • Milyen érzés tudni azt, hogy Jézus most ebben a pillanatban imádkozik érted? Ez milyen hatással van az önbizalmadra? A béke érzéséhez?
 • Egy általad elkövetett hibára gondolj úgy, mint egy példára! Ezt Isten hogyan használhatja fel mások segítésére?

*(Daily Hope by Rick Warrenm 2021.07.28.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Imádsággal állítsd helyre a jövőképed!

2021. augusztus 03. 03:00 - csmsdvd

vak_iras.jpg

„Ők ezt mondták neki: »Uram, nyíljon meg a szemünk!« Jézus... megérintette szemüket, és azonnal helyreállt a látásuk, és követték őt” (Mt 20,33–34 ESV).

Milyen a jövőképed manapság? Talán hálával és megelégedéssel élsz. Ha így érzel, akkor ez nagyszerű! Viszont, ha negatív gondolatok foglalkoztatnak, és elvesztetted az irányt, Isten helyre akarja állítani jövőképed.

Ez azonban csak imádsággal fog megtörténni.

Lehet, hogy egy szokás, sérelem, elakadás rabja vagy, és nem látod belőle a kiutat. Ez lehet egy egészségtelen kapcsolat, rossz beállítottság vagy életmód. Függetlenül attól mi is az, imádsággal helyreállíthatod a jövőképed, és olyan dolgokat láthatsz meg, amiket sohasem láttál.

A Bibliában van egy történet két vak emberről, akik visszanyerték látásukat, amikor imádkoztak. A Biblia azt mondja: „És amikor hallották, hogy Jézus elhalad mellettük, felkiáltottak: »Urunk, könyörülj rajtunk!«” (Mt 20,30 ESV). Ez szenvedélyes ima volt, mint amilyen Ezékiás király imája volt a tegnapi áhítatban.

A tömeg azonban azt mondta, maradjanak csendben. Így ők még hangosabban imádkoztak, ezért Jézus megállt, és megkérdezte: „Mit akartok, mit tegyek értetek?” (Mt 20,32 ESV). Szeretem ez a kérdést. Jézus hagyta, hogy ők mondják meg, mit szeretnének. Tőled is ezt várja. Szeretné, ha megmondanád, mire van szükséged. Valahányszor mondasz valamit Jézusnak, akkor imádkozol.

Azután ők válaszoltak: »Uram, nyíljon meg a szemünk!« Jézus... megérintette szemüket, és azonnal helyreállt a látásuk, és követték őt” (Mt 20,33–34 ESV).

Nem hangzik ez jó példának? Imádkozol, helyreállsz, és követed Jézust. Isten szemszögéből kezded látni az életet, és olyan dolgokat látsz meg, amiket azelőtt sohasem láttál. Úgy látod a házastársadat, a barátaidat, a családodat, a munkatársaidat, és még az idegeneket is, mint akik értékesek, elfogadhatóak, mint akiknek meg lehet bocsátani. És ezeket magadról is látod. A teljes nézőpontod megváltozik.

A Biblia azt mondja Márk evangéliuma 6. fejezetének 34 versében: „Amikor Jézus... meglátta a nagy tömeget, megkönyörült rajtuk, mert olyanok voltak, mint a juhok pásztor nélkül” (NIV). Jézus így látja az embereket: könyörülettel. Helyre akarja állítani a könyörületedet önmagad, a szeretetteid, a közösséged, az országod és a világ többi része iránt.

Kérdd Istent, hogy állítsa helyre a jövőképed, hogy követhesd őt, és úgy lásd az embereket, ahogyan Jézus.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Van-e valamilyen negatív gondolkodási mintád, amiből szükséges helyreállnod?
 • Mi tart vissza attól, hogy felkiálts Jézushoz, hogy elmondd neki, mire van szükséged?
 • Mit gondolsz, Isten milyen változásokat akar tenni benned, hogy másképp lásd a másikat és magadat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.07.27.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Az ima helyreállítja az érzelmi egészséget

2021. augusztus 02. 03:00 - Lencsés Tamás

20210802_2.jpg

„A király felkiáltott: »Kérlek, kérd az URat, a te Istenedet, hogy állítsa helyre a kezemet!« Így az Isten embere imádkozott az ÚRhoz, és a király keze helyreállt, és újra mozgatni tudta” (1Kir 13,6 NLT).

Bénultál-e már meg valaha olyan érzelmektől, mint például a bánat, a félelem, a bűntudat vagy a szégyen? Én igen. Lehet, hogy azt gondolod, hogy nem tehetsz semmit az érzelmeiddel – csak ez nem igaz. Amikor a érzelmeid megbénítanak, az ima segít felépülnöd.

Az Ószövetségben van egy férfi, Jeroboám király, aki érzelmileg belesodródott egy helyzetbe. Isten egy másik embert küldött a királyhoz, hogy hírt mondjon neki a jövőről, de a királynak nem tetszett, amit hallott. Valójában Jeroboám király annyira mérges lett emiatt, hogy dührohamot kapott – mindezt azért, mert nem akarta hallani az igazságot önmagáról és arról, ami következik.

Igaz volt ez rád valaha? Lehet, hogy nem tetszett, amikor rossz híreket mondanak neked. Vagy nem szereted, ha azt mondják, hogy problémákat okoztál, így érzelemből reagálsz. Ez történt Jeroboám királlyal is.

Aztán A királyok első könyve 13 fejezetének 4. verse ezt mondja: „Amikor Jeroboám király ezt meghallotta, rámutatott, és megparancsolta: »Ragadjátok meg azt az embert!« A király karja azonnal megbénult, hogy ne tudja azt visszahúzni” (GNT). Érzelmileg túlzottan bevonódott a problémába, és megbénult a keze.

Ami ezután történt, az elképesztő. A király felkiáltott: „»Kérlek, kérd az URat, a te Istenedet, hogy állítsa helyre a kezemet!« Így az Isten embere imádkozott az ÚRhoz, és a király keze helyreállt, és újra mozgatni tudta” (1Kir 13,6 NLT). Jeroboám király tudta, hogy ima nélkül nem fog meggyógyulni.

Mi bénított ma le téged? Lehet, hogy az érzelmeid. Fordulj Istenhez imában, és kérj meg másokat, hogy imádkozzanak érted! Ugyanúgy, ahogy Jeroboám király kezének normális használata helyreállt az ima által, Isten segíthet neked, hogy helyreálljon az érzelmeid egészséges használata.

Az ima elengedhetetlen része az átfogó tervednek, hogy helyreállítsd az érzelmi egészségedet. Enélkül nincs tartós helyreállás.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen típusú beszélgetések váltanak ki benned érzelmi reakciót?
 • Milyen példák vannak az egészséges érzelmi válaszokra?
 • Hogyan használhatja Isten az érzelmeidet, hogy közelebb vigyen magához?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.07.26.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten nem siet

2021. augusztus 01. 03:00 - Deltajulietttango

star-trails-2234343_1280.jpg

„Türelmesen vártam az ÚR segítségére; aztán figyelt rám, és meghallotta sírásomat” (Zsolt 40,1 GNT).

Isten nem siet a lelki fejlődéseddel. Lehet, hogy azt gondolod, hogy siet, de nem. A jelenlegi körülményeidet felhasználva fejleszti jellemedet és tesz téged erősebbé. Ő türelmes.

Másrészről a legtöbb ember türelmetlen. Sok problémánkat okozza az, hogy képtelenek vagyunk várni. Adósságba kerülünk, mert nem tudjuk, hogyan késleltessük az örömöt olyan dolgokat vásárolva, amire nincs szükségünk, olyan pénzzel, ami nem a mienk, hogy lenyűgözzünk embereket, akiket nem is szeretünk.

Néhány ember még olyan kapcsolatokba is belemegy, amelyekbe nem kellene, mert nem tudja, hogyan késleltesse a kielégülést. Azt mondják: „Most akarom a szexet! Nem akarok várni!” vagy „Most akarok társat még akkor is, ha ez nem ő a megfelelő személy.” A türelmetlenségük pedig problémákhoz vezet.

A jó hír az, hogy imádsággal felépülhetsz a problémákból, amelyeket a türelmetlenséged okozott. A Biblia azt mondja: „Türelmesen vártam az ÚR segítségére; aztán figyelt rám, és meghallotta sírásomat” (Zsolt 40,1 GNT).

Emlékezz! Isten soha nem siet. Tudtad, hogy nincs példa arra a Bibliában, hogy Jézus fut? Valójában neki három napba telt, mire megtette a két és fél kilométert, hogy eljusson a barátjához, Lázárhoz, aki nagyon beteg volt. És mire Jézus odaért hozzá, már túl késő volt. Lázár már meghalt.

Jézusnak azonban egy nagyobb terv volt a fejében. Nem akarta meggyógyítani Lázárt – hanem fel akarta támasztani őt a halálból. Csodát akart tenni. És pontosan ez történt: Jézus felment Lázár sírjához, szólt, hogy gördítsék el a követ, és azt mondta: „Lázár, gyere ki!” És Lázár kijött.

Néha egy helyzet olyan rosszra fordulhat, ami arra késztet, hogy saját kezedbe akarod venni a dolgokat. De ne menj a rövidebb úton! Helyette bízz Isten tökéletes időzítésében, és várj csodát! A Biblia azt mondja: „Legyetek boldogok a reménységben, türelmesek a nyomorúságban, hűségesek az imádságban!” (Róm 12,12 NIV).

Isten már tudja, mit fog tenni az életedben a következő hónapban, évben és évtizedben. Az időzítése tökéletes, az életedre vonatkozó terve jó, és megéri várni rá.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi számodra az első számú változás, amit meg szeretnél tapasztalni az életedben? Mit teszel időnként, hogy felgyorsítsd ezt a változást?
 • Annak tudata, hogy Isten nem siet, hogyan hat a türelmed szintjére?
 • Milyen lenne számodra az élet, ha nyugodtabb lennél és bíznál Isten időzítésében?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.07.25.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Imádság nélkül nincs felépülés

2021. július 31. 03:00 - gerbeaud

„A nép odajött Mózeshez, és ezt mondta: »Vétkeztünk... Imádkozz az ÚRhoz, hogy vegye el ezeket a kígyókat!« Úgyhogy Mózes imádkozott” (4Móz 21,7 GNT).

Mi történik, ha imával egészíted ki a felépülési folyamatodat? Elkezdesz gyógyulni a sérüléseidből, a szokásaidból és a függőségeidből.

De sok ember magától próbál felépülni a problémáiból – anélkül, hogy Istenhez fordulna imádságban. Ez soha nem működik, mert ima nélkül nincs tartós helyreállás.

A Bibliában számos példa található a felépüléshez vezető imára. Az egyik példa az Ószövetségben található. Miután Isten kiszabadította az izraelitákat Egyiptomból, 40 év késéssel jutottak el az ígéret földjére. Ez a késedelem a saját hibájukból eredt. Nem tetszett nekik, ahol voltak, és nem szerették az ételt, a mannát, amit Isten biztosított a számukra.

A Biblia azt mondja: „A nép nagyon csüggedt volt. Kezdtek zúgolódni Isten ellen és panaszkodni Mózesre” (4Móz 21,4–5 TLB). Istenhez vihették volna problémáikat imádságban. Ehelyett Isten ellen fordultak.

Ezután Isten mérgező kígyókat küldött, amelyek sok embert megmartak, és sokan megbetegedett. Az izraeliták tudták, hogy az egyetlen megoldás megkérni Mózest, hogy imádkozzon értük – és ő imádkozott. Akkor Isten adott egy tervet Mózesnek. Azt mondta Mózesnek: „Készíts kígyóképet, és szereld fel egy egy póznára! Ha bárki, akit megharap a kígyó, rátekint, felépül” (4Móz 21,8 CSB). És valóban felépültek!

Isten a felépülés Istene. Valójában Jézus teljes küldetése keresési és helyreállítási küldetés volt (és ma is az) – „hogy megkeresse és megmentse az embereket, akik elvesztek” (Lk 19,10 GW).

Talán ma elveszettnek és csüggedtnek érzed magad. Arra gondolsz: „Ez túl sokáig tart! Előrébb kellene lennem az úton! Túl idős vagyok ahhoz, hogy ne legyek ott, ahol azt hittem, hogy leszek az életem ezen szakaszában!”

Ez rendben van. Amikor nem tetszik az, ahol az életben vagy, ez gyakran arra késztet, hogy ott akarj lenni, ahol lenned kell. Ne hagyd, hogy csüggedésed távol tartson Istentől! Ehelyett hagyd, hogy imádságra vezessen!

Nem számít, hogy milyen késedelmek és nehézségek jönnek az életedben, a helyreállás úton van, amikor Istenhez fordulsz imádságban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Írd le azt az időt, amikor csüggedt voltál egy probléma miatt! Megpróbáltál magadtól felépülni? Vagy Istenhez fordultál imádságban? Mi volt az eredmény?
 • Mit gondolsz, miért próbálnak az emberek maguktól felépülni a sérüléseikből, szokásaikból és a függőségeikből – anélkül, hogy Istenhez fordulnának imádságban?
 • Jól érzed magad, ha panaszaidat Isten elé viszed? Miért igen, vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.07.24.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nagybetűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása