Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Isten a javára tudja fordítani hibáidat

2022. október 23. 03:00 - Besther

chance-g0dec00205_1920.jpg

"Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott." (Róma 8,28.)

Nézzünk szembe a tényekkel: te is és én is időről-időre követünk el buta dolgokat. Hibázunk.

Viszont bármit teszel, azt Isten jóra tudja használni. Te talán követsz el hibákat, de Isten nem.

A Biblia mondja a Rómabeliekhez írt levél 8. fejezetének 28. versében: "Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott." 

Amikor elkövetsz egy ostoba hibát, akkor Isten megígéri, hogy azt jóra fordítja.

Szeretnék egyértelmű lenni: ez az ígéret nem szól mindenkinek. Ez a rész nem azt mondja, hogy Isten mindent jóra fordít azok számára, akik ellene lázadnak, vagy azoknak, akik nem az Ő céljai szerint élnek. 

Ez az ígéret azoknak szól, akik Istenhez mennek és ezt mondják, "A te célodért akarok élni. Nem mindig értem pontosan ezeket, de szeretnék jót cselekedni. Meg akarok bízni benned és követni akarlak." Tedd ezt és Isten mindent jóra fog használni.

Ez ok az örömre.

Amikor életed Isten kezébe teszed, az nem azt jelenti, hogy soha többet nem fogsz elszúrni valamit. Akkor is fogsz rossz döntéseket hozni és hibázni. Viszont, Isten ezeket be tudja illeszteni a saját terveibe.

A te életednek nincs B-terve. Isten már születésed előtt ismerte az összes hibát, amit elkövetsz. Tudta, hogy ezeket a hibákat is bele fogja illeszteni tervébe.

Ez azt jelenti, hogy megnyugodhatsz. Hagyd abba az aggódást! Lazíthatsz! Tedd a legjobbat azzal, amit Isten adott neked! Ő mindent beleilleszt a tervébe.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miként láttad már azt, hogy Isten a hibáidat jóra fordította? Hogyan vetted észre ezt mások életében?
 • Miként segít a múlt hibáinak elengedésében az, hogy tudod, Isten mindent jóra tud fordítani?
 • Milyen hitbéli lépést fogsz megtenni azzal a bizalommal, hogy Isten a te javadra munkálkodik?

Fogadd el ma a megváltás örömét!

Emlékezz, a Biblia azt mondja, hogy akik hisznek Jézusban azoknak nincs okuk bűntudatra vagy szégyenérzetre: "Nincsen azért most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik Krisztus Jézusban vannak."   (Róma 8,1.) 

Ha készen állsz elfogadni ezt az ígéretet és a megbocsátás örömében élni, akkor imádkozz így:

"Kedves Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, akkor minden rossz, amit eddig tettem megbocsáttatik és nem leszek többé ítélet alatt. Elítélésem helyett, egy napon befogadnsz örök mennyei otthonodba. 

Megvallom bűneimet és kérem bocsánatodat. Hiszem, hogy te Isten vagy, és a Megváltóm vagy. Uramként befogadlak életembe. Köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem, megszolgálnom vagy megdolgoznom bocsánatodért. Ez a te kegyelmi ajándékod.

Mától fogva életem minden részét átadom neked. Ahelyett, hogy szégyenkezve élnék, megváltásod örömében akarok élni. Életem hátralevő részében téged akarlak szolgálni magam helyett. Alázatosan átadom neked életemet, kérlek, ments meg és fogadj be családodba. Jézus nevében imádkozva, ámen."

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.10.16.)

Szólj hozzá!

Amikor kérsz valamit, hidd, hogy Isten válaszolni fog!

2022. október 20. 03:00 - gerbeaud

"Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek." (Márk 11,24)

Ha ma adnék neked egy ezer dolláros csekket, visszatartanád a köszönetet, amíg meg nem bizonyosodsz róla, hogy nem lesz fedezetlen? Bárki, aki ismer engem, azt gondolná: "Ez egy nagyon jó ember. Bízhatok benne, hogy van elég a számláján, hogy fedezze. Most azonnal megköszönöm neki." Előbb megköszönnéd nekem, aztán elvinnéd a csekket a bankba.

Isten ígéretei jobbak, mint bármelyikünk ígérete. Még mielőtt megkapnád, amit megígért, már mondhatod: "Köszönöm, Istenem. Tudom, hogy amit megígértél, az meg fog történni. Meg fogod azt tenni, amit mondtál, hogy megteszel".

Van erre egy nagyszerű példa "a hit hírességeinek csarnokában", Pál zsidókhoz írt levelének 11. fejezetében. Emlékszel, hogyan vezette Józsué az izraelitákat Jerikó körül, ahol a falak leomlottak? Hogyan dőltek le a falak? A zsidókhoz írt levélben (11,30) ez áll: "Hit által omlottak le Jerikó kőfalai, miután körüljárták azokat hét napon át".

Izrael népe az Ígéret Földjére ment, ahol Jerikó hatalmas városa volt. Isten megígérte, hogy beengedi az izraelitákat a városba, majd elárulta nekik a tervét. Ez valahogy így hangzott: "Azt akarom, hogy menjetek, és hét napon át vonuljatok Jerikó körül. Aztán a hetedik napon azt akarom, hogy hétszer vonuljatok körbe a város körül, megköszönve nekem a győzelmet, amely el fog jönni". És amikor ezt megtették, a falak egyszerűen leomlottak. Isten megtette, amit megígért!

Sokszor gondoltam arra, hogy "Mi lett volna, ha én is egyike lettem volna azoknak az embereknek, akik hét napon át meneteltek a falak körül?". Néhányan közülük bizonyára a falakat nézték, egyre jobban aggódtak, és azon gondolkodtak, hogyan tudná Isten valaha is ledönteni a falakat. De sokan közülük mégis hittek. És minden nap ránéztek a falra, és arra gondoltak, hogy Isten mit tehet, és előre megköszönték neki.

Ez az a fajta élet, amit Isten akar, hogy élj, az Istennek előre hálát adó életet. Jézus a Márk 11,24-ben beszélt erről: "Ezért mondom nektek: higgyétek, hogy mindazt, amit imádságotokban kértek, megkapjátok, és megadatik nektek".

Amikor Istentől kérsz valamit, miért kérsz egyáltalán, ha nem hiszed? Ez egy hiábavaló gyakorlat.

Jézus azt mondta, hogy ha imádkozol és kérsz valamit Istentől, akkor hinned kell abban, hogy meg fogja tenni. Előre köszönd meg neki azt, amit csak ő tud megtenni. És aztán nézd meg, hogyan válaszol az imádra.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen ígéretek megadását várod el Istentől, amikor imádkozol? Hogyan találhatnál meg még többet Isten ígéretei közül?
 • Hogyan mutatja meg az imaéleted a lelki érettséged mélységét?
 • Mit kértél már Istentől? Hiszel abban, hogy megtartja az ígéreteit? Miért, vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2022.10.13.)

Szólj hozzá!

Isten ígéretei táplálják az istenfélő célokat

2022. június 06. 03:00 - Besther

goal-gf3a7aad80_1920.jpg"Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozhass feleséget a fiamnak." (1Mózes 24,7.)

Sok ember rendszeresen tűz ki célokat, egy új év indulásakor vagy a születésnapjukon. Elhatározzák, hogy lefogynak, több időt töltenek a gyerekeikkel, többet olvasnak, valami különlegeset akarnak elérni a munkában vagy más nemes (vagy nem annyira nemes) célt tűznek ki. 

Viszont nem minden cél istenfélő cél. Az istenfélő célok összhangban vannak Isten Igéjében lévő ígéretekkel. Az Ő ígéretei adnak bátorságot és hitet, hogy előrelépj, amikor sokkal természetesebb lenne félni vagy aggódni.

Az 1Mózes 24-ben Ábrahám nagyon nehéz feladatot tűzött ki főszolgájának: találjon feleséget a fiának, Izsáknak. A szolga először hagyta, hogy hatalmába kerítse a félelem. Megkérdezte Ábrahámot, "Hátha az a leány nem akar követni engem erre a földre? Akkor visszavigyem a fiadat arra a földre, ahonnan eljöttél?" (1Mózes 24,5.)

Ábrahám emlékeztette szolgáját Isten ígéretére: "Az Úr, az ég Istene, aki kihozott engem atyám házából és rokonságom földjéről, aki beszélt velem, és így esküdött meg nekem: A te utódaidnak adom ezt a földet! – ő elküldi majd angyalát előtted, hogy onnan hozhass feleséget a fiamnak." 

Miután Ábrahám emlékeztette szolgáját az Úr ígéretére, a szolga félelme eltűnt. 

Ugyanez történik veled is. Félelmetes dolog mindent, amid van egy nagy célra feltenni. Senki sem akar elbukni. A Biblia arra  biztat, hogy ne a saját erődre támaszkodj, hogy elérd a céljaid. Tulajdonképpen, ha saját erődből éred el azokat, akkor elsősorban nem istenfélő célokat követsz. 

Mit mond Isten igéje a céljaidról? Sosem fogod megtudni, ha nem ismered meg, hogy mit tanít a Biblia. Ez olyan, mintha lenne egy biztosítási kötvényed, de nem tudnád, hogy az mit fedez. Sok minden miatt feleslegesen aggódnál.

A Bibliában Isten megígéri, hogy segít abban, hogy egészséges legyél, jobb szülővé válj, megszüntesd az adósságodat és még sok más mindent ígér. Viszont, ha nem ismered ezeket az ígéreteket és nem tartod be azokat, akkor aggódhatsz, hogy miként fogod elérni azokat a célokat.

Az igazság az, hogy nincs szükség túl nagy hitre a hatalmas célok eléréséhez. Kis hitre van szükséged egy nagy Istenben! A te Istened a világegyetem Istene. Ő bármit megtehet.

Készen állsz, hogy bízz Istenben a hihetetlenért?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Az emberek múltban megszegett ígéretei hogyan befolyásolják azt, hogy bízz Istenben? 
 • Isten igéjének, mely ígéretére kell támaszkodnod, hogy elérd istenfélő céljaidat?
 • Miként ad önbizalmat Isten ígéreteinek követelése ahhoz, hogy megvalósítsd céljaidat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.05.30.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szólj hozzá!

Még mindig Isten "A-tervében" vagy

2022. április 30. 03:00 - gerbeaud

„Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.” (Pál levele a rómaiakhoz 8,28)

Istennek nincs „B terve” az életedre vonatkozóan.

Nem számít, milyen hibákat követtél el, továbbra is Isten „A-tervét” követed az életedben. Nem vonta vissza eredeti álmát az életedről. Nem számít, hogy mások mit tettek veled, te mit tettél másokkal vagy magaddal, továbbá mit hibáztál vagy milyen rossz döntéseket hoztál. Még mindig beteljesítheted Isten álmát!

Még a hibáid is részei Isten tervének. Ez az igazság szabaddá tesz, ha akarod. Szabaddá tesz arra, hogy felhagyj azzal a gondolkodással, miszerint: „Nos, nem vagyok méltó arra, hogy álmodjak, mert túl sok mindent elrontottam. Nem érdemlem meg, hogy nagy álmom legyen." Többé nem kell elhinned ezeket a hazugságokat. Ennél nagyobb Istent szolgálsz!

A Biblia egyik leghíresebb verse Pál rómaiakhoz írt levelében (8,28) ezt mondja: „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra szolgál, azoknak, akiket örök elhatározása szerint elhívott.”

Minden Isten kezében van – a jó, a rossz, a gonosz, a rossz döntések, a bűnök. Az egészet nem ő okozta, de még mindig kézben tart mindent.

És Isten által minden a javunkra válik. A Biblia nem azt mondja, hogy minden jó – mert nem az. Nagyon sok bűn és gonoszság van a világon.

Nem minden jó. De Isten képes arra, hogy mindent a javunkra fordítson. Ez az ígéret nem mindenkinek szól; csak azoknak, akik szeretik Istent, és az ő rájuk vonatkozó célja – álma – szerint vannak elhívva.

Amikor azt gondolod, hogy Isten nem tudja összerakni életed darabjait, emlékezz arra, hogy Isten bármire képes. Még mindig munkában van – még mindig dolgozik az életed tervén, és még mindig arra vár, hogy átadhassa neked az életedre vonatkozó álmát, ha még nem kérted volna.

Amikor odaadod neki az életedet, Isten azon fog dolgozni, hogy minden darabja illeszkedjen, hogy az egész életed az ő földi céljait szolgálja.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez 

 • Milyen hibádról vagy bűnödről hitted, hogy Isten soha nem fogja tudni megbocsátani? Hogyan tartott vissza ez attól, hogy Isten életedre vonatkozó álmát kérjed?
 • Mit gondolsz, mit gondol Isten valójában erről a bűnről? Miért?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.04.23.)

Mit jelent átadni életed összetört darabjait Jézusnak?

Hajlandó vagy-e ma megtenni? Akkor imádkozd ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, és annyi mindent elrontottam. Azon tűnődtem, vajon sikerül-e valaha újra rendbe hoznom az életemet. Nagyon hálás vagyok, hogy még mindig szeretsz és törődsz az életemmel."

„Kérlek, bocsásd meg a bűneimet. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért, és te feltámasztottad. Bízni akarok benne, mint a Megváltómban, és követni akarom mint az Uramat a mai naptól kezdve. Vezesd az életemet, és segíts megtennem az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál, hogy befogadd Jézust, kérlek, írj e-mail-t a Rick@pastorrick.com címre és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsenek a Jézussal való utazásod kezdetén.

Szólj hozzá!

Isten látása: rendelkezel azzal, ami kell hozzá

2022. február 12. 03:00 - gerbeaud

„Az ÚR azt mondja: »Ne ragaszkodjatok a múlt eseményeihez, és ne rágódjatok azon, ami régen történt! Figyeljetek arra az új dologra, amit tenni fogok! Ez már történik – most láthatjátok!«” (Ézs 43,18–19 GNT).

Amikor az emberek többé nem követik Istennek az életükre vonatkozó vízióját, általában két dologra gondolnak: „Nem rendelkezem azzal, ami kell hozzá” vagy „A múltban kudarcot vallottam”. Ha újra akarod kezdeni Isten víziójának követését, az első lépés az, hogy abbahagyod a kifogások keresését.

Igenis rendelkezel azzal, ami kell hozzá
Hallottál már valakit, aki azt mondta, vagy magad is mondtad magadnak: „Nem rendelkezem azzal, ami kell ahhoz, hogy elérjem az álmomat.” A Bibliában sokan – köztük Mózes és Jeremiás – próbáltak kifogást találni, amikor Isten feladattal bízta meg őket. De a kedvenc példám a „nem rendelkezem azzal, ami kell hozzá”-ra Gedeon.

Isten azt mondta Gedeonnak, hogy őt akarja felhasználni az izraeliták felszabadítására. Gedeon így válaszolt: „»De Uram..., hogyan menthetném meg Izráelt? Az én nemzetségem a leggyengébb az egész Manassé törzsében, és én vagyok a legkisebb az egész családomban!« Az ÚR így szólt hozzá: »Én veled leszek.«'” (Bír 6,15–16 NLT)

Amikor azt gondolod, hogy nincs meg benned az, ami kell hozzá, emlékezz arra, amit Gedeon élete tanít: soha nem vagy egyedül, Isten mindig veled és érted van. Bízhatsz az erejében, jelenlétében, ígéreteiben és védelmében. Nem kell aggódnod semmiért!

A múltad elmúlt
Ez egy másik gyakori kifogás arra, hogy ne kezdd újra: „A múltban kudarcot vallottam.”

Az igazság az, hogy mindenki kudarcot vallott. És bár a múltad terméke vagy, nem kell, hogy a múltad foglya legyél. A veled megtörtént dolgok alakítanak téged, és azok, amelyeket magaddal tettél. De ma van választásod: nem vagy áldozat, hacsak nem döntesz úgy.

Istent sokkal jobban érdekli a jövőd, mint a múltad. Ézsaiás próféta könyve 43. fejezetnének 18–19. verse ezt mondja: „Az ÚR azt mondja: »Ne ragaszkodjatok a múlt eseményeihez, és ne rágódjatok azon, ami régen történt! Figyeljetek arra az új dologra, amit tenni fogok! Ez már történik – most láthatjátok!«” (GNT)

A sikered legnagyobb akadálya a saját kifogásaid lehetnek. Isten azt akarja, hogy engedd el a múlt kudarcait, és gyónd meg bűneidet. Akkor továbbléphetsz annak tudatában, hogy bűneid megbocsáttattak.

„Az az ember, aki nem hajlandó beismerni a hibáit, soha nem lehet sikeres. De ha bevallja és elhagyja azokat, akkor másik esélyt kap.” (Péld 28,13 TLB)

Ez egy igazi újrakezdés!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Teljes mértékben támaszkodsz-e Isten erejére, jelenlétére, ígéreteire és védelmére, hogy megtedd, amire elhívott? Miért igen, vagy miért nem?
 • A múltban milyen kudarcot használtál fel ürügyül arra, hogy ne kezdj bele valami újba?
 • Ha valóban megpihennél Isten megbocsátásának ismeretében, milyen új dolog adna önbizalmat a kezdéshez?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.05.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása