Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Higyj másokban úgy, ahogy Jézus hisz benned

2023. november 14. 03:00 - Anika Enikő

"Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, bármi áron is. Mindig hinni fogsz benne, mindig a legjobbat várod tőle, és mindig bátran készen állsz, hogy megvédd őt.” (1 Korinthus 13,7)

Jézus hisz benned. Rengeteg bizonyíték van erre a Bibliában!

Nézd meg ezeket a verseket:

„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. (Máté 17,20 - NIV fordítás)

„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Márk 9,23 - NIV fordítás)

„Ha van hitetek és nem kételkedtek, ti is megtehetitek ezeket, sőt még többet.” (Máté 21,21 - TLB fordítás)

Jézus hisz abban, hogy mindezeket meg tudod tenni, mert tudja, hogy ha bízol benne, a Lelke benned él. Azt is szeretné, ha segítenél másoknak, hogy elhiggyék ezt magukról. Pál apostol ezt a bátorítást adta: „Azt akarom, hogy segítsük egymást hitünkkel. A te hited megsegít engem, és az én hitem is megsegít téged.” (Róma 1,12 - NCV fodítás)

Nap mint nap találkozol alacsony önértékelésű emberekkel. Mindenkinek vannak bizonytalanságai. Sokaknak pedig újra és újra lejátszódik a fejükben, a valakitől régen hallott mondat: “Nem érsz nemmit.”

Hogyan fordíthatják meg az emberek azt az átkot, amit mások megpróbáltak beléjük sújkolni? Segíthetsz nekik abban, hogy elhiggyék, amit Jézus mond róluk, ahelyett, hogy elhinnék azt, amit mások mondanak róluk.

A Biblia, Pál apostol Korintusiakhoz írott első levelének 13. fejezetében, a 7. versében ezt mondja: Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, bármi áron is. Mindig hinni fogsz benne, mindig a legjobbat várod tőle, és mindig bátran készen állsz, hogy megvédd őt.” (TLB fordítás)

Isten azt akarja, hogy ezeket tedd meg. Azt akarja, hogy legyen hited az emberekben, mutasd meg nekik, hogy hiszel bennük, és így elhiggyék, hogy amit Isten mond róluk, az igaz.

Ennek egyik legjobb módja a gyülekezetben, ha egy házicsoporthoz tartozunk. Amikor nagyon nehéz heted van, és kételkedsz, levert vagy és elcsüggedsz, akkor szükséged van egy megbízható emberek csoportjára, akik hisznek benned és hisznek érted; és ugyanezt te is viszonozhatod. Jézus követői nem csak Krisztusban hisznek. Mi egymásban is hiszünk.

A hited segíthet mások hitének növekedésében, ha hiszel bennük, ahogyan Jézus is hisz benned.

 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen bizonytalanságok tartottak vissza attól, hogy úgy higyj magadban, ahogy Jézus hisz benned?
 • Miért fontos, hogy az emberek úgy lássák magukat, ahogyan Isten látja őket?
 • Hogyan segített a házicsoport a hiteden, amikor úgy gondoltad, hogy nincs elég hited?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.07).

Szólj hozzá!

Fontos hogy vállald önmagad

2023. február 14. 03:00 - csmsdvd

ezgif_com-add-text.jpg

„Egészséges elégedettnek lenni, az irigység elemészthet” (Péld 14,30 CEV fordítás).

Ahhoz hogy egy Isten jóságával túlcsorduló életet élj, elsősorban kezdj hálásnak lenni, és ne panaszkodj folyamatosan. Másodsorban kezdj elégedett lenni és ne hasonlítgass.

Isten úgy teremtett, hogy vállalhasd önmagad. Nem szeretné, ha valaki más lennél! Amikor másokhoz hasonlítod magad, irigy és bosszús leszel, és elkezdesz hozzájuk hasonló másolat lenni.

Isten azonban sohasem teremtett klónt. Isten csak eredetit teremt. Az egypetéjű ikrek is több ezerféleképpen különböznek. Ha nem leszel önmagad, akkor ki leszel?

Az az igazság hogy a hasonlítgatás csak problémát okoz. Amikor hasonlítgatod hogyan nézel ki, a beosztásod, házastársad, karriered, gyerekeid, akkor az két problémát okoz.

Egyik, hogy teljesen el leszel keseredve, mert mindig találsz valakit, aki jobb nálad, aki jobban néz ki, több pénzt keres, tehetségesebb. Másik, hogy elönt a büszkeség. Miért? Mindig találni fogsz valakit, aki nem olyan jó, mint te vagy.

A Biblia azt mondja: „Jobb az életben megelégedni azzal amid van. Különben minden küzdesz, hogy többed legyen, ez meg olyan szélmalomharc” (Préd 4,6 NCV fordítás).

Az internetes csatornák miatt, mostanság könnyebb mint bármikor, hogy magadat másokhoz hasonlítsd. Amikor mindennap olyan írást látsz, amiről kiabál:„ Nézz rám! Lásd mit tudok tenni! Nézd mi van nekem!” ez egy irigységi és elégedetlenségi állapotba rángat bele. Azt is eredményezheti, hogy másokat  saját írásoddal szeretnél lenyűgözni. Csakhogy neked, senkit sem kell lenyűgözzél. Az örömmel túlcsordult élet kulcsa, hogy önmagad legyél, egységben azzal, amilyenre Isten teremtett.

Eleged van a lelki túlterheltségből? Szeretnél szellemileg és érzelmileg egészséges lenni? A Biblia azt mondja: „Egészséges elégedettnek lenni, az irigység elemészthet” (Péld 14,30 CEV fordítás).

Az elégedettség akkor jön, amikor örülsz annak, amid van, és nem vársz valamire, hogy boldog lehess. Ne hasonlítsd magad másokhoz, és érd be azzal, amit Isten adott neked, és meg fogod látni örömöd túlcsordul.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Az életedben most minek örülsz?
 • Amikor azt látod, mintha Isten másokat áldana meg azzal, amivel téged nem, akkor mit érzel? Azokban a pillanatokban mi emlékeztethet téged Isten jóságára?
 • Amikor tudod, hogy valami az internetes csatornán elégedetlenségedet fogja okozni, mit fogsz tenni, hogy csökkentsd a hatását?

Hogyan lehet igazán elégedett

Az örök elégedettséghez vezető út Jézus Krisztus felé való elköteleződéssel ját. Ha eddig még nem fogadtad be őt az életedbe, kezd a következő imával:

Drága Istenem!

Tudom, hogy bűnös vagyok és kérem, bocsáss meg nekem. Hiszek Jézus Krisztusban, a Te fiadban. Hiszem, hogy meghalt az én bűnömért és Te életre támasztottad fel. Szeretnék mától hinni benne, mint Szabadítómban és követnem őt, mint Uramat. Igazítsd életemet és segíts cselekednem akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.07.)

Szólj hozzá!

Isten felkészített téged az újrakezdésre

2022. február 14. 03:00 - Lencsés Tamás

„Mindened megvan, ha Krisztus a tiéd, és a Krisztussal való egységed által beteljesedsz Istennel. Ő a legfőbb Uralkodó, aki minden más hatalom felett hatalommal rendelkezik.” (Kol 2,10 TLB)

Ha készen állsz az újrakezdésre, akkor szükséges egy személyes leltárt készítened. Ez azt jelenti, hogy számba veszed és értékeled, hogy milyen képességeidre építhetsz az újrakezdésnél. Amikor személyes leltárt készítesz, tedd fel magadnak ezt a három kérdést:

Mik az értékeid?

Vedd számba a testi, a tanulmányi és a pénzügyi értékeidet, és mint Isten gyermeke ne feledkezz meg a lelki értékeidről sem! Pál levele a kolosséiakhoz 2. fejezetének 10. verse szerint: „Mindened megvan, ha Krisztus a tiéd, és a Krisztussal való egységed által beteljesedsz Istennel. Ő a legfőbb Uralkodó, aki minden más hatalom felett hatalommal rendelkezik.” (TLB)

Mit tanultál eddig?

Szánj időt arra, hogy leírod azt, amit az életről, önmagadról, a családról, Istenről vagy bármi egyébről, ami eszedbe jut, tanultál. Pál levele a galataiaknak 3. fejezetének 4. verse azt mondja: „Egyáltalán nem jelentett semmit az összes tapasztalatod?” (GNT) Nem fogod elpazarolni a tapasztalataidat, ha tanulsz belőlük.

Különösen figyelj a fájdalmat okozó élményeidre, mert Isten soha nem pazarolja el a fájdalmat. Ahelyett, hogy szánalomra adnád a fejed, tanulj a saját fájdalmadból! Írd össze a tanulságokat! Hagyd abba a sajnálkozást, a hibáid ismétlését, és kezdj el tanulni belőlük! Miért? Mert a fejlődés mindig kudarcra épül. Így ismered fel azt, ami nem működik.

Azt is gondold végig, hogy mit tanított neked a Biblia! A Biblia azt mondja Pál második levele Timóteusnak 3. fejezetének 14. versében: „Hűségesnek kell maradnod azokhoz a dolgokhoz, amit tanítottak neked. Tudod, hogy igazak, mert tudod, hogy megbízhatsz azokban, akik tanítottak téged.” (NLT)

Ki segíthet neked az újrakezdésben?

A példabeszédek könyve 15. fejezetének 22. versében ez áll: „Szerezz be minden tanácsot, amit csak tudsz, és sikerülni fog, anélkül pedig kudarcot vallasz.” (GNT)

A büszkeség gyakran megakadályozza az embereket álmaik és céljaik elérésében. Ahelyett, hogy tanácsot kérnének, ragaszkodnak ahhoz, hogy maguk találják ki a dolgokat.

A Biblia szerint a büszkeség pusztuláshoz vezet. Azt is mondja, hogy Isten kegyelmet ad az alázatosoknak. Miért? Mert az alázatosak taníthatóak. Soha nem fogsz tudni újrakezdeni, ha úgy viselkedsz, mintha már megérkeztél volna. Szükséged van másokra, akik kimondják az igazságot, rámutatnak a vakfoltjaidra, bátorítanak és segítenek emlékezni Isten ígéreteire.

Ha alapos, őszinte leltárt készítesz az életedről, látni fogod, hogy Isten hogyan készített fel téged az újrakezdésre.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért gondolhatod, hogy gyakran többet tanulsz a kudarcokból, mint a győzelmekből?
 • Tanulékony embernek neveznéd magad? Miért igen, vagy miért nem?
 • Mik a lelki értékeid? Mi teszi őket értékké?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.02.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!

Isten már kiválasztott és szeret téged

2020. szeptember 30. 03:00 - gerbeaud

„Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint” (Ef 1,4–5).

Mindenki három dologra vágyik legjobban: a szeretetre, az elfogadásra és a kiválasztottságra.

Ezek a vágyak azokban is ott vannak, akik ezt nem vallják be maguknak.

De van egy jó hírem: nem kell máshol keresned a szeretetet és az elfogadást! Jézus már kiválasztott, szeret és elfogad téged.

Mindenki szeretne különleges, kiválasztott lenni: a gyerekkorodtól kezdve, a munkahelyeden át a szerelmi életedig. Kiválasztottnak lenni kulcsfontosságú az önértékelésed megalapozásához.

A Biblia azt mondja Pálnak az Efezusiakhoz írt levelében az 1. fejezet 4–5 versében: „Mert őbenne kiválasztott minket magának már a világ teremtése előtt, hogy szentek és feddhetetlenek legyünk előtte szeretetben. Előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint.”

Isten azért teremtette a világot, mert családot akart magának. A világegyetem igazából azért létezik, mert Isten gyermekeket akart, akiket szerethet.

A fenti vers szerint, Isten mikor választott ki téged? Már a világ teremtése előtt!

Mielőtt Isten döntött, hogy megteremti a világot, már kiválasztott téged. Valójában azért döntött úgy, hogy megteremti a világegyetemet, mert akart egy helyet, ahol élhetsz. Mielőtt Isten döntést hozott bármilyen fa megteremtéséről, kiválasztott téged. Mielőtt Isten döntött az óceánokról, kiválasztott téged. Mielőtt döntött volna minden ma is létező kődarabról, kiválasztott téged.

Elképesztő a gondolat, hogy mielőtt Isten a nap és a csillagok megteremtéséről döntött volna, már ismert, és kiválasztott téged arra, hogy szeressen. Ez személyiséged, identitásod, alapja.

Senki sem akarja, hogy utolsó legyen a kiválasztáskor. De te soha nem voltál utolsó Isten gondolataiban. Te mindig az első voltál nála. Kiválasztott téged, szeret téged és elfogad téged. Bizonyos lehetsz ezekben az igazságokban ma is.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Tudva azt, hogy Isten már a Teremtés előtt kiválasztott téged, mit gondolsz, hogyan illeszkedik a te életed az Ő, világra vonatkozó nagy tervébe?
 • Miért segít mérhetetlen megnyugvást találni, hogy tudod, Isten szeret és elfogad téged?
 • Mit jelent számodra, hogy Isten befogadott a családjába?

Hogyan kerülsz be Isten családjába?

A Biblia azt mondja, hogy minden ember elmarad Isten tökéletességétől. Isten mégis téged választott a bűneid és hibáid ellenére. Valójában Isten annyira szeret téged, hogy elküldte a fiát, Jézust azért, hogy megtisztítson bűneidtől és befogadjon a családjába.

Ha még sosem fogadtad el Isten szeretetét és még nem döntöttél Jézus követése mellett, szeretném, ha ezt most megtennéd. Kezd ezzel az imával:

„Drága Istenem, egyáltalán nem értem az egészet, de köszönöm, hogy szeretsz engem. Köszönöm, hogy vagy nekem, és hogy nem azért küldted Jézus, hogy elítéljen, hanem, hogy megmentsen engem.

Bevallom, hogy vétkeztem ellened, és beismerem, hogy szükségem van Jézusra, mint Megváltómra. Akarok  kapcsolatban lenni Jézussal! Követni akarom őt és megtenni azokat a dolgokat, amiket kér tőlem.

Kérlek, ments meg múltamtól, megbánásaimtól, hibáimtól, bűneimtől, szokásaimtól, sebzettségeimtől és függőségeimtől!

Kérlek, ments meg a te terveid számára! Tudni akarom, hogy mi célból vagyok a földön és be akarom teljesíteni azt, amire teremtettél engem. Akarom, hogy megtanuljalak szeretni téged, és bízni benned és, hogy örökké a családodhoz tartozzak. A nevedben imádkozom. Ámen!”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.23.)

Szólj hozzá!

Isten szeretetének szélessége

2017. március 24. 03:00 - nagynikoletta

„… képesek legyetek felfogni minden szenttel együtt: mi a szélesség és hosszúság, magasság és mélység; és így megismerjétek Krisztusnak minden ismeretet meghaladó szeretetét, hogy teljességre jussatok, az Isten mindent átfogó teljességéig." (Efézus 3:18-19, NLT fordítás)

nasa-140304_1280.jpg

Isten szeretetének szélessége az egész világra kiterjed és magába foglal mindenkit, akit teremtett: „Az ÚRnak minden útja igaz, és minden tette jóságos.” (Zsolt 145:17, NIV fordítás).

Isten soha nem teremtett olyan embert, akit nem szeretett. Ő teremtett téged és szeret téged – és Isten soha nem teremt olyat, ami vacak lenne. Ő feltétel nélkül szeret téged. Nagyon, nagyon szeret téged.

Istennek mindenki számít. Valóban, Jézus életútján keresztül láthatjuk, hogy még azokat is szereti, akik kissé ellenszenvesek és azokat is, akik úgy érzik, nem méltóak a szeretetre. Szeretnéd tudni az önbecsülés titkát? Íme: ha magabiztosságot szeretnél, ismerd fel, hogy mennyire számítasz Istennek. Ha Isten szeret téged, mit számít, mit gondolnak mások?

Mivel Isten szeret téged, nincs szükség arra, hogy bizonygasd értékeidet. Nincs szükségünk arra, hogy bizonyos típusú ruhákat viseljünk ahhoz, hogy jól érezzük magunkat; vagy arra, hogy bizonyos típusú autót vezessünk ahhoz, hogy a bizonytalan egónkat feltámogassuk. Nincs többé szükségünk státuszszimbólumokra.

Isten szeret téged!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Isten szeretete mindenhol jelen van. Hogyan változtatja ez meg a mások iránti szereteted?
 • Ha Isten mindenhol ott van, miért küszködik olyan sok ember a magánnyal?
 • Milyen módszerekkel próbáltad bizonygatni értékeidet Istennek és másoknak? Az igazság, melyet ez az áhítat tartalmaz hogyan változtatja azt, ahogyan saját magadat szemléled?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.03.17.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása