Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az úrvacsora hálához vezet

2023. november 30. 03:00 - csmsdvd

ocean.jpg

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor úrvacsorát veszünk, arra emlékezünk mit tett Jézus értünk a kereszten.

Ez nem egy üres szertartás, amit a keresztyének csak azért gyakorolnak, mert muszáj. Ehelyett Isten azt akarja, hogy azért vegyünk úrvacsorát, hogy segítsen emlékezni. Miért is kell emlékezzünk? Azért, hogy hálásak lehessünk. Csak azokért a dolgokért lehetsz hálás, amire emlékszel.

Az úrvacsorázás emellett egy olyan hálaadási szokás, ami segít emlékezni mit tett értünk Jézus a kereszten.

A Biblia azt mondja Pál első levelében a korintusiakhoz, a 11. fejezet 23-25 verseiben:„Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, és hálát adva megtörte, és ezt mondotta: „Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely tiérettetek megtöretik, ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.” Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta: „E pohár amaz új szövetség, az én vérem által, ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok az én emlékezetemre.””

Jézus azért adta a kenyeret és a bort, hogy az emlékezés egy-egy eszköze legyen. Amikor ezeket használjuk, akkor hálánkat fejezzük ki azért, amit Jézus tett értünk.

Az úrvacsorára használt másik szó az Eucharisztia. Ez egy görög szó, ami hálaadást jelent. Az úrvacsora a hálaadás mintaképe. Isten egyik kedvenc módja arra, hogy köszönetet mondjunk neki. Istennek sokféleképpen mutathatjuk ki a hálánkat, hálaadó énekeken keresztül, hálaadó áldozatokon keresztül, vagy az úrvacsorán keresztül.

„Az áldás pohara, amelyet megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e? A kenyér, amelyet megtörünk, nem a Krisztus testével való közösségünk-e?” (1Kor 10,16)

Amikor az úrvacsorai kehelyből iszunk és a kenyeret esszük, akkor azt mondjuk Istennek: „Atyám, köszönjük, hogy elküldted Fiadat, hogy egy tökéletes életet éljen és meghaljon a mi bűneink miatt, hogy bűnbocsánatot kaphassunk.”

Amikor emlékezetjük magunkat arra, milyen nagy árat fizetett Jézus azért, hogy megmentsen, az egyetlen ésszerű válasz a hála.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Amikor úrvacsorázol, általában a hála szellemében teszed ezt? Miért vagy miért nem?
  • Mit gondolsz, miért akarja Jézus, hogy más keresztényekkel együtt úrvacsorázzunk, és ne egyedül?
  • Milyen más módokon gyakorolhatod a hálát Isten családjában élő emberekkel?

Bíztál-e Isten üdvösség ígéretében?

Ha még soha nem adtad át az életedet Jézusnak, akkor imádkozhatod ezt az egyszerű imát még ma:

Drága Jézusom!
Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsájtod, megismerem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.
Megvallom bűneimet, és kérlek, bocsáss meg nekem. Hiszem, hogy te vagy Isten, az én Megváltóm, és azt akarom, hogy életem Ura légy. Ma életem minden részét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt akarom tenni, amit te mondasz nekem.
Jézus, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amely lehetővé teszi számomra, hogy kapcsolatom legyen veled, és egy nap csatlakozzam hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg ezt. És köszönöm neked, hogy nem kell kiérdemelnem, vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy ez lehetetlen. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Neked ajánlom az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg engem, és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen.

(Ha elmondtad ezt az imádságot és elfogadtad Jézust, kérlek küldj egy e-mailt (angolul) a Rick@PastorRick.com címre, és írd meg nekem. Szeretnék néhány ingyenes kiadványt küldeni, amik segítenek neked a Jézussal elkezdett utad kezdetén.)

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.23.)

Szólj hozzá!

Isten kegyelme okot ad az ünneplésre

2023. augusztus 25. 03:00 - Lencsés Tamás

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9)

Isten kegyelmét nem lehet kiérdemelni. Nem dolgozhatsz meg érte. Nem érdemled meg.

A Biblia azt tanítja: „Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Ef 2,8-9)

A kegyelmet csak hit által kaphatod meg.

A Biblia tele van olyan történetekkel, amelyek Isten kegyelmét mutatják. Feltehetően a legismertebb, Lukács evangéliumának 15. fejezetében található és a tékozló fiúról szól. Talán ismert számodra, hogy ebben a történetben az apának két fia van.

Egy nap a kisebbik fiú azt mondta: „Apa, én elmegyek. Most kérem a családi örökségem felét, hogy elmehessek innen”. Erre apja odaadta neki a családi örökség felét, és a fiú eltávozott egy távoli országba. Ott eltékozolta vagyonát, mert kicsapongó életet élt. Egyszer csak odajutott, hogy elpazarolta mindenét.

Kénytelen volt munkát vállalni, és a végén egy disznóólban kötött ki, ahol disznókat etetett, és annyira éhes volt, hogy arra gondolt, megeszi a disznók eledelét. A földön fekve azt gondolta: „Mit keresek én itt? Tudom, hogy elrontottam. Az egész az én hibám, hiszen apámnál, még a szolgák is jobban élnek ennél.”

Úgy döntött tehát, hogy hazamegy, és elmondja az apjának: „Tudom, hogy vétkeztem. Elismerem. Elherdáltam a teljes örökségemet. Nem érdemlem meg, hogy a fiadnak hívjanak. Szolgaként vegyél vissza kérlek, és életem végéig neked fogok dolgozni, mert még a szolgáid is jobban élnek, mint ahogy én éltem".

A Biblia szerint az apa ennek ellenére szeretetteljes és kegyes volt a fiához. Amikor a távolban meglátta a hazafelé tartó fiát, kitárat karokkal sietett elé. Később aztán az apa ünnepséget rendezett kicsapongó fia tiszteletére.

Amikor elfogadod Isten kegyelmét, Isten ugyanígy válaszol neked. Megbocsátja múltadat, kapsz egy életcélt, és örök otthonod van a mennyben.

Ez nagyon jó hír. És ez ok az ünneplésre!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Milyen módon próbáltad megszerezni Isten kegyelmét az életed során?
  • Ha Jézus követője lettél, hogyan ünnepelted meg azt, amikor meghoztad ezt a döntést?
  • A tékozló fiú történetére adott reakciónkat gyakran szüleinkkel való kapcsolatunk határozza meg. Mit gondolsz, a te reakciódat hogyan befolyásolta a szüleiddel való kapcsolatod?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.18.)

Szólj hozzá!

A szeretet örül Isten másokhoz áradó jóságának

2023. február 25. 03:00 - BlaZsu

 

joytogether.jpg

Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal. (Római levél 12,15)

A Biblia azt mondja, „Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.” (Római levél 12,15) Észrevetted, hogy a mondat második részét könnyű végrehajtani, míg az elsőt egyáltalán nem?

Ha valaki nehéz időszakon megy keresztül, nem nehéz együttérezni vele. Nem nehéz bátorítani valakit, aki épp mélységet él meg. Mi a helyzet akkor, ha valakit a környezetedben előléptetnek? Ezt sokkal nehezebb kezelni. Ahelyett, hogy örülnénk valaki sikerének, talán inkább neheztelünk rá. Talán még rosszat is kívánunk neki, hogy mi annál sikeresebbnek érezhessük magunkat. Az igazság azonban az, hogy Isten kegyelme bőséges és jut belőle elegendő mindenkinek.

Jézus elmondott egyszer egy történetet egy földművesről, aki kora reggel béreseket fogadott a szőlőjébe. A nap további részében még több munkást is felfogadott, némelyikük már csak egy vagy két órát tudott dolgozni. Ennek ellenére a tulajdonos mindegyiküknek pontosan ugyanannyit fizetett a munkáért. A kora reggel óta dolgozók reklamáltak, hogy ez nem igazságos, de a föld tulajdonosa így válaszolt: Hát nem tehetek azt a javaimmal, amit akarok? Vagy azért vagy irigy, mert én jó vagyok hozzájuk?” (Máté 20,15)

Néha talán te is így érzel, amikor Isten megáld valaki mást. Keményen dolgozol, és megteszel mindent, amit Isten elvár tőled. De akkor azt látod, hogy Isten valaki mást áld meg bőségesen. Talán azt gondolod, hogy az az ember nem is érdemli meg az áldást, mert nem láttad, hogy olyan keményen dolgozott volna mint te, vagy olyan hűségesen szolgálta volna Istent, mint te.

Tényleg baj, hogy Isten másokat is ugyanannyira megáld, mint téged? És azzal sem kellene törődj, hogy Isten mit ad másoknak. Egyedül az számít, hogy te mit kezdesz azzal, amit Tőle kaptál.

Hadd mondjak el neked valamit az irigységről. Az irigység a saját ismeretségi körödben működik legerősebben. Leginkább azokkal jelentkezik, akikkel kapcsolatban vagy. Általában nem azokat irigyled, akik máshol élnek. Néha talán eszedbe jut egy kedvenc énekesed vagy színészed, és azt gondolod: „Bárcsak olyan lennék, mint az a sztár!” A legnagyobb irigységet azonban, legtöbbször a saját környezetedben lévők váltják ki. A legnehezebb a saját családtagjaid, és a barátaid sikereit megélni.

Az irigység pusztító tud lenni. Leértékel másokat, tönkreteszi a kapcsolatokat, és keserűvé tesz. Az irigység láthatatlan, de nagyon ártalmas, és sok örömről lemaradsz miatta.  Ha például házasságra vágytál, de ez nem vált valóra, vagy házasságot kötöttél, de az tönkrement, akkor nem szereted az esküvőket. Amikor esküvőre szóló meghívót kapsz, elszomorodsz. Azt gondolod, hogy amikor valaki másnak felvirrad, neked besötétedik. De ez nem igaz.   

Sokkal jobban fogod élvezni az életet, ha megtanulsz örülni mások sikerének. Ha csak akkor vagy boldog, amikor a te dolgaid jól mennek, akkor életed nagy részében szomorú leszel. Ha azonban megtanulsz tapsolni mások sikereinek vagy ünneplésének, akkor egész életedben boldog lehetsz.

Ha irigységet érzel mások iránt, akkor nem szereted őket. A Biblia azt írja Pál apostol Korinthusiakhoz írt levelének 13. fejezetében a 4. versben: „ a szeretet nem irigykedik”. A szeretet nem irigy, hanem a szeretet örül Isten másokhoz áradó jóságának.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Kik azok az emberek, akiket felhívhatsz, amikor valami jó történt veled? Téged felhívhatnak a barátaid, ha örömhírük van?
  • Láttál-e már olyat, hogy az irigység tönkretett egy kapcsolatot?
  • Hogyan tud az irigység beszivárogni a szívedbe? Hogyan tudod elkerülni, hogy foglyul ejtse a szíved?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.18.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása