Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Öt első lépés a szeretetteljes élet építéséhez

2023. október 23. 03:00 - gerbeaud

 


"Éljetek szeretetben, ahogyan Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk áldozati ajándékul, Istennek kedves illatként."
(Pál levele az efezusiakhoz 5,2)

Már egy ideje ezen a földön élek, és Isten még mindig meggyőzött arról, hogy milyen keveset tudok valójában a szeretetről. Tény, hogy mindannyiunknak sokat kell még fejlődnünk, miközben tovább érlelődünk Isten szeretetében.

Hogyan építhetsz tehát egy igazi, mély szeretetteljes életet? Az egész életed azzal fogod tölteni, hogy megpróbálod megélni a választ. De adhatok neked néhány támpontot, hogy kilépj a kezdőpontról - öt olyan dolgot, amit ezen a héten megtehetsz, és ami segít elindulni azon az úton, hogy a szeretetteljes emberré válj.

Tanuld meg, hogyan cselekszik és válaszol az érett szeretet. A személyes változás mindig a nézőpont megváltoztatásával kezdődik. Meg kell ismerned Isten nézőpontját arról, hogy milyen is a szeretet valójában, mert a világ semmit sem tud az igazi, mély szeretetről. Ezt a perspektívát úgy sajátíthatod el, ha belemerülsz Isten Igéjébe.

Kezdd a napodat egy napi emlékeztetővel a szeretetre. A nap első 10 perce meghatározza a hangulatodat a nap hátralévő részére. Határozd el, hogy reggel felkelsz, és azt mondod: "Istenem, segíts, hogy ne felejtsem el, hogy a legfontosabb dolog az, hogy szeresselek téged, és szeressem a többi embert. Ha ma semmi mást nem teszek meg azon kívül, hogy szeretlek téged és azokat az embereket, akiket körém helyeztél, akkor ez nem volt elvesztegetett nap".

Jegyezd meg, mit mond Isten a szeretetről. Isten Igéje tele van igazságokkal és elvekkel arról, hogyan váljunk szerető emberré. A probléma az, hogy amikor olyan helyzetbe kerülsz, ahol kísértésbe esel, hogy szeretetlenséget tanúsíts, a Bibliád általában otthon van a polcon. Ezért van szükséged arra, hogy megjegyezd a Szentírást, hogy Isten akkor idézzen fel verseket, amikor a legnagyobb szükséged van rájuk.

Gyakorold az önzetlen, szeretetteljes viselkedést. A szeretet olyan, mint egy izom. Minél többet használod, annál jobban fejlődik. Ha igazán szerető emberré akarsz válni, akkor tudatosan kell tenned néhány olyan dolgot, ami elsőre talán kínosnak tűnik. De minél többet gyakorolsz, annál inkább a szeretet lesz a második természeted, és valóban szerető emberré válsz.

Szerezz támogatást más szerető emberektől. Ha csak ülsz a szobádban és könyvet olvasol, akkor nem fogsz messzire jutni a szeretet megtanulásában. A szeretetet csak másokkal kapcsolatban, közösségben tanulhatod meg. Ez az egyik oka annak, hogy miért olyan fontos egy kiscsoport! Olyan helyzetekbe hoz, ahol növekedni tudsz, ahogy látod az isteni szeretet példáját, és ahogy gyakorlod, hogy önzetlenül, szeretettel szolgálj másoknak.

Soha nem fogsz megtanulni szeretni csak úgy magányosan ülve. A szeretetet Istennel és a többi emberrel való kapcsolatban tanulod meg.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Mit tudsz megváltoztatni a napirendedben, hogy Istennek adhasd a napod legjobb részét, és az Ő Igéjével kezdd a napodat?
 • Gondolj arra, hogyan tanultál a legjobban az iskolában. Hogyan alkalmazhatnál néhányat ugyanezen elvek közül arra, ahogyan a Szentírást megjegyzed?
 • Melyek azok az emberek az életedben, akik példát mutattak a szeretetteljes életről? Milyen konkrét módon szeretik jól Istent és másokat?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

Bűneid elválasztanak téged Istentől. És csak Isten kegyelme az, ami lehetővé teszi, hogy újra helyes kapcsolatba kerülj vele.

A Biblia azt mondja: "Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka; nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék" (Pál levele az efezusiakhoz 2,8-9).

Ha készen állsz arra, hogy békét köss a Teremtőddel, akkor imádkozd ezt az imát:

"Drága Jézusom, nem akarom, hogy a bűneim többé elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden rosszat, amit valaha is elkövettem, megbocsátasz, megismerhetem életem célját, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba.
Megvallom a bűneimet, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Megígérted, hogy ha megvallom a bűneimet és bízom benned, megmenekülök. Hiszek neked, amikor azt mondod, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem bármi által, amit én teszek. Befogadlak téged az életembe, mint az Uramat. Ma életem minden részét átadom a te irányításodnak.
Úgy akarok élni, ahogyan te teremtettél engem, és életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálom. Átadom neked az életemet, arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy befogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

 *Daily Hope by Rick Warren (2023.10.16.)

Szólj hozzá!

Engedd, hogy a Biblia átalakítson, ne csak tájékoztasson!

2023. július 01. 03:00 - gerbeaud

"Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát." (Máté 7,24)

Tudtad, hogy a Biblia tanulmányozása veszélyes lehet? Sőt, a bibliatanulmányozás következményei katasztrofálisak is lehetnek!

Ez furcsán hangzik, tudom, de Isten azt akarta, hogy a Bibliát alkalmazzuk, fordítsuk le az életünkre - ne csak olvassuk. Ha tehát olvasod Isten Igéjét, de nem alkalmazod, akkor életed alapja tönkremegy.

A Hegyi beszéd végén Jézus azt mondja: "Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló a bölcs emberhez, aki kősziklára építette a házát" (Máté 7,24). Annak a bölcs embernek a háza ellenáll a legerősebb viharnak is.

De aztán Jézus valaki másról is beszélt: "Aki pedig hallja tőlem ezeket a beszédeket, de nem cselekszi, hasonló a bolond emberhez, aki homokra építette a házát" (Máté 7,26). Valószínűleg tudjátok, hogyan folytatódik a történet: A bolond ember háza összedől a viharban.

Isten az átalakuláshoz adja neked a Bibliát, nem csak azért, hogy információt közöljön veled. Amikor magadra alkalmazod az Igét, akkor szilárd alapra építed életedet.

Íme még három ok, amiért fontos, hogy alkalmazd Isten Igéjét a saját életedben:

 1. A tudás önteltséget szül, ha nem alkalmazod az igazságot az életedre. A Biblia azt mondja Pál apostol korinthusiakhoz írt első levelében, a 8. fejezet 1. versében: "az ismeret felfuvalkodottá tesz, a szeretet pedig épít". A keresztények lehetnének a legmogorvább, leggonoszabb, legaljasabb, legkritikusabb, legítélkezőbb emberek, akiket a világ ismer - ha soha nem teszünk az olvasáson kívül további lépéseket, és nem alkalmazzuk a Bibliát saját életünkre. Ez azért van, mert a tudás önmagában önteltséget, gőgösséget szül. Ehelyett Isten azt akarja, hogy ezt a tudást szeretettel alkalmazd.
 2. A tudás cselekvést igényel. A Jakab levelének 1 fejezetében a 22. vers azt mondja: "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat". Amit az ember tud, annak tükröződnie kell abban, amit az illető tesz. Nem fogsz lelkileg növekedni azzal, ha csak jegyzetelgetsz a Biblia tanulmányozásakor. Isten azt várja, hogy kövesd a parancsait - ezek nem szabadon választhatóak!
 3. A tudás megsokszorozza a felelősséget. A Biblia azt mondja: "Aki tehát tudna jót tenni, de nem teszi: bűne az annak" (Jakab 4,17). Amikor a Bibliát tanulmányozod, Isten megmutatja neked életed azon területeit, amiken változtatnod kell. Azzal, hogy megmutatja életednek ezeket a területeit, felelőssé is tesz azért, hogy mit teszel azokon a területeken. A Szentírás mélyebb ismeretével a nagyobb felelősséget kapsz arra, hogy kövesd az abban írtakat.

Isten Igéjének tanulmányozásával és magadra alkalmazásával, erős alapot építesz, ami stabilan megtart az élet viharaiban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Mit csinálsz a prédikációkról készített jegyzeteiddel, miután elhagyod a templomot, vagy a bibliaolvasáskor csinált jegyzeteiddel, miután véget ért a bibliatanulmányozással töltött csendességed? Hogyan használhatod ezeket arra, hogy segítsenek Isten Igéjét életedre alkalmazni?
 • Gondold át az elmúlt órában elhangzott szavaidat és tetteidet. Vajon tükrözik-e azt, amit Isten tanított neked Igéjében az utóbbi időben?
 • Az Igét tanulmányozva, mire hívott el Isten, amit még véghez kell vinned életedben?

Hol fogod tölteni az örökkévalóságot?

Isten bebizonyította jóságát a Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: "Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök-élete legyen" (János 3,16). 

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, aki beteljesíti az örök-életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, imádkozd el ezt az egyszerű imát: "Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy bűnös vagyok, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt, hogy elvegye bűneimet, és feltámasztottad őt az életre. Jézusban mint Megváltómban akarok bízni, és a mai naptól kezdve őt mint Uramat követni. Kérlek vezesd életemet, és segíts, hogy megcselekedjem a te akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha épp most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy (angol) e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon. 

*(Daily Hope by Rick Warren,  2023.06.24.)

Szólj hozzá!

A Biblia a lehetetlent is megvalósítja az életedben

2023. június 16. 03:00 - Ivanyina Krisztina

„ Azt választotta, hogy az igazság igéje által szülessünk újjá" Jak 1,18 (NIV)

Isten arra használja az Igéjét, hogy új kezdetet adjon az életben. De ez nem csak egy új kezdet – ez egy teljes átalakulás! Úgy akarja átalakítani az életedet, hogy azzá válj, akivé ő teremtett, és teljes életet élj.

A Biblia nem olyan, mint a többi könyv. A lehetetlent valósággá változtathatja az életedben, mert természetfeletti ereje van. Ez Isten Igéje. 

Milyen dolgokat tesz érted a Biblia? Isten Igéje nélkül soha nem üdvözülhetsz. Nem mennél a mennybe. Nem tudnál Jézus kereszthaláláról. Nem tudhatnád Isten szándékát az életedre nézve.

A Biblia nélkül nem ismernéd Istent. 

Isten mindezeket a dolgokat neked akarja adni – és mindez az Ő Igéjével kezdődik.

A Biblián keresztül Isten újjáteremti életünket. Amikor úgy érzed, hogy a kötél végén jársz, Isten a Bibliát használja, hogy új kezdetet, megoldást adjon neked. A Biblia „újjászületésnek” nevezi. A Jakab 1. fejezetének 18. verse azt mondja: „ Azt választotta, hogy az igazság igéje által szülessünk újjá." (NIV).

Hogyan történik ez? A Bibliát gyakran egy maghoz hasonlítják. Amint a Biblia gyökeret ver a szívedben, elkezd kihajtani, növekedni és gyümölcsöt teremni. Olyan jellemet hoz létre benned, ami Jézushoz hasonló, és olyan szívet, amilyen Istennek kedves. Ahogy jobban megismered Igéjét, Isten úgy teszi jobbá az életedet.

Jézus ezt mondta Igéjéről: „A beszédek, amelyeket mondtam nektek, tele vannak Lélekkel és élettel” (Ján 6,63). Isten Igéje nem csak szavak egy oldalon. Ez a lélek és az élet. Ez spirituális erő. Igéje képes átalakítani a társadalmat és a történelmet. Képes a lehetetlenre. Megváltoztathatja az életedet!

DL Moody, egy híres 19. századi chicagói lelkész azt mondta: „A Bibliát nem azért adták, hogy bővítse tudásunkat; a Biblia azért adatott, hogy megváltoztassa az életünket.” 

Gondolj a saját életedre. Hogyan kell változtatni az életeden ma? Életed mely részén érzed úgy, hogy nem tudsz változtatni?

A Biblia azt mondja, hogy Isten Igéje olyan dolgokat tud megváltoztatni, amelyeket egyedül képtelen vagy, Tedd életed rendszeres részévé Isten Igéjének tanulmányozását, és készülj fel arra, hogy a lehetetlennek tűnő dolgok valósággá válnak!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen módon termett gyümölcsöt az életed a Jézussal való kapcsolatod és az Ő Igéjének tanulmányozása miatt?
 • Hogyan láttad, hogy Isten Igéje megváltoztatja mások életét?
 • Mit gondolsz, milyen lehetetlen dologra képes Isten az életedben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.09.)

1 komment

Négy mód, amivel a Biblia segít, hogy helyretedd az életed

2023. április 10. 03:00 - Besther

bible-g195eb35c5_1920.jpg

"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen." (2Timóteus 3,16-17)

Jézus ezt mondja a János evangéliuma 17. részének 17. versében: "Szenteld meg őket az igazsággal: a te igéd igazság."

Mit jelent a megszentelés? Egyszerűen annyit jelent, mint felnőni és Krisztushoz hasonlóbbá válni - helyreállni. Miután úgy döntöttél, hogy követed Jézust, már nem vagy ugyanaz a személy. Más vagy. Meg lettél szentelve.

Hogyan vagy megszentelve? Isten igazsága által. Minél jobban beépíted életedbe Isten igéjét, annál inkább átalakulsz és újjá leszel. A Szentlélek segítségével képes leszel életed olyan területeit is helyreállítani, ahol változást szeretnél tapasztalni.

A változáshoz mindig szükséged lesz arra, hogy ismerd Isten igéjét. Ez az útmutató az életed helyreállításához!

Amikor eldöntötted, hogy nem tetszik az életed és a döntések, amiket meghoztál nem működnek, akkor Isten igéjéhez kell fordulnod. Ez nagyon praktikus módon fog segíteni neked:

"A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre; hogy az Isten embere tökéletes és minden jó cselekedetre felkészített legyen." (2Timóteus 3,16-17)

A Biblia megmutatja azt az utat, amin járnod kell. Megmutatja azt is, hogy hol tértél le az útról. Megmutatja, hogy miként térhetsz vissza az ösvényre. És megmutatja, hogyan maradj az úton.

Igéjében, Isten mindent megadott, amire szükséged van, hogy változtass és a helyes ösvényen maradhass. Ezért fontos a mindennapos csendes bibliatanulmányozás és imádkozás. Ha meg akarsz változni, akkor szembe kell nézned az igazsággal. És hol van az igazság? Isten igéjében. Amikor nem vagy Isten igéjében, akkor nem tanulsz és nem nézel szembe az igazsággal naponta. 

A Biblia egy tükör, ami visszatükrözi a jót, a rosszat és azokat a területeket, melyeken változtatni kell. Engedd, hogy Isten megmutassa mindazt neked, amit igéjében felkínál, így olyan változásokat hozhatsz létre, melyek céltudatos és örömteli élethez vezetnek. 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Isten igéjében megmutatja, hogy mi a helyes ösvény és hogyan maradj azon. Honnan merítesz erőt, hogy ezt az ösvényt kövesd? 
 • Van olyan rendszeres csendességed, amikor olvasod Isten igéjét, elmélkedsz rajta és időt töltesz imádkozással is? Ha nincs, mi akadályoz meg abban, hogy fegyelmezett legyél ezen a területen?
 • Mit mutatott már meg neked Isten az igéjében, ami alapján cselekedned kell? Milyen változtatásokat kell tenned?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.03.)

Szólj hozzá!

Hol találod meg az életküldetésedet?

2022. január 30. 03:00 - gerbeaud

Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (Józs1,8 NCV)

Mindenki szeretne valamit, ami célt ad az életének – de sokan rossz helyen keresik.

Nem találhatod meg az életküldetésedet se egy folyóiratban, se a közösségi médiában, se barátokkal való tévézgetés közben. És kitalálni sem tudod, hogy mi az.

Istennek az életedre vonatkozó küldetését csak egy helyen találhatod meg: Isten Igéjében.

Tanulmányok azt mutatják, hogy mindenki 600-700 területen tehetséges, de a tehetségét e területek többségén soha nem kamatoztatja. Ha azonban elfogadod Isten küldetését az életedben, használni tudod mindazokat a képességeket és tehetségeket, amit Isten adott neked.

Jónás, Isten egyik prófétája a Bibliában, Istentől kapta élete küldetését. A Biblia ezt mondja: „Így szólt az ÚR Igéje Jónáshoz, Amittaj fiához: »Kelj fel, menj Ninive nagy városba, és prédikálj ellene, mert látom a gonosz dolgokat, amit cselekszenek.«” (Jón 1,1–2 NCV)

Isten adta Jónásnak a küldetését. És neked is ad egyet, miközben olvasod az Igéjét. Minél jobban beleásod magad a Bibliába, annál jobban megérted a küldetésedet.

Sok különböző módja van annak, ahogy Isten megismerteti veled az ő Igéjét: időnként leülhetsz és olvashatod az ő Igéjét, máskor igehirdetést hallgathatsz, aztán különböző bibliai elmélkedéseket is olvashatsz.

Ha csak akkor nyitod ki a Bibliát, amikor istentiszteleten veszel részt, akkor valószínűleg soha nem fogod felfedezni Istennek életedre vonatkozó küldetését. 

Tedd életed mindennapos részévé a Bibliát! Minden nap tölts időt Istennel, még akkor is, ha az csak néhány perc. Illeszd be a napirendedbe! Írd be a naptáradba vagy állíts be napi emlékeztetőt a telefonodon!

Józsué könyve 1. fejezetének 8. verse ezt mondja: „Ne hagyd abba ennek a törvénykönyvnek az olvasását, arról elmélkedj éjjel-nappal, őrizd meg és tartsd meg mindazt, ami ebben meg van írva. Akkor sikerrel jársz utadon, és boldogulsz.” (NCV)

Ha sikeres akarsz lenni Istentől kapott küldetésedben, akkor az életedre vonatkozóan ne egy nagy víziót keress, hanem egy bibliaverset!

Isten nem fogja felírni a küldetésedet az égre. Ő már megírta azt Igéjében.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen módon próbáltad már megtalálni életed célját, ami nem vezetett sikerre?
 • Mit tehetsz azért, hogy következetesebbé válj, és rendszeresen olvasd a Bibliát?
 • A te esetedben melyek a leghatékonyabb módjai annak, hogy foglalkozz Isten Igéjével: nyomtatott Biblia olvasása, online Biblia olvasása, hangos (audio) Biblia hallgatása, prédikációk hallgatása vagy bibliai elmélkedések olvasása? Miért gondolod, hogy ez a leghatékonyabbak számodra?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.01.23.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása