Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az embereknek való tetszés bálványimádás

2021. június 01. 03:00 - Anika Enikő

„Nem próbálom elnyerni az emberek elismerését, hanem Istenét. Ha az embereknek való tetszés lenne a célom, nem lennék Krisztus szolgája” (Gal 1,10 NLT).

Az életben csupán egyetlen egy személynek kell a kedvében járnod: a Teremtődnek. Csak az Úr tetszésére kell lenned, annak, aki téged teremtett, és akinek célja van az életeddel.

Ez rendkívül leegyszerűsíti az életet.

Jézus ezt mondja: „Nem próbálok a magam kedvében járni, hanem annak az Egynek próbálok tetszeni, aki elküldött engem” (Jn 5,30 NCV). Valójában azt mondja, hogy „Egyszemélyes közönségnek élek.”

Tudtad, hogy az embereknek való tetszés a bálványimádás egyik formája? A Tízparancsolat első parancsolata így szól: „Nem lesznek más isteneid előttem” (2 Móz 20,3 NIV).

Bármi, amit Isten elé helyezel istenné válik. Tehát a csónak lehet isten. A karrier lehet isten. A barátnő lehet isten. A golf lehet isten. Bármi, ami első lesz az életedben, és nem Isten az, az isteneddé válik.

A második parancsolat: „Nem szabad magadnak bálványt csinálni” (2Móz 20,4 NLT). Bármi, ami Istent helyettesíti az életedben, az bálvány. A siker lehet bálvány. A pénz lehet bálvány. A szex lehet bálvány. A kapcsolat bálvánnyá válhat. Ha ez a kapcsolat a házastársaddal, a főnököddel vagy a barátoddal fontosabb, mint Isten, akkor az bálvány.

Az embereknek való tetszés lehetővé teszi, hogy az emberek véleménye elfoglalja az első helyet az életükben. Ezek a vélemények istenné válnak, mert többet számítanak, mint Isten véleménye. Nem akarod elmondani az embereknek, hogy keresztény vagy, mert lehet, kevesebbet fognak gondolni rólad. Nem akarod, hogy tudják, hogy templomba jársz, mert lehet, nem fognak kedvelni téged. Ezen a ponton van másik istened az életedben. Bálványt készítettél az embereknek való tetszésből.

Pál levele a galatákhoz 1. fejezetének 10. versébe mondja: „Nem próbálom elnyerni az emberek elismerését, hanem Istenét. Ha az embereknek való tetszés lenne a célom, nem lennék Krisztus szolgája” (NLT).

Majdnem mindenki azt akarja, hogy kedveljék. Kísértés, hogy más emberek kedvében akarj járni. De ne tedd az Istennek való tetszés rovására. Mint Krisztus szolgájának egyszemélyes közönséged van. Csak Isten tetszésére kell lenned.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mikor lett az embereknek való tetszés bálvánnyá az életedben? Mik lettek az eredményei ennek?
 • Mikor éltél csak Isten kedvére? Melyek voltak a gyakorlati eredmények az életedben?
 • Milyen módon élsz most azért, hogy az emberek kedvében járj? Hogyan élsz Istennek tetszésére? Milyen igazításokat kell végrehajtanod ahhoz, hogy csupán az egyszemélyes közönségnek élj?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.05.25.)

Szólj hozzá!

Ne hagyd, hogy a félelem megakadályozza Isten tervét!

2021. április 13. 03:00 - Tomes Lívia

rosszindulat_1.jpeg

„Az emberek véleménytől való félelem akadályoz; de az Istenbe vetett bizalom megvéd ettől” (Péld 29,25 The Message).

Ha valaki megpróbál valami nagyszerűt csinálni, egy bizonyos ponton szembesül az emberek rosszindulatával.

 • Amikor a Wright testvérek az első gépükkel megpróbáltak repülni, az emberek azt mondták nekik, hogy soha nem fog működni, mert az emberek nem tudnak repülni.
 • Amikor Mózes átvezette az izraelitákat a sivatagon, az emberek azért panaszkodtak: „Meg fogunk halni! Vissza akarunk menni Egyiptomba!”
 • Amikor John F. Kennedy azt mondta, hogy az Egyesült Államok embert küld a Holdra, sokan azt mondták, hogy ezt soha nem lehet megvalósítani.

Ha ezek az emberek hagyták volna, hogy a rosszindulatú emberek elbátortalanítsák őket, képzeljék el, hol tartana ma a világ! Míg néhány kételkedőnek gonoszak a terveik, nem minden kételkedő rossz ember. Néhányan valóban azt akarják, ami a legjobb neked. Lehet, hogy még szeretnek is téged.

De ők nem Isten.

Tehát ne kezeld úgy a véleményüket, mint Isten véleményét!

A Biblia azt mondja A példabeszédek könyve 29. fejezetének 25. versében: „Az emberek véleménytől való félelem akadályoz; de az Istenbe vetett bizalom megvéd ettől” (The Message).

Egyeseket megbénít mások véleménye, és ezt észre sem veszik. Mások viszont szinte rabjává válnak a többiek jóváhagyásának.

De nézzük meg A példabeszédek könyve 29. fejezetének 25. versének egy másik fordítását: „Veszélyes azzal foglalkozni, hogy mások mit gondolnak rólad, de ha bízol az ÚRban, akkor biztonságban vagy” (GNT).

Más emberek véleménye elválaszthat Isten életedre vonatkozó céljától.

Amikor nagyobb figyelmet fordítasz mások véleményére, mint Istenére, akkor a játékban a pálya szélén maradsz ahelyett, hogy játékban maradnál. A saját félelmed börtönébe zárkózol be.

Ne hagyd, hogy ez megtörténjen!

Engedd el a félelmeidet, és bízz Isten életedre vonatkozó jövőképében! Ő a legnagyobb szurkolód. Azt akarja, hogy sikerüljön, és azért munkálkodik az életedben, hogy így legyen.

Segítőkérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Láttad-e már, hogy egy kételkedő megakadályozza, hogy valaki kövesse az álmát?
 • Mikor volt olyan, hogy a kételkedők félrevezettek vagy majdnem eltérítettek a célodtól? Mit tanultál meg ebből?
 • Adott-e neked Isten olyan álmot vagy látást, amelyet félretettél a kételkedők miatt? Hogyan kezdheted el követni Isten tervét ezen a héten?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.04.06.)

Szólj hozzá!

Isten szeretete örök

2021. március 30. 03:00 - ReveSz

woman and man holding hands

„Meggyőződésem, hogy semmi sem választhat el soha az ő szeretetétől. A halál nem tud, az élet sem. Az angyalok nem fognak, és maga a pokol minden ereje sem tudja távol tartani Isten szeretetét. A mára vonatkozó félelmeink, a holnap felőli aggodalmaink vagy az, hogy hol vagyunk – magasan az ég felett vagy a legmélyebb óceánban – soha semmi nem lesz képes elválasztani minket Isten szeretetétől, amelyet Urunk, Jézus Krisztus mutatott ki, amikor meghalt értünk” (Róm 8,38–39 TLB).

Nem számít, milyen rosszat hoz az élet, megnyugodhatsz egy fontos igazságban: Isten soha nem fogja feladni az irántad való szeretetét.

Lesznek dolgok, amelyek jól fognak alakulni, lesznek, amelyek rosszul. Isten szeretete viszont soha nem ér véget – erre számíthatsz.

Ez az igazság legyen az életed egyik legfontosabb örömforrása!

A Bibliában így írja ezt Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 38–39. verseiben: „Meggyőződésem, hogy semmi sem választhat el soha az ő szeretetétől. A halál nem tud, az élet sem. Az angyalok nem fognak, és maga a pokol minden ereje sem tudja távol tartani Isten szeretetét. A mára vonatkozó félelmeink, a holnap felőli aggodalmaink vagy az, hogy hol vagyunk – magasan az ég felett vagy a legmélyebb óceánban – soha semmi nem lesz képes elválasztani minket Isten szeretetétől, amelyet Urunk, Jézus Krisztus mutatott ki, amikor meghalt értünk” (TLB).

Ez jó hír!

Amikor kezedet Isten kezébe rakod, ő megragadja, és nem engedi el. Isten teljes lényével ragaszkodik hozzád.

Amikor a gyermekeim kicsik voltak, elmentünk a Grand Canyonhoz. Amikor felmentünk a szélére, megragadtam a két legkisebb gyermekem, Josh és Matthew kezét. Természetesen közelebb akartak kerülni a széléhez, mint amennyire én szerettem volna. Próbáltak csapkodni és lerázni, hogy szabaduljanak, de nem engedtem el őket. Én voltam az apjuk, és szerettem őket.

Lesznek olyan időszakaid az életedben, amikor majd el szeretnéd engedni Isten kezét. Fel akarod majd adni Krisztus iránti elkötelezettségedet, amikor nehéz idők jönnek.

De Isten nem fogja hagyni, hogy elmenj – soha. Ha egyszer a kezedet az övébe tetted, az ott is marad.

Ha kiérdemelhetnéd az üdvösségét azzal, hogy megdolgozol érte, akkor már abban a pillanatban elveszíthetnéd azt, amikor abbahagynád az érte való munkálkodást. De az Istennel való kapcsolatodat nem kiérdemelted. Ez egy ingyenes ajándék volt. Ha valamikor megadta, már nem vehető vissza.

Ez egy elképzelhetetlen örömforrás minden hívő számára.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:
 • Isten szeretete soha nem fog véget érni. Hogyan adhat ez az igazság örömöt neked?
 • Mikor volt kísértésed arra, hogy elengedd Isten kezét? Hogyan mutatta meg neked a hűségét ez idő alatt?
 • Milyen aggodalmat vagy félelmet kell Istenre bíznod, tekintettel az irántad érzett hatalmas szeretetére?

Isten kezébe helyezted a sajátodat?

Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 39. verse azt ígéri: „soha semmi nem lesz képes elválasztani minket Isten szeretetétől, amelyet Urunk, Jézus Krisztus mutatott ki, amikor meghalt értünk” (TLB). Isten kezébe helyezted már a sajátodat bízva Jézusban mint Megváltódban? Ha készen állsz arra, hogy elkötelezd életedet Jézus mellett, akkor mondd el ezt az imát:

„Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden, amit valaha rosszul tettem megbocsátásra kerül, megtudom az életem célját, és egy napon befogadsz a te mennyei örökkévaló otthonodba.

Megvallom bűneimet, és hiszem, hogy te vagy Isten, az én Megváltóm. Uramként fogadlak az életembe. Életem minden részét átadom neked. Követni akarlak téged, és azt tenni, amit mondasz nekem.

Jézus, hálás vagyok a szeretetedért és az áldozatodért, amelyek lehetővé teszik számomra, hogy csatlakozzak hozzád a mennyben. Tudom, hogy nem érdemlem meg. És köszönöm, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom az üdvösségemért, mert tudom, hogy az lehetetlen. Hiszem, hogy miután elfogadom szeretetedet és üdvösségedet, soha semmi nem választhat el attól.

Életem hátralévő részét arra szeretném használni, hogy önmagam szolgálata helyett téged szolgáljalak. Alázattal elkötelezem az életemet neked, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba! Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.03.24.)

Szólj hozzá!

Soha nem érsz el Isten szeretetének végére

2020. december 18. 03:00 - Anika Enikő

„Örök életet adok nekik, és soha nem vesznek el; senki nem fogja kiragadni őket a kezemből.” (Jn 10,28 NIV)

Amikor a gyerekeim még kicsit voltak, elvittem őket a Grand Canyonhoz. A két fiam különösen izgatott volt, folyton ide-oda rohangált. Fogtam a kezüket amikor felmentünk a szélére, de ők mindig el akarták engedni. Semmiképp és semmi pénzért sem engedtem volna el a kezüket. Apjukként túlságosan szerettem őket ahhoz, hogy ezt tegyem.

Miután a kezedet az Isten kezébe teszed, lesz idő, amikor el akarod engedni; de nem számít, hogyan változnak az érzéseid vagy a körülményeid, Isten rendületlen, biztos és hűséges marad. Amikor keresztény leszel, Isten megígéri, hogy megtart és megőriz téged amíg a mennybe jutsz.

Jézus ezt mondta: „Örök életet adok nekik, és soha nem vesznek el; senki nem fogja kiragadni őket a kezemből” (Jn 10,28 NIV).

Voltak az életemben olyan időszakok, amikor azt mondtam: „Istenem, most nem igazán jó Jézus követőjének lenni. Most egy kicsit szeretném elengedni a kezed.” Isten erre így válaszolt: „Nos, lehet, hogy te szeretnél elengedni, de én nem engedlek el. A kezemben tartalak, és senki nem tud téged kiragadni onnan.”

Egyszer ezt mondta nekem valaki: „Senki nem tud kiragadni az Isten kezéből, csak te magad tudsz kiugrani onnan.”

Szerinted mekkora Isten keze? Olyan kicsi, hogy eljuthatsz a szélére? A Ő keze nagyobb, mint az univerzum. Soha nem jutsz el Isten kezének a széléig, és soha nem érsz el Isten szeretetének a végére.

Ha egyszer újjászülettél, azt nem lehet meg nem történtté tenni. A neved kitörölhetetlen tintával és Krisztus vérével van beírva az örök élet könyvébe. Isten egyszer s mindenkorra megváltott és megmentett téged.

Nem tudod, mit hoz a jövőd vagy hány éved van hátra. Lehet, hogy mindent elveszítesz, de az üdvösségedet soha nem veszíted el. Történhetnek őrült dolgok a világban, de neked van egy szerető Atyád, aki a dolgokat számodra jóra fordítja.

Teljesen biztos lehetsz abban, hogy Isten, aki a kezében tart, soha nem fog elengedni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj vissza azokra az időkre az életedben, amikor szeretted volna elengedni Isten kezét. Milyen körülmények között voltál, amikor így éreztél?
 • Miután keresztények leszünk, mit gondolsz, Isten miért nem akadályozza meg, hogy vétkezzünk?
 • Melyek azok a bibliai ígéretek, amelyekre támaszkodhatsz, amikor kétségbe vonod, hogy Isten meg tudja bocsátani a bűnödet?

*(Daily hope by Rick Warren, 2020.12.11.)

Szólj hozzá!

Magabiztosságért csatlakozz Isten erejéhez

2020. október 05. 03:00 - magyarosijulia

„Nincs bennünk semmi, ami lehetővé tenné, hogy azt mondjuk, hogy képesek vagyunk elvégezni ezt a munkát. A képességünk Istentől jön; ő az, aki képessé tett az új szövetség szolgálatára” (2Kor 3,5–6 GNT fordítás).

A siker azt jelenti, hogy az vagy, akinek Isten teremtett. Ez a tudat óriási önbizalmat kellene, hogy adjon. De bevallhatod, hogy az idő nagy részében igencsak kicsi az önbizalmad, vagy teljesen bizonytalan vagy. Lehet, hogy úgy viselkedsz, mintha magabiztos lennél, de néhány dolgot még te sem szeretsz magadban.

Miért nincs önbizalmad? Két oka lehet.

Az első az, hogy olyan akarsz lenni, amilyennek Isten nem alkotott téged. Ez nagyon félelmetes, mert rajtad kívül senki más nem lehetsz.

„Nincs bennünk semmi, ami lehetővé tenné, hogy azt mondjuk, hogy képesek vagyunk elvégezni ezt a munkát. A képességünk Istentől jön; ő az, aki képessé tett az új szövetség szolgálatára” (2Kor 3,5–6 GNT fordítás).

Csak akkor leszel magabiztos, amikor felfedezed a képességeidet: milyennek alkotott téged Isten, milyen az alkatod. Ide tartoznak a lelki ajándékaid, a szíved indítékai, a képességeid, a személyiséged és a tapasztalataid.

A másik oka, hogy gyakran nincs önbizalmad, hogy a saját erődre támaszkodsz Isten ereje helyett. Ez a bukás biztos kulcsa! Bár Isten képességekkel áldott meg, nem úgy teremtett, hogy mindent meg tudj tenni egymagad. Isten soha nem azt szánta neked, hogy a saját erődre támaszodva haladj át az életen. Ő úgy alkotott, hogy tőle függj!

A robotgépet arra tervezték, hogy összekeverje a hozzávalókat, de teljesen hasznavehetetlen, ha nincs áramhoz csatlakoztatva. Ha a robotgép ott van a konyhában, de sosincs áram alatt, használhatatlan. Nem tudja betölteni a célját.

Isten képességeket ajándékozott neked, de mind értéktelenek, ha nem csatlakozol Isten erejéhez a Szentlélek által. Krisztussal minden szükségessel rendelkezel, hogy magabiztos legyél!

A Biblia azt írja: „Minden dologra [amire ő elhívott, hogy elvégezzem] van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít és képessé tesz [hogy betöltsem az ő célját – alkalmas vagyok Krisztus alkalmassága által; kész vagyok mindenre benne, aki betölt engem belső erővel és magabiztos békével]” (Fil 4,13 AMP fordítás).

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tapasztaltad a Szentlélek erejét az életedben?
 • Milyen gyakorlati lépésekben tudsz Isten erejéhez csatlakozni?
 • Milyen konkrét módon adott Isten képességeket a célod betöltésére?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.28.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása