Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Próbáld leírni az imádságaid

2018. április 21. 03:00 - magyarosijulia

„Az Úr ezt a választ adta nekem: Írd le világosan táblákra amiket kinyilatkoztatok neked, hogy első pillantásra kiolvasható legyen." (Habakkuk 2:2, GNT fordítás)

Ha hallani akarod Istent beszélni, vonulj el egy csendes helyre, várj türelmesen és reménykedően, majd kérd Istent, hogy mutasson egy világos képet arról, hogy mit akar mondani neked, aztán pedig írd le Isten válaszait a kérdéseidre.

Habakkuk könyvében az Úr megparancsolja a szerzőnek, hogy „Írd le világosan táblákra amiket kinyilatkoztatok neked, hogy első pillantásra kiolvasható legyen." (Habakkuk 2:2, GNT fordítás).

Így kaptuk Habakkuk könyvét. Az első fejezetben Habakkuk leírja, amit ő mondott Istennek, a második fejezetben pedig azt, amit Isten válaszolt neki.

Ugyanígy kaptuk a Zsoltárok könyvét is; sok zsoltár Dávid csendességeiből származik. Dávid a Biblia első öt könyvéről, a Tóráról elmélkedett, amikor leírta a gondolatait, ezeket pedig zsoltároknak nevezzük. A zsoltárok nagy többségében, Dávid elmondja, hogy hogy érzi magát, a végére viszont azt írja már, amit Isten mond.

Ha az imaéleted ugyanabban a kerékvágásban halad, és hajlamos vagy ugyanazt imádkozni újra meg újra – „Uram, légy ezzel az emberrel", vagy „Áldd meg ezt az ételt a testünk egészségére" – akkor íme valami, ami segíthet: kezd el leírni az imádságaid!

„Tessék? Azt mondod, nem kell elmondanom őket?" Így igaz! Ha leírod, akkor is imádság, Isten meghallja a gondolataidban is. Te csak írd le őket!

Rendben van, ha leírunk egy imádságot, majd felolvassuk? Persze, hogy rendben van! Amikor megírod, imádkozol, amikor felolvasod, akkor is imádkozol.

Ezt nevezik szellemi naplóírásnak, ez pedig egy olyan szokás, amit minden keresztyén meg kellene értsen és gyakoroljon.

Egy napló nem egyenlő a határidőnaplóval! A határidőnaplóban azok a dolgok szerepelnek, amiket megtettél; egy naplóban viszont a megtanult leckéid szerepelnek – az elkövetett hibáid, és mindazok a dolgok, melyekre Isten a hibáid által tanított meg.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan vezethetnél naplót, ha nem ceruzával és papírral, hanem úgy, ahogy kényelmesebb számodra?
 • Mire tanított meg Isten, amiről naplójegyzetet írhatnál ma?
 • Kezdj el egy imádságot úgy, hogy válaszolsz ezekre a kérdésekre: Isten milyen tulajdonságait szereted a legjobban? Ki az az életedből, akinek szüksége van Isten beavatkozására? Milyen segítségre van szükséged Istentől? Mit tudsz ma megköszönni Istennek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2018.04.14.)

Szólj hozzá!

Tartozik-e Isten magyarázattal nekünk?

2017. május 26. 03:00 - csmsdvd

„Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat… Ha segítségért kiáltok is, elzárkózik imádságom elől.” (JSir 3:4-6,8)

Mindannyian átélünk olyan életszakaszokat, amikor úgy tűnik, hogy minden szétesik. Elveszítjük az állásunkat. Tönkremegy egy kapcsolat. Valaki meghal. Egészségünk nem a régi, gyengülünk.

Ilyenkor hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy Isten elhagyott bennünket.

De nem így van!

Az egykori próféta, Jeremiás, hasonló cipőben járt, amikor megírta Siralmait. Az ő országát, Júdeát, gazdasági válság kínozta, külső ellenség gyötörte. Látta azt a mérhetetlen embertelenséget, amit az övéi ellen elkövettek. Az embereknek nem volt munkája és éhen haltak.

Hol is kezdte Jeremiás? Elmondta Istennek, hogyan érez. Jeremiás Siralmai 3. fejezetében ezt mondja: „Elsorvasztotta húsom és bőröm, összetörte csontjaimat. Körülbástyázott engem méreggel és fáradsággal. Vaksötétbe helyezett engem, mint a régen meghaltakat… Ha segítségért kiáltok is, elzárkózik imádságom elől.”

Meglep téged, hogy ilyen szavak vannak a Bibliában? Jeremiás is azt gondolta, hogy Isten elfelejtette őt. Ellenben Jeremiás nem tagadta érzelmeit. Nem szépítette. Megvallotta Istennek, ami a szívét nyomta. Jeremiás öt fejezeten keresztül mondja el Istennek, mit érzett éppen akkor. Kimondta Istennek: Ez borzasztó!

Miért tette Isten ezeket a részeket a Bibliába? Azért, hogy megtudd, hogy Ő tudja kezelni az indulataidat, a haragodat, a görcsös fájdalmaidat és a nyomorúságodat is. Jeremiás a Biblia egyik könyvének teljes terjedelmében a gőzt ereszti ki, ventilál. Ha Isten elég erős volt ahhoz, hogy Jeremiás siralmait kezelje, akkor elég erős ahhoz is, hogy a tiedet is kezelje!

Amikor csak nyeled az érzelmeid, folyamatosan megbetegíted magad, ártasz magadnak. A gyomrod issza meg a levét.

Ehelyett öntsd ki a szíved Istennek.

Amikor a gyerekeim kicsik voltak, hisztériás dührohamaik voltak. Ezek a dührohamaik nem tántorítottak el, hogy szeressem őket. Nem tettek kételkedővé a döntéseimben. Nem lettem ezáltal kevésbé az apjuk.

Arra emlékeztetett, hogy még nem eléggé érettek. Ők nem tudták, amit én tudtam.

Isten nem szeret kevésbé, amikor dühkitöréseid vannak, amikor hisztériázol. Isten nem tartozik magyarázattal, de sohasem fél attól, amit megvallasz neki.

Mondd hát el Neki bátran!. Ez lesz a gyógyulásod kezdete.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Milyen történések vannak az életedben, amiről nem szívesen beszélsz Istennek?
 • Miért nehéz őszintének lenni Istenhez a küzdelmeinkben és vívódásainkban?
 • Próbálj írni egy levelet Istennek a küzdelmeidről. Talán egyszerűbbnek találod, ha levelet írsz, mint szóban elmondanod.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2017.05.19.)

Szólj hozzá!

Alátámasztja a Biblia, amit gondolsz?

2014. december 12. 03:00 - Robin85

"Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” (Lukács 21:33, NIV fordítás)


Sokszor elgondolkozunk azon, hogy az ötlet, ami eszünkbe jut, vajon Isten útmutatása, a Sátán megtévesztése, vagy csak egyszerűen valami, amit mi szeretnénk megtenni. Nagyon fontos tudni a különbséget és azt, hogy miként lehet felismerni Isten hangját, mert ez kihat az örökkévalóságban eltöltött életünkre.

Nagyon sok gonosz dolog miatt Istent hibáztatják, mert egyesek azt állítják, hogy Isten mondta nekik, hogy ezt vagy azt tegyék. A Biblia azt mondja az 1 János 4:1-ben: "Ne higgyetek el minden üzenetet, amit hallotok csak azért, mert valaki azt mondja, hogy Istentől való üzenet az. Először ellenőrizzétek, hogy tényleg az-e." (LB fordítás)

Az ötlet vagy gondolat, ami épp a fejedben van, összeegyeztethető a Bibliával? Ugyanis Isten akarata soha nem mond ellent Isten írott Igéjének. Isten nem olyan, hogy mond valamit, aztán meggondolja magát, és aztán mást mond. Ha valamit kimond, az igaz, és mindörökké igaz is marad.

Isten következetes. Nem a hangulatai irányítják, és nem gondolja meg magát. Nem fogja tőled azt kérni, hogy szegjél meg egy olyan alapelvet, amit Ő már lefektetett az Igéjében.

Tehát amikor valami gondolatod vagy ötleted támad, az első kérdés, amit fel kell tenned magadban, a következő: "Összecseng ez a gondolat azzal, amit Isten már korábban kimondott?" Ha a fejedben lévő gondolat ellentmondásban áll azzal, amit Isten mond a Bibliában, akkor tudhatod, hogy a gondolatod téves vagy rossz.

Jézus azt mondja a Lukács 21:33-ban: "Az ég és a föld elmúlik, de az én beszédeim nem múlnak el.” Isten beszéde örökké érvényes, mert az igazság sosem változik. Ami igaz volt 5000 évvel ezelőtt, az igaz volt 1000 évvel ezelőtt is, igaz ma is, és 5000 év múlva is igaz lesz.

Az emberek gyakran mondják: "Isten mondta, én elhiszem, és akkor az úgy van." De nem! Mert ha Isten mondta, akkor - ha elhiszed, ha nem - az úgy van!

Ha Isten azt mondja, tegyél meg valamit, akkor Ő soha nem fog ellentmondásba kerülni azzal, amit mondott.

Az első és legfontosabb kérdés, amit mindig fel kell tenned magadnak tehát az, hogy "Összhangban van-e Isten Igéjével ez a gondolatom?"

 

Beszéljetek róla

 • Mi az, amiről úgy gondolod, hogy Isten azt mondja neked, hogy tedd meg?
 • Ellentmondásban van-e annak bármilyen része a Bibliával? Honnan tudhatod ezt?
 • Miként tudnád mélyebbé tenni a kapcsolatodat Istennel, hogy még könnyebben megértsd és felismerd az Ő útmutatását?

 

*(Daily Hope by Rick Warren 2014.12. 05.)

Szólj hozzá!

Akarnod kell, hogy meghalld, amit Isten mond!

2013. december 16. 03:00 - magyarosijulia

„Keresni fogod újra az URat, a te Istenedet, és ha teljes szívvel és lélekkel keresed Őt, meg is fogod találni.” (5Mózes 4,29 NLT fordítás)

heaven-on-earth.jpg

Csak akkor fogod meghallani Istent, ha igazán akarod. Nem azt mondom, hogy ez egy választható lehetőség, vagy hogy jó lenne, ha akarnád, hanem azt, hogy erre szükség van!

Isten nem fogja elárulni az élteddel kapcsolatos álmát és tervét, ha előre tudja, hogy te vitatkozni fogsz vele. Isten nem mondja el neked, hogy milyen célból helyezett téged a Földre, csak azért, hogy te azt válaszold, „jól van, hadd gondolkodjak rajta...”

Nem! Akarnod kell meghallani, amit Ő mond! Ezt kell mondanod: „Tudnom kell, miért vagyok itt, és tudni akarom, hogy mit akarsz, Istenem, hogy kezdjek az életemmel. Hallani akarom a hangodat, és tudni akarom az elképzelésedet és a terveidet!”

Dávid király így írt a Zsoltárok könyvében: „Istenem, azt akarom tenni, amit Te akarsz” és „amit mindennél jobban és mindig akarok az, hogy tiszteljem a Te törvényeidet” (Zsolt 40,9 NCV fordítás, Zsolt 119,20 CEV fordítás)

Dávid szenvedélyesen beszél itt, mert a legfőbb vágya az volt, hogy tisztelje Istent. Az engedelmesség és Isten követése számára nem választható lehetőség volt, hanem ez volt az egyetlen dolog, amit Dávid  akart. Ilyen szavakkal fejezi ki Isten-keresését: "vágyom rá", "sóvárgok utána", "éhezem őt" és "ahogy a szarvas a vízre, úgy szomjazom".

Amikor ilyen óriási vágy van a szívedben, hogy meghalld Istent, akkor biztosan meg is fogod hallani a hangját.

Nagyon sok ember beszél Istenhez, mégis soha nem hallják, amit Ő mond. Számukra az imádság csak egy monológ. De nem lehet valakivel kapcsolatban lenni úgy, hogy mindig csak te mondod a saját monológodat. Mi lenne, ha mindig csak én beszélnék a feleségemhez, de ő soha nem mondana nekem semmit? Ez nem egy igazi kapcsolat. Szükség van párbeszédre. Ugyanolyan fontos meghallgatni Istent és hagyni, hogy szóljon hozzád, mint imádságban Hozzá beszélni. De hogyan valósul ez meg? Először is, mindennél jobban kell, hogy akard Őt meghallani.

Az 5Móz 4,29-ben ez áll: „Keresni fogod újra az Urat, a te Istenedet, és ha teljes szívvel és lélekkel keresed Őt, meg is fogod találni.” (NLT fordítás). És ez egészen biztos!

Beszéljünk róla:

 • Mi az, amit mindennél jobban szeretnél az életben? Hogyan tükrözi az életed ezt a vágyat?
 • El tudod mondani te is, hogy szenvedélyes szeretet él benned Krisztus iránt? Hogyan tudnád elősegíteni azt, hogy szenvedélyesen szeresd Istent?
 • Milyen hozzáállással kéred általában Isten útmutatását? Kész vagy arra, hogy engedelmeskedj?

(Daily Hope by Rick Warren, 2013.12. 09.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása