Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A hit uralkodjon a szívedben, ne a félelem!

2023. november 17. 03:00 - Antal Péter Dávid

tropical-loboc-river-blue-sky-bohol-island-philippines.jpg„Sokan rászóltak, hogy maradjon csendben, de ő még hangosabban kiáltott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” (Mk 10,48)

Ne hagyd, hogy a félelmeid irányítsanak! Nézz szembe félelmeiddel azáltal, hogy Istenbe veted hitedet. A félelemnek van egy hihetetlen képessége: meg tud bénítani – megakadályozza, hogy hittel indulj el.

Amikor a félelmet választjuk a hit helyett, az szkeptikussá tesz bennünket. A félelem visszatart minket attól, hogy új dolgokat próbáljunk ki. Önzővé tesz bennünket, mert félünk elköteleződni Isten és mások iránt. Rövidlátóvá tesz bennünket; a múltra koncentrálunk és nem a jövőre.

Bartimeus – egy ember, aki vak volt, és azt kérte, hogy Jézus látást adjon neki – szembesült egy sokunk számára ismerős félelemmel: az elutasítástól való félelemmel. Tudta, hogy az emberek lenézik őt, ha a tömegben Jézushoz kiált. De kétségbeesett volt. És tudta, hogy Jézus Krisztus az egyetlen, aki segíthet neki.

Nézd meg, mi történt, amikor kiáltott Jézusnak: „Sokan rászóltak, hogy maradjon csendben,” (Mk 10,48).Valószínűleg ilyeneket mondtak: „Ne csináld. Maradj csöndben. Ne csinálj jelenetet. Jézus Krisztust biztosan nem érdekled. Vannak fontosabb dolgai is.”

Az ördög sokunknak suttog ilyesmiket. Amikor a hit lehetősége megérkezik a szívünkbe, olyan gondolatok jelennek meg, mint: „Istent biztosan nem érdekelnéd!” vagy „Ne csinálj jelenetet!” vagy „Mit gondolnának rólad az emberek?”, ezek megakadályozhatnak abban, hogy bízzunk Istenben. Amikor lehetőséget látsz a változásra, belülről és körülötted a kiáltások azt mondják, hogy ne akarj bajt keverni.

De Isten azt kéri tőled, hogy tegyél valami nagyobbat, mint amit valaha is tettél: azt kéri tőled, hogy teljesen bízd rá magad. Nem gondolod, hogy ez egy kicsit ijesztő lesz? Természetesen az lesz. Valószínűleg Bartimeus is megijedt, de ezt tette: „De ő még hangosabban kiáltott: „Dávid fia, könyörülj rajtam!” (Mk 10,48).

Amikor Isten kér tőled valamit, akkor van választásod. Vissza fogsz esni a félelmeidbe, és ott maradsz, ahol vagy? Vagy legyőződ a félelmedet és előre lépsz erős hittel?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Kinek az elutasításától félsz a legjobban?
 • Mit gondolsz, miért tűnik néha könnyebbnek a félelmet választani a hit helyett?
 • A Példabeszédek 29,25 ezt mondja: „Az emberi véleménytől való félelem megbénít; az Istenben való bizalom megvéd ettől” (MSG fordítás). Imádkozz, hogy Isten védjen meg attól, amit mások gondolnak, ha bízol benne.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.10.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Szeretet nélkül az idődet vesztegeted

2023. november 15. 03:00 - Anika Enikő

“Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólnék is, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom.” ( 1Kor13,1 NIV fordítás)

Az életünk értelme itt a Földön az, hogy megtanuljuk szeretni Istent és másokat. A szeretet a legnagyobb célunk az életben. Pál a Korinthusiakhoz írott levelének 13.fejezetének az első néhány versében a Biblia világossá teszi, hogy miért a szeretet a legfontosabb érték:

Szeretet nélkül minden, amit mondasz, hatástalan. “ Ha embereknek vagy angyaloknak nyelvén szólnék is, de szeretet nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengőcimbalom.” (1Kor 13,1 - NIV fordítás) A szó szeretet nélkül csupán zaj. Az emberek neheztelnek és elutasítják a szeretetlen szavakat, de hallgatnak és válaszolnak a szeretettel kimondottakra.

Szeretet nélkül minden, amit tudsz, hiányos. „Ha megvan a prófétálás ajándéka, és meg tudok érteni minden titkot és minden tudást, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok.” (1Kor 13,2 – NIV fordítás) A világ felrobban az információtól és a tudástól, de a legalapvetőbb problémáink közül sok nem oldódik meg. Ez azért van, mert a világ valójában nem a több tudást keresi; a világnak szeretetre van szüksége.

Szeretet nélkül minden, amit hiszel, nem elegendő. „Ha van hitem, amely hegyeket tud mozgatni, de szeretet nincs bennem, semmi vagyok.” (1Kor 13,2- NIV fordítás) Sokan élnek azzal a tévhittel, hogy kereszténynek lenni csak annyit jelent, hogy elhiszünk bizonyos igazságokat és tanokat. De szereted Jézust? Észrevetted, hogy szeret téged? A kereszténység arról szól, hogy megtapasztalod Jézus irántad való szeretetét, és hogy megtanuld, hogyan szeress úgy, ahogyan ő.

Szeretet nélkül minden, amit adsz, jelentéktelen. „Ha mindenemet a szegényeknek adom, de szeretet nincs bennem, semmi hasznom abból.” (1Kor 13,3  -  NIV fordítás) Az adakozásnak mindenféle motivációja van, beleértve a kötelezettséget, a presztízst vagy a bűntudatot. Csak azért, mert adsz, nem jelenti azt, hogy szeretetből teszed. Adhatsz szeretet nélkül, de nem tudsz szeretni anélkül, hogy adnál.

Szeretet nélkül minden, amit elérsz, nem kielégítő. „Ha elevenen megégetnének az evangélium hirdetése miatt, de nem szeretnék másokat, annak semmi értelme nem lenne.” (1Kor 13,3 -  TLB fordítás) Elérhetsz mindenféle remek és nagyszerű teljesítményt, akár az életedet is feláldozhod a világ legnagyobb ügyéért – Isten Királyságáért –, de szeretet nélkül csupán elpazarolt erőfeszítés lesz.

Meglehet benned egy szónok ékesszólása, egy zseni tudása, egy csodatevő hite, az emberbaráti nagylelkűség és egy mártír elszántsága, de ha nem szeretsz, mitsem ér az egész.

A jó hír az, hogy azért vagy képes szeretni másokat, mert Isten előbb szeretett téged. Amikor az ő szeretetében élsz, Jézus azt mondja, hogy segít neked abban, hogy szeress másokat. Ha közelebb kerülsz hozzá, nő a szeretetre való képességed, és ő lehetővé teszi számodra, hogy megéld azt az elhívást, hogy szeress másokat.

 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért hallgatnak és reagálnak abban az esetben jobban az emberek, ha szelíden, alázattal és szeretettel beszélünk hozzájuk?
 • Mi a legnagyobb motivációd a tizedfizetésre? Mi a legnagyobb motivációd, hogy kedvenc ügyedet támogasd vagy hogy egy nonprofit szervezetnek adakozz?
 • Mi a legnagyobb különbség abban, ha valakinek a teljesítményét a szeretet jellemezi, szemben azokkal, akiket a szeretetlenség?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.08).

Szólj hozzá!

Higyj másokban úgy, ahogy Jézus hisz benned

2023. november 14. 03:00 - Anika Enikő

"Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, bármi áron is. Mindig hinni fogsz benne, mindig a legjobbat várod tőle, és mindig bátran készen állsz, hogy megvédd őt.” (1 Korinthus 13,7)

Jézus hisz benned. Rengeteg bizonyíték van erre a Bibliában!

Nézd meg ezeket a verseket:

„Ha akkora hitetek volna, mint egy mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen oda! - odamenne, és semmi sem volna nektek lehetetlen. (Máté 17,20 - NIV fordítás)

„Minden lehetséges annak, aki hisz.” (Márk 9,23 - NIV fordítás)

„Ha van hitetek és nem kételkedtek, ti is megtehetitek ezeket, sőt még többet.” (Máté 21,21 - TLB fordítás)

Jézus hisz abban, hogy mindezeket meg tudod tenni, mert tudja, hogy ha bízol benne, a Lelke benned él. Azt is szeretné, ha segítenél másoknak, hogy elhiggyék ezt magukról. Pál apostol ezt a bátorítást adta: „Azt akarom, hogy segítsük egymást hitünkkel. A te hited megsegít engem, és az én hitem is megsegít téged.” (Róma 1,12 - NCV fodítás)

Nap mint nap találkozol alacsony önértékelésű emberekkel. Mindenkinek vannak bizonytalanságai. Sokaknak pedig újra és újra lejátszódik a fejükben, a valakitől régen hallott mondat: “Nem érsz nemmit.”

Hogyan fordíthatják meg az emberek azt az átkot, amit mások megpróbáltak beléjük sújkolni? Segíthetsz nekik abban, hogy elhiggyék, amit Jézus mond róluk, ahelyett, hogy elhinnék azt, amit mások mondanak róluk.

A Biblia, Pál apostol Korintusiakhoz írott első levelének 13. fejezetében, a 7. versében ezt mondja: Ha szeretsz valakit, hűséges leszel hozzá, bármi áron is. Mindig hinni fogsz benne, mindig a legjobbat várod tőle, és mindig bátran készen állsz, hogy megvédd őt.” (TLB fordítás)

Isten azt akarja, hogy ezeket tedd meg. Azt akarja, hogy legyen hited az emberekben, mutasd meg nekik, hogy hiszel bennük, és így elhiggyék, hogy amit Isten mond róluk, az igaz.

Ennek egyik legjobb módja a gyülekezetben, ha egy házicsoporthoz tartozunk. Amikor nagyon nehéz heted van, és kételkedsz, levert vagy és elcsüggedsz, akkor szükséged van egy megbízható emberek csoportjára, akik hisznek benned és hisznek érted; és ugyanezt te is viszonozhatod. Jézus követői nem csak Krisztusban hisznek. Mi egymásban is hiszünk.

A hited segíthet mások hitének növekedésében, ha hiszel bennük, ahogyan Jézus is hisz benned.

 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Milyen bizonytalanságok tartottak vissza attól, hogy úgy higyj magadban, ahogy Jézus hisz benned?
 • Miért fontos, hogy az emberek úgy lássák magukat, ahogyan Isten látja őket?
 • Hogyan segített a házicsoport a hiteden, amikor úgy gondoltad, hogy nincs elég hited?

 

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.07).

Szólj hozzá!

Fogadj el másokat, mert téged is elfogadtak

2023. október 09. 03:00 - Ivanyina Krisztina

Elfogadás mindenek felett... vagy inkább alatt? - Mom With Five„Az Atya azokat az embereket adja nekem, akik az enyémek. Mindegyikük el fog jönni hozzám, és én mindig elfogom fogadni őket.” Jn 6,37 (NCV fordítás).

Jézus követőinek a legelfogadóbb embereknek kell lenniük a világon – mert ők a legelfogadottabbak. János evangéliuma 6. fejezetének 37. verse ezt mondja: „Az Atya azokat az embereket adja nekem, akik az enyémek. Mindegyikük el fog jönni hozzám, és én mindig elfogom fogadni őket” (NCV).

Lehet, hogy befogadtad Krisztust az életedbe, de megérted, hogy ő elfogadott téged? Nem azért szeret téged, aki vagy, vagy amit tettél, hanem azért, aki ő.

A Tituszhoz írt levél 3. fejezetének 7. verse ezt mondja: „Jézus sokkal jobban bánt velünk, mint amit megérdemelnénk. Elfogadhatóvá tett minket Isten előtt, és megadta nekünk az örök élet reményét” (CEV). Hogyan tesz Jézus elfogadhatóvá? Nem arról van szó, hogy megváltoztál vagy jobb lettél. Nem arról van szó, hogy soha nem vétkeztél. Egyedül az ő kegyelme által vált ez lehetségessé.

Isten azt akarja, hogy kegyelmet és elfogadást mutass másoknak, de a probléma az, hogy a legtöbb ember nem tudja, mi a különbség az elfogadás és a jóváhagyás között. Pedig ez a két dolog nagyon különbözik egymástól. Jézus Krisztus teljesen elfogad téged, de ez nem jelenti azt, hogy mindent jóváhagy, amit teszel.

Egy nap Jézus az utcán sétált, amikor néhány vallási vezető, akik megpróbálták őt csapdába csalni, egy nőt hoztak hozzá, akit házasságtörésen értek. Jézus a vádlóira nézett, és ezt mondta: „Aki itt soha nem vétkezett, rádobhatja az első követ” (Jn 8,7). És persze mindannyian elsétáltak.

Mit tett Jézus? Elfogadást nyújtott, nem jóváhagyást. Nem helyeselte, amit a nő tett, de elfogadta a nőt, és visszaadta méltóságát.

Ezt kell tenned a körülötted lévő emberekkel. Nem kell úgy járnod, hogy helyeselj mindent, amit mindenki csinál. De el kell fogadnod őket – mert ez a szeretet jele.

A rómaiakhoz írt levél 15. részének 7. verse azt mondja: Fogadjátok el egymást, mint ahogy Krisztus is elfogadott titeket." (NIV)

Hogyan teheted meg ezt? Az egyik módja annak, hogy elfogadást mutass ki más emberek felé, ha meghallgatod őket. A szeretet odafigyel. A szeretet meghallgatja mások félelmeit és kétségeit, és tisztelettel bánik velük.

A szeretet úgy fogad el másokat, ahogyan Jézus elfogad téged.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Isten elfogadott téged. Hogyan változtatja meg ez azt, ahogyan másokra tekintesz és az általuk hozott döntésekre?
 • Mi az, ami a múltadban vagy a személyiségedben visszatart attól, hogy teljes mértékben megragadd Isten elfogadását?
 • Hogyan mutathatsz szeretetet mások felé, még akkor is, ha nem helyeseled a döntéseiket?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.10.02)

Szólj hozzá!