Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ha tudod, akkor tedd is meg!

2024. június 05. 03:00 - Mapetso

lightning-1056419_1280.jpg"Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat!” Jakab 1,22

 

Tegnap Márk evangéliuma 12. fejezetének 30. versét néztük meg: "Az Urat, a te Istenedet szeresd teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből" (NLT fordítás). Az egyik módja ennek a versnek, hogy arra koncentráljunk, hogy Istent szeressük minden beszédünkkel, minden érzésünkkel, minden gondolatunkkal és minden cselekedetünkkel. Isten úgy formált téged is, hogy elsősorban beszélő, érző, gondolkodó vagy cselekvő legyél.

A beszélők a szívükkel szeretik Istent. Az érző emberek a lelkükkel szeretik Istent. Tudtad, hogy Istent az értelmeddel is szeretheted? A gondolkodók az elméjükkel szeretik Istent. Amikor fejleszted és erősíted az elmédet, az az istenimádás megnyilvánulása.

A gondolkodók szeretik a Bibliát tanulmányozni. A 119. Zsoltár 97. versében ez áll: "Mennyire szeretem a Te törvényedet! Egész nap azon gondolkodom” (GNT fordítás).

A gondolkodó emberek beleszeretnek a Bibliába, amikor hívővé válnak. Nincs is még egy ilyen könyv a világon! Válaszokat tartalmaz az élet kérdéseire, olyanokra, mint például: Miért vagyok itt? Hová megyek? Mi az élet célja? Számít-e az életem? Mi a múlt? Mi a jövő? Honnan jöttem?

Gondolkodókra van szükségünk, mert a világnak szüksége van megfontoltságra. Valakinek végig kell gondolnia az összetett kérdéseket és annak következményeit is, amit a többiek tesznek. Olyan emberekre van szükségünk, akik átgondolják a nehéz problémákat, és megoldásokat tesznek le az asztalra. Ezért van szükségünk tudósokra, írókra, filozófusokra és újító szelleműekre.

A gondolkodóknak azonban ügyelniük kell az alázatosságra. A Biblia azt mondja: „Ne legyetek lenyűgözve a saját bölcsességetektől!” (Péld 3,7 NLT fordítás). Miért? Mert Isten az Isten, te pedig nem vagy az.

Az alázat egy választás. A Bibliában egyszer sem olvasható, hogy imádkozz, hogy Isten alázzon meg téged. Azt mondja, hogy „alázd meg magad az Úr előtt”. Ez egy döntés. Az alázat olyasvalami, amit te teszel magaddal. Senki más nem teheti ezt veled. Megalázhatnak téged, de nem tudnak alázatossá tenni. Az alázat lényegében az Istentől való teljes függés. Ez nem az erősségeid tagadása; ez az őszinteség a gyengeségeiddel kapcsolatban.

A gondolkodóknak arra is ügyelniük kell, hogy gyakorolják azt, amihez értenek. Ha tudod, akkor tedd is meg! Jakab könyvének 1. fejezete 22. verse szerint: "Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok magatokat!”.

Isten Igéje a mi életünk kézikönyve; azt akarja, hogy használjuk, hogy megtanuljuk, hogyan végezzük a dolgokat az Ő módszere szerint. Ő a Teremtőnk, és Ő tudja, hogyan kellene a legjobban élnünk. És erre számíthatunk is: Isten mindig ott van velünk, és segít nekünk, hogy kövessük az utasításait.

 

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez

 • Vajon számodra nehéz-e megtagadni az erősségeidet, vagy őszintének lenni a gyengeségeiddel kapcsolatban? Miért?
 • Készíts egy listát azokról a dolgokról, amelyekben hiszel! Teszel-e ezekért a dolgokért?
 • Hogyan fejleszted és erősíted az elmédet az istentisztelet cselekedeteként? 

 

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

  

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024.05.29)

Szólj hozzá!

A nagylelkűséged növeli a befolyásodat

2024. május 15. 03:00 - Anita.B

pexels-zen-chung-5529538.jpg“Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.” (Zsolt 112,9)

A nagylelkűség növeli a befolyásodat. Minél nagylelkűbb leszel, annál befolyásosabb is.

A befolyás nem abból fakad, amit az életben kapsz. Abból ered, amit az életed során adsz, és minél többet adsz, annál befolyásosabb leszel — és annál több lehetőséged lesz arra, hogy befolyásodat Isten céljaira fordítsd.

A Biblia azt mondja a Példabeszédek 11. fejezetének 24. versében, “Van, aki bőven osztogat, mégis gyarapszik, más meg szűken méri a járandóságot, mégis ínségbe jut”.

Azt is mondja, “Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik” (Zsolt 112,9).

Amikor Kay és én összeházasodtunk közel 50 évvel ezelőtt, 10 százalékos tizedet fizettünk. Házasságunk első évének végén 11 százalékra emeltük adományunkat. A második évünk végén 12 százalékra. A harmadik év végén 13 százalékra emeltük. Negyven éve minden évben, még a nehéz időkben is, egy kicsit megemeljük az adakozásunkat.

Miért? Mert azt akartam, hogy a szívem évről évre nagyobb legyen. Olyan akartam lenni, mint Jézus. Istenfélő akartam lenni. Szent akartam lenni.

Ezt nem azért csináltuk, hogy megmutassuk. Valójában több, mint 25 évig nem beszéltem róla senkinek. Csendben csináltuk minden évben, egészen 20 évvel ezelőttig, amikor elkezdtük odaadni a bevételünk 91 százalékát és 9 százalékból éltünk.

Azért tesszük, mert nem tudjuk kihagyni Istent. És miközben  az adakozásom nőtt, a befolyásom is növekedett. Isten felhasználta ezt a befolyást arra, hogy Jézus nevét ismertté tegye a világ számos pontján. Igyekeztem minden tőlem telhető befolyást felhasználni, hogy segítsek a többi embernek meghallani az evangéliumot.

Isten arra akar téged használni, hogy nagy dolgokat tégy érte. Ahogy növekszik a nagylelkűséged, ő is növelni fogja a befolyásodat, hogy jóra fordíthasd.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miért ugyanolyan fontos hűségesnek lenni Istenhez a kis dolgokban, mint a nagy dolgokban?
 • Hogy állsz a tizeddel (visszaadsz 10 százalékot Istennek)? Hogyan vezetett Isten arra, hogy a tizeden felül és azon túl is adj? Mi volt a válaszod?
 • Milyen befolyást szeretnél elérni a köreidben, a közösségedben és a világban? Mit tehetsz annak érdekében, hogy megmutasd Istennek, hogy rád bízhatja ezt a befolyást?

*(Daily Hope by Rick Warren 2024.05.08.)

Szólj hozzá!

Mi indítja Istent arra, hogy válaszoljon az imádságainkra?

2023. december 03. 03:00 - R.K.A.

 „Uram, te meghallod az alázatosok kívánságát, megerősíted a szívüket. Figyelmesen hallgatod őket.” Zsoltárok 10:17 (CSB fordítás)

Isten mindig válaszol az alázatra. Ez az a hozzáállás, amely arra készteti Őt, hogy válaszoljon az imáidra.

A Bibliában ezt olvassuk: „Uram, te meghallod az alázatosok kívánságát, megerősíted a szívüket. Figyelmesen hallgatod őket” (Zsoltárok 10:17 CSB fordítás).

Az Ószövetségben Dániel alázatosan viselkedett. Annak ellenére, hogy hatalmas nyomás nehezedett rá, hogy megfeleljen a kulturális elvárásoknak és nem volt elég érzelmi energiája a folytatáshoz, Isten kegyelmére bízta magát. Ahelyett, hogy a saját erejére hagyatkozott volna, így imádkozott: „Vétkeztünk és rosszat tettünk”. De itt nem állt meg, hanem így folytatta: „Gonoszak voltunk és lázadtunk; megszegtük parancsaidat és törvényeidet. Nem hallgattunk szolgáidra.... Uram, te igaz vagy, de nekünk ma szégyenkeznünk kell” (Dániel 9:5-7 NIV fordítás).

Dániel tudta, hogy a többi izraelitához hasonlóan, ő sem érdemelte meg Isten áldását, ezért alázatosan bevallotta bűneit és elismerte gyengeségét. Ezután Isten kegyelmét kérte: „Uram, te, aki minden cselekedetedben igazságos vagy, fordítsd el lángoló haragodat Jeruzsálemtől... hallgasd meg szolgád imáit és kéréseit... tekints kegyesen elhagyott szentélyedre” (Dániel 9:16-17 NIV fordítás).

Hogyan válaszolt Isten Dániel alázatos imájára? Kegyelemmel. Ez volt Isten üzenete Dániel számára: „Dániel, te nagyon értékes vagy Isten számára, ezért jól figyelj arra, amit mondani akarok neked... Attól a naptól fogva, hogy elkezdtél megértésért imádkozni és megalázkodtál Istened előtt, kérésed meghallgatásra talált a mennyben. Eljöttem, hogy választ kapj az imádra” (Dániel 10:11-12 NLT fordítás).

Amikor alázatosan megvallod Istennek a bűneidet, azzal aláveted a saját akaratodat az Ő akaratának. Elismered a gyengeségedet. Elismered, hogy Ő az Isten, te pedig nem vagy az. Ez az az imádság, amit Isten meghallgat, mert megígérte: „Megáldom az alázatos és a megtört szívűeket” (Ézsaiás 66:2 NLT fordítás).

Sokan nem akarják bevallani gyengeségeiket és bűneiket, mert azt gondolják, hogy büntetést kapnak azokért. De Isten már tud minden bűnödről! Tud az összes hibáról, amit az életed során elkövettél. Csak azt akarja, hogy megvalld őket. Azt akarja, hogy mutass alázatot, és amikor ezt megteszed, akkor Ő nemcsak válaszolni fog az imádra, hanem kegyelemmel fog válaszolni.

Bármikor, amikor úgy imádkozol, hogy „Istenem, szükségem van rád, Rád vagyok utalva, mert én ezt egyedül nem tudom megtenni”, akkor Ő meghallgat és megerősít téged.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Amikor valaki bevallja a saját küzdelmeit, nagyobb vagy kisebb a valószínűsége annak, hogy te alázattal reagálsz? Miért?
 • Milyen területeken esik nehezedre beismerni a gyengeségeidet? Miért lehet az, hogy egyes gyengeségeinkről nehezebb beszélni Istennek, mint más gyengeségeinkről?
 • Mikor és hogyan láttad azt, hogy Isten nagyra értékelte, hogy alázatos voltál (vagy hogy valaki más alázatos volt)?

 * (Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.26.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

 

Szólj hozzá!

A legjobb befektetés, amit valaha végrehajthatsz

2023. augusztus 22. 03:00 - Anita.B

pexels-brett-sayles-1431822.jpgMondd meg nekik, hogy a pénzüket jóra fordítsák. A jó cselekedetekben gazdagnak kell lenniük és boldogan kell adniuk a rászorulóknak, mindig készen állva arra, hogy megosszák másokkal, amit Isten nekik adott. Ezáltal valódi kincseket gyűjtenek maguknak a mennyben — ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És itt a földön is gyümölcsöző keresztény életet fognak élni.

1Tim 6,18-19 (TLB fordítás)

A nagylelkűség egy befektetés. Lukács evangéliuma 16. részének 9. verse azt mondja, “Világi forrásaidat mások javára fordítsd” (NLT fordítás). Sokszor mondtam már, hogy nem viheted magaddal. Tudtad, hogy a ravatalozók temetkezési ruhákat árulnak? Olyan embereknek valók ezek a ruhák, akik öltönyben szeretnék eltemettetni magukat, de nincs nekik. Tudod mi a különbség a temetkezési és a hagyományos öltöny között? Egy temetkezési ruhán nincsenek zsebek. Ez igaz! Nincs rájuk szükséged, mert nem viheted magaddal. Azonban előre küldheted.

Hogyan teheted ezt meg? Olyan emberekbe fektetve, akik oda tartanak.

A Biblia azt mondja az 1Timóteus 6,18-19-ben, “Mondd meg nekik, hogy a pénzüket jóra fordítsák. A jó cselekedetekben gazdagnak kell lenniük és boldogan kell adniuk a rászorulóknak, mindig készen állva arra, hogy megosszák másokkal, amit Isten nekik adott. Ezáltal valódi kincseket gyűjtenek maguknak a mennyben — ez az egyetlen biztonságos befektetés az örökkévalóságra! És itt a földön is gyümölcsöző keresztény életet fognak élni” (TLB fordítás).

Valahányszor nagylelkű vagy a szegényekkel, egy baráttal vagy egy szomszéddal, Isten azt mondja, hogy kincseket gyűjtesz a mennyország bankjába. A Földön töltött idő csak körülbelül 80, legfeljebb 100 év. Több billió évet töltesz majd az örökkévalóságban. Hol kell a legnagyobb számlával rendelkezned?

Nincs nagyobb befektetés Isten királyságánál. Amikor segítesz másoknak az időddel, a pénzeddel, az erőforrásaiddal — bármivel, amid van —, valójában a mennyországba fektetsz be.

A befektetésed védve van a mennyben. Jó árakat fizet. Nagy az osztalék és nincs kockázat.

Ilyen befektetést máshol nem fogsz kapni!

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért találjuk olykor könnyebbnek befektetni a földi bankszámlánkba, mint a mennyeibe? Melyik a kielégítőbb?
 • Mi a kockázata egy földi befektetésnek az örökkévaló helyett?
 • Ha az üdvösség Isten kegyelmén alapszik, mit gondolsz, hogy miért akar tőled még jó cselekedeteket is?

*(Daily Hope by Rick Warren 2023.08.15.)

Szólj hozzá!

Az alázat építi a kapcsolatokat

2023. augusztus 08. 03:00 - gerbeaud

„Legyetek alázatosak, másokat többre tartsátok önmagatoknál... Ugyanaz a hozzáállás kell, hogy legyen bennetek, ami Jézus Krisztusban volt. Bár Ő Isten volt, mégsem ragaszkodott ahhoz, hogy úgy gondolkodjon, hogy Ő Istennel egyenlő. ” (Pál levele a filippiekhez 2-3,5-6, NLT)

Ha azt választod, hogy alázatos leszel, akkor az építi a kapcsolataidat. Mi az alázat? Az, amikor másokat magadnál többre becsülsz, nem követeled ki a jogaidat és nem ragaszkodsz mindig azokhoz.

Az önteltség ezzel szemben tönkreteszi a kapcsolatokat - és ez sokféleképpen mutatkozik meg. Kritikussá, ítélkezővé, versengővé, makaccsá és engesztelhetetlenné tehet. A Példabeszédek könyve (16,18) szerint: "Az összeomlást gőg előzi meg, a bukást pedig felfuvalkodottság".

A önelégültség egyben önbecsapás is. Ha probléma nálad az önhittség, a gőgösség, akkor azt szinte soha nem veszed észre az életedben. Viszont rajtad kívül mindenki más látja!

Hogyan néz ki a önteltség egy kapcsolatban? Például úgy, hogy mindig tanácsot adsz, de te soha nem kérsz tanácsot. És nem tudod beismerni, ha az élet nehéz. Mindenki más azt mondja: "Igen, ez a múlt hét nehéz volt". De te nem tudod beismerni, hogy számodra is az volt.

De hogyan érvényesül az alázat egy kapcsolatban? Figyeld meg a Péter első levelében (3,8) található öt kapcsolatépítő tényezőt: "Éljetek harmóniában,  legyetek együttérzők, szeressétek egymást, legyen bennetek irgalmasság, és legyetek alázatosak". Az első négy valójában az utolsóra épül, arra, hogy legyetek alázatosak! Ez az igevers jól mutatja, hogy milyen a jó kapcsolat.

Hogyan tud megvalósulni az alázat a te életedben? Úgy, hogy hagyod, hogy Jézus irányítsa a gondolataidat, a szívedet, a hozzáállásodat és a reakcióidat. Ha növekedni akarsz az alázatban, annak része kell legyen Jézus. 

A kapcsolatok alaptörvénye a következő: olyanok leszünk, mint azok az emberek, akikkel időt töltünk. Ha mogorva emberekkel töltöd az idődet, még mogorvább leszel. Ha vidám, boldog emberekkel töltesz időt, te is az leszel. Ha alázatosabb akarsz lenni, tölts időt Jézus Krisztussal: imádkozz és olvasd az Ő Igéjét! Csak beszélgess vele! Ő egy személyes kapcsolatot akar veled, és meg akarja mutatni neked, hogy Ő hogyan tudott alázatos lenni itt a földi életében.

Az alázatban való növekedés nagy feladatnak tűnhet, de Jézussal lehetséges. Tedd meg az első lépést az alázatosság felé azzal, hogy megismered Jézust, és Ő segíteni fog neked, hogy építeni tudd a kapcsolataidat.

Segítő kérdések elmélkedéshez beszélgetéshez:

 • Hogyan jelenik meg az önteltség az életedben apró, látszólag jelentéktelen dolgokban?
 • A saját életedben hogyan láttad már az összefüggést az alázatosság és a Jézussal töltött idő között? (Gondolj arra, hogyan viselkedsz, amikor már egy ideje nem voltál kapcsolatban Jézussal!)
 • Gondolj valakire, aki alázatos és jó példa számodra. Mi tűnik fel benne, ami azt mutatja, hogy ő alázatos ember?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.01.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása