Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Bibliamagyarázat: Isten nem hagy a sötétben

2017. március 05. 03:00 - Szíj Melinda

„Senki sem ismerheti Isten gondolatait, csak Isten Lelke.” (1Kor 2:11b, NIV fordítás)

mecses.jpg

Hallottad már valaha is valakitől: „Nos, ez csak a te olvasatod szerinti Biblia-értelmezés”? Úgy hangzik, mintha ez a kis mondat mindent megcáfolna, ami meg van írva. Pedig valójában semmit sem cáfol meg.

Léteznek helyes és helytelen módozatai a Szentírás értelmezésének. Íme az igeértelmezés hat alapelve, melyek gyakorlatilag mindenütt elfogadottak.

 1. Szükséged van hitre és a Szentlélek munkálkodására, hogy értelmezni tudd a Szentírást. A Biblia értelmezhetetlen a hitetlenek számára, mert az Istennek a hívőkhöz szóló szerelmes levele. Amikor egy hitetlen olvassa az Igét, az olyan, mintha másvalaki levelét olvasná. A Biblia egy spirituális könyv, melyet az ilyen beállítottságú embereknek meg kell tudniuk érteni. A Biblia így fogalmaz az 1Kor 2:11-ben: „Senki sem ismerheti Isten gondolatait, csak Isten Lelke.” (NIV fordítás).
 2. A Biblia önnönmagának a legtökéletesebb magyarázata. A Szentírás megmagyarázza a Szentírást. Próbáld ki, és szerezz be egy lapszéli kereszthivatkozásokkal ellátott Bibliát. A kereszthivatkozások átolvasása után sokkal tágabb és tisztább képet nyersz majd arról, hogy mit is üzen Isten az adott Igéjének teljes gondolatmenetében, ahelyett, hogy csak egy kiragadott szövegrészt tanulmányoznál.
 3. Olvasd az Ószövetséget úgy, hogy az Újszövetség a fejedben van, és fordítva: olvasd az Újszövetséget úgy, hogy az Ószövetség a fejedben van. Az Újszövetség benne rejtőzik az Ószövetségben, az Ószövetség pedig kibontakozik az Újszövetségben.
 4. A nehezen érthető igeverseket mindig az egyértelmű igeszakaszok fényében értelmezd. Hogy helyes értelmezésre juss olyankor, amikor egy olyan igeverset találsz, mely látszólag ellentmondásos vagy zavaros, akkor tekintsd át Isten szándékait a teljes Szentírásban. Például az 1Kor 15:29-es igeversben egy igen homályos utalást találunk a halottakért való megkeresztelkedésre vonatkozóan. Ez az egyetlen hely, ahol a Szentírásban ez a gondolat felmerül. Pál nem fejti ki bővebben, és a Szentírásban sincs egyértelmű magyarázat rá. Így hát az üdvösségről és a keresztségről szóló világosan értelmezhető igeversekhez kell fordulnunk a nehezen érthető részek tisztázásáért, nem pedig fordítva.
 5. Ne alkoss kőbe vésett tantételt pusztán egy történelmi eseményből! A Biblia történelmi fejezeteit tekintsd annak, amire hivatottak: jó leckéknek. Ne építsd saját életvezetésedet rájuk. Például a Márk 1:35-ben a Biblia azt mondja, hogy Jézus igen korán felkelt, és elment magában egy csendes helyre imádkozni. Ez azt jelentené, hogy neked is minden reggel 4 órakor fel kell kelned, és el kell menned valahová imádkozni? Természetesen nem! Isten talán meggyőz téged arról, hogy ez jó ötlet, de semmi esetre sem parancs. A tanító-okító jellegű igeversek tantételeit használd arra, hogy beépítsd őket az életedbe. Az elbeszélésekből jegyezd meg a tanulságokat.
 6. Soha ne magyarázd a Szentírást a saját tapasztalataid alapján! A Bibliatanulmányozás lényege nem az, hogy a Szentírást elferdítve azt a saját szubjektív nézeteidhez ill. tapasztalataidhoz igazítod. Az érzelmek hazudnak. Az érzések megtévesztenek. Ehelyett fedezd fel Isten időtlen igazságát, és hagyd, hogy az formálja át életedet. Tanulmányozd a Bibliát nyitott szívvel, és kérd Istent, hogy tegyen alkalmassá téged az ő akaratához.   

Isten nem akar a sötétben hagyni, amikor a Szentírást tanulmányozod. A Bibliatanulmányozás fenti alapelveinek szem előtt tartása hozzásegít, hogy az Igét Isten olvasatában értelmezd.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A fenti szempontokat gondolatban elraktározva olvasd újra a múlt heti valamely csendes időd alkalmával tanulmányozott igerészt. Milyen új meglátásra indít Isten?
 • Nyitott vagy rá, hogy engedd a Szentlelket munkálkodni az életedben? Hogyan tartod éberen az elméd és a szíved a Szentírás értelmezése közben, hogy a Szentlélek irányítani tudja a gondolataidat?
 • Hogyan változik a látásmódod, amikor megérted, hogy a Biblia értelmetlen a hitetlenek számára?   

*Daily Hope by Rick Warren (2017.02.26.)

Szólj hozzá!

Hat alapelv a Szentírás értelmezéséhez

2012. március 10. 03:00 - mirjam07

„...azt sem ismerheti senki, ami Istenben van, csak Isten Lelke.” /1 Kor. 2: 11b/

Mondta már neked valaha valaki, hogy “Nos, ez a te Biblia értelmezésed”? Olyan, mintha ez a kis mondat helytelenítene mindent, ami épp elhangzott. Pedig igazából nem kifogásol semmit.

A Biblia értelmezésére léteznek jó és rossz módszerek. Vannak olyan módszerek, amelyek alkalmazásával az igét rosszul értelmezed minden egyes alkalommal. Alább hat olyan módszert láthatsz, amely elfogadott szinte mindenhol.

1. Hitre és a Szentlélekre van szükséged ahhoz, hogy az igét értelmezhesd. A Bibliát a hitetlenek nem értik. A Biblia Isten szerelmes levele a hívők részére. Amikor egy nem hívő olvassa a Szentírást, akkor valaki más levelét olvassa. A Biblia egy olyan szellemi könyv, amelyet szellemi embereknek kell megérteni. Az ige a következőt mondja az 1 Korinthus 2:11-ben: „ Senki nem ismeri Isten gondolatait, csak Isten Lelke.” (NIV fordítás)

2. A Biblia legjobb kommentárja maga a Biblia. A Szentírás megmagyarázza a Szentírást. Gyakorold ezt a fajta alapelvet úgy, hogy szerzel egy olyan Bibliát, amelynek a lapszélén ott vannak a hivatkozások. Ha megkeresed a hivatkozásokat, sokkal nagyobb és tisztább képet kapsz majd Isten Igéjéről, nem csak egy szempont szerint.

3. Úgy olvasd az Ószövetséget, hogy közben észben tartod az Újszövetséget, és olvasd úgy az Újszövetséget, hogy közben észben tartod az Ószövetséget. Az Újszövetség el van rejtve az Ószövetségben. Az Ószövetség  megmutatkozik az Újszövetségben.

4. A nehezen érthető részeket mindig a tiszta igerészek fényében értelmezd. Az Úr teljes tanácsadására támaszkodj, hogy megérts olyan igerészt, ami ellentmondó vagy zavarbaejtő. Például, az 1. Korinthus 15,29-ben van egy nagyon homályos utalás a halottakért való keresztelkedésre. Ez az egyetlen hely, ahol ez az ötlet említésre kerül az igében. Pál nem fogadja ezt el. Sehol az igében nem olvasunk ehhez hozzájárulást. Engedjük, hogy az üdvözüléssel és keresztelkedéssel kapcsolatos tiszta igerészek magyarázzák meg ezt a nehezebben érthetőt szakaszt, ne fordítva.

5. Ne határozz meg alapelvet csupán egy történelmi eseményre támaszkodva. Értelmezd úgy a történelmi részeket a Bibliában, ahogy azokat szánták: tanulságként. Ne építs rájuk elméleteket. Például Márk 1:35-ben a Biblia azt mondja, hogy Jézus nagyon korán felkelt, elment egy lakatlan helyre és imádkozott. Ez azt jelenti, hogy neked is fel kell kelned hajnali 4 órakor, el kell menned otthonról valahová imádkozni? Természetesen nem! Az Úr meggyőzhet arról, hogy ez jó ötlet, de nem parancs. Használj  elméleti jellegű igerészeket elméleteid megalapozására. Használj elbeszéléseket a tanulságok levonásához.

6. Soha ne értelmezd az igét saját tapasztalataidra alapozva. A bibliatanulmányozás lényege nem az, hogy az igét a saját véleményedhez vagy tapasztalataidhoz alakítsd. A hangulatok hazudnak. Az érzelmek hazudnak. Inkább fedezd fel Isten időtlen igazságát és engedd, hogy az életedet formálja. Tanulmányozd az igét nyitott szívvel és hívd Istent, hogy erősítsen meg téged az ő akaratában.

Isten nem akar sötétben hagyni, amikor igéjét tanulmányozod. Ha követed a fenti bibliatanulmányozási szabályokat, segíthetnek biztosítani számodra azt, hogy az Igét Isten szemszögéből olvasd.

Gondolatébresztőnek

 • Ezeket a pontokat észben tartva olvass el újra egy igerészt valamelyik csendességedből a héten. Milyen új dologra tanít az Úr?
 • Nyitott vagy arra, hogy a Szentlélek munkálkodjon az életedben? Nyitott szívvel olvasod az igét, hogy a Szentlélek irányítani tudja gondolataidat?


(Daily Hope by Rick Warren, 2012.03.03.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása