Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Amikor kudarcok érnek, koncentrálj a nagy képre

2023. október 31. 03:00 - FodorImi

istockphoto-1460767798-612x612.png„Semmit sem hoztam magammal, mikor születtem, és semmit sem fogok elvinni, mikor meghalok. Az Úr adta, és most elvette. Dicsértessék az ő neve!” Jób 1,21 (GNT fordítás)

Ha kudarc ér, nyugodtan mondd el Istennek, hogy dühös vagy, hogy szomorú vagy, hogy depressziós vagy. Nem baj, ha minden érzésedet kifejezed Istennek.

Csak ne keseredj el.

A keserűség olyan, mintha azt mondanád, hogy nem bízol Istenben, amikor bajok érnek. Olyan, mint egy méreg, amely darabokra fogja tépni az életedet, ha hagyod.

Jób mindenféle problémát elszenvedett. Elvesztette a családját, a vagyonát és az egészségét. De ahelyett, hogy megkeseredett volna, az egész képre összpontosított. Megértette, hogy Isten még mindig irányít, még akkor is, ha az életében minden darabjaira hullani látszott.

Jób azt mondta: „Semmit sem hoztam magammal, mikor születtem, és semmit sem fogok elvinni, mikor meghalok. Az Úr adta, és most elvette. Dicsértessék az ő neve!” Jób 1,21 (GNT fordítás)

Ott voltam a szűlőszobában, amikor mindhárom gyermekem megszületett. Nem jöttek semmivel. Nem voltak játékaik, önéletrajzuk, ruhatáruk vagy mobiltelefonjuk. És eleget prédikáltam temetéseken is ahhoz, hogy tudjam, senki sem vezet egy utánfutónyi vagyontárgyat a sírhoz.

Semmit sem hoztál magaddal. Semmivel sem távozol.

Amikor próbák, kudarcok érnek - és minden bizonnyal lesznek -, arra kell összpontosítanod, hogy Isten az egész képet tartja szem előtt.

Sok minden meg fog változni az életedben. A hited próbára lesz téve. Jóbhoz hasonlóan neked sem ígértek tökéletes életet. Valószínűleg nem fogsz magyarázatot kapni, amikor visszaesések jönnek. De dönthetsz úgy, hogy mégis bízol Istenben.

Nem számít, milyen kudarcokkal kell szembenézned, bízhatsz abban, hogy . . .

 • Isten soha nem szűnik meg szeretni téged.
 • Istennek terve van az életeddel.
 • Istent az életed minden részlete érdekli.
 • Isten irányítja a dolgokat, még akkor is, ha te ezt nem érted.
 • Isten megvéd téged.

Bármilyen kudarctól függetlenül, ez az öt igazság alkotja az életed egész képét. Amikor minden más összeomlik, ezekre alapozhatod az életedet.

Nem fogsz megkeseredni, ha ezt a nagy képet tartod szem előtt.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Hogyan küzdöttél meg a keserűséggel, amikor kudarcokkal szembesültél?

 • Hogyan változtatja meg az életeddel kapcsolatos nagy igazságok megértése azt, ahogyan a kudarcokat értelmezed?

 • Kivel tudod megosztani ezen a héten ennek az áhítatnak az üzenetét?

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.10.24.)

 

Akarod követni Jézust még ma?

Isten bebizonyította jóságát Fia, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja: „Mert Isten így szerette a világot: Egyszülött Fiát adta, hogy mindaz, aki hisz benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16 CSB fordítás).

Készen állsz arra, hogy bízz Istenben, hogy beteljesíti az örök életre vonatkozó ígéretét? Ha igen, imádkozd ezt az egyszerű imát: „Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatodat kérem. Hiszem, hogy Jézus meghalt értem, hogy elvegye bűneimet, és hiszem, hogy feltámasztottad őt az életre. Akarok Jézusban, mint Megváltómban bízni, és a mai naptól kezdve őt követni, mint Urat. Vezesd életemet, és segíts, hogy a te akaratodat cselekedjem. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

Szólj hozzá!

A következő lépéshez elegendő fény

2023. június 18. 03:00 - Olajfa

"Szavad megértése világosságot hoz az ember gondolkodásában." Zsoltárok 119,130 (CEV fordítás)

Mindenkinek szüksége van fényre. Fizikai fényre van szükséged ahhoz, hogy lásd a körülötted lévő világot és ne ütközz bele dolgokba.

Isten világosságot szeretne biztosítani a szavain keresztül a gondolkodásodnak is. A Biblia azt mondja, "Szavad megértése világosságot hoz az ember gondolkodásában" (Zsoltárok 119,130 CEV fordítás).

Isten világosságot akar adni -az ő világosságát- minden egyes embernek. Fényt akar gyújtani az elmédben az ő világosságával arról, hogy ki is ő és mi lenne az ő következő lépése az életedben.

Ehhez a világossághoz gyakran a bibliai meditáció a kulcs. Világosságba kell merítened a gondolataidat. A bibliai meditáció nem azt jelenti, hogy elvesznek a gondolataid az univerzumban, hanem Isten igéjére fókuszálsz. Ha ezt teszed, fényt viszel az életedbe.

Isten segít az ő szaván keresztül, hogy más szemszögből láthasd az életet. A Zsoltárok 119,105 azt mondja, hogy "Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága." Isten igéje irányt ad az életedben. Megmutatja azt az ösvényt, amelyen Isten szeretné, hogy járj.

Amikor a 119. Zsoltárt írták, akkor a mécses szó, az abban lévő gyertyára utalt, amit az emberek magukkal vittek, ahogy a sötétben mentek. Ez hasonló volt ahhoz, ahogy ma egy zseblámpát használunk. Ha egy zseblámpát tartasz a kezedben és szeretnéd, hogy messzebbre világítson az ösvényeden, meg kell tenned a következő lépést hozzá.

Sokszor, amikor elakadtam, az egész ösvényre szerettem volna világosságot találni Istennél. De rájöttem, hogy Isten pontosan a következő lépéshez adja meg a fényt.

A legjobb módja, hogy Isten igéjének a fényét, mint egy lámpát felkapcsoljuk, ha imában elmondjuk az ő szavát, például a Zsoltárok 119,118-at: "Nyisd föl szememet, hogy megláthassam, milyen csodálatos a te törvényed."

Ha szeretnél csodálatos dolgokat látni Isten igéjéből, kérd Istent, hogy nyissa meg a szemed, hogy mit akar tenni a te életeden keresztül.

Ő kész arra, hogy világosságot hozzon.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tudod Istennek megmutatni, hogy bízol benne a következő lépésnél?
 • Miben van szükséged Istentől világosságra és tisztánlátásra a mai napon?
 • Mi a különbség a Biblia olvasása és a bibliai meditáció között?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.06.11)

1 komment

A gyengeség lehet jó dolog is

2023. május 03. 03:00 - Lencsés Tamás

„Megáldasz mindenkit, aki tőled kapja az erejét." (Zsolt 84,5 CEV fordítás)

Fáradt vagy? Talán gőzerővel dolgozol, és a nap végére mindig elfogy az energiád. Az ok nagyon egyszerű: Te is ember vagy.

Az erőd korlátolt, de Isten ereje korlátlan. A te erőd véges, de Isten ereje végtelen. A te erőd kimeríthető, ezért merülsz ki! Azonban Isten ereje kimeríthetetlen. Istennek soha nem fogy el az energiája. Isten soha nem fárad el.

A Zsoltárok könyvének 84. fejezetében található 5. vers így szól: „Megáldasz mindenkit, aki tőled kapja az erejét." (CEV fordítás). Szeretnéd, hogy Isten áldása legyen az életeden? Akkor Istenre kell hagyatkoznod az erődért. 

Hudson Taylor befolyásos misszionárius volt Kínában a 19. században. Ő egy szellemi óriás és egy ragyogó ember volt. Idős korában elvesztette az egészségét, és egészen legyengült. Levelet írt egy barátjának, amelyben ezt írta: „Olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok tovább dolgozni. Olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok tovább tanulni. Olyan gyenge vagyok, hogy nem tudom tovább olvasni a Bibliámat. Még imádkozni sem tudok. Isten karjaiban tudok csak mozdulatlanul feküdni, mint egy kisgyermek a bizalomban."

Lehet, hogy életed egy bizonyos pontján olyan gyenge leszel, hogy még imádkozni, Bibliát olvasni, bibliaórára járni, dolgozni, vagy tényleg bármit tenni sem tudsz. Mit csinálsz ilyen helyzetekben? Megpihensz az Úr erejében, az Ő karjaiban, mint egy kisgyermek, és bízol.

A gyengeség valójában lehet jó dolog az életedben, ha arra késztet, hogy Istenre hagyatkozz. A Pál apostol a Korinthusiakhoz írt második levelének 12. fejezetében található 8-10. versekben ezt mondja: „Három különböző alkalommal könyörögtem az Úrnak, hogy vegye el. Mindannyiszor azt mondta: „Az én kegyelmem minden, amire szükséged van. Az én erőm a gyengeségben működik a legjobban”. Ezért most örömmel dicsekszem gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje munkálkodhasson rajtam keresztül. Ezért örülök gyengeségeimnek, és a sértéseknek, nehézségeknek, üldöztetéseknek és bajoknak, amelyeket Krisztusért szenvedek. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős" (NLT fordítás).

Ez az Istentől való függés paradoxona: Minél gyengébb vagy, annál jobban függsz tőle, és minél jobban függsz tőle, annál erősebb leszel.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért nehéz beismerni vagy kimutatni a gyengeséget?
 • Hogyan tartja fenn a kultúránk azt az elképzelést, hogy mindig erősnek kell lenni?
 • Mit jelent Isten erejére támaszkodni? Hogyan nézne ez ki az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.26.)

Szólj hozzá!

Ennyire szeret Isten

2023. február 21. 03:00 - Olajfa

„Isten úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát, hogy általa örök életünk lehessen. Ez az igazi szeretet, - nem az, ahogy mi szeretjük Istent - hanem ahogy ő szeretett minket és a Fiát küldte áldozatul, hogy elvegye a bűneinket.” (1Jn 4,9-10 NLT fordítás)

Az életben minden változik – kapcsolatok, munkák, egészség, anyagiak. Egy dolog van a világmindenségben, ami soha nem változik: Isten szeretete.

Bármi történjék, Isten szeret téged. A kudarcaid, megtörtséged és a bűneid sem vesznek el az ő szeretetéből. Az a tudat, hogy számíthatsz Isten szeretetére, sziklaszilárd alapot ad az életednek.

A Biblia legnépszerűbb verse, a János 3,16 azt mondja „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta”.

Figyeld meg az „úgy” kis szót, ami az igeversben a „szerette” szó előtt áll. Az „úgy” Isten szeretetének pazarságát sugallja. Isten nagylelkű, túláradó szeretettel szeret, amit soha nem vehetnek el tőled. Ez meghaladja az értelmet. A jó és rossz napjaidon is szeret. Akkor is szeret, mikor vétkezel és akkor is, mikor hűséges vagy hozzá.

Fontos, hogy ne csak az értelmeddel ismerd fel ezt a bőséges szeretetet. Szükséged van arra, hogy az érzelmeiddel is átéld, hogy igazán megértsd a szellemed legmélyén. A szeretet Isten természete. Isten megteremtette a világmindenséget és benne mindent, csak azért, hogy szerethesse. És Isten téged is azért teremtett, hogy szerethessen.

Valójában Isten Jézusban mutatja be az igazi szeretetet, az ő szeretetét, hogy milyen is az. A Biblia azt mondja, „Isten úgy mutatta meg nekünk, mennyire szeret bennünket, hogy elküldte a Földre egyetlen Fiát, hogy általa örök életünk lehessen. Ez az igazi szeretet, - nem az, ahogy mi szeretjük Istent - hanem ahogy ő szeretett minket és a Fiát küldte áldozatul, hogy elvegye a bűneinket.” (1Jn 4,9-10 NLT fordítás)

Sok ember mondhatja azt, hogy szeret téged. De Isten az, aki meg is mutatja, hogy mennyire szeret. Szó szerint annyira szeret, hogy az fájdalmat okozott neki. Feláldozta a fiát. Amikor Jézus meghalt érted, azzal azt mondta, annyira szeretett, hogy inkább meghalt, minthogy nélküled éljen.

A Biblia azt mondja, hogy így néz ki az igazi szeretet – az a fajta szeretet, amire építheted az életed. Az igazi szeretet áldozatokat hoz. Az igazi szeretet mindent odaad. Az igazi szeretet örökké kitart.

Ezt a fajta szeretetet csak Isten képes neked adni. Tárt karokkal vár, hogy megmutathassa neked az ő jóságát, kegyelmét és szeretetét.

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért kell olyan dologra építeni az életed, amit nem lehet elveszíteni, vagy elvenni?
 • Mikor kételkedsz a leggyakrabban Isten szeretetében?
 • Mit mond el Isten szeretete  - amely Jézusban megmutatkozott - arról, hogy hogyan kellene szeretni másokat?

Jézus megmutatja, hogy Isten mennyire szeret téged

Amikor Jézus meghalt a kereszten, ő minden rosszért megfizetett, amit valaha tettél, vagy tenni fogsz, ezzel lehetővé téve számodra, hogy kapcsolatod lehessen az Atya Istennel.

Ha készen állsz átadni az életed Jézus Krisztusnak, mondd el ezt az egyszerű imádságot: „Drága Istenem, tudom, hogy bűnös vagyok, kérem a te bűnbocsánatod. Hiszem, hogy Jézus Krisztus a te fiad. Hiszem, hogy meghalt a bűneimért és te feltámasztottad. Bízni akarok benne, mint Megváltómban és a mai naptól követni akarom őt, mint Uramat. Vezesd az életem és segíts, hogy megtegyem az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádságban elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt angolul a Rick@PastorRick.com  címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni néhány ingyenes anyagot, amelyek segítenek elindulni az utadon Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.02.14.)

Szólj hozzá!

Egyszerre egy napot bízz Jézusra!

2023. január 09. 03:00 - Mapetso

korea-design-d-day-plan-100-days-countdown-schedule-plan-to-do-list-for-students-stationery.jpg„Ne aggódjatok a holnap miatt, mert a holnapnak is meg lesznek a maga gondjai. Minden napnak van elég saját gondja." (Mt 6,34 NCV fordítás)

Két nap van, ami felől sosem kellene aggódnod: a tegnap és a holnap.

Jézus azt mondja: „Ne aggódj a holnap miatt, mert a holnapnak is meg lesznek a maga gondjai. Minden napnak van elég saját gondja." (Mt 6,34 NCV fordítás)

Nem élhetsz a múltban. Nem élhetsz a jövőben. Csak ma élhetsz!

Hogy miért is kellene egyszerre csak egy napot megélned? Először is: ha a holnap problémái miatt aggódsz, elszalasztod a ma áldásait. Másodszor: nem tudod megoldani a holnap problémáit a ma erejével. Mikor a holnap eljön, Isten meg fogja adni hozzá mindazt az erőt, látást, kegyelmet és bölcsességet, amire szükséged lesz.

Amikor gyerek voltam, nem aggódtam semmi olyan miatt, amire szükségem volt az életemben. Ehelyett csak odamentem apukámhoz vagy anyukámhoz, és elmondtam nekik, mire van szükségem. Egyszer sem aggódtam amiatt, hogy ők hogyan fogják kielégíteni a szükségleteinket, mert ők vállalták ezt a felelősséget.

Isten azt akarja, hogy te is így legyél vele.

Máté evangéliuma 6. részének 30. verse szerint: "Ha Isten olyan csodálatosan gondoskodik a virágokról, amelyek ma itt vannak, holnap pedig elmúlnak, nem fog-e még biztosabban gondoskodni rólatok?". (TLB)

Amikor aggódsz, olyan felelősséget vállalsz magadra, amelyet Isten soha nem szánt neked. Lehet, hogy ma sok olyan dolog miatt aggódsz, ami valójában Isten felelőssége. Valójában minden alkalommal, amikor aggódsz, az egy figyelmeztetés, hogy Istent játszol, és azt hiszed, hogy minden rajtad múlik. Úgy viselkedsz, mintha nem lenne egy mennyei Atyád, aki táplál, vezet és kielégíti a szükségleteidet.

A Biblia nem ezt mondja: „Minden heti kenyerünket add meg nekünk". Azt mondja: „Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma." (Mt 6,11 ESV fordítás).

Isten azt akarja, hogy egyszerre egy napot bízz rá. Ő ki fog rendelni mindent, amire szükséged van. Mivel Isten jó, ezért semmiben sem fogsz hiányt szenvedni.

Persze teljesen rendben van, ha tervezed a holnapod. De ne aggódj miatta! Bízd Istenre minden napod akkor, amikor elérkezik!

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

 • Tölts el ma 5-10 percet azzal, hogy elmondod és elmélkedsz a 23. Zsoltáron! Milyen más igeszakaszok segíthetnek emlékezni, amikor aggódni kezdesz?
 • Mi késztet aggodalomra a múltadból, amit át kell adnod Istennek?
 • Mi késztet aggodalomra a jövőddel kapcsolatban, amit ma rá kell bízz Istenre?

Ha még nem bíztad Jézusra az életedet, miért várnál még? Mondd el ezt az imát:

"Drága Jézus, megígérted, hogy ha hiszek benned, minden, amit valaha rosszul tettem, megbocsátást nyer, és egy napon befogadsz a mennyei örök otthonodba. Annyira hálás vagyok, hogy nem kell kiérdemelnem vagy megdolgoznom az üdvösségemért. Ez egy ajándék Istentől, a Te keresztáldozatod által.

Megvallom bűneimet, és kérem bocsánatodat. Hiszem, hogy Te vagy az én Megváltóm. Befogadlak téged az életembe, mint az én Uramat. Ma életem minden részét átadom a Te irányításodnak. Életem hátralévő részét arra akarom használni, hogy Téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Rád akarok támaszkodni ahelyett, hogy a múltam és a jövőm miatt aggódnék. Átadom neked az életemet, és arra kérlek, hogy ments meg és fogadj be a családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha épp most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.01.05.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása