Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A mennyország szurkol érted

2023. november 09. 03:00 - csmsdvd

felho.jpg

„Ezért tehát, mivel a hitbizonyosságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden terhet, ami lelassít bennünket, különösen a bűnt, ami annyira megakaszt. És állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, amelyet Isten állított elénk” (Zsid 12,1 NLT fordítás).

A hazai pálya előnye sokat jelent a sportban. Azok a csapatok, amelyek „otthon” játszanak, gyakran sokkal jobb eredményeket érnek el, mint az idegenben játszók. Amikor egy csapatnak a drukkerek erősen szurkolnak, akkor azok gyakran felülmúlják saját normális képességeiket.

A Biblia azt mondja, hogy neked is szükséged van egy olyan közönségre, akik neked szurkolnak. A zsidókhoz írt levél 12. fejezetének első verse szerint: „Ezért tehát, mivel a hitbizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül, tegyünk le minden terhet, ami lelassít bennünket, különösen a bűnt, ami annyira megakaszt. És állhatatossággal fussuk meg az előttünk levő pályát, amelyet Isten elénk állított”(NLT fordítás).

Bármit teszel, az nem a magánügy. Közönség előtt élsz. A mennyország lát téged. De nem azért, hogy félelemben tartson, hanem bíztatásként, hogy tudd, vannak szurkolóid. A Biblia azt mondja, hogy a mennyben mindenki szurkol neked.

Talán már rádöbbentél, hogy Isten mindent tud. A Biblia azt is mondja: „az Úr szemei forognak az egész földön” (2Kron 16,9). Az Úr semmiről sem marad le. Ő tudja a jó és rossz dolgaidat, ő ismeri minden gondolatodat, minden kérdésedet, minden győzelmedet, mindent.

Rajta kívül „hitbizonyságtevőknek ekkora fellege vesz körül”. Mózes figyel téged. Ábrahám is figyel téged. Minden hívő, aki valaha is élt, ott van a lelátón és látja, hogyan éled meg a hitedet.

És neked szurkolnak. Amikor félsz, szurkolnak érted, hogy bátor légy. Amikor fel akarod adni, akkor ők buzdítanak, hogy menj tovább. Amikor jelentéktelennek és elfeledettnek érzed magad, ők drukkolnak neked.

Valamikor mindenki érzi úgy, hogy senki sem hisz benne, nem tud sikert elérni, vagy semmit sem csinál jól. Amikor így érzed magad, ne feledd, hogy sosem vagy egyedül! A mennyei szurkolótáborod hisz abban, hogy Isten segítségével legnehezebb dolgokra is képes vagy.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Mit gondolsz, milyen dolgokat tudnál még megtenni, ha igazán elhinnéd, hogy egy hatalmas tömeg szurkol neked?
 • Isten mindent tud rólad. Ez megijeszt vagy vigasztal? Miért?
 • Kik azok a hívők a te életedből, akik már eltávoztak az életből, és, akik talán részei a te mennyei szurkolótáborodnak?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2023.11.02.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Isten azt akarja, hogy légy valódi önmagad

2022. március 26. 03:00 - FodorImi

potter-2106654_1920.jpg

„Isten mesterműve vagyunk. Újjáteremtett minket Jézus Krisztusban, így képesek vagyunk megtenni azokat a jó dolgokat, melyeket már régen eltervezett számunkra.” (Ef 2,10 NLT)

Isten nem azért teremtett, hogy másvalaki bőrébe bújj. Amikor a mennybe jutsz, ott nem fogja azt kérdezni, hogy miért nem hasonlítottál jobban a testvéredre, édesapádra vagy a szomszédodra. Isten egyedinek teremtett, és azt akarja, hogy önmagad légy.

Úgy akar használni téged, amilyen vagy.

A Biblia azt mondja: „Isten mesterműve vagyunk. Újjáteremtett minket Jézus Krisztusban, így képesek vagyunk megtenni azokat a jó dolgokat, melyeket már régen eltervezett számunkra.” (Ef 2,10 NLT)

A probléma az, hogy sokan próbálnak önmagukhoz képest másmilyenek lenni. Némelyek arra törekszenek, hogy tetszenek másoknak. Esetleg azt hiszik, hogy Isten jobban szereti őket, ha másképp cselekszenek. Isten szeretete azonban nem azon alapul, hogy hogyan cselekszel. Isten szeret téged, bármit is teszel.

Az egyik akadály, ami gyakran meggátolja, hogy Isten használja az embereket, a félelemük attól, hogy valódi önmaguk legyenek. Talán félsz, hogy az emberek nem fognak kedvelni, ha rájönnek, ki is vagy valójában, és ezért elbizonytalanodva élsz. A Biblia azonban ezt mondja: „A Lélek, akit kaptunk, nem tesz minket újra félelem rabszolgáivá; Isten gyermekeivé tesz minket.” (Róm 8,15 NCV)

Az elbizonytalanodás ellenszere az, hogy tudod, Isten Lelke dolgozik benned. Amikor Isten gyermekeként élsz, ez felszabadít arra, hogy – hibáid és gyengeségeid ellenére – olyan légy, amilyennek Isten teremtett.

Tudtad, hogy a tökéletlenséged valójában jó dolog? Az emberek nem az erősségeikből fejlődnek, hanem a gyengeségeikből. Ha csak az erősségeidet mutatod meg a világnak, akkor mások nem fognak téged közel érezni magukhoz; sőt ez féltékennyé vagy távolságtartóvá teszi őket. Amikor azonban beismered a tökéletlenségeidet – amikor önmagadat adod másoknak –, az közelebb vonja hozzád az embereket.

Döntést kell tehát hoznod! Készen állsz arra, hogy valódi önmagad légy? Vagy megrekedsz, és félelmed rabszolgájává válsz, vagy az igazi énedként élsz, és élvezheted azokat a jó dolgokat, amiket Isten már régen eltervezett neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

 • Milyen helyzetek jelentenek kísértést a számodra, hogy olyan valaki légy, aki valójában nem vagy?
 • Mennyire érzed bizonytalannak az életed most? Annak a tudata, hogy Isten gyermeke vagy, hogyan segít, hogy hitelesebben élj?
 • Mikor volt legutoljára, amikor valaki feltárta előtted a gyengeségeit? Hogyan éreztél iránta ennek hatására? Mi volt az eredménye, amikor őszinte voltál valakivel saját gyengeségeidről?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.03.19.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Te vagy Isten szeretetének középpontja

2021. december 11. 03:00 - gabormel

gods_love.jpg

„Jóval azelőtt, hogy lerakta volna a föld alapjait, (Isten) ránk gondolt, és szeretete középpontjaként döntött rólunk.” (Ef 1,4 The Message)

Tudtad, hogy amikor Isten rád néz, egyszerűen csak azért szeret, mert ő teremtett téged?

Amikor a három gyermekem még kicsi volt, este leültem az ágyuk mellé, és csak néztem, ahogy alszanak. Néztem, ahogy a mellkasuk emelkedik és süllyed. Mivel az édesapjuk voltam, nagy örömmel néztem, ahogy békésen alszanak. 

Mennyei Atyád is így érez irántad.

A Bibliában ez áll: „Jóval azelőtt, hogy lerakta volna a föld alapjait, (Isten) ránk gondolt, és szeretete középpontjaként döntött rólunk.” (Ef 1,4 The Message)

Mielőtt Isten megteremtette a világot, rád gondolt. Sőt a Biblia azt mondja, az egész univerzum egyszerűen azért jött létre, hogy Isten megteremthesse az emberi fajt, és szerethessen minket. Szeretetének középpontjában mi állunk minden más teremtménnyel szemben.

Azért teremtett meg Isten, hogy szerethessen.

Ha hagyod, hogy ez az alapvető igazság a lelked mélyéig hatoljon, soha többé nem lesz problémád a bizonytalansággal vagy az alacsony önértékeléssel. Mert amikor rájössz, hogy Isten azért teremtett, hogy szeressen, nem fogsz többé küzdeni a bizonytalanság érzésével.

Hóseás próféta könyve 6. fejezetének 6. versében Isten ezt mondja: „Nem az áldozataidat akarom – hanem a szeretetedet; nem az égőáldozataidat – hanem azt akarom, hogy ismerj engem” (TLB) A legfontosabb dolog, amit tudhatsz, hogy Isten azért teremtett, hogy szeressen. És a legfontosabb dolog, amit tehetsz, hogy megismered, és viszont szereted őt. Ez az első számú célod az életben.

Tragikus, hogy a legtöbb ember úgy éli le az egész életét, hogy nem tudják, mi az életük célja. Mindenféle más dolgot tudnak – tőzsdei jegyzéseket, sporteredményeket, hogy ki van a kedvenc magazinjuk címlapján –, de nem ismerik Istent.

Lehet, hogy tudsz Istenről, de őt személyesen is ismered? A barátja vagy? Szeretet kapcsolatban állsz vele? Ha nem, én arra biztatlak, hogy ezen még ma változtass.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez: 

 • Meglep, hogy Isten mennyire szeret téged? Isten hogyan mutatja ki az irántad való szeretetét?
 • Hogyan adhatsz Istennek többet a szeretetedből?
 • Mit kell tenned, hogy erősebb barátságot alakíthass ki Istennel?

Isten az ő családjába akar fogadni téged

Isten azért teremtett, hogy szeressen téged, és ezt leginkább a kereszt bizonyítja. Jézus halálával és feltámadásával Isten lehetővé tette számodra, hogy örökre az ő családja részévé válj. Nem számít, hogy mit tettél, vagy honnan jössz, Isten örökkévaló családjában helyed van, amely már készen van, és rád vár. A meghívás érvényes, az ajtó előtted tárva nyitva áll. Csak higgy, és fogadd el!

Készen állsz? Akkor mondd el a következő imát: „Istenem, tudom, hogy amikor meghalok, számot fogok adni az életemről neked. Tudom, hogy vétkeztem ellened, és a saját terveim szerint éltem, nem a tieid szerint. Azt akarom, hogy ez mostantól kezdve megváltozzon. El akarom hagyni a bűneimet, és feléd akarok fordulni.

Köszönöm, hogy elküldted Jézust, hogy meghaljon mindazért, amit valaha rosszul tettem, hogy nekem ne kelljen kifizetnem a büntetést. Tudom, hogy nem érdemlem meg a megbocsátásodat. Tudom, hogy csak a kegyelmed menthet meg engem, Uram. Soha nem lehetnék elég jó ahhoz, hogy tökéletes helyre kerüljek.

Jézus, köszönöm, hogy annyira szeretsz engem, hogy minden bűnömet magadra vállaltad. Elfogadhatóvá tettél a menny számára, és most alázatosan kérlek, ments meg engem. Hiszek benned, Jézus, és hiszem, hogy be fogod tartani az ígéretedet, hogy azonnal, bizonyosan, teljesen és örökre megmentesz. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.12.04.)

Szólj hozzá!

Hogyan légy magabiztos bizonytalan időkben is?

2020. szeptember 06. 03:00 - Lilla:)

the-road-815297_1920.jpg

„Légy türelmes, pihentesd a szíved a végső bizonyosságban!” (Jak 5,8 Phillips fordítás).

Furcsa és bizonytalan időket élünk. Nem tudjuk, mi történik a világban. Különféle forrásokból érkező információkkal kerülünk szembe. Nem tudjuk, hogy milyen sokáig fog még terjedni ez a koronavírus. Nem tudjuk, hogyan hozzunk bölcs döntéseket az összes információ hiányában.

Amikor olyan sok dolog bizonytalan, biztosan kapaszkodhatunk ebbe az igazságba: Isten irányít.

„Legyetek tehát türelemmel, testvéreim, az Úr eljöveteléig. Íme, a földművelő várja a föld drága gyümölcsét, és türelmesen várja, amíg az korai és késői esőt kap. Legyetek tehát ti is türelemmel, és erősítsétek meg a szíveteket, mert az Úr eljövetele közel van. Ne panaszkodjatok, testvéreim, egymásra, hogy el ne ítéltessetek! Íme, a bíró az ajtó előtt áll.” (Jak 5,7–9).

Miért emlékeztet Jakab minket ennyi alkalommal arra, hogy az Úr visszatér? Mert alapvető bizonyosságunk, hogy Isten irányít.

A történelem Isten története. Nem egy körforgás. Nincs olyan, hogy az élet körforgása. A történelem egyenes vonalú, és a tetőpont felé halad. Istennek van egy terve, van egy célja, és egy nap Jézus vissza fog térni. Minden be van ütemezve. Nem tudjuk, hogy mikor jön vissza, azonban a Biblia sokkal többet beszél Jézus második eljöveteléről, mint az elsőről. Ez azt jelenti, hogy ennek meg kell változtatnia azt, ahogy a mindennapjainkat éljük. Nagy reményekkel kell élnünk!

Bár úgy tűnhet a jelenlegi helyzet, hogy az irányítás kicsúszott a kezedből, és fájdalmas dolgokon kell átesned, valójában Isten irányítása alól semmi nem kerül ki. Légy türelmes! Isten időzítése tökéletes. Ő sosem késik. Ő irányít.

A J. B. Phillips fordítás alapján Jakab levele 5. fejezetének 8. versében azt olvassuk: „Légy türelmes, pihentesd a szíved a végső bizonyosságban!”

Mi a végső bizonyosság? Az, hogy Jézus egy napon vissza fog térni. Ezt semmi sem állíthatja meg.

Az a tudat, hogy a történelem Isten kezében van, és Jézus megígérte, hogy visszajön, elegendő magabiztosságot kell adjon ezekben a bizonytalan időkben is. Amikor úgy érzed, hogy semmi másra nem számíthatsz, számíts arra, hogy Isten kezében van minden! Jézus pedig vissza fog térni hamarosan, hogy mindent megújítson és helyre tegyen.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit jelent Jézus visszatérésében reménykedve élni?
 • Segítséget és magabiztosságot ad az a tudat, hogy Isten irányítja a történelmet? Miért igen vagy miért nem?
 • Milyen helyzetekben kell emlékeztetned magad arra, hogy Isten kezében van minden? Hogyan látod őt nap mint nap ebben a környezetben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.30.)

Szólj hozzá!

A hit tetszik Istennek, nem az érzelmek

2020. szeptember 03. 03:00 - Lilla:)

„Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1,21).

Amikor még csecsemőkorú keresztény vagy, Isten nagyon sok érzelmi megerősítést küld feléd, hogy megerősítsen jelenlétével és törődésével. Azonban ahogy növekszel, szép lassan leszoktat erről, hogy támaszkodj hittel arra az érzésre, hogy ő jelen van, és munkálkodik életedben.

Az, hogy Isten ott van mindenhol, és mindenhol megnyilvánul, az két külön dolog. Az első egy tény, a második pedig sokszor egy érzés. Isten mindig jelen van, akkor is, amikor nem tudsz róla, a jelenléte pedig olyan erőteljes, hogy nem lehet csupán érzelmekben mérni.

Igen, ő azt akarja, hogy megtapasztald a jelenlétét, azonban sokkal inkább szeretné, hogy bízz benne, mint hogy érezd őt. A hit tetszik Istennek, nem az érzelmek.

Lesz, hogy úgy érzed, egy helyzet próbára teszi a hited; többnyire ezek az idők lesznek azok, amikor az életed darabokra hullik, és sehol sem találod Istent. Ez történt Jóbbal. Egyetlen nap alatt elvesztett mindent: a családját, a megélhetését, az egészségét, minden tulajdonát. A legkiábrándítóbb az, hogy 37 fejezeten keresztül Isten nem mond semmit.

Te hogyan dicsérnéd Istent, amikor nem érted, mi történik veled, és Isten néma marad? Hogyan maradnál kapcsolatban vele a válságban, amikor nincs kommunikáció? Hogyan tartanád a tekinteted Jézuson, amikor a szemed könnyekkel van tele? Azt tennéd, amit Jób tett? „Azután a földre esve leborult, és így szólt: Mezítelen jöttem ki anyám méhéből, mezítelen is megyek el. Az ÚR adta, az ÚR vette el. Áldott legyen az ÚR neve!” (Jób 1,20–21).

Mondd el Istennek, hogy pontosan mit érzel! Öntsd ki a szíved Istennek! Tárd ki felé minden érzelmed! Jób is ezt tette, amikor azt mondta: „Nem tudok csendben maradni! Dühös és megkeseredett vagyok. Beszélnem kell.” (Jób 7,11 GNT fordítás).

Felkiáltott, amikor Isten távolinak tűnt: „[Mennyire vágyom] a napokra, amikor a legsikeresebb voltam, amikor Isten meghitt barátsága megáldotta házamat!” (Jób 29,4 NIV fordítás).

Isten képes kezelni a kétségeidet, a dühödet, a félelmedet, bánatodat, a zavarodottságodat és a kérdéseidet. Mindent elé hozhatsz imában.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan tudod kimutatni Istennek, hogy bízol benne akkor is, amikor nem érzed a jelenlétét?
 • Melyek azok a dolgok, amikért tudod dicsérni Istent annak ellenére, hogy nem érted, épp mi történik veled?
 • Féltél-e valaha Istenhez járulni kétségeddel, haragoddal, félelmeddel, fájdalmaddal, bizonytalanságoddal vagy kérdéseiddel? Miért igen, vagy miért nem?

(Daily Hope by Rick Warren, 2020.08.27.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása