Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Te hogyan bocsátasz meg?

2016. május 04. 03:00 - Szíj Melinda

„Isten mindent elrendezett! Elküldte Krisztust, hogy kibékítsen minket önmagával, és azt a feladatot tűzte ki számunkra, hogy másokkal is kibékítsük őt. Ez annyit jelent, hogy Isten maga öltött testet Krisztusban, békét és megbocsátást ajánlva minden embernek a világon. Minket pedig azzal bízott meg, hogy hirdessük békeüzenetét. Krisztus követeiként küldettünk, és Isten könyörög hozzátok, hallgassátok meg jó hírünket. Krisztus nevében szólunk, és szívből kérjük, béküljetek meg Istennel” (2Korintus 5:18-20 CEV-fordítás).

break-chain-freedom.jpg

 

Mintegy 60 esztendővel ezelőtt öt amerikai misszionárius az Ecuador területén lévő kelet-amazóniai esőerdőbe indult, hogy másodszori látogatást tegyen a Huaorani törzsnél, amely antropológusok elmondása szerint a legelvetemültebb, legerőszakosabb emberi közösség volt a föld színén. Kultúrának számított náluk a gyilkolás, és tanulmányok kimutatták, hogy a néptörzs 60 %-a emberölés áldozata lett. 

Amint a misszionáriusok kiszálltak a repülőgépből, a törzs tagjai lándzsákkal halálra sebezték őket. A brutális gyilkosok hírül adták tettüket a világnak, és címlapon hozta a Life magazin, a Time és a Newsweek is. Számos újság beszámolt ezeknek az embereknek a haláláról, akik közt ott volt Nate Saint és Jim Elliot. 

Pár évvel később Jim felesége és lánya, Elisabeth és Valerie Elliot, továbbá Nate húga, Rachel Saint szeretetük és megbocsátásuk jeléül elköltöztek a Huaorani kis faluba, hogy lelki szolgálatot nyújtsanak azoknak az embereknek, akik meggyilkolták a családjukat. Történetesen Mincaye, a törzs elöljárója valamint a misszionáriusok meggyilkolásában részt vett öt férfi valamennyien keresztyénekké váltak. 

A megbocsátásnak az a formája, amit Elisabeth Elliot és Rachel Saint példázott, mindaddig értelmetlen, amíg magad is bocsánatot nem nyertél Isten által. Ha egyszer ezt megtapasztaltad, hogyan bocsátasz meg? Megteszed azt a négy dolgot, amit ezek az asszonyok megtettek: 

Leteszel a bosszúállás jogáról. A Rómaiak 12:19 azt mondja: „Ne próbáljatok bosszút állni. Hagyjátok Istenre, hogy elégtételt vegyen (CEV-fordítás). Bízd rá Istenre. Ő majd gondot visel rá, és sokkal hatékonyabb megoldást talál, mint amilyet te valaha is képes lennél kitalálni.  

A rosszra jóval válaszolsz. Hogyan juttathatod kifejezésre, ha teljesen megbocsátottál valakinek? Ténylegesen fohászkodhatsz Istenhez, hogy áldja meg azt az embert, aki bántott téged. A Biblia így ír erről: „Tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket, áldjátok azokat, akik átkoznak, imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket (Lukács 6:27b-28 NIV-fordítás). 

Ismétled ezeket a lépéseket mindaddig, amíg szükséges. Péter így kérdezte Jézust a Máté 18:21-22-ben: „Hányszor kell megbocsátanom annak, aki valami rosszat cselekszik ellenem? Hétszer elég? Jézus ezt válaszolta: „Nemcsak hétszer, de még hetvenhétszer is!” (CEV-fordítás) A megbocsátásnak olykor folytonosnak kell lennie. 

Megmentesz másokat az isteni megbocsátás Jó Hírével. A Biblia a 2Korintus 5:18-20-ban így fogalmaz: „Isten mindent elrendezett! Elküldte Krisztust, hogy kibékítsen minket önmagával, és azt a feladatot tűzte ki számunkra, hogy másokkal is kibékítsük őt. Ez annyit jelent, hogy Isten maga öltött testet Krisztusban, békét és megbocsátást ajánlva minden embernek a világon. Minket pedig azzal bízott meg, hogy hirdessük békeüzenetét. Krisztus követeiként küldettünk, és Isten könyörög hozzátok, hallgassátok meg jó hírünket. Krisztus nevében szólunk, és szívből kérjük, béküljetek meg Istennel”.

Beszéljünk róla: 

 • Mit gondolsz, miért olyan nehéz megálljt parancsolni bosszúvágyunknak, vagy azon igényünknek, hogy „miénk legyen az utolsó szó”?
 • Mivel tudnád példázni a megbocsátást a saját életedben?
 • A te életedben kinek van szüksége rá, hogy meghallja Istennek a békét és üdvözülést hirdető üzenetét?

Daily Hope by Rick Warren (2016.04.27.)

 

Szólj hozzá!

Isten azt mondja: igazságtalanságra szeretet legyen a válasz

2015. december 22. 03:00 - Babacson

„Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt 5,43-44)

Az igazságtalanság az emberi állapot része. Nem élhetsz sokáig úgy a földön, hogy ne érezd azt, hogy valaki igazságtalanul bánt veled. Talán egy szülő, aki nyomorúságos gyermekkort okozott neked. Talán egy munkaadó, aki másképpen kezel téged, mint a munkatársaidat. Talán úgy érzed, hogy igazságtalanul bántak veled egy jogi eljárás alatt.

Választhatod, hogy bántással válaszolsz azoknak az embereknek, akik téged is bántottak. Kétségtelen, hogy ezt a könnyebb választani.  

Isten azonban az Igéjében egy másik lehetőséget ad nekünk: „Hallottátok, hogy megmondatott: Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek: Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket." (Mt 5,43-44).

Amikor az emberek megbántanak, arra számítanak, hogy visszavágsz. Arra számítanak, hogy bosszút állsz. Isten viszont ennek teljesen az ellenkezőjét akarja, hogy cselekedd. Azt akarja, hogy szeretettel válaszolj.

Ha a rossz bánásmódra szeretettel válaszolsz, meggátolod az embereket attól, hogy irányíthassanak. Booker T. Washington egyszer azt mondta "Soha nem engedem meg egy másik embernek azt, hogy irányítson, azzal hogy megengedem, hogy megutáltassa magát velem." Azt nem tudod irányítani, hogy mások mikor bánnak veled igazságtalanul, viszont az igen, hogy megkeseredetté válsz-e a folyamat alatt vagy sem. Irányíthatod azt, hogy hogyan válaszolsz az igazságtalanságra. 

Csak azért, mert egy támadónak szeretettel válaszolsz nem jelenti azt, hogy továbbra is engeded az igazságtalanságot. Pont ellenkezőleg, szeretetteljesen kell az igazságra törekednünk. Az igazságért kell dolgoznunk a világban anélkül, hogy a bosszúra törekednénk. A Biblia arra utasít minket, hogy „járjatok el törvényesen és igazságosan!" (Jeremiás 22,3a, NLT fordítás, második kiadás).

Martin Luther King Jr. egy nagyszerű példa erre. Erőszak nélkül harcolt az igazságtalanság ellen. A gonosz felé emelkedett a szeretet erejével. Jézus példáját követte, aki még akkor is szerette a üldözőit, amikor megölték őt. 

Ez az elhívásunk Jézus követőiként. A rossz bánásmód és az igazságtalanság az emberi lét velejárója lehet, de mi nem dőlhetünk be neki. Isten arra hív minket, hogy szeretettel válaszoljunk. 

Beszéljetek róla:

 • Az életedben milyen személyes igazságtalanságra nehéz szeretettel reagálnod? Miért?
 • Hogyan engedjük meg másoknak, hogy irányítsanak minket, amikor utálatot érzünk irántuk, vagy keserűséget dédelgetünk velük kapcsolatban?
 • Isten szeretetével milyen kreatív módon tud a családod vagy a kis csoportod reagálni a közösségedben lévő igazságtalanságokra?

*(Daily Hope by Rick Warren 2015.12.15)

Szólj hozzá!

Miért reagáljunk kedvesen?

2015. november 26. 03:00 - Szíj Melinda

 

„A bolond szabadjára engedi minden indulatát, ám a bölcs ember megzabolázza azokat.” (Példabeszédek 29:11, GW fordítás)

keep_calm_and_trust_god_posters-r3f909d8136ac4748a06f0bdd0a3c9c3f_2huh_8byvr_512.jpg

Életed történései közt sok mindenre nem lehet befolyásod. Ahogy néhány nappal ezelőtt ezekben az áhítatokban már említettem, nem tehetsz róla, kik a szüleid, vagy hová születtél, ahogy számos egyéb olyan dologról sem, melyek jelentős hatással vannak az életedre. 

Azt azonban megválaszthatod, miként reagálj egy helyzetre, amit az élet eléd hoz. Dühbe gurulhatsz, felhúzhatod magad, akár depresszióba is süllyedhetsz, ha bántás ér – vagy válaszolhatsz megbocsátással.

A választás mindig rajtad áll. A Biblia így szól: „A bolond szabadjára engedi minden indulatát, ám a bölcs ember megzabolázza azokat” (Példabeszédek 29:11, GW fordítás). Ha felelősségteljesen akarunk élni, akkor használnunk kell az eszünket, mielőtt még szóra nyitnánk a szánkat. Gondolkodnunk kell, mielőtt cselekszünk. 

Amikor valaki fájdalmat okoz nekünk, válaszreakcióként gyakran megpróbálunk elégtételt venni. Paradox módon azon igyekezetünkben, hogy leszámoljunk azzal, aki ártott nekünk, épp magunkon állunk bosszút. Lealacsonyodunk az ő szintjére. 

Isten egy sokkal méltóbb válaszra hív minket: a megbocsátásra. 

Ha rosszul bánnak veled, a megfelelő reakció nem az, hogy megsértődsz vagy hallgatásba burkolózol. Egyik sem felelős döntés. Ehelyett Isten arra szólít minket, hogy a sérelmekre nyugalommal, szeretettel és igazsággal válaszoljunk. 

Zárógondolatként: bízz Istenben, hogy kárpótol a téged ért sérelemért. Neki sokkal jobb eszközei vannak erre, mint neked. 

Beszéljünk róla: 

 • Milyen stratégiákat alkalmazhatsz, amikor nagyon megbántanak, hogy ne reagálj gondolkodás nélkül?
 • Miért hitkérdés megtanulni az önfegyelmet?
 • Miért van az, hogy az emberek kiszámíthatóbbnak tartanak, ahogy megtanulod felelősebben irányítani a válaszreakcióidat?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2015.11.19.)

Szólj hozzá!

Hogyan szerethetjük a problémás embereket?

2014. augusztus 03. 03:00 - mintyovanviki

„Ha lehetséges, amennyire tőletek telik, éljetek minden emberrel békességben.” (Róma 12:18)

Az egyik legfontosabb terület, ahol fejlődnünk kell Krisztussal járásunk közben az, hogy szeressük a problémás embereket is.

Jézus bemutatta, mit tegyünk, amikor problémás emberekkel kerülünk kapcsolatba:

Fogadd el, hogy nem tudsz mindenkinek a kedvére tenni. Még Isten sem képes erre! Ne játsszunk egymással különböző játékokat! (Máté 22:18)

Tanulj meg nemet mondani az irreális elvárásoknak, de azt az „igazsághoz ragaszkodva szeretetben” tedd. (Efézus 4:15)

SOHA ne állj bosszút és ne vágj vissza! (Máté 5:38-39). Ezzel csak az ő szintjükre süllyedsz te magad is.

Imádkozz értük. (Máté 5:44) Ez neked is és a másik embernek is segíteni fog. Engedd, hogy Isten beszéljen velük.

Beszéljetek róla:

 • Miért jobb az, ha Istennek akarunk tetszeni ahelyett, hogy megpróbálunk más emberek kedvére tenni?
 • Hogy lehet nemet mondani az irreális elvárásoknak?
 • Hogy tudsz imádkozni azokért a problémás emberekért, akiket ismersz?

 

(Daily Hope by Rick Warren, 2014. 07. 27.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása