Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Soha nem érsz el Isten szeretetének végére

2020. december 18. 03:00 - Anika Enikő

„Örök életet adok nekik, és soha nem vesznek el; senki nem fogja kiragadni őket a kezemből.” (Jn 10,28 NIV)

Amikor a gyerekeim még kicsit voltak, elvittem őket a Grand Canyonhoz. A két fiam különösen izgatott volt, folyton ide-oda rohangált. Fogtam a kezüket amikor felmentünk a szélére, de ők mindig el akarták engedni. Semmiképp és semmi pénzért sem engedtem volna el a kezüket. Apjukként túlságosan szerettem őket ahhoz, hogy ezt tegyem.

Miután a kezedet az Isten kezébe teszed, lesz idő, amikor el akarod engedni; de nem számít, hogyan változnak az érzéseid vagy a körülményeid, Isten rendületlen, biztos és hűséges marad. Amikor keresztény leszel, Isten megígéri, hogy megtart és megőriz téged amíg a mennybe jutsz.

Jézus ezt mondta: „Örök életet adok nekik, és soha nem vesznek el; senki nem fogja kiragadni őket a kezemből” (Jn 10,28 NIV).

Voltak az életemben olyan időszakok, amikor azt mondtam: „Istenem, most nem igazán jó Jézus követőjének lenni. Most egy kicsit szeretném elengedni a kezed.” Isten erre így válaszolt: „Nos, lehet, hogy te szeretnél elengedni, de én nem engedlek el. A kezemben tartalak, és senki nem tud téged kiragadni onnan.”

Egyszer ezt mondta nekem valaki: „Senki nem tud kiragadni az Isten kezéből, csak te magad tudsz kiugrani onnan.”

Szerinted mekkora Isten keze? Olyan kicsi, hogy eljuthatsz a szélére? A Ő keze nagyobb, mint az univerzum. Soha nem jutsz el Isten kezének a széléig, és soha nem érsz el Isten szeretetének a végére.

Ha egyszer újjászülettél, azt nem lehet meg nem történtté tenni. A neved kitörölhetetlen tintával és Krisztus vérével van beírva az örök élet könyvébe. Isten egyszer s mindenkorra megváltott és megmentett téged.

Nem tudod, mit hoz a jövőd vagy hány éved van hátra. Lehet, hogy mindent elveszítesz, de az üdvösségedet soha nem veszíted el. Történhetnek őrült dolgok a világban, de neked van egy szerető Atyád, aki a dolgokat számodra jóra fordítja.

Teljesen biztos lehetsz abban, hogy Isten, aki a kezében tart, soha nem fog elengedni.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj vissza azokra az időkre az életedben, amikor szeretted volna elengedni Isten kezét. Milyen körülmények között voltál, amikor így éreztél?
 • Miután keresztények leszünk, mit gondolsz, Isten miért nem akadályozza meg, hogy vétkezzünk?
 • Melyek azok a bibliai ígéretek, amelyekre támaszkodhatsz, amikor kétségbe vonod, hogy Isten meg tudja bocsátani a bűnödet?

*(Daily hope by Rick Warren, 2020.12.11.)

Szólj hozzá!

A szeretet Istene, az igazság Istene

2020. december 16. 03:00 - Lencsés Tamás

„Soha ne állj bosszút magadért, hanem hagyd ezt Isten haragjára, mert meg van írva: »Enyém a bosszú, én törlesztek, mondja az ÚR«” (Róm 12,19 ESV).

Az élet nem igazságos. Isten soha nem mondta, hogy az lesz.

Az élet igazságtalan, hiszen bűnnel van tele a világ. Jézus azért jött le közénk, hogy helyrehozza a dolgokat, és egy napon ezek a helyükre is kerülnek. Azonban előfordul, hogy a rossz emberek boldogulnak, a jó emberek pedig szenvednek. Olykor pedig az ártatlan emberek sérülnek.

Ha már diszkrimináltak faji, kulturális, anyanyelvi hovatartozásod vagy nemi identitásod miatt, vagy bántalmaztak, zaklattak, rosszul bántak veled, tudnod kell, hogy megszakad a szívem érted, és együttérzek veled.

Mindent meg kell tennünk az igazságtalanság helyrehozása érdekében. De van valami, ami még annál is fontosabb, mint hogy mi hogyan érzünk ezzel kapcsolatosan. Mégpedig az, hogy Isten miként érez eziránt. Isten életed minden sérelmét látta, és az igazságtalanság miatt ő is kesereg.

Amikor valaki azt kérdezi tőlem: „Hol volt Isten, amikor meghalt a fiad?”, azt mondom: „Ugyanott, ahol akkor volt, amikor az ő Fia halt meg – bánkódott az embereknek az emberiség felé mutatott embertelensége fölött.”

Akkor miért nem tett ellene?! Hisz Isten éppúgy megállíthatná a világ összes gonoszságát! De ez azt jelentené, hogy elvenné tőlünk a választás szabadságát.

Lehet, hogy Isten nem akadályozza meg a sérelem bekövetkezését, de számontartja őket. Nem csak számontartja, hanem „könnyeinket gyűjti egy palackban” (Zsolt 56,9). A Biblia azt is mondja: „Soha ne állj bosszút magadért, hanem hagyd ezt Isten haragjára, mert meg van írva: »Enyém a bosszú, én törlesztek, mondja az ÚR«” (Róm 12,19 ESV).

Mivel Isten szeret, ő az igazság Istene is. Engedni, hogy a gonosz bántsa a gyermekeit, és ne keressen igazságot, az szeretet nélküli lenne.

Mivel Isten az igazságot keresi, nem kell az életedet azzal töltened, hogy hordozod a fájdalmaidat. Valójában Isten nem akarja, hogy az életedből akár egy másodpercet is sértettségre, megtorlásra vagy bosszúra pazarolj. Ez csak a keserűség mérgével tölt meg. Ne pazarold keserűségre az életed!

Néhányan megengeditek azoknak az embereknek, akik 10 évvel ezelőtt bántottak titeket, hogy ma is bántsanak, mert ragaszkodtok a sérelem emlékéhez. Ez ostobaság! Csak akkor árthatnak neked, ha úgy döntesz, hogy ragaszkodsz a sérelemhez. El kell engedned.

A késleltetett igazságszolgáltatást nem azonos az igazságszolgáltatás megtagadásával. Isten nagyon is tisztában van azzal, hogy az emberek mit tettek veled, és eljön majd az elszámolás napja.

Bízol Istenben? Ha bízol benne, akkor elengeded a sérelmeket. Add át a sérelmeid Jézusnak, és hagyd, hogy ő számoljon le velük!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Ki az, aki jobb az igazságszolgáltatásban: te vagy Isten? Miért?
 • Mit gondolsz, miért adja meg nekünk Isten azt a szabadságot, hogy őt válasszuk?
 • Milyen sérelemhez ragaszkodsz még most is, amit át kell adnod Istennek?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.12.09.)

Szólj hozzá!

Továbbra is gyakorolj megbocsájtást!

2020. október 27. 03:00 - Erika1832

megbocsajtani003.jpg

„Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket” (Mt 5,44 GNT fordítás).

Akképpen gondolkodni, mint Jézus, valójában azt jelenti, hogy hajlandó vagy megbocsátani azoknak, akik bántottak téged.

Jézus még a kereszten is megbocsátott. Lukács evangéliuma 23. fejezetének 34. versében így szól az ott lévő emberekről, akik megkínozták és megfeszítették őt: „Atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, mit tesznek” (NIV fordítás).

Ki bántott meg leginkább az életedben? Kivel szemben tartod fenn a neheztelésedet? Milyen fájdalmat tartogatsz még magadban, mert nem tudsz megbocsátani?

Amikor ragaszkodsz a sérelmedhez, akkor ezzel igazán csak magadnak okozol fájdalmat. Meg kell bocsátanod az embereknek, nem azért, mert megérdemlik, hanem azért, mert Isten megbocsátott neked, és azt várja tőled, hogy te is így cselekedj. Azért bocsájtasz meg, mert nem akarod, hogy a fájdalmad keserűségbe és neheztelésbe torkoljon. Engesztelhetetlennek lenni olyan, mint amikor valaki mérget iszik, és azt remélni, hogy ez nem neki, hanem annak a másik személynek okoz fájdalmat.

Jézus mindig megbocsát, de soha nem áll meg csupán a megbocsátásnál. Radikális példát mutat azzal, amikor azt mondja: „Szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok azokért, akik üldöznek titeket” (Mt 5,44 GNT fordítás).

Nem elég csak megbocsátani. Isten azt akarja, hogy megtanuld, hogy a rosszra jóval válaszolj, áldjad azokat, akik bántottak téged. Azt akarja, hogy imádkozz a javukra.

Miért tennél így? Mert a Jézuséhoz hasonló gondolkodásmód a legegészségesebb, a legboldogabb és a leggyógyítóbb életforma.

Ha a gondolkodásmódod világi, akkor csak a múlt fájdalmaiban fogsz élni.

Amikor Krisztusi a gondolkodásmódod, szabad vagy a megbocsátásra és az áldásra. Szabadon haladhatsz előre az életeddel a megváltás biztonságában, és a jövődre is reménységgel tekinthetsz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mik azok a sérelmek, amelyek visszatartottak téged a gyümölcsözőbb lelki növekedéstől?
 • Azért, hogy imádkozz a másikért, elég, ha a másik fél elfogadja a megbocsátásodat, vagy ehhez az is szükséges, hogy a kibékülést is kezdeményezze veled?
 • Tettek veled olyasmit, vagy te tettél valakivel olyasmit, amit nem lehet megbocsátani? Van olyan tettünk, ami miatt Isten kevésbé szeret minket? Mi bátorít arra, hogy úgy válaszolj ezekre a kérdésekre, ahogy válaszoltál?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2020. október 20.)

Szólj hozzá!

Megbocsáthatsz másoknak

2020. szeptember 15. 03:00 - Deltajulietttango

forgive-208824_1280.jpg

„Legyetek egymáshoz jóságosak, irgalmasak, bocsássatok meg egymásnak, ahogyan Isten is megbocsátott nektek Krisztusban” (Ef 4,32 NIV fordítás).

Isten arra szólít fel bennünket, hogy megbocsássunk másoknak, de hogyan is tegyük ezt? Elmondok négy módszert, amely segíthet elengedni a fájdalmadat, a sérelmedet és a keserűségedet.

Ismerd fel, hogy senki sem tökéletes! Amikor megbántottak minket, hajlamosak vagyunk elveszíteni a helyes szemléletünket azzal a személlyel kapcsolatban, aki megsértett. De emlékeznünk kell arra, hogy mind tökéletlen emberek vagyunk. Pál levele a kolosséiakhoz 3. fejezetének 13. versében ezt írja: „Vegyétek figyelembe egymás hibáit, és bocsássatok meg egymásnak, ha valami panaszotok lenne a másikra! Ne feledjétek, hogy az Úr megbocsátott nektek, ezért nektek is meg kell bocsátanotok egymásnak” (NLT fordítás).

Mondj le a kiegyenlítés jogáról! Bízz Istenben, hogy szembeszáll azzal a személlyel, aki megbántott, és bízz benne, hogy megoldja számodra a dolgokat! Válaszd az együttérzést a megtorlási vágy helyett! A Biblia azt mondja: „Ne álljatok bosszút magatokért! Inkább bízzátok ezt Isten haragjára, mert meg van írva: »A bosszúállás az én dolgom, én majd megfizetek« – ezt mondja az Úr” (Róm 12,19 The Message fordítás).

Válaszolj a gonoszra jóval! Pál levele a rómaiakhoz 12. fejezetének 21. versében ezt írja: „Ne küzdjön le téged a gonosz, hanem te küzdd le a gonoszt jóval!” (NIV fordítás). Ha kvittek lesztek, az csak a másik ember szintjére visz le téged. Válaszd a nemesebb utat! A Biblia azt mondja, hogy bánj kedvesen ellenségeiddel. Ezt viszont szinte lehetetlen egyedül megtenni. Ezért van szükséged arra, hogy Jézus szeretete betöltsön téged.

Koncentrálj ismét Istennek a te életedre vonatkozó tervére! Amikor azokra az emberekre koncentrálsz, akik bántanak, akkor hagyod, hogy ők irányítsák az életedet. Amikor viszont megbocsátasz nekik, megtalálod a szabadságot, hogy újra az életed céljaira koncentrálj. Ézsaiás próféta könyve 26. fejezetének 3. versében ezt írja: „Megőrzöd mindazokat teljes békességben, akik bíznak benned, akiknek gondolatai rád irányulnak” (NLT fordítás).

Ne tölts el még egy napot nehezteléssel, keserűséggel és engesztelhetetlenséggel a szívedben! Kezdd el gyakorolni a fenti négy lehetőséget, és éld azt az életet, amelyre Isten teremtett téged!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Lemondani a kiegyenlítéshez való jogodról hitbeli cselekedetet igényel. Miért?
 • Amikor valaki bánt téged, miért fontos emlékezni arra, hogy mind tökéletlen emberek vagyunk?
 • Ha bántasz valakit, mit akarnál, hogyan közeledjen hozzád? Miért várhatnád tőle, hogy megbocsásson neked?
 • Miért fontosabb koncentrálni Istennek a te életedre vonatkozó tervére, mint arra összpontosítani, hogy hogyan bántottak meg téged?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.09.08.)

Szólj hozzá!

A szeretet elenged

2020. február 27. 03:00 - magyarosijulia

20200227.jpg

„Vegyétek figyelembe egymás hibáit, és bocsássatok meg annak, aki megbántott benneteket. Ne feledjétek, hogy az Úr megbocsátott nektek, ezért meg kell bocsátanotok másoknak” (Kol 3,13 NLT fordítás).

Minél régebbről ismerünk valakit, annál könnyebb kritizálni a másikat. Ahogyan telik az idő, valószínűbb, hogy egyre kevésbé leszünk kedvesek, és természetesnek vesszük mások jelenlétét.

Kegyelmesnek lenni folyamatos gyakorlást igényel. Könnyű egyszer kegyelmesnek lenni valakivel. De idővel azok a kis kellemetlenségek felgyűlnek, a türelmünk fogyni kezd, és könnyebb lesz bántásra bántással válaszolni.

Hogy megtapasztald a tartós szeretetet, válaszd azt, hogy könyörületes leszel. Egy kapcsolat – házasság vagy bármilyen más jellegű – nem fog sokáig tartani megbocsátás, elfogadás, türelem és sok-sok kegyelem nélkül.

Több száz lehetőséged adódik naponta, hogy terjeszd a kegyelmet azok felé, akiket szeretsz. Két helyzetre szeretnék hangsúlyt fektetni, amikor különösképp kihívást jelent így viselkedni, mégis meg kell tenned:

Amikor az emberek hiányosságai és hibái idegesítenek. Minél hosszabb ideje szeretsz valakit, annál jobban megismered a hiányosságait. A te választásod, hogy kritikus vagy kegyelmes leszel vele szemben. Beleköthetsz mindenbe, vagy lehetsz kedves. Mindenben a tökéletességet várod el, vagy irgalmat mutatsz. A példabeszédek könyve 17. fejezetének 9. verse ezt írja: „A szeretet akkor virágzik, amikor a hiányosságokat megbocsájtjuk, de azok firtatása közeli barátokat választ el” (NLT fordítás).

Amikor az emberek szavai vagy tettei bántanak téged. Nem tarthatod örökké a haragot egy bántás miatt. Nem halmozhatsz fel minden sértést munícióként. A Biblia ezt írja Pál levele a kolosséiakhoz 3. fejezetének 13. versében: „Vegyétek figyelembe egymás hibáit, és bocsássatok meg annak, aki megbántott benneteket. Ne feledjétek, hogy az Úr megbocsátott nektek, ezért meg kell bocsátanotok másoknak” (NLT fordítás). Választhatod, hogy ragaszkodsz egy sértéshez, vagy megbocsátasz. Csak az egyik opció egészséges, és csak az egyik adhatja meg azt a szabadságot, hogy szeretetben lépj tovább.

Kegyelmet mutatni ellenkezik a természetünkkel, hiszen visszaütnénk, bosszút állnánk a sértésekért, és azt akarjuk, hogy miénk legyen az utolsó szó. De nem kell a saját erőnkre támaszkodnunk. Bízz abban, hogy Jézus követőjeként a Szent Lélek munkálkodik benned, és segít azt választani, ami kedves Isten előtt: az irgalmat, a könyörületet és a kegyelmet.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan gyógyít meg a megbocsátás egy kapcsolatot? Miért ilyen erős a megbocsátás?
 • Gondolj az egyik legközelebbi kapcsolatodra! Hogyan reagál a másik személy arra, amikor civakodsz? Hogyan reagál az a személy, amikor kedves vagy a hiányosságai és hibái ellenére is?
 • Van-e olyan sértődés, amihez ragaszkodsz? Mit tehetnél ma, hogy a megbocsátást válaszd?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2020.02.20.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása