Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


A gyengeségeiddel teszel bizonyságot a világban

2024. február 14. 03:00 - Tomes Lívia

 rusty-1457728_1920.jpg

„Szeretném, ha tudnátok, drága testvéreim, hogy minden, ami itt velem történt, segített az örömhír terjesztésében.” (Fil 1,12 – NLT fordítás)

A világban nem az erősségeid, hanem a gyengeségeid által teszel bizonyságot. Sok ember ezt pont fordítva gondolja: szerintük a világot az nyűgözi le, ha a keresztények sikeresek és jólétben élnek. Ez azonban nem hatja meg a világot, mert sok helyen látnak jólétet és gazdagságot maguk körül. A nem hívő emberekre inkább az gyakorol nagy hatást, amikor látják, hogyan kezelik a hívők a nehézségeket és a problémákat.

A szenvedéseid, és nem a sikereid által leszel hiteles. A hűséged, a kitartásod az, ami tiszteletet ébreszt másokban, és nem az, hogy milyen híres vagy.

Pál apostol nagyon jól tudta a fájdalmát bizonyságtételként használni. Egy római börtönben volt, amikor ezt írta: „Szeretném, ha tudnátok, drága testvéreim, hogy minden, ami itt történt velem, segített az örömhír terjesztésében” (Fil 1,12 – NLT fordítás).

Pál a fájdalmát arra használta, hogy érthetővé tegye az üzenetet, amit Isten adott neki. Börtönben, láncra verve írta levelét a hívőknek, ami később az Újszövetség része lett.

Pál azt is mondta, hogy „Minden cselekedetünkben megmutatjuk, hogy Isten igaz szolgái vagyunk” (2Kor 6,4 – NLT fordítás). Ebbe beletartozik az is, ahogyan a fájdalmat, a kudarcot, a vereséget, a problémákat, a hibákat, a bűnt és az életedben történő összes rosszat kezeled.

Nincs szükség Isten erejére ahhoz, hogy jól tudjuk kezelni, ha valami jó történik az életünkben. A jót bárki könnyen tudja kezelni. Isten ereje akkor kell, amikor türelmesen ki kell tartanunk egy nehéz helyzetben.

A világ nem tudja, hogyan lehet kitartani a nehézségekben. De Krisztus követői, akik türelmesen kitartanak a különböző szenvedésekben, nehézségekben és problémákban, ezzel tanúbizonyságot tesznek Jézus örömhíréről.

A legnagyobb szolgálatod a legnagyobb fájdalmadból fakad; és az életedről szóló legerőteljesebb üzenet a legmélyebb fájdalmadból ered.

Életed minden területe, ahol fájdalmat élsz át, bizonyságtétellé válik. Hogyan használod ezeket arra, hogy segíts másoknak a reménytelenségből a Krisztusban való élet teljességéig eljutni?

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mit gondolsz, miért engedi meg Isten, hogy a hívőkkel rossz dolgok történjenek? Más választ tudsz adni erre a kérdésre most, miután elolvastad és végiggondoltad ezt az üzenetet?
 • Milyen fájdalmas élethelyzetben segített neked Isten ereje türelmesen kitartani?
 • Hogyan tudod elmondani a bizonyságtételed során azt, ahogy Isten segített és támogatott ebben a fájdalmas és nehéz helyzetben?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2024. 02. 07.)

Szólj hozzá!

A legmélyebb fájdalmaid legjobb felhasználása

2024. február 13. 03:00 - papk

man-513529_640.jpg

"[Isten] megvigasztal minket minden bajunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Amikor ők is bajban vannak, mi is képesek leszünk nekik ugyanazt a vigaszt nyújtani, amit Isten nekünk adott. Mert minél többet szenvedünk Krisztusért, annál inkább eláraszt minket Isten az ő vigasztalásával Krisztus által".

2 Korinthus 1,4-5 (NLT fordítás)

 Amikor fájdalmat élsz át, választhatsz, hogy magadra vagy más emberekre koncentrálsz. Amikor úgy döntesz, hogy más fájdalomban élő emberek szolgálatára összpontosítasz, azt nevezzük megváltó szenvedésnek. Ez a fájdalmad legmagasabb és legjobb felhasználása.

Nem számít, milyen fájdalmon mentél keresztül, Jézus fel akarja használni a szenvedésedet. Nem akarja, hogy elpazarold! Arra akarja használni, hogy segítsen más embereknek, amikor fájdalmat éreznek.

"[Isten] megvigasztal minket minden bajunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat. Amikor ők is bajban vannak, mi is képesek leszünk nekik ugyanazt a vigaszt nyújtani, amit Isten nekünk adott. Mert minél többet szenvedünk Krisztusért, annál inkább eláraszt minket Isten az ő vigasztalásával Krisztus által" (2Korinthus 1,4-5 NLT fordítás).

Ki lenne alkalmasabb arra, hogy segítsen egy küszködő veteránnak, mint valaki, aki maga is volt küszködő veterán? Ki alkalmasabb arra, hogy segítsen egy gyógyszerfüggőségből felépülő embernek, mint valaki, aki felépült a gyógyszerfüggőségből? Ki tudna jobban segíteni valakinek, aki krónikus betegségben szenved, mint valaki, aki szintén szenvedett már ugyanígy?

A legnagyobb szolgálatod a legmélyebb fájdalmadból fog fakadni. Ha őszinte leszel Istennel, másokkal és önmagaddal, bármilyen küzdelemmel is nézel szembe, ez a küzdelem lesz a szolgálatod.

Ha megosztod az erősségeidet, attól még nem érzed magad közelebb valakihez. De amikor megosztod azokat a tapasztalatokat, amelyek arra vezettek, hogy átadd magad Istennek, és az Ő erejére támaszkodj, akkor mélyebb kapcsolatba kerülsz másokkal, mint azt el tudnád képzelni. Miért? Mert amikor te - mint egy megtört ember - megosztod más megtört emberekkel, hogy Isten hogyan állított helyre téged, akkor nem csak azt osztod meg, ami közös bennetek. Megosztod a reményt, hogy más emberek is megtapasztalhatják a megváltást Jézus Krisztus által.

Ha megosztod a fájdalmadat, az segít neked és a körülötted lévő embereknek növekedni Krisztusban. Ha a fájdalmadat mások szolgálatára használod, az a szolgálat egy formája.

Ne pazarold el a fájdalmadat. Hagyd, hogy Isten a legnagyobb szolgálatodra használja fel.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj a legnagyobb fájdalomra, amit elszenvedtél. Hiszel abban, hogy Isten jóra tudja használni azt a te és mások életében? Miért vagy miért nem?
 • Miért van az, hogy a küzdelmeid megosztása az erősségeid helyett gyakran mélyebben köt valakikhez?
 • Hogyan szeretnéd, hogy Isten felhasználjon téged a szolgálatban? Kérted már, hogy használja fel a szenvedésedet arra, hogy más embereket a megváltáshoz vezessen?

(*Daily Hope by Rick Warren, 2024.02.06.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

A gyengeség lehet jó dolog is

2023. május 03. 03:00 - Lencsés Tamás

„Megáldasz mindenkit, aki tőled kapja az erejét." (Zsolt 84,5 CEV fordítás)

Fáradt vagy? Talán gőzerővel dolgozol, és a nap végére mindig elfogy az energiád. Az ok nagyon egyszerű: Te is ember vagy.

Az erőd korlátolt, de Isten ereje korlátlan. A te erőd véges, de Isten ereje végtelen. A te erőd kimeríthető, ezért merülsz ki! Azonban Isten ereje kimeríthetetlen. Istennek soha nem fogy el az energiája. Isten soha nem fárad el.

A Zsoltárok könyvének 84. fejezetében található 5. vers így szól: „Megáldasz mindenkit, aki tőled kapja az erejét." (CEV fordítás). Szeretnéd, hogy Isten áldása legyen az életeden? Akkor Istenre kell hagyatkoznod az erődért. 

Hudson Taylor befolyásos misszionárius volt Kínában a 19. században. Ő egy szellemi óriás és egy ragyogó ember volt. Idős korában elvesztette az egészségét, és egészen legyengült. Levelet írt egy barátjának, amelyben ezt írta: „Olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok tovább dolgozni. Olyan gyenge vagyok, hogy nem tudok tovább tanulni. Olyan gyenge vagyok, hogy nem tudom tovább olvasni a Bibliámat. Még imádkozni sem tudok. Isten karjaiban tudok csak mozdulatlanul feküdni, mint egy kisgyermek a bizalomban."

Lehet, hogy életed egy bizonyos pontján olyan gyenge leszel, hogy még imádkozni, Bibliát olvasni, bibliaórára járni, dolgozni, vagy tényleg bármit tenni sem tudsz. Mit csinálsz ilyen helyzetekben? Megpihensz az Úr erejében, az Ő karjaiban, mint egy kisgyermek, és bízol.

A gyengeség valójában lehet jó dolog az életedben, ha arra késztet, hogy Istenre hagyatkozz. A Pál apostol a Korinthusiakhoz írt második levelének 12. fejezetében található 8-10. versekben ezt mondja: „Három különböző alkalommal könyörögtem az Úrnak, hogy vegye el. Mindannyiszor azt mondta: „Az én kegyelmem minden, amire szükséged van. Az én erőm a gyengeségben működik a legjobban”. Ezért most örömmel dicsekszem gyengeségeimmel, hogy Krisztus ereje munkálkodhasson rajtam keresztül. Ezért örülök gyengeségeimnek, és a sértéseknek, nehézségeknek, üldöztetéseknek és bajoknak, amelyeket Krisztusért szenvedek. Mert amikor gyenge vagyok, akkor vagyok erős" (NLT fordítás).

Ez az Istentől való függés paradoxona: Minél gyengébb vagy, annál jobban függsz tőle, és minél jobban függsz tőle, annál erősebb leszel.

 Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

 • Miért nehéz beismerni vagy kimutatni a gyengeséget?
 • Hogyan tartja fenn a kultúránk azt az elképzelést, hogy mindig erősnek kell lenni?
 • Mit jelent Isten erejére támaszkodni? Hogyan nézne ez ki az életedben?

 *(Daily Hope by Rick Warren, 2023.04.26.)

Szólj hozzá!

3 módszer, amivel elkerülheted a csüggedést

2022. december 03. 03:00 - flependzsi

arrows-g44d02bdda_1920.jpg

Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes ÚRra gondoljatok (Nehémiás könyve 4,8)

Hogyan győzd le a csüggedést? Kövesd Nehémiás példáját!

Nehémiás könyvének 4. fejezetében három módszert látunk, amivel ellenállhatunk a csüggedésnek.

1. Erősítsd azokat a területeket, ahol gyengének érzed magad

Gondold végig őszintén, mik azok a területek, ahol lelkileg sebezhető vagy. A harag a gyenge pontod, a szexuális vágyak, az önhittség, vagy valami más? Milyen lelki területen érzed gyengének magad?

Amikor Nehémiás meghallotta, hogy az ellenség meg akarja támadni a zsidókat, akik a falat építették Jeruzsálemben azonnal cselekedett: “odaállítottam a népet a fal tövébe, a várfal mögé a hézagokba, odaállítottam őket nemzetségenként kardokkal, dárdákkal és íjakkal” (Nehémiás 4, 7). Nehémiás elvégezte a házi feladatát. Tudta, hol vannak a város legsebezhetőbb pontjai és ez alapján tervet készített.

Talán a te életednek is vannak olyan területei amiket meg kell erősíteni. Ahhoz, hogy távol tartsd a csüggedést újra kell gondolnod néhány dolgot. Adósságaid vannak? Gondold újra a költségvetésed! Fizikailag nem vagy formában? Gondold át az életviteledet! Ne add fel azokat a területeket, ahol gyenge vagy! Ehelyett inlább, erősítsd meg őket!

2. Fókuszálj Istenre

Legyőzheted a csüggedést, ha nem arra összpontosítasz, amit nem szeretnél hogy megtörténjen, hanem Isten ígéreteire. Néha csak rajtad múlik,hogy elcsüggedsz-e, hasonlóan a boldogsághoz. Senki sem kényszerít hogy elcsüggedj, hogy elkeseredj.

Amikor Nehémiás látta az emberek aggódását, kiállt és azt mondta nekik: “Ne féljetek tőlük! A nagy és félelmetes ÚRra gondoljatok” (Nehémiás 4,8). Emlékeztette őket Isten nagyságára és hatalmára. 

Ne ismételgesd magadban a bátortalanító gondolatokat, hanem gondolkodj inkább Istenről. A Jónás könyve 2. fejezet 8. vers azt mondja: “Amikor elcsüggedt a lelkem, az ÚRra gondoltam”.

3. Harcolj

Ugye tudod, hogy szellemi harcban állunk? A Biblia azt mondja, “ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán jár szerte, keresve, kit nyeljen el: álljatok neki ellen a hitben” (1 Péter 5, 8-9). Passzívan, tétlenséggel nem tudsz ellenállni az ellenségnek. Harcolnod kell azért, amiről tudod, hogy Isten akarja, hogy megtedd.

Nehémiás így folytatja: “harcoljatok testvéreitekért, fiaitokért, leányaitokért, feleségeitekért és otthonaitokért!” (Nehémiás 4, 9.) Tudod mi történt ezután? “Ellenségeink meghallották, hogy megtudtuk tervüket, és így Isten meghiúsította azt. Mi pedig mindnyájan visszatértünk a várfalhoz, mindenki a maga munkájához.” (Nehemiah 4, 8.) Isten megerősítette őket, hogy folytathassák a munkát.

Ha megerősíted életed gyenge területeit, Istenre fókuszálsz, és megtanulsz harcolni, sokkal felkészültebb leszel a csüggedés elleni harcban.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Miben érzed magad a legesendőbbnek ma? Mi lehetne az első lépés, hogy megerősítsd ezt a területet?
 • Mik azok a dolgok, amikre gondolva csüggedés vesz erőt rajtad? Isten milyen tulajdonságán gondolkodhatnál ehelyett?
 • Tudva, hogy van egy ellenséged, aki "keresi kit nyeljen el", hogyan tudnád motiválni magad a csüggedés ellen?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2022.11.26.)

(A magyar bibliafordításokban különbözik a Nehémiás könyvében a versek számozása. A Magyar Biblia Társulat újfordása szerint a versek a 4. fejezet 7-9-es versei, míg a Károli fordításban az angol fordításokkal egyezően a 13-15-ös versek.)

Szólj hozzá!

A jó vezetők megmutatják gyengeségeiket

2021. február 12. 03:00 - HerceneDia

Képtalálatok a következőre: gyengeség biblia

„Őszintén szóltunk hozzátok, és szívünk nyitva áll előttetek” (2Kor 6,11 NLT).

Pál, aki az Újszövetség közel felét írta, a valaha élt legnagyobb vezetők egyike volt. Egyben kiváló példa a sebezhetőség bemutatására.

Az egyik levelében ugyanis azt írta: „Őszintén szóltunk hozzátok, és szívünk nyitva áll előttetek” (2Kor 6,11 NLT). A nyitott szív sebezhetőséget jelent – azon a módon, ahogy beszélsz, cselekszel, megosztod a dolgaidat és ahogyan érzel.

Sikeres vezetőnek lenni, mint amilyen Pál is volt, azt jelenti, hogy megtanulsz sebezhetővé válni. Itt van tehát néhány gyakorlati lépés, ahogyan vezetőként igazán sebezhetővé és hitelessé válhatsz.

Egy igaz vezető beismeri csalódottságait.

Amikor Pál az egyik legmélyebb pillanatában volt, nem fojtotta el az érzéseit, és nem hátrált meg a nehézséggel szemben. Ehelyett beszélt a megpróbáltatásának idejéről, amiben benne volt, és olyan szavakat használt, mint „szétzúzott”, „túlterhelt”, sőt „kudarcra ítélt”.

„Mi... láttuk, hogy milyen erőtlenek voltunk ahhoz, hogy segítsünk magunkon; de ez jó volt, mert mindent Isten kezébe tettünk” (2Kor 1,9 TLB). Miközben őszintén beszélt csalódottságáról, Pál kihangsúlyozta Isten erejét az életében.

Egy igaz vezető beismeri a hibáit és bukásait.

„Nincs bennünk semmi, ami képessé tesz minket arra, hogy ezt a munkát végezzük. Ellenkezőleg, a tehetségünk, amivel rendelkezünk, Istentől származik” (2Kor 3,5 GNT). Lehet valaki híres, de ha nem képes elismerni a hibáit, akkor nem lesz igazi vezető.

Mindenki követ el hibákat. Még Pál is úgy vélekedett magáról, mint aki „a legrosszabb a bűnösök között”. Valószínűleg soha nem fogsz hallani így beszélni egy politikust. Azonban egy nagy vezető átlátszóvá teszi magát a hiányosságait illetően.

Egy igaz vezető beismeri a félelmeit és az érzéseit.

Pál írja a korinthusiaknak: „Erőtlenség, félelem és nagy rettegés közt jöttem hozzátok… hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék” (1Kor 2,3–5). Sok embernek nehezére esik megosztani az érzéseit, különösen a félelmeit. Ha te is közéjük tartozol, akkor túl kell lépned ezen. Nem lehetsz hiteles, lelkileg érett vezető, ha nem vagy nyílt az érzéseidet illetően.

Nehéz olyan vezetőket találni manapság, akik igazán hitelesek akarnak lenni, és elismerik a csalódottságukat, hibáikat és érzéseiket. Akarsz-e olyan vezető lenni, aki megnyitja a szívét és sebezhetővé válik? Amikor ezt teszed, akkor sokkal sikeresebb vezetővé válsz, hiszen Isten ereje által fogsz vezetni másokat.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • A gyengeségeiden nem tudsz addig dolgozni, amíg nem azonosítod őket. Próbálj meg készíteni egy listát az életed 5 legmarkánsabb gyenge pontjáról!
 • Gondolj egy olyan valakire, akit jó vezetőnek tartasz! Mennyire mutatja meg a gyengeségeit?
 • Mit gondolsz, miért emelkedik ki az, amikor manapság valaki vezető pozícióban megmutatja a hibáit és gyengeségeit?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.02.05.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása