Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Boldog akarsz lenni? Válaszd az irgalmasságot!

2021. január 25. 03:00 - HerceneDia

1280x1280.jpg

„Az irgalmas ember önmagának segít, de a kegyetlen ember önmagát sérti meg” (Péld 11,17 GW).

Isten általános alapelveket állított fel a világban. Az egyik közülük úgy szól, hogy minél többet segítesz másoknak, annál sikeresebb és annál boldogabb leszel. A boldogság nem abból fakad ugyanis, hogy csakis magadnak élsz. A boldogság abból ered, hogy másoknak ajándékozod az életedet és irgalmas vagy mások felé.

A példabeszédek könyve 11. fejezetének 17. verse azt mondja: „Az irgalmas ember önmagának segít, de a kegyetlen ember önmagát sérti meg” (GW). Az általános alapelvek közül egy másik így szól: Amint vetsz, úgy aratsz.

Erre a legnagyszerűbb példa a Bibliában Jób története, aki szó szerint mindenét elvesztette: az egészségét, a családját, a munkáját és a teljes vagyonát. A barátai eljöttek hozzá, amikor neki a legnagyobb szüksége volt rájuk. De irgalmat mutattak feléje? Nem! Elítélték, kritizálták és becsmérelték őt. Egyfolytában azt emlegették, hogy milyen hibákat vétett. „Te magad tehetsz róla!” – mondták.

A nagy változás nem akkor következett be Jób életében, amikor saját magára gondolt hanem, amikor azokért az emberekért imádkozott kegyességgel, akik őt kritizálták: „Amikor Jób a barátaiért imádkozott, az ÚR visszaadta az ő gazdagságát és boldogságát. Valójában, az ÚR kétszer többet adott neki, mint amije előtte volt” (Jób 42,10 TLB).

Te is irgalmat mutatsz mások felé, még azok felé is, akik kritizálnak és elítélnek téged? Végighaladhatsz az életeden mint egy törvénykező ember vagy mint egy irgalmas ember. Ha az ítélkezést és bíráskodást választod, akkor nyomorulttá fogod tenni saját magadat és magad körül mindenkit.

Ez a te döntésed. Lehetsz az ítélkezés embere vagy az irgalom embere a világban. Amikor az irgalmasságot választod, az élet sokkal élvezetesebb lesz számodra és a körülötted levők számára.

Jézus mondja a boldogmondásokban: „Boldogok a kedvesek és az irgalmasok” (Mt 5,7 TLB). Boldog akarsz lenni? Akkor légy irgalmas!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Milyen érzéseket vált ki belőled, amikor úgy döntesz, hogy elítélsz másokat? Mit érzel, amikor azt választod, hogy irgalmat mutatsz olyan valaki felé, aki valami rosszat követett el ellened?
  • Mi köze van a jóindulatnak az irgalomhoz?
  • Gondolj egy olyan személyre, aki kritizált téged! Tudsz imádkozni ezért az emberért? Miért igen, vagy miért nem?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.01.18.)

Szólj hozzá!

Miért kellene irgalmasnak lenned?

2019. július 19. 03:00 - Krnl

„Isten megáldja azokat, akik irgalmasok, mert hozzájuk irgalmas lesz” (Mt 5,7 NLT fordítás).

2019_07_12_21_52_30.jpg

Jézus azt mondja a Máté szerinti evangélium 5. részének 7. versében: „Isten megáldja azokat, akik irgalmasok, mert hozzájuk irgalmas lesz” (NLT fordítás).

Más szavakkal: amit adsz, azt fogod kapni. Meg kell tanulnod, hogy az irgalmasság szolgája legyél, ha azt akarod, hogy Isten áldása legyen az életeden.

De miért várja el Isten, hogy irgalmas legyél másokhoz? Miért kellene irgalmasnak lenned?

1. Mert Isten irgalmas hozzád.

Isten irgalma olyan bőséges, és az ő szeretete irántunk olyan nagy, hogy amíg mi szellemileg halottak voltunk az engedetlenségünkben, ő Krisztussal együtt életre keltett minket. Isten kegyelme által mentett meg benneteket.” (Ef 2,4–5 GNT fordítás).

Isten azt akarja, hogy add tovább az irgalmat, amit tőle elfogadtál.

2. Mert Isten parancsolja, hogy legyél irgalmas.

Szeretnéd tudni röviden, hogy miről szól az egész élet? Erről: „Az ÚR elmondta neked, hogy mi jó. Ez az, amit az ÚR követel tőled: tedd azt, ami helyes, szeresd az irgalmasságot, és élj alázatosan Isteneddel.” (Mik 6,8 GW fordítás).

3. Mert a jövőben több irgalomra lesz szükséged.

A jelen és a mennybe kerülésed között rengeteg hibát fogsz elkövetni, és szükséged lesz Isten irgalmára. De nem tudod elfogadni azt, amit te nem akarsz megadni másoknak. Jakab levele 2. fejezetének 13. verse mondja: „Irgalmasnak kell lenned másokhoz, különben Isten sem lesz irgalmas hozzád, amikor ítéletet mond feletted. De az, aki irgalmas, félelem nélkül állhat meg az ítéletkor” (NCV fordítás).

4. Mert az irgalmasság vagy elhozza a boldogságot, vagy elvezet hozzá.

A Máté szerinti evangélium 5. fejezetének 7. verse azt mondja, hogy Isten megáldja azokat, akik irgalmasok. Az áldott szó azt is jelenti, hogy boldog. Így minél többet tanulod, és minél többször kimutatod ezt a tulajdonságot, annál inkább áldott és boldog leszel.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

  • Mit jelent az, hogy szeretni az irgalmasságot?
  • Szerinted Isten hogyan áldott meg, amikor irgalmasságot mutattál mások iránt, még akkor is, ha nehéz volt így tenned?
  • Gondolj néhány esetre, amikor irgalmas lehettél másokhoz a múlt héten! Hogyan változtatta meg ez egy konkrét helyzet kimenetelét?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.07.12.)

Szólj hozzá!

Isten mindenről tud az életedben, és gondja van rád

2016. december 17. 03:00 - Szíj Melinda

"Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz." (Zsoltárok 103:13 NIV-fordítás)

storm.jpg

Isten gondoskodó, szerető, irgalmas Atya. Jobban szeret, mint ahogy azt valaha is képes leszel felfogni vagy megérteni. Isten maga a szeretet, és azért teremtett téged, hogy szeressen. Ő szeretettel van irántad mindenben, amit tesz, és irgalma a legkiemelkedőbb tulajdonsága. Isten gondoskodó Atya.

A Biblia a Zsoltárok 103:13-ban rámutat: "Amilyen irgalmas az apa fiaihoz, olyan irgalmas az Úr az istenfélőkhöz" (NIV-fordítás). Neki mindenre gondja van az életedben, és nagyon irgalmas feléd.

A tanítványok többsége gyakorlott halászember volt. Egy napon, amikor kimentek halászni, Jézus elfáradt és leheveredett a csónak egyik végében, majd elaludt. Amikor vihar kerekedett, nem kellett volna, hogy aggodalmat keltsen a tanítványokban. Halászemberekként hozzá voltak szokva a viharokhoz. Ám ez most egészen biztosan hatalmas vihar lehetett, mert megrémültek. A csónak hánykódott és himbálózott, kezdett megtelni vízzel. Kétségbeesve felébresztették Jézust, hogy neki szegezzék az élet egyik legfontosabb kérdését: "Uram, nem törődsz velünk?"

Te és én állandó jelleggel hasonló módon faggatjuk Istent: "Istenem, láttad az orvosi diagnózist? Hát, nem törődsz vele? Látod, milyen rossz a házasságom? Nem érdekel? Látod, milyen kevés pénzünk van a bankban és mennyi kifizetni való számlánk? Nem foglalkozol velünk? Látod, hogyan küszködnek a gyermekeim az iskolában? Nincs gondod rájuk? Ismered a béklyóban tartó félelmet, amelytől nem bírok megszabadulni. Nem törődsz velem?"

A válasz az, hogy de igen, Isten törődik veled! Valójában több gondot fordít rád, mint te magad. Sőt még jobban is akar segíteni, mint amennyire te vágysz a segítségére. Ő még nálad is jobban tudja, mi az igazi segítség számodra. Ő mindennek tudatában van, és gondodat viseli.

"'Minden gondotokat reá vessétek, mert ő gondot visel rátok" (1 Péter 5:7).

Ha tudnánk és éreznénk, hogy a mennyei Atyánk irgalmával és szüntelen figyelmével mennyire komolyan törődik velünk, akkor nem tudnánk mást tenni, csak azt, hogy mi is viszontszeretjük őt. Ha úgy érzed, hogy Isten millió mérföldnyire távolodott el tőled, akkor ez azért van, mert még nem értetted meg, hogy Isten egy gondoskodó Atya. Ennek megértése az első lépés a belső békéd elnyeréséhez.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Melyek azok a dolgok az életedben, amelyek pillanatnyilag aggasztanak vagy problémát jelentenek számodra?
  • Hiszed, hogy Isten törődik a gondjaiddal és problémáiddal?
  • Mit jelent a gondodat Istenre "vetni"?

+(Daily Hope by Rick Warren, 2016.12.10.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása