Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Hogyan imádkozz lelki növekedésért?

2023. augusztus 12. 03:00 - Antal Péter Dávid

„Epafrász... mindig imádkozik értetek, hogy lelkileg érettek legyetek.” Kolossé 4:12 (NCV fordítás)

Pál így ír egy imaharcosról a Kolossé 4:12-ben: „Epafrász... mindig imádkozik értetek, hogy lelkileg érettek legyetek” (NCV fordítás).

Számomra Epafrász egy hős. Nem tudom, te hogy vagy vele, de nekem az imádság nehéz dolog. Gondolhatod úgy, hogy ez magától jön, de nekem nem. Így még jobban lenyűgöz Epafrász önfegyelme, mert ő mindig tudott időt szakítani arra, hogy másokért imádkozzon.

De azt is szeretem, ahogy az emberek lelki növekedéséért imádkozott. Szoktunk imádkozni mások szükségleteiért – egészségügyi, pénzügyi és kapcsolati –, de sokkal kevesebb időt töltünk a lelki növekedésükért való imádkozással. Nem imádkozunk azért, hogy Isten megváltoztassa a jellemüket és jobban hasonlítsanak Őhozzá. Azt hiszem, ennek az egyik oka az, hogy nem tudjuk, hogyan kellene ezért imádkozni.

Hálásak lehetünk, mert a Biblia tele van olyan versekkel, amelyek arról szólnak, hogyan kell imádkozni egy másik ember lelkileg fejlődéséért:

Imádkozzunk, hogy megismerjék Isten szeretetét
„Érezzétek és értsétek meg . . milyen hosszú, milyen széles, milyen mély és milyen magas valójában [Isten] szeretete; és tapasztaljátok meg magatokban ezt a szeretetet” (Ef 3:19 TLB).
Kiről tudsz, aki esetleg küszködik, és szüksége van Isten szeretetére? Amikor eszedbe jut egy ilyen személy, így imádkozhatsz: „Istenem, hadd tudják meg még ma, hogy mennyire szereted őket.”

Imádkozzunk, hogy tanuljanak meg bízni Istenben
„Imádkozom, hogy a reményt adó Isten töltsön el titeket sok örömmel és békességgel, bízzatok Őbenne” (Róma 15:13).
Kinek ne lenne szüksége több reményre, örömre vagy békességre az életében? Imádkozz így: „Istenem, ismerek valakit, akinek szüksége van egy kis reményre. Segíts nekik bízni benned ebben a nehéz időszakban.”

Imádkozzunk, hogy fogadják el Isten bölcsességét
„Imádkozom, hogy a dicsőséges Atya . . . a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét adja nektek” (Ef 1:17 GW). Ismersz valakit, akiről tudod, hogy nagy döntés előtt áll? Kérd Istent, hogy adja neki az Ő bölcsességét.

Imádkozzunk, hogy befogadják Isten erejét
„Imádkozom, hogy erősítsen meg titeket az ő Lelke által” (Efézus 3:16). Ismersz valakit, akit túlterhelt az élet, vagy akinek mindent a saját erejéből kell megtennie? Imádkozz értük: „Istenem, segíts nekik megérteni, hogy ma nincsenek egyedül. Adj nekik erőt és hatalmat."

Imádkozzunk ma egymásért!

Segítő kérdések beszélgetéshez, elmélkedéshez:

  • Mi lehetne egy lépés, amelyet ma megteszel annak érdekében, hogy az imádság lelki szokássá váljon az életedben?
  • Mit gondolsz, mit érez Isten, amikor imádságodban a Miatyánk szövegét mondod?
  • Kit kérhetnél meg a környezetedben, hogy imádkozzon érted és a lelki fejlődésedért?

(Daily Hope by Rick Warren, 2023.08.05.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Jézus imádkozik érted

2023. április 14. 03:00 - Erika1832

"Az én imádságom nem a világért van, hanem kozbenjaras.jpgazokért, akiket nekem adtál, mert hozzád tartoznak. Mindazok, akik az enyémek, hozzád tartoznak, és te adtad őket nekem, hogy dicsőséget hozzanak nekem."
(János 17, 9-10. NLT fordítás)

Tudtad, hogy Jézus folyamatosan imádkozik érted? A Biblia újra és újra azt állítja, hogy Jézus állandóan imádkozik érted.

Azt kérdezheted: „Várj egy pillanatot, Jézus Isten, nem? Hogyan imádkozhat akkor saját magához?"

De gondolj bele: Te is szoktál magadban magadhoz beszélni! Ez azért van, mert Isten képmására lettél teremtve. Jézus Isten; ő a Szentháromság - az Atya, a Fiú és a Szentlélek - része. És ő állandóan magához beszél rólad. Olyan értékes vagy a számára. Te vagy az ő szeretetének tárgya. És ezért gondol rád és beszél rólad. Ennyire törődik veled!

Még mielőtt Jézus meghalt a kereszten, imádkozott érted. A János 17,9-10 szerint: "Az én imádságom nem a világért van, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert hozzád tartoznak. Mindazok, akik az enyémek, hozzád tartoznak, és te adtad őket nekem, hogy dicsőséget hozzanak nekem" (NLT).

Isten folyamatosan hallja Jézust, amint ezt mondja: "Segítsd meg őt, Uram. Segíts neki, Uram. Segítsd őket, Uram." Ezt nevezik közbenjárásnak, ami azt jelenti, hogy valaki nevében szót emelünk. Bármikor, amikor valaki másért imádkozol, az közbenjárás  a másikért. Közbenjárhatsz másokért, és Jézus is pontosan ezt teszi érted.

Jézus Krisztus közbenjár érted életed minden pillanatában. Megteheti, mivel ő Isten. Nem jön zavarba. Nem lesz túlterhelt. A körülményeid nem nőnek túl rajta. Ő a te Szószólód, aki a mennyei Atya jobbján ül, "aki közbenjár értünk is" (Róma 8,34). Ez azt jelenti, hogy minden alkalommal, amikor megbotlasz vagy vétkezel, Jézus odahajol az Atyához, és emlékezteti Őt, hogy már kifizette ennek az árát. Ő ezt már elrendezte.

Mivel Jézus közbenjár érted, bármikor elmondhatsz egy egyszerű imát, még akkor is, ha nem jut semmi az eszedbe, amiért imádkoznál. Egyszerűen csak mond ezt: "Jézus, köszönöm, hogy ebben a pillanatban is imádkozol értem, mert tényleg küszködök."

Imádkozhatsz Jézushoz. Imádkozhatsz Jézus nevében. Vigaszt meríthetsz abból, hogy tudod Jézus mindig veled van.

Segítő kérdések elmélkedéshez és beszélgetéshez:

  • Hogyan segíti a hitedet az, ha tudod, hogy Jézus imádkozik érted?
  • Miért bízhatsz Jézusban még akkor is, amikor a dolgok rosszul mennek, tudva, hogy imádkozik érted?
  • Miért van erő abban, ha "Jézus nevében" imádkozunk?

Hol töltöd az örökkévalóságot?

A bűneid elválasztanak Istentől. És csak Isten kegyelme az, ami lehetővé teszi, hogy visszatalálj a vele való helyes kapcsolatba.

A Biblia azt mondja: "Kegyelemből üdvözültetek, hit által – és ez nem tőletek van, hanem Isten ajándéka – nem cselekedetek által, hogy senki ne dicsekedhessen." (Efézus 2,8-9.)

Ha készen állsz arra, hogy megbékülj Teremtőddel, akkor mond el a következő imát:

„Drága Jézus, nem akarom, hogy ezután a bűneim elválasszanak tőled. Megígérted, hogy ha hiszek benned, minden, amit valaha rosszul tettem, megbocsátást nyer, megismerem életem célját, és egy nap befogadsz mennyei örök otthonodba.

Megvallom, hogy vétkeztem, és hiszem, hogy te vagy a Megváltóm. Azt ígérted, hogy ha megvallom bűneimet és bízom benned, üdvözülni fogok. Elhiszem neked, amit mondtál, hogy az üdvösség kegyelemből, hit által jön, és nem azáltal, amit én teszek. Befogadlak életembe, mint Uramat. Ma életem minden részét átadom neked, és a te irányítások alá rendelem.

Úgy akarok élni, ahogyan te teremtettél engem, és arra akarom használni az életem hátralévő részét, hogy téged szolgáljalak, ahelyett, hogy magamat szolgálnám. Neked ajánlom életemet, és arra kérlek, ments meg és fogadj be családodba. Jézus nevében imádkozom. Ámen."

Ha most imádkoztál azért, hogy elfogadd Jézust, kérlek, írj nekem erről angolul egy e-mailt a Rick@PastorRick.com címre. Szeretnék küldeni neked néhány ingyenes anyagot, hogy segítsek elindulni a Jézussal való utadon.

 *(Daily Hope by Rick Warren 2023.04.07.)

(A bibliai idézetek hivatkozási helyeit követő jelölések a szerző által választott angol bibliafordításra vonatkoznak. Ezekről a https://napiremeny.blog.hu oldal jobb sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Válaszd az örvendezést!

2019. október 12. 03:00 - csmsdvd

„Továbbra is örvendezni fogok. Mert tudom, hogy ahogy értem imádkoztok, és ahogy Jézus Krisztus Lelke segít nekem, az üdvösségemre válik” (Fil 1,18-19 NLT fordítás).

Amikor a dolgok szétesnek, ne próbálj meg egyedül megoldást találni. Hagyd, hogy Isten rakja össze újra a darabokat.

Ha szembetalálkozol egy problémával, két lehetőséged van: dicsőíthetsz vagy aggódhatsz.

Pál ezt mondja a filippiekhez írt levelének 1. fejezetében a 18–19. versekben: „Továbbra is örvendezni fogok! Mert tudom, hogy ahogy értem imádkoztok, és ahogy Jézus Krisztus Lelke segít nekem, az üdvösségemre válik” (NLT fordítás).

Ebben az egyetlen igében Pál az erő számos forrását adja meg, hogy pozitív és boldog maradhass a nehéz időkben.nr_rejoice2.jpg

Először is, Isten szemszögéből kell nézned saját problémáidat. Pál ezt mondja: „Mert tudom". Amit tudsz, az visz téged előre. Pál tudta, hogy Isten munkálkodik küzdelmei közepette, és szem előtt tartotta Isten nagyobb távlatát.

Másodszor, Pálnak voltak emberei, akik imádkoztak érte, és ez továbbsegítette őt. Aztán azt mondja, hogy „Jézus Krisztus Lelke segít nekem”. Azaz a Szentlélek is továbbsegítette őt. Végül így ír: „az üdvösségemre válik”. Pál hitte, hogy Isten jóra fordítja problémáját.

Mivel rendelkezett Isten távlatával, a barátok imájával, a Szentlélekkel és a hittel, Pál azt választotta, hogy „továbbra is örvendezni” fog.

A te döntésed, hogy örvendezel-e.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

  • Hogyan lehet dicsőíteni Istent egy küzdelem közepén?
  • Kire támaszkodsz imatámogatásért? Kire számíthatsz, hogy hűségesen és kitartóan imádkozik lelki növekedésedért?
  • Gondolj egy jelenlegi problémádra! Hogyan tapasztalod Isten munkáját a fájdalmaid közepette? Mit szeretnél, Isten mit végezzen el benned és rajtad keresztül ezzel a megtapasztalással?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2019.10.05.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása