Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Ne kövesd azt a kultúrát, amelyik nem követi Istent!

2023. január 21. 03:00 - FodorImi

napiremeny_1.jpg

„Ne utánozd ennek a világnak a viselkedését és szokásait, hanem hagyd, hogy Isten új emberré formáljon át téged azáltal, hogy megváltoztatja a gondolkodásmódodat. Akkor megtanulod megismerni Isten akaratát számodra, amely jó, kellemes és tökéletes” (Róma 12:2 – NLT).

Van a Bibliában két olyan vers, amelyet ugyanaz a szerző írt, de úgy tűnik, hogy ellentétes üzeneteket hordoznak.

János első levele 2. fejezet 15. vers azt mondja: „Ne szeresd a világot, sem semmit a világban. Ha valaki szereti a világot, abban nincs meg az Atya iránti szeretet.” (NIV). Ez elég egyértelmű!

János evangéliuma 3. fejezet 16. vers azt mondja: „Mert Isten úgy szerette a világot . . .” (NIV). Ez nagy ellentmondásnak látszik.

A „világ” kifejezést kétféleképpen használják ezek a versek. Az első vers a világ értékrendjére, a második pedig a világ népeire utal. Jézus követőinek szeretniük kell az embereket, függetlenül attól, hogy milyen döntéseket hoznak. Másrészt viszont gyűlölnünk kell a világ értékrendjét, beleértve az olyan dolgokat, mint a státusz, az önzés és a szexuális erkölcstelenség.

A probléma az, hogy gyakran megfordítjuk. Szeretjük az értékrendet és gyűlöljük az embereket. A keresztények gyakran ezt teszik. Ahelyett, hogy mások lennénk, gyakran ugyanolyan materialisták és hedonisták vagyunk, mint a kultúra, amelyben élünk. Ez azonban épp az ellenkezője annak amire Isten elhív minket hogyan éljünk.

Életed végéig nagy nyomással kell szembenézned, hogy megfelelj a kultúrának. Izrael legnagyobb problémája is ez volt évezredeken át. Olyanok akartak lenni, mint más nemzetek. Isten mégis mindenféle erkölcsi, polgári és szertartási törvényeket adott nekik, hogy szándékosan különbözzenek a többi néptől.

Isten ugyanezt tette veled és velem is. Nem az ószövetségi törvény szerint élünk, de Isten pontosan megmondta nekünk, hogyan kell élnünk, és hogyan szerezhetünk bölcsességet és erőt ahhoz, hogy kitűnjünk ebben a világban: „Ne utánozd ennek a világnak a viselkedését és szokásait, hanem hagyd, hogy Isten új emberré formáljon át téged azáltal, hogy megváltoztatja a gondolkodásmódodat. Akkor megtanulod megismerni Isten akaratát számodra, amely jó, kellemes és tökéletes.” (Róma 12:2 – NLT)

Az egyik ok, amiért lehet, hogy nem tudod, mit akar Isten, hogy tegyél az életben, az az, hogy túlságosan asszimilálódsz a kultúrádhoz. Gyakran ez anélkül történik meg, hogy észre vennéd. Azonban nem tudsz egyszerre úgy gondolkodni, mint a világ, és úgy gondolkodni, ahogy Isten gondolkodik. Választanod kell.

A kultúra követésével az a probléma, hogy mindez ideiglenes. Valami örökkévalót kell követned: az Isten Igéjét. Töltsd meg az elmédet Isten igazságával, és hagyd, hogy átformálja az életedet azáltal, hogy megváltoztatja azt, amit szeretsz.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez

  • Az életed részét képező mely kulturális normák mondanak ellent Isten Igéjének?
  • Ha nehezen tudod végig gondolni, hogyan asszimilálódtál a világi kultúrához, írd le életed több területét (család, karrier, gyülekezet stb.) és az öt legfontosabb értéket, amelyek az egyes területeken vezérelnek. Min alapulnak ezek az értékek? A kultúra vagy Isten Igéje határozza meg, hogy mit kellene tenned?
  • Mi a helyzet az ideiglenes dolgokkal, amelyek rövid távon annyira kielégítőnek tűnnek?

 

Akarod követn Jézust?

A világ nyomást gyakorol rád, hogy az életedet ideiglenes dolgoknak szenteld. Valami nagyobbra lettél teremtve, hogy olyan dolgokat tegyél, amelyeknek az örökkévalóságban is lesz értelme. Isten útjának megélése azzal kezdődik, hogy bízunk benne az üdvösségért. A Biblia azt mondja: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (János 3:16 NIV).

Akarsz bízni Istenben a megbocsátásért és az örök életért? Imádkozd ezt az egyszerű imát: „Drága Istenem, hiszem, hogy Jézus Krisztus a te Fiad. Megvallom, hogy vétkeztem, és bocsánatot kérek tőled. Hiszem, hogy Jézus azért halt meg, hogy elvegye a bűneimet, és hogy te életre keltetted. Bízni akarok Jézusban, mint Megváltómban, és követni akarom Őt, mint Uramat, mostantól kezdve. Vezesd az életemet, és segíts nekem, hogy megtegyem az akaratodat. Jézus nevében imádkozom. Ámen.”

Ha most imádságban elfogadtad Jézust, kérlek, írj nekem egy e-mailt a Rick@PastorRick.com  címre, és tudasd velem. Szeretnék küldeni néhány ingyenes anyagot, amelyek segítenek elindulni az utadon Jézussal.

*(Daily Hope by Rick Warren – 2023.01.14.)

Szólj hozzá!

Szilárd házasságok építenek erős társadalmat

2016. május 14. 03:00 - Szíj Melinda

“Az Istennel helyreállított kapcsolat felvirágoztat egy nemzetet, ám a bűn szégyenére van minden társadalomnak.” (Példabeszédek 14:34, GW-fordítás)

family.jpg

Isten a házasságot azért teremtette, hogy arra épüljön fel a társadalom.

A házasság minden emberi közösségnek, felekezetnek, államszervezetnek, nemzetnek, társadalomnak és kultúrának alapvető építőköve.  Ha kicsit is ismered a történelmet, tudod, hogy ahol a házasságok szilárdak, ott a társadalmak, a nemzetek és a birodalmak is erősek. Tudhatod, hogy ahol a házasságok és a családok gyengék, ott a társadalom és a nemzet is hanyatlásnak indul. Tudjuk azt is, hogy ha egy társadalom nem értékeli sokra a házasságot, akkor az a nemzet széthullik.  

Teljesen nyilvánvaló, hogy milyen irányba halad most a nemzetünk. Amerika nem lesz jobb, és nem lesz erősebb. Más irányba halad. Miért? Mert már nem értékeljük a házasságot és a családot. Minden az „én“-ről szól. Rászoktattuk magunkat, hogy azt tegyük, ami nekünk a legjobb. Az individualizmust bálványozzuk.

Pedig Isten ezt nem így tervezte! Amikor kiemelt jelentőséget tulajdonítunk a házasságnak, akkor ezzel építjük a társadalmat és erősítjük is egyben. Szükségünk van egymásra, és szükségünk van erős házasságokra.

“Az Istennel helyreállított kapcsolat felvirágoztat egy nemzetet, ám a bűn szégyenére van minden társadalomnak.” (Példabeszédek 14:34, GW-fordítás)

Beszéljünk róla:

  • Milyen példákon keresztül láttad az amerikai kultúra, illetve a te saját kultúrád hanyatlását, ahogy a házasság és a család értékét veszti abban?
  • Mit gondolsz, miért tűnik könnyebbnek többre értékelni magunkat, mint másokat?
  • Egészében véve hogyan járulnak hozzá az erős házasságok egy erősebb társadalom kialakulásához?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016. 05. 07.)

 

Szólj hozzá!

Építsd Isten szavára az életedet!

2012. március 18. 03:00 - zsoltaros

"A szívedben legyen otthon a Biblia, ne csak a lakásodban!" (Rick Warren)

„Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát” (Máté 7,24).

Már az alapozásnál sejthetők az épülő ház méretei. Nagy épületet nem húzhatsz fel egy pirinyó és gyengécske alapra. Össze fog dőlni, akárhányszor is próbálod.

Így van ez az élettel is. Rossz alapokról indulva nem lehetsz azzá, akivé Isten szerint lehetnél. Hadd említsek meg néhányat az élet alapjául kínálkozó lehetőségek közül, melyekkel vigyáznunk kell:

Kultúránk elvárásai. Minek teketóriázni? – gondolják egyesek; amit mások tesznek, az nekik is jó lesz. Amit a többség elfogad, az neki is megfelel. Pedig, ami ma divatos, holnap már nem lesz az. Ha a kultúra elvárásaihoz szabod az életedet, az olyan, mintha már eleve laza alapra építkeznél. Ez nem fog működni!

A hagyományok. Mások időt állóbb példákhoz szabnák inkább az életüket – például ahhoz, amit a szüleiktől eltanultak. Ebben már van valami. A tradíció nem válna tradícióvá, ha nem működne. Viszont egy kialakult szokás sem tart örökké. Idővel elkopik, érthetetlenné válik és elveszíti a jelentőségét. A farizeusokat figyelmeztetve jegyezte meg Jézus (Mk 7,8), hogy még az Isten parancsolatánál is inkább ragaszkodtak a hagyományokhoz. Ezt a veszélyt mi is tartsuk szem előtt!

Az értelem. Isten adta képességünk ez; használjuk hát, de kellő körültekintéssel! A gondolkodásunk, ugyanis, megejthető. A Példabeszédekben olvassuk: „Némely utat az ember egyenesnek nézne, a vége mégis a halálba visz” (16,24 – Kat.ford) . Még a legbölcsebb ember is melléfog néha – és ezen nincs mit meglepődni. Egyedül Istenben lehet tökéletesen megbízni.

Az érzések. Vannak emberek, akik a hangulatuknak élnek. Azt teszik, ami éppen jólesik nekik. Az érzések azonban hazudnak - mindig hazudnak. Többet hazudsz magadnak, mint bárki más neked. Ha az érzéseid uralkodnak az életedben, az egész életed a hangulati változások függvényében telik.

Mire építsük hát az életünket, ha nem megfelelő alap a kultúrához való alkalmazkodás, a hagyományok követése, a racionalitás és az érzéseinkhez való igazodás sem? Isten Szavára.

Jézus mondja: „Aki tehát hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi azokat, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát” (Máté 7,24).

Ha Isten Szavára, „a kősziklára” építed az életedet, nem kell amiatt aggódnod, hogy rosszul döntöttél. A ma még divatos eszmei áramlatok megváltoznak, a szokások jelentőségüket vesztik, az értelem cserbenhagyhat, és az érzések félrevezethetnek.

Isten Szava azonban örökérvényű.

Előfordulhat, hogy nem mindig érted az Ő Szavát. Lehet, hogy nem mindig tetszik. A politikai korrektség szabályaihoz sem alkalmazkodik mindig.

Mégis, ez az egyetlen biztos alap, amire az egész életedet felépítheted.

Beszéljetek róla

Milyen alapra építettél eddig? Hogy áll az életed? Melyek azok a zavaró tényezők, melyek a legtöbb gondot okozzák, amikor bibliai alapra helyeznéd az életed „építményét”? 


(Daily Hope by Rick Warren, 2012.03.11)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása