Napi remény

A remény pedig nem engedi, hogy megszégyenüljünk. (Római levél 5:5)


Az önzetlenség kapcsolatokat épít

2021. július 28. 03:00 - Anita.B

kelly-sikkema-4le7k9xvyje-unsplash.jpg

„Tartsd szem előtt mások érdekeit is, ne csak a sajátodat!” (Fil 2,4 GNT).

Az önzetlenség a legjobbat hozza ki másokból. Kapcsolatokat alakít ki. Mit jelent önzetlennek lenni? Azt jelenti, hogy kicsit kevesebbet gondolsz magadra és kicsivel többet másokra.

Az önzetlenség ellentéte az önzőség, ami a konfliktusok és a veszekedések első számú oka. A Biblia azt mondja: „Honnan vannak viszályok és harcok köztetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg” (Jak 4,1–2). 

Az én-központúság tönkreteszi a kapcsolatokat.

Egy este Kay előtt három másodperccel kerültem ágyba. Amikor lefeküdt, megkérdezte, hogy ugye bezártam az összes ajtót. De abban a három másodpercben úgy tettem, mintha aludnék, és azt suttogtam: „Nem.” Ezután felkelt, és bezárta az ajtókat. Van egy szó arra, amit tettem: önzőség – egyértelműen és világosan.

A gond az, hogy az én-központúság, az önzőség az emberi természetből fakad. Természetes, hogy gondolunk az érdekeinkre, sérelmeinkre, arra, hogy hogyan nézünk ki és hogyan érzünk... Még a kultúra is azt mondja nekünk: „Tedd, amit a legjobbnak gondolsz!” De a Biblia azt mondja: „Tartsd szem előtt mások érdekeit is, ne csak a sajátodat!” (Fil 2,4 GNT).

Mi történik akkor, amikor mások érdekeit is szem előtt tartod, nem csak a sajátodat? Nem csak a kapcsolataid fognak átalakulni – hanem az emberek is. Mivel te már nem ugyanaz az ember vagy, a másik fél is megváltozik, mert lehetővé teszed számára, hogy más módon viszonyuljon hozzád.

Sok alkalommal láttam: amikor kedvesen bánsz a nyűgös, goromba emberekkel ahelyett, hogy hozzájuk hasonló módon tennéd, ők is kedvesen fognak viselkedni veled.

Az élet legnagyobb leckéje megtanulni önzetlennek lenni – de ez nem megy egyik napról a másikra. Egész hátralévő életedben tanulhatod.

A jó hír az, hogy Isten nem hagy magadra addig, amíg el nem sajátítod az önzetlenséget. Pál levele a rómaiakhoz 8. fejezetének 26. verse ezt mondja: „A Szentlélek segít minket gyengeségünkben” (NLT).

Soha ne fáradj bele a törekvésbe, hogy még önzetlenebb légy! Isten Lelke veled van, segít kitörni az önzés körforgásából. És akkor majd meglátod, hogy minden kapcsolatod átalakul.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Gondolj egy kapcsolatra az életedben. Hogyan viselkedsz önző módon ebben a kapcsolatban?
 • Milyen önzetlen tettet vihetsz ma véghez, ami eddig nem volt jellemző rád?
 • Volt már bárki önzetlen veled valaha, amikor nem érdemelted meg? Hogyan hatott ez rád?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.07.21.)

(A bibliai idézetek fordítása utáni nehány betűs rövidítés a szerző által választott angol bibliafordítást jelöli. Ezekről a napiremeny.blog.hu oldal, jobb oldali sávjában a „Rövidítések – Angol nyelvű bibliafordítások jelölései” pont alatt további információk találhatók.)

Szólj hozzá!

Szeretni Istent a lelkeddel

2021. május 11. 03:00 - Deltajulietttango

deer.jpg

„Ahogy a szarvas vágyódik a patakok vizére, úgy vágyódik a lelkem rád, Istenem” (Zsolt 42,2 NIV).

Együtt tekintettük át, mily módokon lehet Istent szeretni. Ezeket a módokat Márk evangéliuma 12. fejezetének 30. versében találhatod meg: „Szeretned kell az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel” (NLT).

Mindannyian szeretjük Istent mind a négy módon, de természetesen mindannyian jobban hajlunk valamelyik mód felé a négyből. Isten téged elsősorban beszélővé, érzővé, gondolkodóvá vagy cselekvővé formált. A beszélők legkönnyebben szívvel szeretik Istent. Az érzők lelkükkel szeretik Istent. A gondolkodók az eszükkel szeretik Istent. A cselekvők az erejükkel szeretik Istent.

Ma az érzőkre fogunk összpontosítani – olyan emberekre, akik abban a legerősebbek, hogy teljes lelkükkel szeretik Istent.

A világ nem működhet csak a beszélők beszélgetésétől, a gondolkodók figyelmével és a cselekvők tevékenységével. Szükségünk van azoknak az érzőknek az együttérzésére is, akik Istent legjobban a lelkükkel szeretik.

A „lélek” szót sokféleképpen használják a Bibliában. De legtöbbször az érzelmek szinonimájaként fordul elő. Ezt sokszor láthatod A zsoltárok könyvében.

A 42. zsoltár 2 verse így ír: „Ahogy a szarvas vágyódik a patakok vizére, úgy vágyódik a lelkem rád, Istenem” (NIV).

Az emberiség által ismert minden érzelem megtalálható a Szentírásban. A Biblia beszél lehangolt, zavart, elégedett, vágyakozó, zaklatott, elkeseredett, örömteli, keserű, szomjas, éhes, örvendező és elragadtatott lelkekről is. Kihallod a szenvedélyt ezekből a szavakból? A lélek-emberek megélik érzelmeiket.

Kitalálod, ki érez még érzelmeket? Isten. Dühös, boldog, szomorú és minden, ami ezek között van. Neked is azért vannak érzelmeid, mert Isten képmására készültél.

Isten szenvedélyes, és az érzők képviselik a világban Istennek ezt a részét. Nagyon törődnek a kérdésekkel, az emberekkel és Isten megismerésével. Át tudják érezni mások fájdalmait és problémáit.

Remek példákat találunk Pál levele az efezusiakhoz 4. fejezetének 32. versében: „Legyetek kedvesek és jószívűek egymás iránt, bocsássatok meg egymásnak, amint Krisztusban Isten megbocsátott nektek” (NLT).

Az érzők Isten együttérzését kínálják a világ számára. De ugyanúgy, mint minden más személyiségnek, nekik is megvannak a maguk gyengéi. Az érzők hajlamosak arra, hogy a hangulataik irányítsák őket. Ehelyett hagyniuk kell, hogy Isten vezesse őket.

A Biblia azt mondja: „Hagyjátok, hogy a Lélek irányítsa az életeteket, s akkor majd nem teljesítitek az emberi természet kívánságait!” (Gal 5,16 NLT).

Amikor az érzőket Isten Lelke vezeti, akkor is vannak saját érzéseik – de azok nem irányítják őket. Hagyják, hogy Isten Lelke vezesse őket annak eldöntésében, hogy mely érzéseiket kövessék, és melyeknek álljanak ellen.

Ha érző vagy, légy a Lélek által vezetett! Hagyd Istent vezetni, hogy megoszthasd a világgal a szenvedélyt, amit ő adott neked.

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Hogyan használt már Isten egy érzőt – egy lélek-embert –, hogy neked szolgáljon?
 • Ha érző vagy, mit tehetsz ezen a héten, hogy inkább a Lélek vezessen, minthogy az érzelmeid irányítsanak?
 • Ha elsősorban nem érző vagy, milyen lépéseket tehetsz ezen a héten, hogy lelkeddel is szeresd és imádd Istent?

*(Daily Hope by Rick Warren 2021.05.04)

Szólj hozzá!
Címkék: érzelem lélek

Szeretni Istent a szíveddel

2021. május 10. 03:00 - gerbeaud

„Szeretned kell az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel” (Mk 12,30 NLT).

Egy nap egy ember megkérdezte Jézust, hogy az összes parancsolat közül melyik a legfontosabb. Jézus így válaszolt neki: „Szeretned kell az Urat, a te Istenedet teljes szíveddel, teljes lelkeddel, teljes elméddel és minden erőddel” (Mk 12,30 NLT).

Ez az egésznek a lényege. Isten nem azért tett téged erre a bolygóra, hogy kihúzz dolgokat a feladatlistádról. Azért tett ide, hogy megtanuld őt teljes szívvel, lélekkel, elmével és erővel szeretni. De mit is jelent ez valójában, és hogyan csináld?

Istent teljes szívből szeretni gyakran akkor történik, amikor beszélsz – az, ahogy megosztod a világgal a kommunikáció ajándékát. Istent szeretni a lelkeddel akkor történik, amikor érzel – amikor együttérzel másokkal. Szereted Istent az elméddel, ahogy gondolkodsz – amikor figyelsz az emberekre vagy ötletekre. És végül Istent szeretni az erőddel akkor történik, ahogy cselekszel – amikor hozzájárulsz a világ dolgaihoz. 

Másképp úgy is mondhatjuk, hogy szeretheted Istent minden beszédeddel, minden érzéseddel, minden gondolkodásoddal és minden cselekedeteddel.

Isten arra hív minden embert, hogy mind a négy módon szeresse Istent. A világnak szüksége van kommunikációra, együttérzésre, odafigyelésre és tettre Jézus minden követője részéről.

De a valóság az, hogy a személyiségünkből kifolyólag természetszerűleg hajlunk a szív, a lélek, az elme vagy az erő valamelyike felé. A következő napokban áttekintjük e négy terület mindegyikének erősségeit és buktatóit.

Ma a kommunikátorokra fogunk összpontosítani – azokra az emberekre, akik a legtermészetesebben a szívükkel szeretik Jézust.

A szív emberei sokat beszélnek, és nehezükre esik csendben lenni. Ha a szív embere vagy, akkor engedd szabadjára! El kell mondanod másoknak. A szív emberei nagyon szeretnek mesélni. Szeretnek üldögélni és beszélgetni, különösen meghitt, bizalmas társalgások során. 

A világnak olyan emberekre van szüksége, akik kommunikátorok. Olyan emberekre van szükségünk, akik képesek megbeszéléseket vezetni, és akik képesek megfogalmazni azt, amit a többiek éreznek. Szükségünk van olyan tanárokra, tanácsadókra és edzőkre, akik képesek tanítani és irányítani minket. Szükségünk van komikusokra. Szükségünk van igehirdetőkre. Szükségünk van mindezen emberekre, akik verbális készségeikre építenek, és képesek előremozdítani a világot.

A Biblia azt mondja: „Hadd legyen minden, amit mondotok jó és segítőkész, hogy így a szavaitok bátorítás legyen azok számára, akik hallják azokat!” (Ef 4,29 NLT).

Amikor a beszélők a megfelelő szavakat használják a megfelelő időben, helyreállíthatják, ösztönözhetik, felépíthetik és meggyógyíthatják a megtört szíveket. Képességeiket arra is használhatják, hogy jó irányba tereljenek, irányítsanak és útba igazítsanak minket. De Isten figyelmezteti a beszélőket a következőre: cselekednetek is kell!

A példabeszédek könyve 14. fejezetének 23. verse azt mondja: „A kemény munka megéri a fáradságot, de az üres beszéd szegénnyé tesz” (CEV).

Ez azt jelenti, hogy végül is az alapján kell cselekedned, amiről beszéltél. Vannak, akik soha nem jutnak túl a megbeszélés szakaszán.

Milyen dolgokat mondtál a cselekvésről? Mióta beszélsz erről?

Ne csak beszélj ezekről! Kezdd el csinálni! És nézd meg, Isten hogyan használja a szavaidat és tetteidet a világ megváltoztatásához!

Segítő kérdések elmélkedéshez, beszélgetéshez:

 • Mi a legtermészetesebb számodra? Ha Istent szívvel, lélekkel, elmével vagy erővel szereted? Hogyan látod ezt te, és hogyan látják ezt mások az imádságaidban és a szolgálataidban?
 • Mindannyian szerethetjük Istent a szívünkkel és ahogy kommunikálunk. Hogyan használod a szavaidat arra, hogy másokat építs, és segítsd őket abban, hogy a céljuk felé haladjanak?
 • Minek a megcselekvéséről beszélsz hetek vagy akár hónapok óta? Milyen lépéseket tehetsz ma a továbblépés érdekében?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2021.05.03.)

Szólj hozzá!

Isten használati útmutatót adott a testedhez

2016. április 20. 03:00 - Szíj Melinda

„Parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked.”  (Példabeszédek 3,1b-2 NIV fordítás)

spiritualhealth2.jpg

Ha volna olyan orvosságom, mely bizonyítottan évekkel hosszabbítaná meg az életed, valószínűleg sokat adnál érte. De mit szólnál, ha azt mondanám, hogy keresztyénként már kezedben van a hosszú élet titkának kulcsa, méghozzá ingyen?

Isten az ő igéjében, a Bibliában lefektette az egészségmegőrzés valamennyi alapelvét. A Biblia a Teremtő útmutatása arra vonatkozóan, hogyan tartsuk karban testünket. Ahogy Dávid mondja: „Uram, te alkottad testemet; most adj bölcsességet, hogy megtarthassam törvényeidet.” (Zsoltárok 119,73 TLB fordítás). Az 5Mózesben pedig így szól: „Ezek az intelmek nem üres szavak – az életedet jelentik! Ha engedelmesen követed őket, hosszú életnek örvendesz majd a földön.” (5Mózes 32,47a NLT fordítás, második kiadás). Isten ezt ígéri: „Ha úgy jársz el az egészséged érdekében, ahogy azt én mondom neked, akkor hosszú életnek örvendesz majd.”

Mai fő igeversünk intelme: „Parancsaimat őrizze meg szíved, mert hosszú életet, magas életkort és jólétet szereznek azok neked.” (Példabeszédek 3,1b-2a NIV fordítás). Emeljünk ki néhányat e parancsolatok közül: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj; Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet. Ne tartsd bölcsnek önmagadat; féljed az Urat, és kerüld a rosszat. Gyógyulás lesz ez testednek, és felüdülés csontjaidnak. Tiszteld az Urat vagyonodból és egész termésed zsengéjéből; akkor bőségesen megtelnek csűrjeid.” (Példabeszédek 3,5-10a).

Ezek az intelmek rávilágítanak néhány olyan tényezőre, melyeken bizonyára még nem tűnődtél el, pedig ami egészségesen tart, az nem más, mint a nyugalom, a bizalom Istenben, a becsületesség, az alázat és a nagylelkűség. Ezek a dolgok segítenek hozzá, hogy jobb legyen az egészséged, mert fizikai állapotodra befolyással van a lelki egészséged.

A mai napon szánj egy kis időt a Példabeszédek 3,1-10 igeversein való elmélkedésre, és kérd Istent, mutassa meg neked, hogyan léphetnél előbbre nyugalom, bizalom, tisztesség, alázat és nagylelkűség terén.

Beszéljünk róla:

 • Hogyan tapasztaltad meg fizikai erőnléted javulását, ahogy lelkileg érettebbé váltál?
 • Mit gondolsz, miért lényeges az alázatosság a fizikai és lelki egészség szempontjából?
 • Mit jelent számodra Isten igéjén elmélkedni?

*(Daily Hope by Rick Warren, 2016.04.13.)

Szólj hozzá!
süti beállítások módosítása